Đăng ký hiện đã đóng

Chương trình đào tạo cần thiết để giúp bạn bắt đầu hành trình đám mây

AWSome Day Online Conference là một chương trình đào tạo về đám mây miễn phí, diễn ra trong một ngày do các giảng viên kỹ thuật của AWS giảng dạy, được thiết kế để giúp bạn có thể hiểu các khái niệm của Đám mây AWS, các dịch vụ AWS cốt lõi cũng như cách những dịch vụ này giúp đổi mới ở nhiều ứng dụng và ngành mới để tăng tốc thành công của bạn ở Đám mây AWS.

Thông tin nổi bật về sự kiện

5 học phần nền tảng
Video hướng dẫn
Chứng chỉ hoàn thành
Đóng

Tìm hiểu về các khái niệm của dịch vụ cốt lõi, các trường hợp sử dụng và các phương pháp thực hành tốt nhất từ các chuyên gia AWS để tăng tốc hành trình đám mây của bạn.

Đóng

Nâng cao các kỹ năng kỹ thuật của bạn với video hướng dẫn và hướng dẫn từng bước.

Đóng

Xem hết tất cả 5 học phần và nhận chứng chỉ tham dự của bạn.

 Lý do tham dự?

Hiểu được các lợi thế mạnh mẽ của điện toán đám mây để giúp tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ, tăng sự linh hoạt và mở rộng quy mô. Được giới thiệu về các dịch vụ cốt lõi nền tảng là điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, kết nối mạng và bảo mật cũng như cách AWS có thể tăng tốc đổi mới thông qua việc sử dụng IoT, máy học và các nội dung khác.

 Ai nên tham dự?

Dựa trên Khóa học Yếu tố cần thiết trong AWS, AWSome Day là hội thảo lý tưởng dành cho những người bắt đầu mà không có kiến thức từ trước về AWS hoặc về đám mây cũng như dành cho các nhà quản lý CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ sư hệ thống, nhà quản trị hệ thống, nhà phát triển và kiến trúc sư, những người muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu trên Đám mây AWS.

Back to top

Mô tả phiên

Giới thiệu về AWS
Học phần này bao gồm các chủ đề giới thiệu như đám mây là gì, lợi thế của điện toán đám mây, các mô hình triển khai đám mây và cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS.

Diễn giả: Son Vu, Enterprise Account Manager, AWS


Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Điện toán, Lưu trữ, Cơ sở dữ liệu
Học phần này giới thiệu điện toán bằng cách so sánh khác biệt giữa máy chủ vật lý và máy chủ ảo cũng như nêu bật Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Học phần cũng sẽ đề cập đến lưu trữ và nhiều tùy chọn lưu trữ có thể mở rộng, bền lâu và tiết kiệm chi phí do AWS cung cấp. Nội dung tiếp theo là sức mạnh của cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mục đích có sẵn thông qua AWS.

Diễn giả: Viet Tran, Technical Trainer, AWS


Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Kết nối mạng, Bảo mật
Học phần này giới thiệu về kết nối mạng, bao gồm Amazon Virtual Private Cloud và Elastic Load Balancing và bảo mật với AWS. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của AWS. Học phần cũng sẽ bao gồm Mô hình chia sẻ trách nhiệm, các dịch vụ của AWS được thiết kế để đảm bảo bảo mật với trạng thái sẵn có, được chứng nhận và tự động hóa cao.

Diễn giả: Hung Nguyen Gia, Senior Solutions Architect, AWS


Đổi mới với AWS
Học phần này đề cập đến nhiều cơ hội đổi mới thông qua các chủ đề như Machine Learning, IoT, Điện toán biên và nhiều chủ đề khác.

Diễn giả: Phuc Nguyen, Solutions Architect, AWS


Nhận xét kết thúc: Tóm tắt khóa học
Nhận xét kết thúc bao gồm các tài nguyên sẽ đưa hành trình học tập của bạn lên cấp độ cao hơn và cách bắt đầu xây dựng trên AWS.

Diễn giả: Duy Tan Huynh, Training Business Development Manager, AWS

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng gửi email đến aws-asean-marketing@amazon.com.

Các hoạt động khác

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với AWS?

Whether you're looking for compute power, database storage, content delivery, or other functionality, AWS has the services to help you build sophisticated applications with increased flexibility, scalability, and reliability.
View AWS Free Tier Details »