aws-builders-2021q3-intel

 ngày 30 tháng 9 năm 2021

Chương trình đào tạo cần thiết để giúp bạn bắt đầu hành trình đám mây

AWSome Day Online Conference là một chương trình đào tạo về đám mây miễn phí, diễn ra trong một ngày do các giảng viên kỹ thuật của AWS giảng dạy, được thiết kế để giúp bạn có thể hiểu các khái niệm của Đám mây AWS, các dịch vụ AWS cốt lõi cũng như cách những dịch vụ này giúp đổi mới ở nhiều ứng dụng và ngành mới để tăng tốc thành công của bạn ở Đám mây AWS.

Thông tin nổi bật về sự kiện

5 học phần nền tảng
Video hướng dẫn
Hỏi & đáp trực tiếp
Chứng chỉ tham dự

Tìm hiểu về các khái niệm của dịch vụ cốt lõi, các trường hợp sử dụng và các phương pháp thực hành tốt nhất từ các chuyên gia AWS để tăng tốc hành trình đám mây của bạn.

Nâng cao các kỹ năng kỹ thuật của bạn với video hướng dẫn và hướng dẫn từng bước.

Được các chuyên gia kỹ thuật AWS giải đáp câu hỏi thông qua Hỏi & đáp trực tiếp.

Xem hết tất cả 5 học phần và nhận chứng chỉ tham dự của bạn.

 Lý do tham dự?

Hiểu được các lợi thế mạnh mẽ của điện toán đám mây để giúp tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ, tăng sự linh hoạt và mở rộng quy mô. Được giới thiệu về các dịch vụ cốt lõi nền tảng là điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, kết nối mạng và bảo mật cũng như cách AWS có thể tăng tốc đổi mới thông qua việc sử dụng IoT, máy học và các nội dung khác.

 Ai nên tham dự?

Dựa trên Khóa học Yếu tố cần thiết trong AWS, AWSome Day là hội thảo lý tưởng dành cho những người bắt đầu mà không có kiến thức từ trước về AWS hoặc về đám mây cũng như dành cho các nhà quản lý CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ sư hệ thống, nhà quản trị hệ thống, nhà phát triển và kiến trúc sư, những người muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu trên Đám mây AWS.


Thời gian diễn ra hội thảo

Phiên bằng Tiếng Anh
 GMT+7 (ICT)

Timing 1: 7:30 AM – 10:30 AM
Timing 2: 12:00 PM – 3:00 PM
Timing 3: 4:00 PM – 7:00 PM

Học phần tiếng Việt
 GMT+7 (ICT)

Timing 1: 9:00 AM – 12:00 PM
Timing 2: 1:30 PM – 4:30 PM

Back to top

Mô tả phiên

Giới thiệu về AWS
Học phần này bao gồm các chủ đề giới thiệu như đám mây là gì, lợi thế của điện toán đám mây, các mô hình triển khai đám mây và cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS.

Diễn giả: Van Le, Territory Account Manager, AWS


Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Điện toán, Lưu trữ, Cơ sở dữ liệu
Học phần này giới thiệu điện toán bằng cách so sánh khác biệt giữa máy chủ vật lý và máy chủ ảo cũng như nêu bật Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Học phần cũng sẽ đề cập đến lưu trữ và nhiều tùy chọn lưu trữ có thể mở rộng, bền lâu và tiết kiệm chi phí do AWS cung cấp. Nội dung tiếp theo là sức mạnh của cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mục đích có sẵn thông qua AWS.

Diễn giả: Kathy Nguyen, Enterprise Sales Executive, AWS


Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Kết nối mạng, Bảo mật
Học phần này giới thiệu về kết nối mạng, bao gồm Amazon Virtual Private Cloud và Elastic Load Balancing và bảo mật với AWS. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của AWS. Học phần cũng sẽ bao gồm Mô hình chia sẻ trách nhiệm, các dịch vụ của AWS được thiết kế để đảm bảo bảo mật với trạng thái sẵn có, được chứng nhận và tự động hóa cao.

Diễn giả: Hang Tran, Territory Account Manager, AWS


Nghỉ giải lao


Đổi mới với AWS
Học phần này đề cập đến nhiều cơ hội đổi mới thông qua các chủ đề như Machine Learning, IoT, Điện toán biên và nhiều chủ đề khác.

Diễn giả: Luc Tran, Territory Account Manager, AWS


Nhận xét kết thúc: Tóm tắt khóa học
Nhận xét kết thúc bao gồm các tài nguyên sẽ đưa hành trình học tập của bạn lên cấp độ cao hơn và cách bắt đầu xây dựng trên AWS.

Diễn giả: Luc Tran, Territory Account Manager, AWS

Câu hỏi thường gặp

1. Sự kiện AWSome Day Online Conference được tổ chức ở đâu?
2. Ai nên tham dự sự kiện AWSome Day Online Conference?
3. Phí tham dự AWSome Day Online Conference là bao nhiêu?
4. Tôi có thể nhận xác nhận đăng ký tham dự AWSome Day Online Conference không?
5. Làm thế nào để tôi nhận được chứng chỉ tham dự?
6. Có các phiên sự kiện ở ngôn ngữ khác không?
7. Tôi có cần tham dự tất cả khung thời gian để hoàn tất chuỗi sự kiện trực tuyến không?
8. Tôi có thể liên hệ với ban tổ chức hội nghị trực tuyến bằng cách nào?

Q: Sự kiện AWSome Day Online Conference được tổ chức ở đâu?
A: AWSome Day Online Conference là sự kiện trực tuyến. Vui lòng làm theo các hướng dẫn đăng ký và hoàn tất các bước để nhận được email xác nhận và có quyền truy cập vào sự kiện vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Q: Ai nên tham dự sự kiện AWSome Day Online Conference?
A:
 Dựa trên Khóa học Yếu tố cần thiết trong AWS, AWSome Day là hội thảo lý tưởng dành cho những người bắt đầu mà không có kiến thức từ trước về AWS hoặc về đám mây cũng như dành cho các nhà quản lý CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ sư hệ thống, nhà quản trị hệ thống, nhà phát triển và kiến trúc sư, những người muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu trên Đám mây AWS.

Q: Phí tham dự AWSome Day Online Conference là bao nhiêu?
A:
 AWSome Day Online Conference là một sự kiện trực tuyến miễn phí.

Q: Tôi có thể nhận xác nhận đăng ký tham dự AWSome Day Online Conference không?
A: 
Vui lòng làm theo các hướng dẫn đăng ký và hoàn tất các bước để nhận được email xác nhận và có quyền truy cập vào sự kiện vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Q: Làm thế nào để tôi nhận được chứng chỉ tham dự?
A: Xem hết 5 học phần để nhận chứng chỉ tham dự gửi tới địa chỉ email đã đăng ký tham gia sự kiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Q: Có các phiên sự kiện ở ngôn ngữ khác không?
A:
Hội thảo trực tuyến có ở tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt.

Q: Tôi có cần tham dự tất cả khung thời gian để hoàn tất chuỗi sự kiện trực tuyến không?
A: 
Các phiên sự kiện lặp lại để tạo điều kiện cho những người tham dự ở các địa điểm khác nhau. Bạn có thể chọn 1 khung thời gian thích hợp nhất.

Q: Tôi có thể liên hệ với ban tổ chức hội nghị trực tuyến bằng cách nào?
A:
 Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời trong phần Câu hỏi thường gặp ở trên, vui lòng gửi email aws-asean-marketing@amazon.com.

Các hoạt động khác

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với AWS?

Whether you're looking for compute power, database storage, content delivery, or other functionality, AWS has the services to help you build sophisticated applications with increased flexibility, scalability, and reliability.
View AWS Free Tier Details »
Up-Arrow