Lợi ích dành cho các cá nhân được chứng nhận AWS

Nhận được nhiều lợi ích hữu hình để giúp bạn giới thiệu thành tích và phát triển chuyên môn của mình. Sau khi được chứng nhận AWS, bạn sẽ đủ điều kiện nhận được các quyền lợi đặc biệt để thể hiện thành tích và không ngừng học hỏi.

Ngoài việc chứng thực kỹ năng của bạn, AWS Certification còn giúp bạn nâng cao chuyên môn. Sau khi được chứng nhận AWS, bạn sẽ đủ điều kiện nhận được các lợi ích đặc biệt giúp bạn thể hiện thành tựu và không ngừng học hỏi. Đăng ký tham gia kỳ thi và nhận được các lợi ích thông qua aws.training.

Tìm hiểu các lợi ích của việc có chứng nhận AWS

Icon of an AWS Training and Certification Subject Matter Expert (SME) digital badge

Huy hiệu số

Giới thiệu AWS Certification của bạn thông qua các huy hiệu số trên mạng xã hội và chữ ký email để có quyền tham gia ngay các sự kiện chứng nhận độc quyền được AWS tài trợ.

Chiết khấu cho kỳ thi

Nhận phiếu giảm giá 50% dùng cho chứng nhận lại hoặc bất kỳ kỳ thi nào khác.

Sự kiện công nhận

Nhận được lời mời tham dự các Chương trình vinh danh theo khu vực và sử dụng huy hiệu số của bạn để được tham gia vào các phòng chờ của AWS Certification tại AWS re:Invent và các hội nghị AWS tuyển chọn.

Icon of globe with network connection points

Cộng đồng toàn cầu được chứng nhận của AWS

Tiếp cận Cộng đồng được chứng nhận của AWS trên Influitive và kết nối với các đồng nghiệp.

Huy hiệu số nâng cao

Icon of an AWS Training and Certification Subject Matter Expert (SME) digital badge

Chúng tôi hiện cung cấp các huy hiệu số AWS Certification thông qua nền tảng Credly’s Acclaim. Tận dụng các tùy chọn công nhận và xác minh linh hoạt để giới thiệu các thành tích được AWS chứng nhận của bạn.

Tìm hiểu thêm về huy hiệu số AWS Certification

Bạn muốn tham gia sâu hơn?

Trở thành Chuyên gia trong lĩnh vực (SME). Cùng các cộng sự tham gia những hội thảo xây dựng kỳ thi AWS Certification để giúp đảm bảo tính xác thực của chương trình AWS Certification hiện tại và trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về chương trình SME