Ücretsiz Kullanım

AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında, AWS HealthOmics'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz kullanımınız, ilk AWS HealthOmics kaynağınızı oluşturduğunuz ilk aydan itibaren başlar. AWS HealthOmics Ücretsiz Kullanım ayrıntıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İlk 2 ay boyunca aylık Ücretsiz Kullanım

AWS HealthOmics depolaması Aktif depolama sınıfında 1.500 gigabaz-ay ve arşiv depolama sınıfında 1500 gigabaz-ay
AWS HealthOmics iş akışları

275 omics.m.xlarge bulut sunucusu saati veya eş değer işlem bulut sunucusu ve 49.000 GB-saat çalıştırma depolama alanı

AWS HealthOmics analizi 200 gigabaz-ay

AWS HealthOmics depolama fiyatlandırması

AWS HealthOmics depolama alanında genomik dizileri depoladığınızda aylık gigabaz başına depolama için ödeme yaparsınız. Bir gigabaz, içe aktarılan dizi dosyalarınızdan (FASTQ, BAM ve CRAM gibi) alınan bir milyar bazdır. AWS HealthOmics depolama alanı kaynak dosyalarınızdan alınan bazları, kalite puanlarını, hizalamaları ve diğer meta verileri depolar. Depolanan gigabaz başına ödeme yaptığınız için en uygun dosya biçimleri veya sıkıştırma teknikleri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. AWS HealthOmics tüm bunları sizin yerinize yönetir.

Dizi nesneleri okuma kümeleri olarak adlandırılır ve mantıksal olarak bir FASTQ, BAM veya CRAM dosyasına eşdeğerdir. AWS HealthOmics depolama alanı, okuma kümeleriniz için size bir aktif depolama sınıfı ve bir arşiv depolama sınıfı sunar. Arşiv sınıfındaki okuma kümelerinin aylık depolama maliyeti, aktif sınıftaki okuma kümelerine kıyasla daha düşüktür. Aktif sınıftaki okuma kümelerine milisaniyeler içinde erişilebilir ve arşiv katmanındaki okuma kümelerine erişilmeden önce bu kümelerin etkinleştirilmeleri gerekir. Okuma kümeleri 30 gün boyunca erişilmediğinde yeniden etkinleştirilene kadar otomatik olarak daha düşük maliyetli arşiv depolama sınıfına geçerler.

Okuma kümeleri için içe aktarma ücreti yoktur. AWS HealthOmics depolama alanındaki veriler için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen veriler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur. AWS HealthOmics depolama alanı, yıllarca tutulan ve uzun süre saklanan ancak sık erişilmeyen veriler için tasarlanmıştır.

Okuma kümesi nesnelerinize gönderilen GET istekleri için ödeme yaparsınız. Okuma kümelerine gönderilen diğer tüm istek türleri ücretsizdir.

AWS HealthOmics analiz fiyatlandırması

AWS HealthOmics analizleri, Amazon Athena ve Amazon SageMaker gibi geniş AWS analitik ve makine öğrenimi hizmetleri paketiyle kullanım için genomik varyant verilerinizi ve genomik ek açıklamalarınızı hazırlamanıza yardımcı olur. İstediğiniz miktarda genomik varyant verisi depolayabilirsiniz ve yalnızca depoladığınız veri kadar ödeme yaparsınız. Veri boyutu, dönüştürülen verilerin boyutu olarak tanımlanır. Ancak diğer hizmetlerdeki verileri sorgulayıp analiz ettiğinizde o hizmetlerin kullanımı için de ödeme yaparsınız.

AWS HealthOmics analiz verileri için minimum 30 günlük depolama süresi ücreti alınır ve 30 gün dolmadan önce silinen veriler, geri kalan günlere ait depolama ücretinin günlere bölünmesiyle elde edilen bir ücrete tabi olur.

AWS HealthOmics özel ve Ready2Run iş akışları fiyatlandırması

AWS HealthOmics, özel ve Ready2Run iş akışlarıyla biyoinformatik iş akışlarının yürütülmesini de yönetir.

Özel iş akışları, en sık kullanılan iş akışı dillerinde yazılmış kendi biyoenformatik betiklerinizi getirmenizi sağlar. Özel iş akışlarını tek bir yürütme ile çalıştırabilirsiniz. Yalnızca istekte bulunduklarınız için ödeme yaparsınız ve omics bulut sunucusu türleri ile çalıştırma depolama alanı için ayrıca faturalandırılırsınız. İş akışınızdaki tüm görevler, tanımlanan kaynaklarına en uygun bulut sunucusuyla eşlenir. Örneğin 8 CPU ve 60 GB RAM kullanacak şekilde tanımlanan bir görev, yürütme için omics.r.2xlarge bulut sunucusu türüyle eşlenir.

Ready2Run iş akışları, sektördeki üçüncü taraf yazılım şirketleri ve açık kaynak işlem hatları tarafından paketlenip önceden oluşturulmuş iş akışlarıdır. Verilerinizi Germline ve GATK-BP gibi en sık kullanılan iş akışlarıyla işlemek için Ready2Run iş akışlarını kullanabilirsiniz. Ready2Run iş akışları çalıştırma başına ödeme içerir. Bu da her iş akışı için aynı fiyattan ücretlendirildiğiniz anlamına gelir.

Hem özel hem de Ready2Run iş akışları için, günlükler hesabınızdaki Amazon CloudWatch günlüklerinde depolanır ve saklamak istediğiniz sürece CloudWatch'ta faturalandırılır. Hizmeti; basitleştirilmiş bütçeleme, planlama ve muhasebe için çalıştırma başına kaynak kullanımını raporlayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

  • Özel iş akışları
  • Ready2Run iş akışları

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1

Bir popülasyon dizisi oluşturma girişimi, bir biyobankadan topladıkları bireyleri dizmeye başlıyor. Bunun için AB Batı (İrlanda) bölgesi seçiliyor. Her biri 130 gigabazda 100.000 kişiyi sıralarlar ve ham sıralama verilerini AWS HealthOmics depolama alanında depolarlar. Bu veriler içe aktarmayı takip eden 30 günden sonraki beş yıl boyunca arşiv depolama sınıfında kalıyor ve ortalama iki kez erişim sağlandığında 30 gün boyunca aktif depolama sınıfına geçiş yapıyor. Her genom 500 parça hâlinde indiriliyor ve 500 GET API çağrısı oluşturulmasına neden oluyor. Tek bir genom için beş yıllık toplam maliyet:
Aktif depolama sınıfı: 0,005769 USD gigabaz/ay * 130 gigabaz * 90 gün = 2,22 USD
Arşiv depolama sınıfı: 0,001154 USD gigabaz/ay * 130 gigabaz * (1825 - 90) gün = 8,56 USD.
GET API'leri: 0,005 USD / 1000 API çağrısı * (2 * 500 API çağrısı) = 0,005 USD
5 yıllık toplam maliyet: 2,22 USD + 8,56 USD + 0,005 USD = 10,79 USD (veya 2,16 USD/yıl)

Örnek 2

Bir biyoinformatik bilim insanı, ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki AWS HealthOmics iş akışlarında bir Nextflow iş akışı çalıştırmak istiyor. İş akışında üç görev var. Birincisi için 16 vCPU ve 30 GB bellek rezervasyonu yapılıyor ve bu görev 3 saat çalışıyor. İkincisi için 32 vCPU ve 160 GB bellek gerekiyor ve bu görev 2 saat çalışıyor. Üçüncüsü için 4 vCPU ve 10 GB bellek rezervasyonu yapılıyor ve bu görev 10 dakika çalışıyor. Müşteri iş akışını kaydediyor ve StartRun API çağrısını varsayılan 1200 GB dosya sistemiyle yapıyor. Toplam maliyet şu şekilde hesaplanır:
1. Görev (omics.c.4xlarge): 0,9180 USD/sa. * 3 sa. = 2,754 USD
2. Görev (omics.r.8xlarge):
2,7216 USD/sa. * 2 sa. = 5,4432 USD
3. Görev (omics.m.xlarge): 0,2592 USD/sa. * 1/6 sa. = 0,0432 USD
Depolama: 0,0001918 USD/GB-saat * (1200 GB*(3 sa.+2 sa.+1/6 sa.)) = 1,18916 USD
Toplam: 9,42956 USD

Örnek 3

Bir veri bilimcisi, ABD Doğu (K Virginia) bölgesinde Amazon Athena'da analiz etmek istediği 3.202 varyant çağrı biçimi (VCF) dosyasına sahip. Bir varyant deposu oluşturur ve bu dosyaları AWS HealthOmics API'lerini kullanarak alır. Alınan verilerin boyutu 1,5 TB. Sonraki ay boyunca farklı alt popülasyonlar için alel frekanslarını hesaplama amacıyla Athena'da 1.000 sorgu yürütüyor ve bunların her biri ortalama 50 GB veri kullanıyor. Aylık toplam maliyetler şu şekilde hesaplanır:
Varyant deposu: 0,035 USD GB/ay * (1024 GB/TB * 1,5 TB) = 53,76 USD
Amazon Athena: 5 USD/TB * 1000 * 50/1024 = 244,14 USD

Örnek 4

Bir hesaplama bilimcisi, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde 30x genom için GATK-BP Germline fq2vcf Ready2Run iş akışını 3 örnek için çalıştırmak istiyor. Müşteri verilerini girerek her örnek için StartRun API'sini çağırıyor. 3 çalıştırmanın maliyeti:
30x genom için GATK-BP Germline fq2vcf Ready2Run iş akışı: 10,00 USD/çalıştırma * 3 = 30,00 USD
Toplam: 30,00 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Cloud Economics Kaynak Merkezi

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin