Nhà cung cấp AWS Activate

AWS Activate làm việc với hàng trăm tổ chức xúc tiến, nhà đầu tư thiên thần, các công ty đầu tư sớm/mạo hiểm và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên khắp thế giới để cung cấp cho các công ty khởi nghiệp tín dụng AWS miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tài nguyên và hơn thế nữa. Những lợi ích độc quyền này được thiết kế nhằm giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng bắt đầu trên AWS và phát triển doanh nghiệp của họ.

Những công ty khởi nghiệp được liên kết với Nhà cung cấp AWS Activate có thể đăng ký xin cấp tín dụng AWS Activate bằng cách sử dụng ID tổ chức của Nhà cung cấp Activate. Nếu bạn là một công ty khởi nghiệp quan tâm đến việc đăng ký xin cấp tín dụng AWS Activate và nhận tối đa 100.000 USD dưới dạng tín dụng AWS Activate, hãy hỏi nhà đầu tư hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của bạn xem họ có tham gia AWS Activate không và đăng ký ngay hôm nay!