ความปลอดภัย MPA และ Studio

ภาพรวม

สมาคมภาพยนตร์ (MPA) ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บ ประมวลผล และส่งมอบสื่อและเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัย บริษัทด้านสื่อใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของเนื้อหาและโครงสร้างพื้นฐานของตน MPA และสมาคมการจัดส่งเนื้อหาและความปลอดภัย (CDSA) ได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือใหม่ที่เรียกว่า Trusted Partner Network (TPN) โปรแกรม TPN พยายามสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ความพร้อม และขีดความสามารถในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง AWS ยังคงตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อหาของ TPN

AWS ยังนำเสนอคู่มือการเสริมความแข็งแกร่งของบุคคลภายนอกสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล และ VFX/Rendering ซึ่งมีอยู่ในAWS Artifact

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »