Viễn thông

Xây dựng một thế giới kết nối cho tương lai ngay từ hôm nay

Amazon Web Services (AWS) hỗ trợ phát triển viễn thông trong tương lai. Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc (CSP) hàng đầu hiện đang xử lý nhiều khối lượng công việc hơn trên AWS so với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào khác. Bằng cách hợp tác với AWS, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc không chỉ tăng tốc quá trình hợp nhất và dịch chuyển trung tâm dữ liệu sang đám mây, mà còn kiếm tiền từ lộ trình tới 5G bằng cách cung cấp cho khách hàng các tính năng thế hệ mới trong điện toán biên di động và IoT. Với một loạt các giải pháp dành cho đối tác có thể triển khai trên đám mây, AWS nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua machine learning và AI, đồng thời thúc đẩy mức độ tự động hóa quy trình kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hơn bao giờ hết, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc hiện có thể tận dụng lợi thế từ các công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường để tạo các luồng doanh thu mới và tập trung vào thế mạnh của họ.

T-Mobile thúc đẩy sự đổi mới trên đám mây với AWS (1:37)

Lợi ích

Tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số và hợp nhất trung tâm dữ liệu

Tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số và hợp nhất trung tâm dữ liệu để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, giảm chi phí CNTT, nâng cao mức độ bảo mật và giải phóng vốn đầu tư.

Kiếm tiền từ lộ trình tới 5G với điện toán biên di động và IoT

Khai thác lợi thế của 5G và điện toán biên di động để áp dụng các tính năng thế hệ mới cho các thiết bị thông minh và các mạng lưới, đồng thời cho phép kiếm tiền từ nhiều ứng dụng IoT.

Tăng cường trải nghiệm khách hàng thông qua machine learning và AI

Cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ đặc biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa thông qua machine learning/AI và phân tích dự đoán.

Tự động hóa các quy trình kinh doanh để nâng cao hiệu quả

Sử dụng một loạt các giải pháp dành cho đối tác dựa trên công nghệ để tự động hóa các quy trình kinh doanh chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khám phá các trường hợp sử dụng

Di chuyển lên đám mây

Di chuyển lên đám mây an toàn là bước đầu tiên quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Với số lượng ngày càng gia tăng các hoạt động hợp nhất giữa các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc, các hoạt động mua lại các công ty truyền thông và công nghệ, cũng như các nhà cung cấp OTT đang có xu hướng cắt giảm biên lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang nỗ lực hợp nhất dữ liệu trên quy mô lớn và cần các giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này và giải phóng vốn đầu tư vào đổi mới.

Tìm hiểu thêm »

Internet of Things (IoT)

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải cung cấp các giải pháp mạng lưới mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và khách hàng để mang lại trải nghiệm liên tục, chẳng hạn như nhà thông minh, xe tự động, phẫu thuật bởi người máy và trò chơi nâng cao tại biên di động. Để làm điều này, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc đang tập trung vốn đầu tư vào các trường hợp sử dụng biên IoT và 5G để thúc đẩy mạng lưới của họ thành trải nghiệm 5G tốt nhất trên thị trường.

Tìm hiểu thêm »

Machine Learning và Trí tuệ nhân tạo

Các sự cố ngừng hoạt động mạng lưới có thể gây ra tổn thất lớn cho một nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và việc giảm thiểu các sự cố ngừng hoạt động mạng lưới là giải pháp then chốt để dẫn tới thành công. Ngoài ra, việc dự đoán thời gian ngừng hoạt động, tối ưu hóa mức sử dụng băng thông, và giải quyết các sự cố trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Machine learning và AI có thể giúp ngăn chặn các sự cố, cải thiện hiệu quả, tạo các trải nghiệm cá nhân hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của trung tâm liên hệ.

Tìm hiểu thêm »

Các ứng dụng dành cho doanh nghiệp

Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc phải tận dụng được ưu thế trong một môi trường công nghệ phức tạp trong khi di chuyển dữ liệu sang đám mây. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc phải duy trì các hệ thống cũ để hỗ trợ các khách hàng hiện tại trong khi chuẩn bị cho việc triển khai 5G, đồng thời tối ưu hóa các quy trình kinh doanh để đầu tư vốn cho quá trình đổi mới. Các hệ thống như tính phí, cấp phát và vận hành mạng lưới đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính liên tục cho kinh doanh và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tìm hiểu thêm »

Các nghiên cứu điển hình

Xem xét cách thức các công ty viễn thông hợp tác với AWS để thúc đẩy đổi mới, tăng cường trải nghiệm khách hàng và kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh của họ.

Xem tất cả các nghiên cứu điển hình »

600x400_Docomo-Tellecommunications_Logo
600x400_Vodafone-Tellecommunications_Logo
600x400_twillio-Tellecommunications_Logo

Bắt đầu

Các công ty viễn thông hàng đầu hiện đang sử dụng AWS để xây dựng một thế giới kết nối cho tương lai. Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay.