Tải xuống và chạy trình cài đặt Amazon EKS Anywhere.

Hỏi: Amazon EKS Anywhere là gì?

Amazon EKS Anywhere là một tùy chọn triển khai dành cho Amazon EKS, giúp bạn tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của riêng mình, bất kể trực tiếp trên các máy chủ bare metal hay sử dụng VMware vSphere. Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere trên bare metal ở đây. Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục thêm biện pháp hỗ trợ cho nhiều mục tiêu triển khai hơn bằng cách bắt đầu từ khách hàng của chúng tôi ngược về sau. Kubernetes là phần mềm nguồn mở để tự động hóa việc triển khai, thay đổi quy mô và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa, còn Amazon EKS là một dịch vụ Kubernetes được quản lý để chạy Kubernetes trên AWS. Amazon EKS Anywhere cung cấp gói phần mềm có thể cài đặt để tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ dựa trên Amazon EKS Distro, cùng một bản phân phối Kubernetes mà Amazon EKS sử dụng cho những cụm trên AWS. Amazon EKS Anywhere giúp đơn giản hóa hoạt động tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ đồng thời tự động hóa việc quản lý cụm, từ đó bạn có thể giảm chi phí hỗ trợ và tránh phải duy trì các công cụ nguồn mở và bên thứ ba dự phòng. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng bảng điều khiển EKS để xem tất cả các cụm Kubernetes của mình (bao gồm các cụm EKS Anywhere) chạy ở bất kỳ đâu thông qua EKS Connector.

Hỏi: Tại sao tôi nên dùng EKS Anywhere?

Nhiều khách hàng vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ hiện nay phải cài đặt, thử nghiệm cũng như tích hợp nhiều công cụ của bên thứ ba và ký các hợp đồng hỗ trợ riêng cho từng công cụ. Khách hàng cũng phải phân bổ những nguồn lực quý giá để theo dõi các bản cập nhật và bản vá lỗi bảo mật mới nhất cho mỗi công cụ cần thiết để chạy Kubernetes tại chỗ, đồng thời đảm bảo rằng mọi thay đổi sẽ không phá vỡ khả năng tương thích với các công cụ khác. Điều này dẫn tới sự phức tạp không cần thiết, các tùy chọn hỗ trợ rời rạc và sự không nhất quán giữa những cụm đám mây và tại chỗ khiến cho việc quản lý các ứng dụng trên nhiều môi trường gặp khó khăn. Với Amazon EKS Anywhere, bạn giờ đây đã sở hữu công cụ vận hành Kubernetes nhất quán với Amazon EKS và được tối ưu hóa để đơn giản hóa việc cài đặt cụm với các cấu hình mặc định cho hệ điều hành và kết nối mạng cần thiết để vận hành Kubernetes tại chỗ. Amazon EKS Anywhere sử dụng Amazon EKS Distro, đây cũng là bản phân phối Kubernetes được triển khai bởi Amazon EKS, cho phép bạn dễ dàng tạo các cụm nhất quán với những biện pháp tốt nhất của Amazon EKS như các bản cập nhật phần mềm mới nhất và các bản vá lỗi bảo mật mở rộng. Bạn có thể tận dụng các thỏa thuận hỗ trợ với AWS để triển khai cụm Amazon EKS Anywhere và những công cụ tích hợp bên trong, qua đó có thể giảm chi phí hỗ trợ và tránh phải duy trì các công cụ nguồn mở và bên thứ ba dự phòng. 

Hỏi: Amazon EKS Distro là gì?

Amazon EKS Distro là bản phân phối của cùng một Kubernetes nguồn mở và những phần phụ thuộc được Amazon EKS triển khai để bạn tạo các cụm Kubernetes theo cách thủ công ở bất kỳ đâu. Amazon EKS Distro bao gồm các tệp nhị phân và bộ chứa Kubernetes nguồn mở, etcd (cơ sở dữ liệu cấu hình cụm), kết nối mạng, phần bổ trợ lưu trữ, tất cả đều đã được kiểm tra về tính tương thích. Amazon EKS Distro sẽ hỗ trợ mở rộng cho các phiên bản Kubernetes sau khi hỗ trợ cộng đồng hết hạn bằng cách cập nhật các bản dựng của phiên bản trước với những bản vá lỗi bảo mật quan trọng mới nhất. Bạn sẽ có thể truy cập một cách an toàn vào các bản phát hành Amazon EKS Distro từ GitHub hoặc trong AWS thông qua Amazon S3 và Amazon ECR để có một nguồn các bản phát hành và cập nhật chung.

Hỏi: EKS Connector là gì?

EKS Connector là một tác tử phần mềm chạy trên một cụm Kubernetes và cho phép cụm này đăng ký với Amazon EKS. Bạn có thể kết nối bất kỳ cụm Kubernetes phù hợp nào với Amazon EKS thông qua EKS Connector, bao gồm các cụm Amazon EKS Anywhere chạy tại chỗ, các cụm tự quản lý trên EC2 và những cụm Kubernetes khác chạy bên ngoài AWS. Khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển EKS để xem tất cả các cụm được kết nối và tài nguyên Kubernetes cơ bản, bất kể cụm đang chạy ở đâu.

Hỏi: Bảng điều khiển EKS là gì?

Amazon EKS cung cấp một bảng điều khiển tích hợp trong bảng điều khiển AWS để kết nối, hiển thị trực quan và khắc phục sự cố đối với các cụm và ứng dụng Kubernetes. Bạn có thể tận dụng bảng điều khiển EKS để xem tất cả các cụm Kubernetes của mình (bao gồm các cụm EKS Anywhere) chạy ở bất kỳ đâu thông qua EKS Connector.

Hỏi: EKS Anywhere có yêu cầu kết nối Internet với một khu vực AWS không?

Có ba tùy chọn kết nối: kết nối hoàn toàn, ngắt kết nối một phần và ngắt kết nối hoàn toàn. Đối với kết nối hoàn toàn và ngắt kết nối một phần, bạn có thể kết nối các cụm Amazon EKS Anywhere của mình với AWS. Điều này cho phép bạn tận dụng bảng điều khiển EKS như một tấm kính duy nhất cho các cụm chạy ở bất kỳ đâu bắt đầu từ hôm nay, với khả năng hỗ trợ trong tương lai để tích hợp với App Mesh, đẩy nhật ký và các chỉ số vào AWS để có khả năng quan sát tập trung, thực hiện sao lưu cụm và kết xuất vào vùng lưu trữ Amazon S3, chạy các công cụ tối ưu hóa và quản lý chi phí cụm đồng thời chạy kiểm tra tuân thủ, báo cáo dấu vết kiểm tra và thực thi chính sách cấu hình. Nếu các cụm bị ngắt kết nối một phần, điều đó không có tác động đến các ứng dụng của bạn đang chạy trên cụm nhưng do việc ngắt kết nối không liên tục có thể kéo dài vài giờ, các tính năng như bảng điều khiển EKS trong bảng điều khiển AWS sẽ hiển thị trạng thái kể từ thời điểm ngắt kết nối, với tính nhất quán toàn bộ được khôi phục sau khi kết nối trở lại. Trong các tình huống bị ngắt kết nối, bạn có thể sử dụng EKS Distro và tận dụng những công cụ nguồn mở để chạy các cụm của mình.

Hỏi: Mối liên hệ giữa Amazon EKS Anywhere và Amazon EKS Distro là gì?

Bạn cần hai thứ để có thể chạy Kubernetes tại chỗ. Trước tiên, bạn cần một bản phân phối đáng tin cậy có thể triển khai ở mọi nơi (Amazon EKS Distro.) Thứ hai, khi bạn chuyển từ môi trường phát triển sang môi trường sản xuất, bạn sẽ cần công cụ quản lý để chạy trên quy mô lớn (Amazon EKS Anywhere.) Nếu bạn hiện đang quản lý các cụm Kubernetes của riêng mình, bạn có thể tận dụng Amazon EKS Distro để chuẩn hóa trên một phiên bản Kubernetes an toàn, ổn định và được cộng đồng hỗ trợ trên những môi trường của bạn và tận dụng công cụ nguồn mở để tạo cũng như quản lý các cụm EKS Distro. Amazon EKS Anywhere sử dụng EKS Distro và cung cấp công cụ tự động giúp đơn giản hóa việc tạo cụm, quản trị và vận hành tại chỗ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Hơn nữa, Amazon EKS Anywhere cung cấp các cấu hình mặc định trên hệ điều hành và kết nối mạng, đồng thời mang tới thêm công cụ cố định khuôn mẫu mà bạn cần để chạy Kubernetes trong quá trình sản xuất.

Hỏi: Amazon EKS Anywhere cung cấp chức năng nào?

Amazon EKS Anywhere cung cấp trình cài đặt và giao diện dòng lệnh (CLI) để quản lý vòng đời của cụm. Giải pháp này cung cấp khung front -end cho các cụm EKS Distro được cố định khuôn mẫu với những cấu hình mặc định cho hệ điều hành nút, thời gian hoạt động của bộ chứa, giao diện mạng bộ chứa (CNI), cùng với công cụ được cố định khuôn mẫu như các thành phần GitOps. Bạn sẽ được cung cấp các công cụ nâng cấp cụm, thay đổi quy mô cụm và thu thập thông tin chẩn đoán. Bạn có thể sử dụng liên kết OAuth và Kết nối ID mở, đồng thời tận dụng trình xác thực aws-iam để cho phép các cụm Amazon EKS Anywhere của mình hoạt động với AWS IAM. Bạn có thể lựa chọn sử dụng EKS Connector để kết nối các cụm với AWS và tập trung xem tất cả các cụm từ bảng điều khiển EKS. 

Hỏi: Các cụm Amazon EKS Anywhere sẽ được cố định khuôn mẫu như thế nào?

Một cụm Kubernetes được cố định khuôn mẫu sẽ cung cấp cho bạn các giá trị mặc định được định cấu hình trước để giảm độ phức tạp và tự động hóa cấu hình cụm liên quan đến việc tạo và vận hành một cụm trong môi trường mà nó đang chạy. EKS Anywhere chạy EKS Distro được cố định khuôn mẫu bao gồm các mặc định tùy chọn nhất quán với Amazon EKS cho hệ điều hành nút, thời gian hoạt động của bộ chứa, giao diện mạng bộ chứa (CNI).

Hỏi: Amazon EKS Anywhere liên quan như thế nào với các dịch vụ AWS khác?

Bạn có thể kết nối các cụm Amazon EKS Anywhere của mình với bảng điều khiển Amazon EKS thông qua EKS Connector và xem cấu hình cụm cũng như trạng thái khối lượng công việc. Bạn có thể tận dụng các dịch vụ của AWS như Amazon S3, Amazon RDS, Amazon SNS, Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB, bên những cạnh dịch vụ khác, thông qua Bộ điều khiển AWS dành cho Kubernetes (ACK). Bạn có thể kết nối các nguồn lực cơ sở hạ tầng EKS Anywhere bằng cách sử dụng những tác tử AWS SSM và xem chúng thông qua bảng điều khiển SSM.

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng Amazon ECR với EKS Anywhere?

Bạn có thể chỉ các đường dẫn CI/CD hiện có của mình tới Amazon ECR, đồng thời tận dụng những dịch vụ AWS như AWS Direct Connect và VPN để thiết lập một đường hầm an toàn từ mạng tại chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tận dụng ECR cho một kho lưu trữ hình ảnh công khai. 

Hỏi: EKS Anywhere hỗ trợ những nền tảng và hệ điều hành nào cho điện toán bên ngoài?

Amazon EKS Anywhere hỗ trợ triển khai VMware vSphere và máy chủ bare metal, cùng với đó là hỗ trợ cho những mục tiêu triển khai bổ sung sắp ra mắt. Amazon EKS Anywhere cung cấp Bottlerocket, một hệ điều hành nguồn mở dựa trên nền tảng Linux được phát triển bởi AWS, làm hệ điều hành nút mặc định, với Ubuntu làm hệ điều hành nút thay thế. Dựa trên phản hồi từ khách hàng, chúng tôi đang tìm cách mở rộng lựa chọn hệ điều hành có thể chạy Amazon EKS Anywhere cho khách hàng.

Hỏi: EKS Anywhere có hỗ trợ các cụm máy chủ bare metal không?

Có, hỗ trợ bare metal dành cho EKS Anywhere hiện được cung cấp rộng rãi. Tìm hiểu thêm ở đây. Để bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere trên bare metal, hãy truy cập tài liệu về Amazon EKS Anywhere.

Câu hỏi: EKS Anywhere có quản lý phần cứng cơ sở của khách hàng không?

Không. EKS Anywhere sẽ không quản lý cơ sở hạ tầng cụm bên dưới hoặc tầng điều khiển cụm của bạn. Quản lý sẽ là một mô hình trách nhiệm chung. AWS sẽ cung cấp cho bạn công cụ quản lý cụm có thể hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, tuy nhiên, cơ sở hạ tầng căn bản là trách nhiệm của đội ngũ nền tảng của bạn.

Hỏi: Tôi cần đáp ứng những điều kiện tiên quyết nào để sử dụng EKS Anywhere và làm cách nào để bắt đầu?

Hãy truy cập vào https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/getting-started/install/ để xem các điều kiện tiên quyết và hướng dẫn bắt đầu. 

Hỏi: EKS Anywhere có hoạt động với AWS Snowball Edge không?

Có, khách hàng có thể sử dụng EKS Anywhere trên AWS Snowball Edge để chạy các ứng dụng dựa trên bộ chứa của họ tại biên di động chắc chắn. Những vị trí biên này bao gồm các môi trường không có điều kiện thích hợp như công trường xây dựng, giàn khoan dầu hoặc những môi trường di động như tàu, xe tự hành và lực lượng quân sự được triển khai nhanh chóng. Phiên bản EKS Anywhere dành cho Snowball Edge sẽ được ra mắt vào năm 2022.

Hỏi: EKS Anywhere có mức phí bao nhiêu?

Không áp dụng cam kết trả trước hay phí để sử dụng EKS Anywhere. AWS Enterprise Support là một điều kiện tiên quyết để đăng ký Amazon EKS Anywhere Support. Giá đăng ký EKS Anywhere Support tuân theo mô hình dựa trên cụm. Tìm hiểu thêm về AWS Enterprise Support tại đây. Để biết các ví dụ định giá và thông tin bổ sung, vui lòng truy cập vào trang định giá EKS Anywhere.

Hỏi: Tôi có thể triển khai EKS Anywhere trên đám mây AWS không?

Amazon EKS Anywhere không được thiết kế để chạy trên đám mây AWS. Dịch vụ này không tích hợp với Kubernetes Cluster API Provider for AWS. Nếu bạn lập kế hoạch triển khai các cụm Kubernetes trên đám mây AWS, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên sử dụng Amazon EKS.

Hỏi: Tôi có thể triển khai Amazon EKS Anywhere trên AWS Outposts không?

Amazon EKS Anywhere không được thiết kế để chạy trên AWS Outposts. Nếu bạn đang lập kế hoạch triển khai các cụm Kubernetes trên AWS Outposts, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên sử dụng Amazon EKS trên AWS Outposts.

Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere

Truy cập trang tổng quan về sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu sử dụng
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm