Amazon Pinpoint

Bắt đầu với Amazon Pinpoint

Amazon Pinpoint giúp bạn tương tác với khách hàng bằng cách gửi email, SMS và tin nhắn đẩy trên di động. Dù bạn là nhà phát triển, nhà tiếp thị hay người dùng doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng Amazon Pinpoint để gửi tin nhắn nhắm mục tiêu (chẳng hạn như cảnh báo khuyến mại và chiến dịch giữ chân khách hàng) cũng như tin nhắn trực tiếp (chẳng hạn như xác nhận đơn hàng và tin nhắn đặt lại mật khẩu) cho khách hàng.

Bạn có thể tích hợp Amazon Pinpoint vào ứng dụng để thu thập dữ liệu sử dụng, để giúp bạn hiểu rõ hơn cách khách hàng tương tác với ứng dụng của bạn. Amazon Pinpoint cũng theo dõi cách thức khách hàng của bạn phản hồi tin nhắn bạn gửi–chẳng hạn bằng cách hiển thị cho bạn biết số tin nhắn đã được gửi đi, mở xem hoặc nhấp chuột vào.

Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp–chẳng hạn như xác nhận đơn hàng, tin nhắn chào mừng và mật khẩu sử dụng một lần–bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc REST API của Amazon Pinpoint. Bạn cũng có thể sử dụng API để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh để triển khai chiến dịch và gửi tin nhắn giao dịch giữa nhiều kênh khách nhau.

Pinpoint_video_thumbnail
1:52
Amazon Pinpoint với tin nhắn SMS và Email

Sử dụng các tính năng quản lý chiến dịch trên Amazon Pinpoint để gửi email, SMS và tin nhắn đẩy trên di động tới các phân khúc khách hàng được nhắm mục tiêu cao. Hoặc bạn có thể sử dụng REST API của Amazon Pinpoint để gửi tin nhắn trực tiếp tới người nhận cụ thể.

Thu thập thông tin về người dùng ứng dụng bằng cách tích hợp SDK AWS Mobile vào ứng dụng của mình. Amazon Pinpoint thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng ứng dụng của bạn–cũng như thông tin về thiết bị mà họ sử dụng và bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh nào do bạn xác định.

Gửi tin nhắn đến khách hàng bằng cách sử dụng các kênh truyền thông mà họ ưu tiên sử dụng. Bạn có thể gửi email đến khách hàng tiềm năng cũng như thông báo đẩy trực tiếp đến người dùng ứng dụng di động của bạn. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn văn bản đến khách hàng ở trên 200 quốc gia trên khắp thế giới, từ Afghanistan đến Zimbabwe.

Thanh toán theo mức sử dụng và chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không có phí trả trước, không có phí tổn cố định và không có cả lệ phí tối thiểu. Nhắm mục tiêu 1.000 khách hàng, theo dõi 100 triệu sự kiện ứng dụng và gửi 1 triệu tin nhắn đẩy miễn phí mỗi tháng.

AWS_Benefit Icon_PerformanceMonitoringReporting

Bạn có thể sử dụng SDK AWS Mobile để thu thập thông tin quan trọng về cách khách hàng sử dụng ứng dụng của bạn. Amazon Pinpoint có các bảng thông tin sử dụng để theo dõi số phiên mỗi ngày, số giao dịch mua mỗi ngày, ngày và giờ trong đó khách hàng sử dụng ứng dụng của bạn, v.v.

Bạn có thể sử dụng Amazon Kinesis để xuất dữ liệu này sang các dịch vụ AWS khác –hoặc sang cơ sở dữ liệu và ứng dụng bên ngoài–để phân tích và giám sát bổ sung.


100x100_benefit_app-testing

Sử dụng bảng điều khiển hoặcREST API của Amazon Pinpoint để tạo chiến dịch có đặt lịch hoặc gửi SMS và tin nhắn đẩy trên di động trực tiếp tới người nhận cụ thể. Ứng dụng của bạn có thể truy vấn API trực tiếp, giúp bạn gửi tin nhắn được tạo trên tài khoản, thông báo đặt lại mật khẩu và xác nhận đơn hàng.


100x100_benefit_credential

Công cụ tạo phân khúc khách hàng Amazon Pinpoint giúp bạn tạo các nhóm khách hàng có độ nhắm mục tiêu cao cho chiến dịch của mình. Bạn có thể tạo các phân khúc khách hàng dựa trên thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như tuổi, địa điểm hoặc loại thiết bị), sở thích (chẳng hạn như sở thích hoặc đội thể thao mà họ yêu thích) và hành vi (chẳng hạn như số lần họ mở ứng dụng của bạn trong tuần qua). Bằng cách nhắm mục tiêu khách hàng cụ thể dựa trên thuộc tính của khách hàng, bạn đảm bảo được hoạt động truyền thông của mình liên quan, hữu ích và đúng lúc.


100x100_benefit_sync

Amazon Pinpoint giúp bạn giữ liên lạc với khách hàng bằng cách sử dụng nhiều kênh khác nhau. Sử dụng tin nhắn văn bản SMS để gửi thông tin khẩn cấp trực tiếp đến thiết bị di động của khách hàng. Gửi thông báo đẩy trên di động đến người dùng ứng dụng, bất kể nền tảng hay loại thiết bị mà họ sử dụng. Hoặc gửi nội dung dài, giàu dữ liệu qua email.


100x100_benefit_comments

Sử dụng nhắn tin SMS hai chiều, khách hàng của bạn có thể phản hồi trực tiếp tin nhắn văn bản của bạn. Bằng cách thu thập phản hồi theo cách này, bạn có thể thu thập thêm thông tin về sở thích cá nhân của khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng các đoạn mã ngắn để giúp khách hàng mới dễ dàng chọn sử dụng dịch vụ của bạn.


100x100_benefit_dashboard

Sau khi gửi một tin nhắn, bạn có thể theo dõi tiến độ triển khai tin nhắn đó bằng cách sử dụng biểu đồ và bảng thông tin được tích hợp sẵn trên Amazon Pinpoint. Bạn có thể xem số lần gửi, mở và nhấp chuột theo thời gian thực. Theo thời gian, bạn có thể biết được chiến dịch và tin nhắn nào tạo ra được doanh thu hay mức phản hồi lớn nhất. Bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp cho chiến dịch trong tương lai thậm chí thành công hơn.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Amazon Pinpoint chưa? Hãy xem Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi để biết các hướng dẫn hữu ích, thông tin quan trọng và lời khuyên thực tiễn.

Bạn có thể nhắm mục tiêu 5.000 người dùng, theo dõi tới 100 triệu sự kiện ứng dụng di động và gửi tới 1 triệu tin nhắn đẩy miễn phí mỗi tháng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo phần Giá.

Bắt đầu với Amazon Pinpoint