AI21 Labs trong Amazon Bedrock

Xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh đáng tin cậy bằng mô hình nền tảng từ AI21 Labs

Lợi ích

Giải quyết các tác vụ kinh doanh cốt lõi với các mô hình được xây dựng cho mục đích nhất định hỗ trợ việc tạo văn bản, tóm tắt tài liệu dài và trả lời câu hỏi.
Chọn giữa các mô hình Jamba-Instruct, Jurassic-2 Mid và Jurassic-2 Ultra dựa trên mức độ phức tạp của tác vụ, nhu cầu về độ dài ngữ cảnh và những cân nhắc của bạn.
Chuyển từ nguyên mẫu sang sản xuất với sự hướng dẫn chuyên môn từ các kiến trúc sư giải pháp và nhân viên phụ trách khách hàng của AI21.

Tìm hiểu về AI21 Labs

AI21 Labs chuyên phát triển các hệ thống FM và AI tiên tiến cho phép các doanh nghiệp tận dụng AI tạo sinh trong sản xuất. Với các mô hình của mình, AI21 Labs nhằm mục đích trang bị cho các doanh nghiệp khả năng xây dựng các giải pháp AI thúc đẩy giao tiếp rõ ràng, ra quyết định tự tin và đổi mới không bị hạn chế, từ đó hỗ trợ các công ty phát triển mạnh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

hình ảnh: AI mới dành cho doanh nghiệp

Trường hợp sử dụng

Tóm tắt điểm chính từ các tài liệu dài và phức tạp, chẳng hạn như báo cáo công ty và phân tích thị trường, cũng như tạo các bảng thuật ngữ đã được định dạng và sẵn sàng để chia sẻ với các bên liên quan.

Tạo mô tả sản phẩm và nội dung tiếp thị tối ưu hóa chuyển đổi trên quy mô lớn, tất cả được viết theo tinh thần chung, độ dài và phong cách từ thương hiệu của bạn.

Cung cấp cho khách hàng các câu trả lời tức thì, bằng ngôn ngữ tự nhiên cho các yêu cầu dựa trên tài liệu, chính sách và bảng thông tin.

Tăng năng suất khi giúp các nhóm dễ dàng tìm thấy câu trả lời có căn cứ đã được tổng hợp từ các tài liệu hoặc chính sách phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Phiên bản mô hình

Jamba-Instruct

Là phiên bản điều chỉnh có hướng dẫn của mô hình Jamba SSM-Transformer lai của AI21, Jamba-Instruct được xây dựng cho hoạt động sử dụng đáng tin cậy trong thương mại, với chất lượng và hiệu suất tốt nhất trong phân khúc.

Số mã thông báo tối đa: 256.000

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Tuân theo hướng dẫn, tạo văn bản, tóm tắt tài liệu, trả lời câu hỏi

Hỗ trợ tinh chỉnh: Không

Jurassic-2 Ultra

Mô hình mạnh mẽ nhất của AI21 dành cho các tác vụ tạo văn bản phức tạp đòi hỏi đầu ra với chất lượng cao nhất.

Số token tối đa: 8.192

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý và tiếng Hà Lan

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Trả lời câu hỏi, tóm tắt, tạo bản nháp, trích xuất thông tin nâng cao, hình thành ý tưởng cho các tác vụ đòi hỏi suy luận và logic phức tạp.

Hỗ trợ tinh chỉnh: Không

Jurassic-2 Mid

Mô hình có kích thước tầm trung của AI21 cho các tác vụ tạo văn bản nâng cao đòi hỏi cả chất lượng và mức giá hợp lý.

Số mã thông báo tối đa: 8.192

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Trả lời câu hỏi, tóm tắt, tạo bản nháp, trích xuất thông tin nâng cao, hình thành ý tưởng cho các tác vụ đòi hỏi suy luận và logic phức tạp.

Hỗ trợ tinh chỉnh: Không