Bảo vệ dữ liệu ở Đức

Tổng quan

Bảo vệ dữ liệu tại AWS là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho hàng trăm ngàn tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và các cơ quan chính phủ tại hơn 190 quốc gia. Khách hàng của chúng tôi, những người giao phó cho chúng tôi một số thông tin nhạy cảm nhất của họ, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

AWS được thiết kế để khách hàng có thể kiểm soát vị trí và cách thức lưu trữ nội dung của họ và những ai có quyền truy cập vào nội dung đó.

  • Sử dụng các tùy chọn sau, khách hàng AWS kiểm soát nội dung trong suốt vòng đời của nội dung, bao gồm phân loại nội dung, kiểm soát truy cập, lưu giữ và xóa:

    • Xác định vị trí của nội dung, ví dụ như loại và vị trí địa lý của bộ nhớ.

    • Xác định định dạng nội dung, ví dụ: văn bản thuần tuý, bị che, ẩn danh hoặc được mã hóa.

    • Sử dụng kiểm soát truy cập bổ sung như quản lý danh tính và truy cập và thông tin đăng nhập bảo mật.

  • Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn là một tập hợp các điều khoản chuẩn được Ủy ban châu Âu xác định và phê duyệt có thể được sử dụng để cho phép dữ liệu cá nhân được truyền đi theo một cách tuân thủ bởi bộ điều khiển dữ liệu tới bộ xử lý dữ liệu bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu.

  • Thông báo quyền riêng tư AWS mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi liên quan đến trang web AWS hoặc hoạt động tiếp thị và các sản phẩm và dịch vụ từ AWS và các công ty con (ví dụ: dữ liệu cá nhân mà khách hàng nhập vào hệ thống của chúng tôi khi mở tài khoản AWS). Thông báo quyền riêng tư áp dụng cho dữ liệu cá nhân này nhưng không áp dụng cho nội dung mà khách hàng của chúng tôi lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Dịch vụ AWS được thiết kế để khách hàng có thể kiểm soát nội dung của họ, bao gồm nơi và cách thức lưu trữ nội dung của họ cũng như ai có quyền truy cập vào nội dung đó.

  • Có. AWS cung cấp Phụ lục xử lý dữ liệu tuân thủ GDPR (GDPR DPA) bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để cho phép truyền dữ liệu từ bên ngoài châu Âu. AWS GDPR DPA được đưa vào Điều khoản dịch vụ AWS và tự động áp dụng cho tất cả khách hàng trên toàn cầu, những người yêu cầu phụ lục này tuân thủ GDPR.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »