Hướng dẫn và hội thảo

Các khóa học về nguyên tắc cơ bản

Tổng quan về những tính năng và lợi ích chính cũng như cách xây dựng ứng dụng thị giác máy tính

Khám phá các tính năng chính và nhận bản minh họa sản phẩm

Rekognition trong thực tế: Phân tích hình ảnh và video tự động

Xây dụng các ứng dụng thông minh dựa trên thị giác máy tính

Hướng dẫn bắt đầu

Hướng dẫn từng bước để bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition

Phân tích video và trích xuất siêu dữ liệu

Phát hiện, phân tích và so sánh khuôn mặt

Phát hiện các đối tượng tùy chỉnh trong ảnh

Hội thảo

Trải nghiệm thực tế với Amazon Rekognition

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Tổng quan về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng các tính năng và toàn bộ tài liệu tham khảo về API dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Amazon Rekognition

HTML | PDF

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Amazon Rekognition Custom Labels

HTML | PDF

Sách trắng về xác thực danh tính trong Amazon Rekognition

PDF

Video trường hợp sử dụng

Tổng quan về Amazon Rekognition

Tổng quan về Amazon Rekognition trong hai phút
What is Amazon Rekognition? (1:42)

Trường hợp sử dụng và chức năng chính

Tổng quan về các trường hợp sử dụng chính, tính năng có liên quan và lợi ích
Content moderation (36:09)
Custom Labels (57:15)
Identity verification (17:03)
Online exam invigilation (11:24)
Streamlining media content operations with AI (30:02)

Triển khai giải pháp

Các mẫu GitHub để tăng tốc triển khai giải pháp
 • Phân tích hình ảnh và video
 • Giải pháp Bắt đầu
  Kiến trúc tham khảo cho hoạt động xử lý hình ảnh và video quy mô lớn bằng Amazon Rekognition. GitHub
 • Phương tiện truyền thông và tiếp thị
 • Giải pháp Bắt đầu
  Media Insights Engine - một bộ khung để xây dựng các ứng dụng chuyên về xử lý video, hình ảnh, âm thanh và văn bản trên AWS. GitHub
  Phát hiện những phân đoạn video như Khung hình đen, Đoạn cảm ơn kết và Thanh màu bằng các API SegmentDetection và TechnicalCues của Amazon Rekognition. GitHub
  Tính toán và hiển thị mức độ tương tác của đối tượng bằng API Amazon Rekognition Faces. GitHub
  Media2Cloud - bộ khung để tải nạp các tài sản video bằng siêu dữ liệu được cải tiến nhờ AI/ML GitHub
  Tìm kiếm cơ hội để phủ các vị trí quảng cáo trong video bằng API Text in video của Amazon Rekognition. GitHub
  Phát hiện và xác định các thương hiệu cụ thể trong video và hình ảnh bằng Nhãn tùy chỉnh của Amazon Rekognition.
  GitHub
 • Custom Labels
 • Giải pháp Bắt đầu
  Xử lý hình ảnh hàng loạt với chi phí tối ưu bằng Nhãn tùy chỉnh của Amazon Rekognition. GitHub
  Giải pháp minh họa về Nhãn tùy chỉnh của Amazon Rekognition. GitHub
  Giải pháp phản hồi mô hình Nhãn tùy chỉnh của Amazon Rekognition.
  GitHub
 • Giám thị trực tuyến
 • Giải pháp Bắt đầu
  Kiến trúc tham khảo cho giám thị trực tuyến bằng các API Faces, Labels và Text của Amazon Rekognition. GitHub
 • An toàn ở nơi làm việc
 • Giải pháp Bắt đầu
  Xử lý các khung hình từ camera để phát hiện Thiết bị bảo vệ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay và mặt nạ bằng API DetectProtectiveEquipment. GitHub
  Phát hiện Thiết bị bảo vệ cá nhân cụ thể như áo phát quang, kính bảo hộ bằng Nhãn tùy chỉnh.
  GitHub

Blog

Amazon Rekognition giới thiệu tính năng Phát trực tiếp sự kiện qua video để cung cấp cảnh báo theo thời gian thực trong các buổi phát video trực tiếp

Abode sử dụng tính năng Phát trực tiếp sự kiện qua video của Amazon Rekognition để cung cấp thông báo theo thời gian thực cho khách hàng sử dụng nhà thông minh

3xLOGIC sử dụng tính năng Phát trực tiếp sự kiện qua video của Amazon Rekognition để cung cấp bản phân tích video thông minh trong các luồng video trực tiếp để giám sát các đại lý

Amazon Rekognition hỗ trợ thêm cho 6 loại hình kiểm duyệt nội dung mới

Ra mắt Amazon Rekognition Custom Labels

Đơn giản hóa việc chuẩn bị nội dung và kiểm soát chất lượng cho các nền tảng video theo nhu cầu (VOD) thông qua Amazon Rekognition Video

Tất cả các bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng xem Blog AWS để tìm các tài nguyên khác. 

1
Tìm hiểu giá của Amazon Rekognition
Tìm hiểu giá của Amazon Rekognition

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon Rekognition bằng cách truy cập vào trang giá.

Tìm hiểu thêm 
Check out more details
Bạn có thêm câu hỏi?


Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng với Amazon Rekognition
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển


Bắt đầu xây dựng với Amazon Rekognition trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập