AWS HealthOmics

Genomik, transkriptomik ve diğer omik verileri içgörülere dönüştürün

Neden HealthOmics?

AWS HealthOmics, sağlık ve yaşam bilimi kuruluşlarının ve bunların yazılım iş ortaklarının genomik, transkriptomik ve diğer omik verilerini depolamasına, sorgulamasına ve analiz etmesine ve ardından sağlığı iyileştirmek için bu verilerden içgörüler oluşturmasına yardımcı olan, amaca yönelik oluşturulmuş bir hizmettir. Büyük ölçekli analizleri ve iş birliğine dayalı araştırmaları destekler.

HealthOmics'in Avantajları

Daha kişiselleştirilmiş bir bakım sağlamak için bireylerin multi-omik verilerini tıbbi geçmişleriyle güvenli şekilde birleştirin.
Büyük ölçekli analizleri ve iş birliğine dayalı araştırmayı toplumların tamamı genelinde desteklemek için amaca yönelik veri depolarını kullanın.
Ready2Run iş akışlarıyla bilim ve tıbbı hızlandırın veya kendi özel biyoinformatik iş akışlarınızı getirin.
HIPAA uygunluğu, yerleşik veri erişimi ve günlük kaydı ile hasta gizliliğini koruyun.

Nasıl çalışır?

AWS HealthOmics, sağlık ve yaşam bilimleri organizasyonlarının genomik, transkriptomik ve diğer omik verilerini ölçekli olarak depolama, sorgulama ve analiz etmelerine yardımcı olur. Farklılaştırılmamış ağır işleri ortadan kaldırarak; sağlık sektöründe ilerlemek ve bilimsel keşifleri ilerletmek için omik verileri aracılığıyla daha derin içgörüler elde edebilirsiniz. 

 

Şema, genom verilerinden içgörüler elde etmek için AWS HealthOmics'in nasıl kullanılacağını gösterir.

Kullanım örnekleri

Omik varyasyonunun bir popülasyondaki fenotiplerle nasıl eşleştiğini anlamak için yüz binlerce hastanın omik verilerini depolayıp analiz edin.

Geri dönüş sürelerini azaltmak ve üretkenliği artırmak için tekrarlanabilir ve izlenebilir klinik çoklu omik iş akışları oluşturun.

Yeni ilaç adaylarının etkinliğini test etmek, deneyleri hızlandırmak ve uzun vadeli kazanç sağlamak için çoklu omik analizini klinik çalışmalara entegre edin.

Anonimleştirilmiş omik verilerin depolanmasını ve analiz edilmesini kolaylaştırmak ve araştırmacıların verileri daha güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlamak için yerleşik erişim kontrolleri kullanın.


AWS ile ilgili daha fazlasını keşfedin