Uç Bilgi İşlemi Nedir?

Uç bilgi işlemi, bilgi depolama ve bilgi işlem becerilerini ilgili bilgileri üreten cihazlara ve bu bilgileri kullanan kullanıcılara yakınlaştırma sürecidir. Geleneksel olarak uygulamalar, günümüze dek sensörler ve akıllı telefonlar gibi akıllı cihazlardan alınan verileri işlemek üzere merkezi bir veri merkezine iletmiştir. Ancak verilerin daha önce görülmemiş boyuttaki karmaşıklığı ve ölçeği, ağ becerilerini geride bırakmıştır. Uç bilgi işlemi sistemleri, işleme becerilerini kullanıcılara ve cihazlara yaklaştırarak uygulama performansını önemli ölçüde artırır, bant genişliği gereksinimlerini azaltır ve daha hızlı gerçek zamanlı öngörüler sağlar. 

Uç bilgi işlemi neden önemlidir?

Uç bilgi işlemi, kurumların ham verileri daha verimli şekilde toplamasına ve analiz etmesine olanak tanıdığından giderek daha popüler hale geliyor. Kuruluşlar, operasyonel verimlilikleri ve iş fonksiyonları hakkında bilgiye dayalı kararlar almak için verilerine anında erişmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Uç bilgi işlemi, uygun şekilde kullanıldığında, kuruluşların güvenliği ve performansı geliştirmesine, süreçleri otomatikleştirmesine ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesine yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

Uç bilgi işleminin avantajlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

Azalan gecikme süresi / artan hız

Pek çok sektörde, teknoloji neredeyse anında veri aktarımı talep eder. Bir fabrikadaki robotik makine örneğini ele alalım. Bir üretim olayı, robotun çalışmaya devam etmesini güvensiz hale getirirse robotun kapanabilmesi için bu bilgiyi olabildiğince hızlı alması gerekir.

İyileştirilmiş veri güvenliği

Uç bilgi işlemi ile verilerin çoğu yerel olarak işlenir ve saklanır. Veri merkezine geri gönderilmesi gereken bilgiler, aktarım öncesinde şifrelenebilir. Kurumlar, hassas verileri kaynağa yakın tutarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi veri egemenliği yasalarına uymak için de uç bilgi işlemini kullanır.

 

Artan üretkenlik

Kurumlar, bilgilere daha hızlı yanıt vererek operasyonel verimliliği ve çalışan verimliliğini artırır. Kuruluşlar, kaynakta toplanan verileri analiz ederek tesislerinin, altyapılarının veya ekipmanlarının düşük performans gösteren alanlarını iyileştirebilir. Uç bilgi işlemi, çalışanların ve kurumların daha üretken şekilde çalışmasına yardımcı olacak iş zekası ve öngörüleri elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarıyla birlikte kullanılabilir. 

Uzaktan veri toplama

Güvenilir olmayan bağlantı ve bant genişliğine sahip yerlerden veri toplamak zordur. İşlem ve veri depolama özelliklerini ağ ucunda oluşturmak, kurumların uzak petrol sahalarında, endüstriyel bölgelerde ve açık deniz taşıtlarındaki verileri toplamasına ve aktarmasına yardımcı olur. 

Azalan maliyetler

Büyük miktarda veriyi kaynağından veri merkezlerine göndermek, daha fazla bant genişliği gerektirdiğinden pahalı bir işlemdir. Uç bilgi işlemi modeli, son kullanıcılar yalnızca kritik verileri gönderdiğinden, sitelerden veri merkezlerine gönderilen veri miktarını azaltmanıza olanak tanır. Bu, işletmenizin ne kadar veri gönderdiğine ve işlediğine bağlı olarak, operasyon maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlayabilir. 

Güvenilir performans

Uç bilgi işlemi, genellikle internet bağlantısının kısıtlı olduğu uzak bölgelerde gerçekleşir. Kurumlar, bir uç bilgi işlemi ortamı oluşturarak operasyonlarının verileri güvenilir şekilde işlediğinden, analiz ettiğinden ve depoladığından emin olabilir. Bu, ağ veya bağlantı kesintisinden kaynaklanan operasyonel kesinti süresinden olumsuz etkilenme olasılığını önemli ölçüde düşürür.

Uç bilgi işlemini hangi sektörler kullanır?

Veri aktarımının yüksek hızları ve düşük gecikme süresi, uç cihazları kurmanın göreceli kolaylığıyla birleştiğinde, uç bilgi işleminin sektörler arasında yaygın olarak kullanılmasıyla sonuçlandı. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir.

Üretim

Sensörler ve ağ geçitleri gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının yaygınlaşması, uç bilgi işlemi sistemlerini üretim sektöründe yaygın hale getirdi. Üreticiler; otomasyonu etkinleştirmek, sahada veri toplamak, üretim verimliliğini artırmak ve makineler arası hızlı iletişime imkan tanımak için uç bilgi işlemi çözümlerini kullanmaktadır. Üretimde uç bilgi işlemi hakkında daha fazla bilgi edinin >>

Otonom araçlar

Kendi kendine giden arabalar gibi otonom araçlar, her saniye büyük miktarda veri toplayan birçok IoT sensörüyle donatılmıştır. Bu araçlar, anında yanıt için gerçek zamanlı veri işlemeye ihtiyaç duyar ve anlık karar verme için uzak bir sunucuya güvenemez.

Ek olarak, otonom araçlar; hava koşulları, trafik, kazalar veya trafiğin servis yolundan verilmesi hakkında uzak bir sunucuya veri göndermek yerine önce birbirleriyle iletişim kurduklarında daha verimli şekilde etkileşim kurarlar. Uç bilgi işlemi, araçların güvenliğini sağlama ve yol koşullarını doğru şekilde değerlendirme konusunda kritik bir teknolojidir.

Enerji

Enerji şirketleri; petrol platformları, gaz sahaları, rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi çiftlikleri hakkında veri toplamak ve depolamak için uç bilgi işlemini kullanıyor. Platform operatörleri, tehlikeleri tespit etmek ve boru hatlarını denetleyip optimize etmek için genellikle uç yapay zekadan yararlanır. Uç bilgi işlemi, sektörün operasyonel verimliliği iyileştirmesine, çalışanlarını güvende tutmasına ve bakım işlerinin ne zaman yapılması gerektiğini tahmin etmesine yardımcı olur. Enerjide uç bilgi işlemi hakkında daha fazla bilgi edinin >>

Sağlık hizmetleri

Uç cihazlar, ateş ve kan şekeri seviyeleri gibi kritik hasta fonksiyonlarını izler. Uç bilgi işlemi, sağlık hizmeti sektörünün bu hasta verilerini yerel olarak saklamasına ve gizlilik korumasını iyileştirmesine olanak tanır. Tıbbi tesisler ayrıca merkezi konumlara gönderdikleri veri hacminini azaltarak veri kaybı riskini düşürür. 

Uç bilgi işlemi nasıl çalışır?

Uç bilgi işlemi, hesaplama ve depolamayı veri üreticilerine ve tüketicilerine yaklaştırarak çalışır. Uç dağıtımları, farklı kullanım örnekleri için değişiklik gösterir ancak iki geniş kategoride gruplandırılabilir.

Yukarı akış uygulamaları

Yukarı akış uygulamaları, akıllı sensörlerdeki ve diğer cihazlardaki verileri toplamaya ve ardından ayrıntılı işleme için veri merkezlerine aktarmaya öncelik verir. Toplanan veriler üç ana kategoriye ayrılır:

  • Bir sensörün her 5 dakikada bir ölçtüğü oda sıcaklığı verileri gibi gereksiz ve alakasız veriler
  • Birkaç saat içindeki ortalama sıcaklık gibi uzun vadeli depolama gereksinimleri içeren faydalı veriler
  • Isıtıcının açılmasını gerektiren oda sıcaklığı değerleri gibi kısa vadeli etkileri olan faydalı veriler

Yukarı akış kullanım örneklerinde uç bilgi işlemi, bu üç veri kaynağı türünü ayırt etmeye ve ardından veri merkezine yalnızca kritik bilgileri göndermeye odaklanır.  Uç stratejileri, aşağıdaki örnekleri içerebilir.

Yerel şirket içi veri merkezi

Şirketler; depolama, sunucu ve diğer uç cihazları veri kaynağının yanına koyar. Örneğin, bir enerji şirketi bir rüzgar türbininin ürettiği verileri toplamak ve işlemek için türbinin içine sunucu rafları ve uzak bir LAN kurabilir.

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarında işlem kapasitesi

Şirket, aktarım öncesinde verileri önceden belirlenmiş filtreleme kurallarını kullanarak işlemek için yeterli işlem kapasitesine sahip sensörleri kullanır.

Bölgesel uç sunucuları

Bir şirket, tek bir bölgedeki birçok farklı sensörden gelen verileri işlemek için bulut hizmetlerini kullanır. Bulut sağlayıcıları, bilgi işlemin şirketin gerekli bölgesinde yerel olarak bulunan uç sunucularda gerçekleşmesi için bulut hizmetlerini yerelleştirebilir. 

Aşağı akış uygulamaları

Aşağı akış uygulamaları, son kullanıcılara veri teslimine öncelik verir. Medya ve eğlencede canlı video akışları, çevrimiçi oyunlar veya sanal gerçeklik video akışları örnekler arasındadır. Aşağı akış kullanım örnekleri için uç bilgi işlemi, kullanıcıların olayları gerçekleştiği anda deneyimleyebilmesi için ağ gecikme süresini azaltmaya odaklanır. Aşağı akış uç bilgi işlemine ilişkin bazı örnekleri burada bulabilirsiniz.

Önbelleğe Alma

Bir şirket, içerikleri coğrafi olarak kullanıcılara daha yakın olan uç sunucularda önbelleğe alan ve böylece bilgisayarlarına çok daha hızlı ulaşan bir içerik teslim ağı (CDN) oluşturur. CDN'ler hakkında daha fazla bilgi edinin >>

Bulut uç hizmetleri

Uygulamanızın gecikmeye duyarlı kısımlarını belirli bir coğrafyadaki uç noktalarda ve kaynaklarda yerel olarak çalıştırmak için bir bulut bilgi işlem hizmeti kullanabilirsiniz.

Mobil uç bilgi işlemi

Bir şirket, ultra düşük gecikmeli uygulamalar geliştirmek, dağıtmak ve ölçeklendirmek için 5G ağları ve 5G tabanlı mobil bulut bilgi işlem hizmetleri gibi mobil uç bilgi işlemi altyapısını kullanır.

Uç bilgi işlemi ile bulut bilgi işlem arasındaki fark nedir?

Uç bilgi işlemi, iş yüklerini cihaz ve son kullanıcılara daha yakın olan uçta çalıştırır. Öte yandan bulut bilgi işlem, bir bulut hizmeti sağlayıcısının veri merkezinde her tür iş yükünün çalıştırılmasını içeren geniş bir terimdir.

Bununla birlikte, bulut hizmeti sağlayıcılarının uç bilgi işlemi hizmetleri de sağladığını lütfen unutmayın. Örneğin, AWS uç hizmetleri; veri işleme, analiz ve depolamayı uç noktalarınıza yakın bir konumda sağlayarak API'leri ve araçları AWS veri merkezlerinin dışındaki konumlara dağıtmanıza olanak tanır.

AWS uç bilgi işlemi kullanım örneklerinin bazıları nelerdir?

Önde gelen çok sayıda kuruluş, AWS uç bilgi işlemi araçlarından yararlanıyor. Aşağıda üç önemli örnek veriyoruz.

Volkswagen Group

Dünyanın önde gelen otomobil gruplarından biri olan Volkswagen, Endüstriyel Bulut sistemine güç sağlamak için AWS IoT, makine öğrenimi ve uç hizmetlerini kullanıyor. Volkswagen, fabrika tesislerinde çalışma süresini artırıp verimliliği iyileştirmek, üretim esnekliğini artırmak ve araç kalite standartlarını yükseltmek için 120'den fazla üretim tesisinden gelen verileri bağlayabiliyor. Volkswagen'in AWS'yi nasıl kullandığını okuyun >>

Hulu

Yayın platformu Hulu, kullanıcı trafiği yüksek olduğunda bile müşterilerin mükemmel içerik ve kullanıcı deneyimlerinden keyif almasını sağlamak için AWS uç ağ iletişimi hizmetlerinden yararlanıyor. Hulu, AWS hizmetlerini kullanarak ölçeklenebilir, çevik ve uygun maliyetli bir altyapı sağlıyor. Hulu'nun AWS'yi nasıl kullandığını okuyun >>

Riot Games

Riot Games, dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan League of Legends dahil olmak üzere dünyanın en oyuncu odaklı oyunlarını geliştiriyor, yayınlıyor ve destekliyor. Riot, 2020'de takım tabanlı taktiksel bir nişancı oyunu olan VALORANT'ı dünya çapında kullanıma sunduğunda, gecikme süresinden kaynaklanan "gözetleme avantajını" azaltarak rekabet bütünlüğünü korumak istedi. Riot, oyun sunucularını hızla dağıtmak ve gecikmeyi 10 ile 20 milisaniye arasında azaltmak için AWS Outposts'u kullanarak gözetleme avantajını en aza indiriyor ve tüm oyuncular için eşit bir oyun alanı oluşturuyor. Riot Games'in AWS'yi nasıl kullandığını izleyin >>

AWS, uç bilgi işlemi gereksinimleriniz konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Uç İçin AWS, dünyanın en yetkin ve güvenli bulutunu uç noktalarınıza ve kullanıcılarınıza yakınlaştırıyor. AWS, bulutta tam olarak yönetilen bir hizmet olarak sunulan altyapıyı, hizmetleri, API'leri ve araçları neredeyse tüm şirket içi veri merkezlerine, ortak barındırma alanlarına veya uç tesislere genişleten tek sağlayıcıdır.

Güvenli uç bilgi işlemi özelliklerini metropol alanlara, 5G ağlara, şirket içi konumlara ve bağlantısız veya uzak konumlara genişleterek AWS veri merkezlerinin dışındaki konumlarda dağıtılmış yönetilen donanımdan yararlanın. Belirli uç kullanım örneklerine yönelik olarak oluşturulmuş özellikleri kullanabilir ve uç uygulamaları milyarlarca cihaza hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmak için 200'den fazla entegre cihaz hizmeti arasından seçim yapabilirsiniz.

AWS'nin uç bilgi işlemi konusunda yardımcı olabileceği yollar şunlardır:

  • AWS Outposts, kullanıcıların tutarlı bir hibrit deneyimin keyfini çıkarması için AWS altyapınızı ve hizmetlerinizi neredeyse her yere genişletir
  • AWS Depolama Ağ Geçidi, neredeyse sınırsız bulut depolama alanına şirket içi erişim sunar.
  • AWS Snow Ailesi cihazları; operasyonları basit, veri merkezi bulunmayan ortamlarda ve tutarlı ağ bağlantısının olmadığı yerlerde yürütür.
  • Amazon SageMaker Uç Yöneticisi, uç cihazlarından oluşan filolarda makine öğrenimi modellerini optimize eder, güvende tutar, izler ve bu modellerin bakımını yapar.

Hemen ücretsiz bir AWS hesabı oluşturarak AWS'de uç bilgi işlemini kullanmaya başlayın!

AWS Uç Bilgi İşlemi İçin Sonraki Adımlar

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın
İşlem hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da AWS ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın