AWS Proton

Tự động hóa việc quản lý để triển khai dịch vụ bộ chứa và phi máy chủ

Thiết lập biện pháp bảo vệ với các ngăn xếp được quản lý, được phê duyệt để giúp các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng.

Hỗ trợ năng suất và khả năng đổi mới của nhà phát triển qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng và triển khai mã trong một giao diện duy nhất.

Cập nhật các ứng dụng chỉ với một thao tác nhấp chuột để dễ dàng duy trì kiến trúc nhất quán trong tổ chức của bạn.

Cách thức hoạt động

AWS Proton là một dịch vụ phân phối được quản lý toàn phần để triển khai các bộ chứa và ứng dụng phi máy chủ với sự hiệu quả, tính nhất quán và khả năng kiểm soát cao hơn.
Product-Page-Diagram_AWS-Proton_HIW
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Hợp lý hóa khả năng quản lý


Có được khả năng hiển thị quá trình triển khai và thiết lập các tiêu chuẩn nhất quán để tính toán, kết nối mạng, tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD), bảo mật và giám sát.

Hỗ trợ khả năng phát triển tự phục vụ

Xây dựng giao diện tự phục vụ, có chọn lọc để các nhà phát triển tạo và triển khai cơ sở hạ tầng sản xuất từ các ngăn xếp ứng dụng đã được phê duyệt.

Áp dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã


Đẩy nhanh sự đổi mới của nhà phát triển bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã để xác định ngăn xếp ứng dụng và định cấu hình tài nguyên.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS Proton

Tìm hiểu về triển khai tự động, môi trường do khách hàng quản lý, v.v.

Khám phá các tính năng của AWS Proton »

Bắt đầu với AWS Proton


Truy cập các tài nguyên để thiết lập bảng điều khiển AWS Proton.

Xem tài liệu về AWS Proton »

Kết nối với chuyên gia


Nhận sự trợ giúp phù hợp để triển khai AWS Proton.

Khám phá các tùy chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS