Hỏi: Amazon EKS Anywhere là gì?

Amazon EKS Anywhere là một tùy chọn triển khai mới, cho phép bạn dễ dàng tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ, bao gồm trên các máy ảo (VM) và máy chủ vật lý của riêng bạn. Kubernetes là phần mềm nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, mở rộng quy mô và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa và Amazon EKS là một dịch vụ Kubernetes được quản lý để chạy Kubernetes trên AWS. Amazon EKS Anywhere cung cấp gói phần mềm có thể cài đặt để tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ trên quy mô lớn. Amazon EKS Anywhere tạo các cụm dựa trên Amazon EKS Distro, cùng một bản phân phối Kubernetes mà Amazon EKS sử dụng cho các cụm trên AWS. Amazon EKS Anywhere cho phép bạn tự động hóa việc quản lý cụm, giảm chi phí hỗ trợ và giúp bạn không phải sử dụng nhiều công cụ để vận hành các cụm Kubernetes và dịch vụ này được AWS hỗ trợ hoàn toàn.

Hỏi: Tại sao tôi nên dùng EFA?

Nhiều khách hàng đang chạy Kubernetes trên nhiều môi trường gặp khó khăn khi phải tìm kiếm sự hỗ trợ cho các thành phần khác nhau tạo nên ngăn xếp. Sự hỗ trợ bị phân tán và để cấp phép cho mọi thành phần dẫn đến sự phức tạp, một ngăn xếp không nhất quán, khoảng trống về hỗ trợ và không thể nhận được giải pháp hoặc các vấn đề gốc khi xảy ra sự cố. Với Amazon EKS Anywhere, bạn có thể tận dụng một thỏa thuận hỗ trợ duy nhất và đảm bảo môi trường triển khai cụm Amazon EKS nhất quán trên các địa điểm. AWS sẽ đảm nhiệm và duy trì gánh nặng của việc đối chiếu và kiểm tra các thành phần cần thiết khác nhau để chạy Kubernetes trong quá trình sản xuất để bạn có thể đưa ứng dụng vào chạy sớm hơn bằng cách giải phóng các chu kỳ quý giá cho các kỹ sư của bạn.

Hỏi: EKS Distro là gì?

EKS Distro là một bản phân phối của cùng một Kubernetes nguồn mở và các phần phụ thuộc được triển khai bởi
Amazon EKS giúp bạn tạo các cụm Kubernetes theo cách thủ công ở bất kỳ đâu. EKS Distro bao gồm các tệp nhị phân và bộ chứa Kubernetes nguồn mở, etcd (cơ sở dữ liệu cấu hình cụm), kết nối mạng, phần bổ trợ lưu trữ, tất cả đều đã được kiểm tra về tính tương thích. EKS Distro sẽ cung cấp hỗ trợ mở rộng cho các phiên bản Kubernetes sau khi hỗ trợ cộng đồng hết hạn bằng cách cập nhật các bản dựng của phiên bản trước với các bản vá lỗi bảo mật quan trọng mới nhất. Bạn sẽ có thể truy cập một cách an toàn các bản phát hành EKS Distro từ GitHub hoặc trong AWS thông qua Amazon S3 và Amazon ECR để có một nguồn các bản phát hành và cập nhật chung.

Hỏi: Bảng điều khiển Amazon EKS là gì?

Amazon EKS cung cấp một bảng điều khiển tích hợp trong bảng điều khiển AWS để kết nối, trực quan hóa và khắc phục sự cố đối với các cụm và ứng dụng Kubernetes chạy ở bất kỳ đâu.

Hỏi: EKS Anywhere có yêu cầu kết nối Internet với một khu vực AWS không?

Có ba tùy chọn kết nối: kết nối hoàn toàn, ngắt kết nối một phần và ngắt kết nối hoàn toàn. Đối với kết nối hoàn toàn và ngắt kết nối một phần, bạn có thể kết nối các cụm Amazon EKS Anywhere của mình với AWS. Điều này cho phép bạn tận dụng bảng điều khiển EKS như một tấm kính duy nhất cho các cụm chạy ở bất kỳ đâu, tích hợp với App Mesh, đẩy nhật ký và các chỉ số vào AWS để có khả năng quan sát tập trung, thực hiện sao lưu cụm và ảnh chụp nhanh vào vùng lưu trữ Amazon S3, chạy các công cụ tối ưu hóa và quản lý chi phí cụm và chạy kiểm tra tuân thủ, báo cáo dấu vết kiểm toán và thực thi chính sách cấu hình. Nếu các cụm bị ngắt kết nối một phần, điều đó không có tác động đến các ứng dụng của bạn đang chạy trên cụm nhưng do việc ngắt kết nối không liên tục có thể kéo dài vài giờ, các tính năng như khả năng quan sát tập trung và bảng điều khiển EKS trong bảng điều khiển AWS sẽ hiển thị trạng thái kể từ thời điểm ngắt kết nối, với tính nhất quán toàn bộ được khôi phục sau khi kết nối trở lại. Trong các tình huống bị ngắt kết nối, bạn có thể sử dụng EKS Distro và tận dụng các công cụ nguồn mở để chạy các cụm của mình.

Hỏi: Mối liên hệ giữa EKS Anywhere và EKS Distro là gì?

Bạn cần hai thứ để có thể chạy Kubernetes. Trước tiên, bạn cần một bản phân phối đáng tin cậy có thể triển khai ở mọi nơi (EKS Distro.) Thứ hai, khi bạn chuyển từ môi trường phát triển sang môi trường sản xuất, bạn sẽ cần công cụ quản lý để chạy trên quy mô lớn (EKS Anywhere.) Nếu bạn hiện đang quản lý các cụm Kubernetes của riêng mình, bạn có thể tận dụng EKS Distro để chuẩn hóa trên một phiên bản Kubernetes an toàn, ổn định và được cộng đồng hỗ trợ trên các môi trường của bạn và tận dụng công cụ nguồn mở để tạo và quản lý các cụm EKS Distro. EKS Anywhere chạy EKS Distro và cung cấp công cụ tự động hóa giúp đơn giản hóa việc tạo cụm, quản trị và vận hành trên các cơ sở hạ tầng như máy chủ vật lý, vSphere và máy ảo đám mây với cấu hình mặc định để ghi nhật ký, giám sát, kết nối mạng và lưu trữ. Tuy nhiên, điều đó sẽ mang đến công cụ được cố định và các thành phần bổ sung mà bạn sẽ cần để chạy Kubernetes trong quá trình sản xuất: cài đặt cụm và quản lý vòng đời, khả năng quan sát, sao lưu cụm và quản lý chính sách.

Hỏi: EKS Anywhere cung cấp chức năng nào?

EKS Anywhere cung cấp trình cài đặt và giao diện dòng lệnh (CLI.) Nó cung cấp chương trình khởi động cụm của các cụm EKS Distro được cố định với các mặc định cấu hình tùy chọn cho hệ điều hành nút, thời gian chạy bộ chứa, giao diện mạng bộ chứa (CNI), bộ cân bằng tải dịch vụ, các lớp ngõ vào và lưu trữ EKS Anywhere mang mục tiêu triển khai cho máy chủ vật lý hoặc cụm vSphere 6.5+ của riêng bạn. Bạn nhận được hỗ trợ kết nối cho các môi trường được kết nối hoàn toàn, kết nối một phần và ngắt kết nối. EKS Anywhere cung cấp một ngăn xếp giám sát và ghi nhật ký (bao gồm Prometheus và Grafana.) Bạn có thể thực hiện kiểm tra trước khi gửi đi theo cụm. Bạn có thể sử dụng liên kết OAuth và Kết nối ID mở với AWS IAM. EKS Anywhere hoạt động với Bộ điều khiển AWS dành cho Kubeneters (Bộ điều khiển ACK.) Bạn có thể kết nối các cụm với AWS API như bảng điều khiển EKS, AWS App Mesh, AWS SSM, AWS CloudWatch và AWS Marketplace. EKS Anywhere cho phép quản lý vòng đời cụm và cấu hình dựa trên git bằng cách sử dụng toán tử Flux. AWS hỗ trợ gói để đẩy phép đo từ xa, nhật ký và chỉ số của cụm lên AWS. Bạn có thể thực hiện chụp nhanh cụm và sao lưu cụm. Có các công cụ để tối ưu hóa chi phí cụm. EKS Anywhere đi kèm với AWS Premium support.

Hỏi: Các cụm EKS Anywhere sẽ được cố định như thế nào?

Một cụm Kubernetes được cố định sẽ cung cấp cho bạn các giá trị mặc định được định cấu hình trước để giảm độ phức tạp và tự động hóa cấu hình cụm liên quan đến việc tạo và vận hành một cụm trong môi trường mà nó đang chạy. EKS Anywhere chạy EKS Distro được cố định bao gồm các mặc định tùy chọn phù hợp với Amazon EKS cho hệ điều hành (OS) nút, thời gian chạy bộ chứa, giao diện mạng bộ chứa (CNI), các lớp ngõ vào và lưu trữ và khả năng quan sát. EKS Anywhere cũng sẽ có bộ cân bằng tải dịch vụ, chẳng hạn như MetalLB, như một mặc định được đóng gói.

Hỏi: Tính năng hoặc dịch vụ này liên quan như thế nào với các dịch vụ AWS khác?

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS với EKS Anywhere, chẳng hạn như kéo hình ảnh bộ chứa từ Amazon ECR và triển khai các ngăn xếp ứng dụng trong bộ chứa từ AWS Marketplace. Bạn có thể kết nối các cụm EKS Anywhere với bảng điều khiển vận hành EKS và ảnh chụp nhanh, sao lưu cụm đến Amazon S3. Bạn có thể kết nối tài nguyên cơ sở hạ tầng EKS Anywhere bằng cách sử dụng các tác nhân AWS SSM và xem bằng cách sử dụng bảng điều khiển SSM, tổng hợp các nhật ký và chỉ số EKS Anywhere vào Amazon CloudWatch và kiểm tra cấu hình cụm bằng AWS Config.

Hỏi: Làm cách nào để sử dụng Amazon ECR với EKS Anywhere?

Bạn có thể trỏ các đường dẫn CI/CD hiện có của mình tới Amazon ECR và tận dụng các dịch vụ AWS như Direct Connect + VPN để thiết lập một đường hầm an toàn từ mạng tại chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tận dụng ECR cho một kho lưu trữ hình ảnh công khai. EKS Anywhere cho phép chuyển dần dữ liệu đăng ký của bạn từ tại chỗ sang AWS.

Hỏi: EKS Anywhere hỗ trợ những nền tảng và hệ điều hành nào cho tính toán bên ngoài?

Các cụm EKS Anywhere sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng ảo hóa (VMware vSphere 6.5+) và máy chủ vật lý. Bạn có thể dùng hệ điều hành được hỗ trợ của riêng mình hoặc sử dụng một hệ điều hành đi kèm AWS. Trong trường hợp bạn mang theo hệ điều hành của riêng mình, Amazon sẽ cung cấp cho các nhà cung cấp một ma trận kiểm tra để chứng nhận các phiên bản hệ điều hành của bạn với EKS Anywhere. Đối với cụm vSphere, EKS Anywhere được cấp quyền truy cập API vCenter để thực hiện các hoạt động CRUD trên máy ảo. Đối với máy chủ vật lý, bạn cung cấp nút, hệ điều hành, mạng nút và EKS Anywhere sẽ tự động cung cấp cụm ở trên cùng.

Hỏi: Liệu EKS Anywhere có hỗ trợ các cụm máy chủ vật lý không?

Có, EKS Anywhere sẽ hỗ trợ kiến trúc x86_x64 chạy hệ điều hành đi kèm và chúng tôi sẽ chứng nhận các hệ điều hành cụ thể theo phản hồi của khách hàng. Trải nghiệm tốt nhất dành cho bạn trên máy chủ vật lý sẽ là với Firecracker. Chúng tôi sẽ kết hợp công cụ nguồn mở, như Ignite, để hỗ trợ Kubernetes. Thêm hỗ trợ máy chủ vật lý sẽ giải quyết mong muốn của khách hàng để loại bỏ chi phí giấy phép và chi phí vận hành trong việc quản lý VMware.

Hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng EKS Anywhere bằng cách nào?

Bước đầu tiên là tải xuống trình cài đặt và công cụ giao diện dòng lệnh (CLI). Trình cài đặt được chạy để tạo môi trường cục bộ sử dụng công cụ CLI để tạo cụm Kubernetes đầu tiên. Các thuộc tính cụm như kích thước nút, kết nối mạng, lưu trữ được chỉ định trong tệp cấu hình cụm EKS Anywhere kèm theo. CLI được sử dụng để tạo một cụm EKS Anywhere với cấu hình mong muốn. Sau khi một cụm được cung cấp, vòng đời của cụm có thể được quản lý bằng gitops. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như S3 để chụp nhanh và sao lưu cụm, đồng thời hưởng lợi từ quyền kiểm soát tập trung được cung cấp bởi EKS, Trình quản lý hệ thống, App Mesh và CloudWatch. Khi có bản vá lỗi bảo mật hoặc phiên bản mới của EKS, bạn sẽ được thông báo từ bảng điều khiển EKS, kênh phát hành GitHub hoặc chủ đề SNS. AWS trở thành nơi trung tâm để khách hàng chạy và vận hành các cụm Kubernetes của bạn chạy trên môi trường tại chỗ và môi trường AWS của bạn.

Hỏi: EKS Anywhere sẽ hỗ trợ hệ điều hành nào cho các bộ chứa?

EKS Anywhere sẽ được cung cấp cùng với các hệ điều hành nút được hỗ trợ như Amazon Linux 2. Bạn cũng sẽ có thể mang theo hệ điều hành nút của riêng mình và giấy phép hỗ trợ, chẳng hạn như RHEL và Ubuntu.

Hỏi: EKS Anywhere có quản lý phần cứng bên dưới của khách hàng không?

Không. EKS Anywhere sẽ không quản lý cơ sở hạ tầng cụm bên dưới hoặc tầng điều khiển cụm của bạn. Quản lý sẽ là một mô hình trách nhiệm chung. AWS sẽ cung cấp cho bạn công cụ quản lý cụm có thể hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, tuy nhiên, cơ sở hạ tầng bên dưới là trách nhiệm của nhóm nền tảng của bạn.

Hỏi: Bạn cần đáp ứng những điều kiện tiên quyết nào để bắt đầu với EKS Anywhere?

Bạn sẽ cần cung cấp dung lượng cho các phiên bản cụm điều khiển, phân bổ VM hoặc phần cứng máy chủ vật lý để tạo cụm, nút thực thi và các cổng mở nội bộ để cho phép lưu lượng truy cập giữa dung lượng được phân bổ và máy chủ API (Cổng mặc định 6443) và giữa các điểm cuối của nhà điều hành cho eksctl. Các cổng và lưu lượng truy cập cũng sẽ cần được phép gửi đi từ (các) mạng con của cụm tới Amazon EKS qua VPN, Kết nối trực tiếp hoặc Cổng chuyển tiếp để cho phép tạo công cụ đa cụm, lưu lượng tác nhân để gửi tình trạng sức khỏe tới Amazon EKS và tầng điều khiển App Mesh quyền truy cập cho bộ điều khiển của nó.

Hỏi: EKS Anywhere có hoạt động với AWS Snowball không?

Có, EKS Anywhere sẽ chính thức hỗ trợ các phiên bản điện toán Snowball cho các trường hợp sử dụng bị ngắt kết nối.

Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere

Truy cập trang Tổng quan về sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm