Amazon AppStream 2.0

Quyền truy cập an toàn, đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt đến các ứng dụng và máy tính không cố định từ bất kỳ vị trí nào

Hỗ trợ đội ngũ làm việc từ xa của bạn và phản ứng nhanh chóng trước các điều kiện thay đổi với quyền truy cập đến ứng dụng và máy tính từ bất cứ đâu.

Tăng cường bảo mật bằng cách lưu trữ dữ liệu trên AWS thay vì trên các thiết bị điểm cuối dễ bị tấn công.

Tối ưu hóa chi phí thông qua đám mây có quy mô linh hoạt theo nhu cầu với nhiều tùy chọn điện toán, bộ nhớ và lưu trữ.

Giảm thời gian ngừng hoạt động với tính năng phân phối ứng dụng được quản lý hoàn toàn và cơ sở hạ tầng AWS đáng tin cậy đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động.

Cách thức hoạt động

Amazon AppStream 2.0 là dịch vụ ứng dụng và máy tính không cố định được quản lý hoàn toàn để truy cập công việc từ xa.
product-page-diagram_AppStream2@2x
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Tạo điều kiện cho các tổng đài viên của trung tâm liên hệ làm việc từ bất cứ đâu

Cho phép các tổng đài viên của trung tâm liên hệ làm việc từ xa tại bất kỳ địa điểm nào với trải nghiệm tổng đài viên an toàn, dễ sử dụng.

Khởi chạy SaaS cho các nhà cung cấp phần mềm


Cung cấp các Phiên bản phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) của ứng dụng mà không cần viết lại, phần cứng đặc biệt hoặc cài đặt thiết bị. Các phiên bản này phù hợp để trình diễn phần mềm, đào tạo và thử nghiệm.

Tìm hiểu thêm »

Truy cập các ứng dụng kỹ thuật và thiết kế 3D

Cho phép người dùng truy cập vào các ứng dụng CAE, CAM và CAD từ bất kỳ máy tính nào với các phiên phát trực tiếp hiệu suất cao, tốc độ phản hồi nhanh.

Hỗ trợ môi trường học tập của học viên


Cho phép học trực tuyến trong điều kiện mạng chậm với quyền truy cập đơn giản, đáng tin cậy vào các ứng dụng và tài nguyên.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách hoạt động của Amazon AppStream 2.0

Tìm hiểu thêm về quản lý ứng dụng, các loại VM và hơn thế nữa.

Khám phá tính năng của AppStream 2.0 »

Bắt đầu sử dụng Amazon AppStream 2.0

Tìm kiếm tài nguyên để cài đặt và quản lý ứng dụng trong mười bước.

Tải xuống Hướng dẫn bắt đầu »

Kết nối với chuyên gia


Tiếp cận sự hỗ trợ phù hợp đúng lúc.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS