Amazon EC2 Auto Scaling

Thêm hoặc bớt công suất điện toán để đáp ứng thay đổi nhu cầu

Amazon EC2 Auto Scaling giúp bạn duy trì khả năng sử dụng của ứng dụng và cho phép bạn tự động tăng hoặc giảm công suất Amazon EC2 theo các điều kiện do bạn chỉ định. Bạn có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để quản lý nhóm phiên bản EC2 để giúp duy trì tình trạng và khả năng sử dụng của nhóm cũng như bảo đảm rằng bạn đang chạy số lượng phiên bản Amazon EC2 mong muốn. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để thay đổi quy mô linh hoạt phiên bản EC2 nhằm tự động tăng số lượng phiên bản Amazon EC2 khi nhu cầu tăng đột biến để duy trì hiệu năng và giảm công suất khi nhu cầu giảm để giảm chi phí. Amazon EC2 Auto Scaling đặc biệt thích hợp với cả các ứng dụng có mẫu nhu cầu ổn định hay ứng dụng gặp phải biến động lượng sử dụng hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần.

Thảo luận công nghệ trực tuyến mới nhất
Spot-Illustration_Framework

Tìm hiểu sự khác biệt giữa các tùy chọn thay đổi quy mô khác nhau tại AWS. 

Xem phần phát lại »

Lợi ích

Cải thiện khả năng chịu lỗi

Amazon EC2 Auto Scaling có khả năng phát hiện ra khi phiên bản gặp vấn đề, chấm dứt hoạt động của phiên bản đó và thay bằng phiên bản mới.  

Tăng khả năng sử dụng của ứng dụng

Amazon EC2 Auto Scaling bảo đảm rằng ứng dụng luôn có đúng công suất điện toán.

Giảm chi phí

Amazon EC2 Auto Scaling sẽ bổ sung các phiên bản mới chỉ khi cần thiết và chấm dứt hoạt động các phiên bản này khi không còn cần nữa.  

Cách thức hoạt động

Quản lý nhóm

Dù đang chạy một hay hàng nghìn phiên bản Amazon EC2, bạn vẫn có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để phát hiện các phiên bản Amazon EC2 bị hư hỏng, các ứng dụng gặp vấn đề cũng như thay thế các phiên bản mà không cần bạn nhúng tay can thiệp. Việc này bảo đảm rằng ứng dụng của bạn có được công suất điện toán mà bạn mong muốn. Amazon EC2 Auto Scaling sẽ thực hiện ba chức năng sau để tự động hóa công tác quản lý nhóm các phiên bản EC2:

  • Theo dõi tình trạng của các phiên bản đang chạy
    Amazon EC2 Auto Scaling bảo đảm rằng ứng dụng của bạn có thể nhận lưu lượng và phiên bản EC2 đang hoạt động bình thường. Amazon EC2 Auto Scaling sẽ định kỳ thực hiện kiểm tra tình trạng để xác định xem có bất kỳ phiên bản nào gặp vấn đề hay không.
  • Tự động thay thế các phiên bản bị hư hỏng
    Khi có phiên bản bị hư hỏng không vượt qua kiểm tra tình trạng, Amazon EC2 Auto Scaling sẽ tự động chấm dứt hoạt động của phiên bản đó và thay bằng phiên bản mới. Điều đó không có nghĩa là bạn không cần phản ứng thủ công khi có phiên bản cần được thay.
  • Cân bằng công suất trên nhiều Vùng sẵn sàng
    Amazon EC2 Auto Scaling có khả năng tự động cân bằng các phiên bản trên nhiều vùng và luôn khởi chạy phiên bản mới để các phiên bản này được cân bằng giữa nhiều vùng càng đồng đều càng tốt trên toàn đội của bạn.
Tự động hóa việc quản lý Phiên bản EC2

Thay đổi quy mô linh hoạt

Amazon EC2 Auto Scaling cho phép bạn theo sát đường cong nhu cầu của ứng dụng, giảm nhu cầu dự trữ thủ công trước công suất Amazon EC2. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các chính sách thay đổi quy mô bằng cách quét mục tiêu để chọn chỉ số tải cho ứng dụng, ví dụ như lượng sử dụng CPU. Hoặc, bạn có thể đặt giá trị mục tiêu bằng chỉ số “Số lượng yêu cầu mỗi mục tiêu” từ Cân bằng tải ứng dụng, tùy chọn cân bằng tải cho dịch vụ Elastic Load Balancing. Sau đó, Amazon EC2 Auto Scaling sẽ tự động điều chỉnh số lượng phiên bản EC2 theo nhu cầu để duy trì mục tiêu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng các chính sách thay đổi quy mô đơn giản để đặt điều kiện bổ sung phiên bản Amazon EC2 mới theo mức tương ứng khi lượng sử dụng trung bình của nhóm Amazon EC2 của bạn đạt mức cao và tương tự, bạn cũng có thể đặt điều kiện loại bỏ các phiên bản theo cùng mức tương ứng khi lượng sử dụng CPU xuống thấp. Nếu có thay đổi tải có thể dự đoán trước, bạn cũng có thể đặt lịch bằng Amazon EC2 Auto Scaling để lên kế hoạch cho các hoạt động thay đổi quy mô.

Bạn cũng có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling với Amazon CloudWatch, vốn có khả năng gửi cảnh báo để kích hoạt các hoạt động thay đổi quy mô và Elastic Load Balancing để giúp phân phối lưu lượng đến các phiên bản trong nhóm EC2 Auto Scaling.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling kết hợp với AWS Auto Scaling để thay đổi quy mô nhiều dịch vụ cùng lúc.

Tự động thay đổi quy mô giờ vàng: Khả năng theo dõi mục tiêu đã hoạt động chính xác tại Netflix

Bắt đầu với Amazon EC2 Auto Scaling

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Bắt đầu bằng hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Khởi tạo dự án AWS của bạn bằng hướng dẫn từng bước.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EC2 Auto Scaling

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi