Nhận được nhiều lợi ích hữu hình để giúp bạn giới thiệu thành tựu và phát triển thêm chuyên môn AWS của mình.

Bên cạnh việc xác thực kỹ năng kỹ thuật của bạn, Chứng nhận AWS cung cấp các lợi ích hữu hình giúp bạn giới thiệu thành tựu và phát triển thêm chuyên môn AWS của mình.
Đăng ký làm bài kiểm tra và nhận được các lợi ích thông qua aws.training.


100x100_benefit_global

Tiếp cận tới Cộng đồng chứng nhận AWS trên LinkedIn.

100x100_benefit_event

Nhận được các lời mời tới các chương trình công nhận và được tham gia vào các phòng chờ chứng nhận AWS tại AWS re:Invent và chọn các sự kiện thượng đỉnh AWS.

100x100_benefit_logo-usage

Chia sẻ thành tựu của bạn với Logo chứng nhận AWS mới cập nhật của chúng tôi.

100x100_benefit_digital-credentials

Tận dụng các huy hiệu số để chứng tỏ danh hiệu đã được chứng nhận AWS của bạn với đồng nghiệp và cấp trên.

100x100_benefit_exam

Chuẩn bị cho chứng nhận AWS sắp tới của bạn với một phiếu thi thử.

100x100_benefit_store

Mở khóa quyền truy cập vào Cửa hàng chứng nhận AWS. Bạn càng nhận được nhiều chứng nhận thì càng tiếp cận được nhiều sản phẩm hơn.

 

Lợi ích Người thao tác với đám mây
Cấp độ hội viên Cấp độ chuyên môn
Cấp độ chuyên nghiệp
Quyền tham gia nhóm Cộng đồng chứng nhận AWS toàn cầu trên LinkedIn
Có Có Có Có
Quyền tham gia chương trình công nhận chứng nhận AWS và phòng chờ
Có Có Có Có
Phiếu thi thử chứng nhận AWS Có Có Có Có
Huy hiệu số cho việc chứng thực chứng nhận Người thao tác với đám mây Có      
Huy hiệu số cho việc chứng thực chứng nhận Hội viên   Có   Có
Huy hiệu số cho việc chứng thực chứng nhận Chuyên môn
    Có  
Huy hiệu số cho việc chứng thực chứng nhận Chuyên nghiệp       Có
Chứng nhận AWS – Sử dụng Logo Người thao tác với đám mây Có      
Chứng nhận AWS – Sử dụng Logo Hội viên   Có   Có
Chứng nhận AWS – Sử dụng Logo Chuyên môn     Có  
Chứng nhận AWS – Sử dụng Logo Chuyên nghiệp       Có
Tiếp cận tới Cửa hàng hàng hóa chứng nhận AWS
Có Có Có Có