AWS CloudFormation

เร่งการจัดเตรียมระบบคลาวด์ให้เร็วขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด

AWS CloudFormation มอบหนทางที่ง่ายดายให้คุณในการสร้างแบบจำลองชุดทรัพยากร AWS และทรัพยากรของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรเหล่านี้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน และจัดการทรัพยากรดังกล่าวไปตลอดวงจรชีวิต โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด เทมเพลต CloudFormation จะอธิบายทรัพยากรที่คุณต้องการและการขึ้นต่อกันของทรัพยากรเหล่านั้น ดังนั้นคุณจะสามารถเริ่มใช้งานและกำหนดค่าทรัพยากรดังกล่าวร่วมกันเป็นสแตกได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตในการสร้าง ปรับปรุง และลบทั้งสแตกเป็นหน่วยเดียวกันได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ แทนที่จะจัดการทรัพยากรต่างๆ แบบแยกทีละส่วน คุณสามารถจัดการและจัดเตรียมสแตกได้ในหลายๆ บัญชี AWS และในหลายรีเจี้ยนของ AWS

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS CloudFormation (3:01)

ประโยชน์

นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้งานโดยอัตโนมัติ

ด้วย CloudFormation คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ DevOps และ GitOps ซึ่งใช้กระบวนการที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น การเริ่มต้นด้วยที่เก็บ git และการใช้งานผ่านไปป์ไลน์ CI/CD คุณยังสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบง่ายยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานแบบอัตโนมัติด้วยการผสานรวมไปป์ไลน์ เช่น GitHub Actions และ AWS CodePipeline

ปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั่วโลก

จัดการการปรับขนาดทรัพยากรด้วยการแชร์เทมเพลต CloudFormation ที่จะใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำหนดค่าในทุกรีเจี้ยนและทุกบัญชี AWS เทมเพลตและพารามิเตอร์ทำให้ปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นคุณจึงสามารถแชร์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและนโยบายบริษัทได้ ยิ่งไปกว่านั้น CloudFormation StackSets ทำให้คุณสามารถสร้าง ปรับปรุง หรือลบสแตกได้ในหลายบัญชีและหลายรีเจี้ยนของ AWS ด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว

การผสานรวมกับบริการของ AWS อื่นๆ

เพื่อทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร คุณสามารถผสานรวม CloudFormation เข้ากับบริการของ AWS อื่นๆ รวมถึง AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับการควบคุมการเข้าถึง, AWS Config สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ AWS Service Catalog สำหรับการกระจายแอปพลิเคชันแบบพร้อมสรรพและการควบคุมการกำกับดูแลเพิ่มเติม การผสานรวมกับ CodePipeline และเครื่องมือตัวสร้างอื่นๆ ทำให้คุณได้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุดของ DevOps และปรับปรุงระบบอัตโนมัติ การทดสอบ และระบบควบคุมต่างๆ

จัดการทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรของบุคคลภายนอก

สร้างโมเดล จัดเตรียม และจัดการทรัพยากรแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก (เช่น แอปพลิเคชันการตรวจสอบ, ผลิตภาพของทีม, การจัดการเหตุการณ์, CI/CD และการควบคุมเวอร์ชัน) พร้อมไปกับทรัพยากร AWS ของคุณ ใช้ CloudFormation CLI แบบโอเพนซอร์สในการสร้างผู้ให้บริการทรัพยากร CloudFormation ของคุณเอง – ประเภท AWS แบบดั้งเดิมซึ่งเผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส

ขยาย CloudFormation กับชุมชน

องค์กร AWS CloudFormation GitHub นำเสนอโครงการโอเพนซอร์สที่ขยายความสามารถของ CloudFormation CloudFormation Registry และ CloudFormation CLI ให้คุณสามารถกำหนดและสร้างผู้ให้บริการทรัพยากรเพื่อทำให้การสร้างทรัพยากรเป็นระบบอัตโนมัติอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ การใช้โครงการ CloudFormation GitHub จะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น ตรวจสอบเทมเพลต CloudFormation เพื่อดูการปฏิบัติตามนโยบาย (โดยใช้ cfn-guard) หรือตรวจสอบความถูกต้องของการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (โดยใช้ cfn-lint)

วิธีการทำงาน

AWS CloudFormation ทำงานอย่างไร
Nextdoor

โซลูชัน ConvergeHEALTH Miner ของ Deloitte เป็นชุดโปรแกรมเครื่องมือและบริการต่างๆ ที่ช่วยเร่งการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดการตลอดทั้งวงจรของการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ... Miner ใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS ที่หลากหลาย โดยใช้ AWS CloudFormation และ AWS Service Catalog เพื่อให้ Miner เข้าถึงลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด Deloitte เลือกใช้เทมเพลต AWS CloudFormation เพื่อเข้ารหัสโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลังจากนั้นในคลิกเดียวโดยใช้ AWS Service Catalog

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Coinbase

เครือข่ายทั้งหมดของบริษัทได้รับการออกแบบ สร้าง และดูแลผ่านเทมเพลต AWS CloudFormation "ระบบนี้อำนวยความสะดวกในการควบคุมเวอร์ชันเครือข่ายของเรา และช่วยให้สามารถจำลองข้อมูลเครือข่ายได้อย่างคล่องตัวและแม่นยำสำหรับการพัฒนาและการจัดองค์ประกอบสภาพแวดล้อมตามความต้องการ" Witoff กล่าว

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Expedia

Expedia ใช้ AWS CloudFormation ร่วมกับ Chef เพื่อปรับใช้สแตกส่วนหน้าและแบ็คเอนด์ทั้งหมดในสภาพแวดล้อม AWS ของตน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Futbol Club Barcelona

"เราพอใจกับ AWS CloudFormation เป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้เราสามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อใช้จริงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว"

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เขียนกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามกฎเชิงป้องกันสำหรับเทมเพลต AWS CloudFormation ในรูปแบบของ cfn-guard

4 ส.ค. 2020
Luis Colon, Raisa Hashem และ Josh Joy

อ่านเพิ่มเติม »

ไปป์ไลน์การทดสอบ CloudFormation แบบอัตโนมัติ พร้อมด้วย TaskCat และ CodePipeline

4 ก.ย. 2020
Raleigh Hansen และ Dan Le

อ่านเพิ่มเติม »

ติดตั้งใช้งานสแตก AWS CloudFormation พร้อมด้วย GitHub Actions

27 ก.ค. 2020
Sebastian Doell

อ่านเพิ่มเติม »

ใหม่: ใช้ AWS CloudFormation StackSets สำหรับหลายบัญชีในองค์กร AWS

12 ก.พ. 2020
Sébastien Stormacq

อ่านเพิ่มเติม »

การใช้ AWS CloudFormation เพื่อติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ในคลัสเตอร์ Amazon EKS

20 ก.พ. 2020
Troy Ameigh
 
1

ไม่พบโพสต์บล็อกในขณะนี้ โปรดดูทรัพยากรอื่นๆ ที่บล็อกของ AWS

เยี่ยมชมได้ที่บล็อกการจัดการและการควบคุมดูแลเพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CloudFormation และบริการจัดการและการควบคุมดูแลของ AWS อื่นๆ

มีอะไรใหม่

1
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ CloudFormation
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโมเดลและการจัดเตรียมความสามารถของ AWS CloudFormation

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย CloudFormation ใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS CloudFormation ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS CloudFormation

ไปที่หน้าคุณลักษณะ AWS CloudFormation
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CloudFormation
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา