Amazon S3 Bölgeler Arası Replikasyon (CRR)

S3 Bölgeler Arası Replikasyon (CRR) sayesinde, nesneleri (meta veri ve nesne etiketleriyle birlikte) gecikmeyi azaltma, mevzuat uyumluluğu, güvenlik, olağanüstü durum kurtarma ve diğer kullanım senaryolarına yönelik amaçlarla diğer AWS Bölgelerinde çoğaltabilirsiniz. S3 CRR, bir kaynak S3 klasörüne yapılandırılmıştır ve nesneleri başka bir AWS Bölgesinde bulunan bir hedef klasöre çoğaltır.

Amazon S3 CRR, farklı AWS Bölgeleri arasındaki klasörlerden verileri otomatik olarak çoğaltır. CRR sayesinde, S3 nesne etiketlerini kullanarak klasör seviyesinde, ortak ön ek seviyesinde veya nesne seviyesinde replikasyon oluşturabilirsiniz. Farklı coğrafi bölgelerde daha düşük gecikmeli veri erişimi sağlamak için CRR'yi kullanabilirsiniz. CRR, aralarında yüzlerce kilometre mesafe olan veri kopyalarını depolamak için bağlı olduğunuz bir mevzuat uyumluluğu gereksinimi konusunda da size yardımcı olabilir. Verilerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, CRR kullanarak çoğaltılan nesnelerin hesap sahibini değiştirebilirsiniz. CRR hakkında daha fazla bilgi için replikasyon geliştirici kılavuzuna bakın.

Kullanım örnekleri

Uygunluk – Amazon S3, verilerinizi varsayılan olarak, birbirinden coğrafi olarak uzak olan birden çok Erişilebilirlik Alanında depolar. Ancak uygunluk gereksinimleri, verileri daha da uzun mesafelerde depolamanızı gerektirebilir. CRR, bu gereksinimleri yerine getirmek için uzak AWS Bölgeleri arasında verileri çoğaltmanızı sağlar.

Gecikme süresi performansı – Müşterileriniz veya son kullanıcılarınız iki farklı coğrafi konumdaysa gecikme sürenizi en aza indirebilirsiniz. Nesnelerin kopyalarını kullanıcılarınıza coğrafi olarak daha yakın olan AWS Bölgelerinde saklayabilirsiniz.

Bölgesel verimlilik – İki farklı AWS Bölgesinde aynı nesne kümelerini analiz eden işlem kümeleriniz varsa, nesne kopyalarını iki bölgede de saklamayı seçebilirsiniz.

Amazon S3 Bölgeler Arası Replikasyon ve Sürüm Oluşturma (3:34)

Amazon S3 Aynı Bölgede Replikasyon (SRR)

Amazon S3 SRR, verileri otomatik olarak aynı AWS Bölgesindeki klasörler arasında çoğaltan bir Amazon S3 özelliğidir. SRR sayesinde, S3 nesne etiketlerini kullanarak klasör seviyesinde, ortak ön ek seviyesinde veya nesne seviyesinde replikasyon oluşturabilirsiniz. Aynı AWS Bölgesinde verilerinizin ikinci bir kopyasını oluşturmak için SRR kullanabilirsiniz. SRR, orijinal verilerinizin bir kopyasını aynı bölgedeki farklı bir AWS hesabında tutarak veri bağımsızlığı ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Verilerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, SRR kullanarak çoğaltılan nesnelerin hesap sahibini değiştirebilirsiniz. Bölge içi işlemler için farklı S3 klasörlerinden günlükleri kolayca toplamak, test ve geliştirme ortamları arasında canlı çoğaltmayı yapılandırmak için de SRR’yi kullanabilirsiniz. 

Kullanım örnekleri

Kayıtları tek bir klasöre toplama – Günlük kayıtlarını birden çok klasörde veya birden çok hesapta depoluyorsanız bunları kolayca Bölge içi tek bir klasörde çoğaltabilirsiniz. Bu işlem tek bir konumdaki kayıtların daha kolay işlenmesini sağlar.

Geliştirici ve test hesapları arasında replikasyon – Siz veya müşterileriniz, aynı verileri kullanan geliştirici ve test hesaplarına sahipse, SRR kuralları uygulayarak hem bu birden fazla hesap arasında nesneleri çoğaltabilir hem de nesne meta verilerini koruyabilirsiniz.

Veri bağımsızlığı kanunlarına uyma – Genellikle müşterilerin, verilerin belirli bir Bölgeden ayrılması yasakken, bunları ayrı AWS hesaplarında depolamaları gerekir. Aynı Bölgede replikasyon, verilerin ülkenizin dışında depolanması uygunluk mevzuatı nedeniyle engellendiğinde kritik verileri yedeklemenize yardımcı olabilir.

Amazon Replikasyon Zaman Denetimi

Amazon S3 replikasyon zaman denetimi, veri replikasyonuna yönelik uygunluk veya "işletme gerekliliklerini" karşılamanıza yardımcı olur ve Amazon S3 replikasyon etkinliklerine ilişkin görünürlük sağlar. Replikasyon zaman denetimi, Amazon S3'e "yüklediğiniz" çoğu nesneyi saniyeler içinde ve bu nesnelerin yüzde 99,99'unu 15 dakikada çoğaltır. S3 Replikasyon Zaman Denetimi, replikasyon bekleyen S3 API operasyonlarının toplam sayısını, replikasyon bekleyen nesnelerin toplam boyutunu ve maksimum replikasyon zamanını izleyebileceğiniz S3 replikasyon ölçümlerini ve S3 olay bildirimlerini varsayılan olarak içerir.

S3 Replikasyon Zaman Denetimi, herhangi bir fatura dönemi boyunca nesnelerin %99,9'unun 15 dakikada çoğaltılması konusunda Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) ile desteklenir.

S3 Replikasyon Zaman Denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için S3 Replikasyon belgeleri sayfasını veya S3 Replikasyon ile ilgili SSS bölümünü ziyaret edin.

S3 Replikasyon Zaman Denetimi nasıl çalışır?

S3 Replikasyon Zaman Denetimi’ne ayrıntılı bakış

S3 Replikasyon'u kullanmaya başlama

Amazon S3 Replikasyon (CRR ve SRR) ve S3 Replikasyon Zaman Denetimi, S3 nesne etiketlerini kullanarak S3 klasör düzeyinde, ortak ön ek düzeyinde veya bir nesne sayesinde yapılandırılır. S3 Replikasyon'u kullanmaya başlamak için lütfen S3 Replikasyon SSS bölümünü, Geliştirici Kılavuzu'ndaki Replikasyon web sayfasını okuyun. Fiyatlandırma için S3 Replikasyon özellikleri fiyatlandırmasına bakın.