Câu hỏi thường gặp
Thông tin chung Đăng ký

Thông tin chung

Tải xuống và chạy trình cài đặt Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Amazon EKS Anywhere là gì?

Amazon EKS Anywhere là phần mềm quản lý bộ chứa do AWS xây dựng, giúp việc chạy và quản lý các cụm Kubernetes tại chỗ và ở biên dễ dàng hơn. Amazon EKS Anywhere được xây dựng trên Amazon EKS Distro, cùng một bản phân phối Kubernetes đáng tin cậy và an toàn được sử dụng bởi Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS) trong Đám mây AWS. Amazon EKS Anywhere đơn giản hóa việc quản lý cụm Kubernetes tại chỗ thông qua tự động hóa phần việc nặng nhọc không phân hóa như thiết lập cơ sở hạ tầng và hoạt động vòng đời cụm Kubernetes. Amazon EKS Anywhere hỗ trợ VMware vSphere, bare metal, AWS Snowball biên, Apache CloudStack và Nutanix đối với dung lượng cơ sở hạ tầng cụm. Amazon EKS Anywhere chỉ có thể chạy trên Docker để triển khai phát triển/kiểm thử. Amazon EKS Anywhere được xây dựng trên dự án phụ của Kubernetes có tên API cụm (CAPI), cung cấp các API khai báo và công cụ để đơn giản hóa việc cung cấp, nâng cấp và vận hành nhiều cụm Kubernetes trên các loại cơ sở hạ tầng khác nhau.

Amazon EKS Anywhere là nguồn mở và được miễn phí sử dụng. Để nhận hỗ trợ cho các cụm Amazon EKS Anywhere của mình, bạn có thể mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp để nhận hỗ trợ 24/7 từ các chuyên gia về chủ đề của AWS và truy cập vào Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere. Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere là các gói phần mềm được xây dựng, kiểm thử và hỗ trợ bởi AWS và mở rộng các chức năng cốt lõi của cụm Amazon EKS Anywhere. Bạn có thể sử dụng Amazon EKS Connector để xem cụm Amazon EKS Anywhere trong bảng điều khiển Amazon EKS, AWS IAM để xác thực cho cụm Amazon EKS Anywhere của bạn, Vai trò IAM cho Tài khoản dịch vụ (IRSA) để xác thực Pod với các dịch vụ AWS khác và AWS Distro dành cho OpenTelemetry để gửi số liệu đến dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus để giám sát tài nguyên cụm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Tại sao tôi nên dùng EKS Anywhere?

Khách hàng vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ phải chọn, tích hợp và kiểm thử nhiều công cụ của bên thứ ba và ký các hợp đồng hỗ trợ riêng cho từng công cụ. Cần có thời gian và tài nguyên để theo dõi các bản cập nhật và bản vá bảo mật mới nhất cho mỗi công cụ, trong khi vẫn phải đảm bảo các thay đổi không làm mất khả năng tương thích với các công cụ khác. Điều này dẫn tới sự phức tạp không cần thiết, các tùy chọn hỗ trợ rời rạc và sự không nhất quán giữa các cụm Kubernetes đám mây và tại chỗ, khiến cho việc quản lý các ứng dụng trên nhiều môi trường gặp khó khăn. Với Amazon EKS Anywhere, bạn có công cụ vận hành Kubernetes phù hợp với Amazon EKS và được tối ưu hóa để đơn giản hóa việc cài đặt và quản lý cụm cần thiết để vận hành Kubernetes tại chỗ. Amazon EKS Anywhere sử dụng Amazon EKS Distro, chính là bản phân phối Kubernetes được triển khai bởi Amazon EKS, cho phép bạn dễ dàng tạo các cụm với các bản cập nhật phần mềm, bản vá bảo mật mới nhất và chu kỳ phát hành phiên bản như Amazon EKS trong đám mây. Bạn có thể tận dụng các thỏa thuận hỗ trợ với AWS cho việc triển khai Amazon EKS Anywhere để có thể hợp nhất và giảm chi phí hỗ trợ của mình.

Hỏi: Amazon EKS Distro là gì?

Amazon EKS Distro là một bản phân phối Kubernetes gồm chính các thành phần nguồn mở và phụ thuộc được triển khai bởi Amazon EKS. Amazon EKS Distro bao gồm các tệp nhị phân và bộ chứa Kubernetes nguồn mở, etcd, kết nối mạng và phần bổ trợ lưu trữ, tất cả đều đã được kiểm tra về tính tương thích. Amazon EKS Distro cung cấp hỗ trợ mở rộng cho các phiên bản Kubernetes sau khi hỗ trợ cộng đồng hết hạn. Bạn có thể truy cập một cách an toàn vào các bản phát hành của Amazon EKS Distro từ GitHub hoặc trong AWS thông qua Amazon S3 và Amazon ECR để có một nguồn các bản phát hành và cập nhật chung.

Hỏi: EKS Connector là gì?

EKS Connector là một tác tử phần mềm chạy trên một cụm Kubernetes và cho phép cụm này đăng ký với bảng điều khiển Amazon EKS. Bạn có thể kết nối bất kỳ cụm Kubernetes phù hợp nào với bảng điều khiển Amazon EKS thông qua EKS Connector, bao gồm các cụm Amazon EKS Anywhere chạy tại chỗ, các cụm tự quản lý trên EC2 và các cụm Kubernetes khác chạy bên ngoài AWS. Khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Amazon EKS để xem tất cả các cụm được kết nối và tài nguyên Kubernetes cơ bản, bất kể cụm đang chạy ở đâu.

Hỏi: Bảng điều khiển EKS là gì?

Amazon EKS cung cấp một bảng điều khiển tích hợp trong bảng điều khiển AWS để kết nối, hiển thị trực quan và khắc phục sự cố đối với các cụm và ứng dụng Kubernetes. Bạn có thể tận dụng bảng điều khiển Amazon EKS để xem tất cả các cụm Kubernetes của mình (bao gồm cả các cụm Amazon EKS Anywhere) đang chạy ở bất kỳ đâu thông qua EKS Connector.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng cơ sở hạ tầng và hệ điều hành nào với Amazon EKS Anywhere?

Amazon EKS Anywhere hỗ trợ các loại cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm VMware vSphere, bare metal, AWS Snowball biên, Apache CloudStack và Nutanix. Amazon EKS Anywhere cung cấp Bottlerocket, một hệ điều hành nguồn mở dựa trên nền tảng Linux được phát triển bởi AWS, làm hệ điều hành nút mặc định. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Ubuntu và Red Hat Enterprise Linux (RHEL) làm hệ điều hành nút.

Hỏi: AWS có quản lý các cụm Amazon EKS Anywhere hoặc dung lượng cơ sở hạ tầng cụm không?

Không. Không giống như Amazon EKS trong Đám mây AWS, Amazon EKS Anywhere là một sản phẩm do khách hàng quản lý, chạy trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý. Bạn chịu trách nhiệm về hoạt động vòng đời cụm và bảo trì các cụm Amazon EKS Anywhere và dung lượng cơ sở hạ tầng cụm.

Hỏi: EKS Anywhere có yêu cầu kết nối Internet với một Khu vực AWS không?

Amazon EKS Anywhere có thể chạy kết nối với Khu vực AWS hoặc bị ngắt kết nối với Khu vực AWS, kể cả trong môi trường cách ly hoàn toàn. Nếu chạy kết nối với Khu vực AWS, bạn có thể xem các cụm của mình trong bảng điều khiển Amazon EKS với EKS Connector và có thể tùy chọn sử dụng AWS IAM để xác thực cụm, Vai trò IAM cho tài khoản dịch vụ (IRSA) của AWS, trình quản lý chứng chỉ với Trình quản lý chứng chỉ của Amazon, trình thu thập AWS Distro dành cho OpenTelemetry với dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus và FluentBit với Bản ghi Amazon CloudWatch.

Hỏi: Tôi có thể triển khai Amazon EKS Anywhere trên Đám mây AWS không?

Không, Amazon EKS Anywhere không được hỗ trợ trên Đám mây AWS. Nếu bạn có kế hoạch chạy Kubernetes trên Đám mây AWS, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Amazon EKS.

Hỏi: Tôi có thể triển khai Amazon EKS Anywhere trên AWS Outposts không?

Không, Amazon EKS Anywhere không được hỗ trợ trên AWS Outposts. Nếu bạn có kế hoạch chạy Kubernetes trên AWS Outposts, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Amazon EKS trên AWS Outposts.

Đăng ký

Hỏi: EKS Anywhere có mức phí bao nhiêu?

Để biết thêm thông tin về định giá, hãy truy cập trang định giá Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Làm cách nào để mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp?

Truy cập phần Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp của bảng điều khiển Amazon EKS. Trong bảng điều khiển, chọn thời hạn ưa thích của bạn (1 năm hoặc 3 năm). Sau đó, chỉ định số lượng giấy phép, định cấu hình thẻ và tự động gia hạn. Xem lại giao dịch mua đang chờ xử lý. Khi giao dịch mua được gửi, bạn có thể xem lại các giấy phép được liên kết với đăng ký của mình trong bảng điều khiển, chấp nhận cấp giấy phép với Trình quản lý giấy phép trên AWS, áp dụng giấy phép cho các cụm Amazon EKS Anywhere của mình và truy cập Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp không?
Có. Gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS hoặc Gói hỗ trợ Cầu nối dành cho doanh nghiệp của AWS là một điều kiện tiên quyết để mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp.

Hỏi: Thời hạn đăng ký liên quan đến nhịp độ thanh toán hàng tháng như thế nào?

Bạn có thể mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp với thời hạn 1 năm hoặc 3 năm. Tổng chi phí đăng ký là 24.000 USD cho mỗi giấy phép cụm trong thời hạn 1 năm và 18.000 USD cho mỗi giấy phép cụm trong thời hạn 3 năm. Bạn được tính phí hàng tháng trong suốt thời hạn đó và phí hàng tháng là 2.000 USD cho mỗi giấy phép cụm trong thời hạn 1 năm và 1.500 USD cho mỗi giấy phép cụm mỗi năm trong thời hạn 3 năm.

Hỏi: Các gói đăng ký tôi đã mua trước đây có được tích hợp theo cách thủ công vào bảng điều khiển Amazon EKS không?

Không, không thể xem hoặc quản lý Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp đã mua thủ công trước tháng 10 năm 2023 thông qua bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI.

Hỏi: Tôi có thể hủy đăng ký của mình trong bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI không?

Có, bạn có thể hủy gói đăng ký của mình trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi mua bằng cách gửi phiếu Hỗ trợ AWS. Khi hủy đăng ký của mình trong vòng 7 ngày đầu tiên, bạn sẽ không bị tính phí cho đăng ký đó. Để hủy đăng ký của bạn sau thời gian 7 ngày đó, hãy liên hệ với nhóm tài khoản AWS của bạn.

Hỏi: Tôi có thể gia hạn đăng ký thông qua bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI không?

Có, bạn có thể định cấu hình tự động gia hạn trong quá trình tạo đăng ký hoặc bất cứ lúc nào trong thời hạn đăng ký của bạn. Khi tính năng tự động gia hạn được bật cho đăng ký của bạn, đăng ký và giấy phép được liên kết sẽ được tự động gia hạn theo thời hạn của đăng ký hiện tại (1 năm hoặc 3 năm). Thời hạn hủy 7 ngày không áp dụng cho trường hợp gia hạn. Bạn không cần phả đăng ký lại giấy phép cho các cụm Amazon EKS Anywhere của mình khi gói đăng ký được gia hạn tự động.

Hỏi: Tôi có thể chỉnh sửa đăng ký của mình thông qua bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI không?

Bạn có thể chỉnh sửa cấu hình tự động gia hạn và thẻ cho đăng ký của mình bằng bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI. Để thay đổi thời hạn hoặc số lượng giấy phép cho đăng ký, bạn phải tạo đăng ký mới.

Hỏi: Điều gì xảy ra khi đăng ký hết hạn?

Khi đăng ký hết hạn, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng giấy phép được liên kết với đăng ký đó cho các phiếu hỗ trợ mới, quyền truy cập vào Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere sẽ bị thu hồi và bạn không còn bị tính phí cho đăng ký đó nữa. Các phiếu hỗ trợ được tạo trong thời gian đăng ký đang hoạt động sẽ tiếp tục được phục vụ. Bạn sẽ nhận được email 3 tháng, 1 tháng và 1 tuần trước khi đăng ký hết hạn và sẽ có thông báo được hiển thị trong bảng điều khiển Amazon EKS về ngày hết hạn sắp tới. Bạn có thể xem gói đăng ký bằng bảng điều khiển Amazon EKS, API và AWS CLI sau khi hết hạn.

Hỏi: Tôi có thể mua gói đăng ký ở Khu vực AWS nào?

Để biết khả năng cung cấp trong khu vực để mua gói đăng ký, hãy tham khảo tài liệu về Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Có tùy chọn thanh toán trước cho gói đăng ký không?

Nếu bạn cần trả trước cho gói đăng ký, vui lòng liên hệ với nhóm tài khoản AWS của bạn.

Hỏi: Có tùy chọn dùng thử miễn phí cho gói đăng ký không?

Để yêu cầu bản dùng thử miễn phí, vui lòng liên hệ với nhóm tài khoản AWS của bạn.

Hỏi: Tôi có thể chia sẻ quyền truy cập vào các gói được tuyển chọn với các tài khoản AWS khác không?

Có, hãy tham khảo tài liệu về Amazon EKS Anywhere để biết hướng dẫn về cách chia sẻ quyền truy cập vào các gói được tuyển chọn với các tài khoản AWS khác trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere

Truy cập trang tổng quan về sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu sử dụng
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm