Lợi ích dành cho các cá nhân đã có chứng nhận AWS

Nhận được nhiều lợi ích hữu hình để giúp bạn giới thiệu thành tựu của mình.

Ngoài việc chứng thực kỹ năng kỹ thuật của bạn, AWS Certification còn giúp bạn nâng cao kiến thức chuyên môn. Sau khi được chứng nhận AWS, bạn sẽ đủ điều kiện nhận được các lợi ích đặc biệt giúp bạn thể hiện thành tựu và không ngừng học hỏi. Đăng ký tham gia kỳ thi và nhận được các lợi ích thông qua aws.training.

Tìm hiểu các lợi ích của việc có chứng nhận AWS

icon_benefit-badge

Huy hiệu số

Giới thiệu thành tựu Chứng nhận của bạn thông qua các huy hiệu số trên mạng xã hội và chữ ký email để có quyền tham gia ngay các sự kiện chứng nhận độc quyền được AWS tài trợ.

icon_benefit-discount

Chiết khấu cho kỳ thi

Nhận phiếu giảm giá 50% dùng cho chứng nhận lại hoặc bất kỳ kỳ thi nào khác.

icon_benefit-event copy 2

Sự kiện công nhận

Nhận được lời mời tham dự các Chương trình vinh danh theo khu vực và sử dụng huy hiệu số của bạn để được tham gia vào các phòng chờ của AWS Certification tại AWS re:Invent và các hội nghị AWS tuyển chọn.

icon_benefit-global

Cộng đồng chứng nhận AWS toàn cầu

Tiếp cận tới Cộng đồng chứng nhận AWS trên LinkedIn và kết nối với các đồng nghiệp.

icon_benefit-exams

Bài thi thử miễn phí

Chuẩn bị cho chứng nhận AWS sắp tới của bạn với một phiếu thi thử.

icon_benefit-store

Cửa hàng chứng nhận AWS

Được quyền sử dụng các món đồ chứng nhận AWS độc quyền.


Bạn muốn tham gia nhiều hơn?

Trở thành Chuyên gia trong lĩnh vực (SME). Cùng các cộng sự tham gia những hội thảo xây dựng kỳ thi AWS Certification để giúp đảm bảo tính xác thực của chương trình AWS Certification hiện tại và trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về chương trình SME


Các kỳ thi của chúng tôi

check-foundational60x60

Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Đối với những người đảm nhận nhiều vai trò trong mảng công nghệ và đám mây, chứng nhận này sẽ giúp họ chứng thực kiến thức của bản thân về Đám mây AWS, đồng thời nâng cao sự tín nhiệm trong chuyên môn của họ. Bài thi này bao gồm bốn lĩnh vực là khái niệm, bảo mật, công nghệ, thanh toán và giá cả của dịch vụ đám mây.

check-associate60x60

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng nhận này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Kỳ thi này dành cho những người có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có thể sử dụng, tiết kiệm chi phí, có khả năng chống chịu lỗi, có quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Chúng tôi khuyên các ứng viên nên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có sẵn, tiết kiệm chi phí, có khả năng chống chịu lỗi, có quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Chúng tôi khuyên các ứng viên nên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có sẵn, tiết kiệm chi phí, có khả năng chống chịu lỗi, có quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

check-associate60x60

Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng nhận này sẽ đánh giá mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển và duy trì ứng dụng trên nền tảng AWS, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về tối thiểu một ngôn ngữ lập trình cấp cao.

check-associate60x60

Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc triển khai, quản lý và vận hành trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc vận hành các ứng dụng trên nền tảng AWS.

check-professional60x60

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên nghiệp

Chứng nhận này sẽ chứng thực kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật nâng cao của bạn trong việc thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS.

check-professional60x60

Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên nghiệp

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các hệ thống ứng dụng phân tán trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các môi trường AWS.

check-specialty60x60

Bảo mật được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc bảo mật nền tảng AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí bảo mật.

Kỳ thi này sẽ kiểm tra trình độ kỹ thuật của bạn trong việc bảo mật nền tảng AWS. Kỳ thi này dành cho những người đang nắm vị trí bảo mật nhiều kinh nghiệm.

check-specialty60x60

Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc thiết kế và triển khai các dịch vụ AWS để trích xuất giá trị từ dữ liệu. Đây là kỳ thi dành cho những người thực hiện công tác phân tích Dữ liệu lớn phức tạp.

check-specialty60x60

Kết nối mạng nâng cao được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc thiết kế và triển khai các kiến trúc AWS và CNTT lai ở quy mô lớn. Đây là kỳ thi dành cho những người thực hiện các nhiệm vụ kết nối mạng phức tạp.

check-specialty60x60

Machine Learning được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Chứng nhận này sẽ chứng thực chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc xây dựng, đào tạo, điều chỉnh và triển khai mô hình máy học (ML) bằng cách sử dụng Đám mây AWS. Đây là kỳ thi dành cho những người thực hiện vai trò phát triển hoặc khoa học dữ liệu.

check-specialty60x60

Bộ xây dựng kỹ năng Alexa được chứng nhận AWS – Chuyên môn 

Chứng nhận này xác thực chuyên môn kỹ thuật của bạn về phát triển, thử nghiệm và phát hành các kỹ năng Amazon Alexa. Đây là kỳ thi dành cho những người thực hiện vai trò như một bộ xây dựng kỹ năng Alexa.