AWS Activate làm việc với hàng trăm nhà thúc đẩy doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, các công ty vốn đầu tư/mạo hiểm và tổ chức tạo điều kiện khởi nghiệp trên khắp thế giới để cung cấp cho các công ty khởi nghiệp những khoản tín dụng AWS miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tài nguyên, v.v. Những lợi ích độc quyền này được thiết kế nhằm giúp các công ty khởi nghiệp nhanh chóng khởi động trên AWS và phát triển doanh nghiệp của họ.

Những công ty khởi nghiệp được liên kết với Nhà cung cấp AWS Activate có thể đăng ký Danh mục đầu tư AWS Activate bằng cách sử dụng ID tổ chức của Nhà cung cấp Activate. Nếu bạn là một công ty khởi nghiệp quan tâm đến việc đăng ký Danh mục AWS Activate và nhận khoản tín dụng AWS tối đa 100.000 USD, hãy hỏi nhà đầu tư hoặc tổ chức tạo điều kiện khởi nghiệp của bạn xem họ có tham gia AWS Activate không rồi đăng ký ngay hôm nay! Nếu bạn là một nhà đầu tư hoặc tổ chức tạo điều kiện khởi nghiệp với mong muốn trở thành Activate Provider, vui lòng đăng ký tại đây.

Những công ty khởi nghiệp không liên kết với Activate Provider có thể đủ điều kiện đăng ký AWS Activate Founders. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào AWS Activate.