TÌM HIỂU VỀ...

Tìm hiểu theo vai trò hoặc giải pháp

Khám phá và chọn những gì phù hợp với bạn


Nâng cao kỹ năng của bạn và chuẩn bị sử dụng Đám mây AWS với sự trợ giúp từ AWS Training and Certification. Khám phá các cơ hội học tập được nhóm theo vai trò, theo lĩnh vực giải pháp, hoặc theo nhu cầu Đối tác AWS của bạn.

Tìm hiểu theo vai trò

Tạo dựng các kỹ năng về đám mây để thăng tiến trong nghề nghiệp
 • Kiến trúc sư
  Kiến trúc sư
 • "Người thao tác với đám mây"
  "Người thao tác với đám mây"
 • Nhà phát triển
  Nhà phát triển
 • Kỹ sư DevOps
  Kỹ sư DevOps
 • Machine Learning
  Machine Learning
 • Vận hành
  vận hành
 • Kiến trúc sư
 • Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có tính khả dụng cao

  Khám phá »

 • "Người thao tác với đám mây"
 • Tìm hiểu các kiến thức cơ bản và phương pháp thực hành tốt nhất về đám mây

  Khám phá »

 • Nhà phát triển
 • Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

  Khám phá »

 • Kỹ sư DevOps
 • Tìm hiểu cách thiết kế, triển khai và quản lý hệ thống Đám mây AWS

  Khám phá »

 • Machine Learning
 • Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhiều vai trò ML chuyên biệt. Khám phá chương trình đào tạo phù hợp nhất theo nhu cầu của bạn.

  icon_business-decision-maker_RGB_75x75
  Người ra quyết định kinh doanh

  Machine Learning (ML), trí tuệ nhân tạo (AI) và deep learning (DL)

  Kỹ sư nền tảng dữ liệu Ml
  Kỹ sư nền tảng dữ liệu

  Học về khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình machine learning (ML) nâng cao

  Nhà khoa học dữ liệu ML
  Nhà khoa học dữ liệu

  Đi sâu vào toán học, khoa học và thống kê đằng sau machine learning (ML)

  Nhà phát triển ML
  Nhà phát triển

  Tìm hiểu cách tích hợp machine learning (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các công cụ và ứng dụng

 • Vận hành
 • Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

  Khám phá »

Tìm hiểu theo giải pháp

Cung cấp giải pháp bằng cách sử dụng và triển khai các dịch vụ AWS chuyên biệt
 • Kết nối mạng nâng cao
  Kết nối mạng nâng cao
 • Phân tích dữ liệu
  Phân tích dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu
  Cơ sở dữ liệu
 • Game Tech
  Game Tech
 • Machine Learning
  Machine Learning
 • Dịch vụ nội dung đa phương tiện
  Dịch vụ nội dung đa phương tiện
 • Bảo mật
  Bảo mật
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng lưu trữ
 • Kết nối mạng nâng cao
 • Học về thiết kế và triển khai AWS và kiến trúc mạng CNTT lai

  Khám phá »

 • Phân tích dữ liệu
 • Học về thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích

  Khám phá »

 • Cơ sở dữ liệu
 • Tìm hiểu cách hoạch định, thiết kế, quản lý và bảo mật các giải pháp cơ sở dữ liệu trên AWS

  Khám phá »

 • Game Tech
 • Tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề thực tế về phát triển, điện toán và phân tích game

  Khám phá »

 • Machine Learning
 • Tìm hiểu chi tiết về chính chương trình giảng dạy được sử dụng để đào tạo các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu của Amazon

  Khám phá »

 • Dịch vụ nội dung đa phương tiện
 • Học về cách dịch vụ AWS Elemental giúp tạo ra trải nghiệm truyền thông chất lượng cao

  Khám phá »

 • Bảo mật
 • Tìm hiểu các quy trình và phương pháp thực hành tốt nhất để bảo mật nền tảng AWS

  Khám phá »

 • Dung lượng lưu trữ
 • Tìm hiểu về kiến trúc và quản lý các giải pháp lưu trữ có tính khả dụng cao

  Khám phá »

Đào tạo đối tác AWS

Tận dụng khóa đào tạo dạy các kiến thức cơ bản về Đám mây AWS và nâng cao năng lực chuyên môn
 • Chuyên viên kinh doanh AWS
  Chuyên viên kinh doanh AWS
 • Chuyên viên kỹ thuật AWS
  Chuyên viên kỹ thuật AWS
 • AWS Professional Services
  AWS Professional Services
 • Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác
  Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác AWS
 • Chuyên viên kinh doanh AWS
 • Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về các dịch vụ AWS và các đề xuất giá trị kinh doanh cốt lõi

  Khám phá »

 • Chuyên viên kỹ thuật AWS
 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật điện toán Đám mây AWS

  Khám phá »

 • AWS Professional Services
 • Xây dựng và mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp

  Khám phá »

 • Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác
 • Tạo lộ trình học tập cho Đối tác AWS tùy chỉnh dựa trên vai trò và lĩnh vực trọng tâm của bạn.

  Khám phá Công cụ lộ trình học tập dành cho đối tác »

Bạn vẫn có thắc mắc về khóa đào tạo?