Contact Lens for Amazon Connect

การวิเคราะห์ศูนย์ติดต่อแบบเรียลไทม์สำหรับ Amazon Connect ที่ทำงานโดยแมชชีนเลิร์นนิ่ง

Contact Lens for Amazon Connect ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำหรับ Amazon Connect ช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกและแนวโน้มของบทสนทนาของลูกค้าเพื่อระบุความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการสนทนาของลูกค้าได้ในศูนย์ติดต่อเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้การทักทายและการบอกลาตามมาตรฐาน ช่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และทำซ้ำการโต้ตอบที่สำเร็จ ผู้ดูแลฝ่ายบริการลูกค้าสามารถค้นหาข้อความในการโทรจากการถอดเสียงการโทรเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ความสามารถแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนปัญหาขณะโทรติดต่อกับลูกค้า และสามารถให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ขณะอยู่ในระหว่างการโทรติดต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าได้

การวิเคราะห์โดยละเอียดและการวิเคราะห์ความรู้สึก

แค่เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติ (NLP) และการวิเคราะห์การแปลงคำพูดเป็นข้อความเพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จากแดชบอร์ด Contact Lens คุณสามารถวิเคราะห์การถอดเสียงการโทร ความรู้สึก และลักษณะการสนทนาเพื่อตรวจหาปัญหาและความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลสามารถทราบราคาที่ไม่ตรงกันระหว่างโปรโมชันทางเว็บไซต์กับทางอีเมล หรือดูว่าลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่พูดซ้ำบ่อยเท่าใด ซึ่งช่วยให้ระบุโอกาสการฝึกสอนได้

การวิเคราะห์โดยละเอียดและการวิเคราะห์ความรู้สึก

ทำการค้นหาข้อความแบบเต็มอย่างรวดเร็วขณะถือสาย ค้นหาตามคีย์เวิร์ด คะแนนความรู้สึกของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ และเวลาที่ “ไม่มีการพูดคุย” เพื่อระบุการโทรที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและวิธีปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าการเปล่งเสียงใดที่พบบ่อยในการโทรที่สิ้นสุดลงด้วยความรู้สึกเชิงบวกหรือลบเพื่อจัดการฝึกสอนที่ดียิ่งขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่

2 CL_ContactSearch_Words
การค้นหาเชิงสนทนาขั้นสูง

ทำการค้นหาข้อความแบบเต็มอย่างรวดเร็วขณะถือสาย ค้นหาตามคีย์เวิร์ด คะแนนความรู้สึกของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ และเวลาที่ “ไม่มีการพูดคุย” เพื่อระบุการโทรที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและวิธีปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าการเปล่งเสียงใดที่พบบ่อยในการโทรที่สิ้นสุดลงด้วยความรู้สึกเชิงบวกหรือลบเพื่อจัดการฝึกสอนที่ดียิ่งขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อทำเครื่องหมายปัญหาประสบการณ์ของลูกค้า โดยมีหมวดหมู่ตามการจับคู่คีย์เวิร์ดและวลี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าพูดว่า “ไม่พอใจ” หรือ “ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก” ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถระบุเวลาที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะพูดสาย เพื่อมอบคำแนะนำผ่านแชทหรือให้เจ้าหน้าที่โอนสาย

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

คุณสามารถสร้างกฎเพื่อทำเครื่องหมายปัญหาประสบการณ์ของลูกค้า โดยมีหมวดหมู่ตามการจับคู่คีย์เวิร์ดและวลี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าพูดว่า “ไม่พอใจ” หรือ “ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก” ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถระบุเวลาที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะพูดสาย เพื่อมอบคำแนะนำผ่านแชทหรือให้เจ้าหน้าที่โอนสาย

3-CL_RealTimeAlerts_V3_3(1)
การถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์

การถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์

เมื่อโอนสาย เจ้าหน้าที่คนก่อนหน้าสามารถส่งการถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์พร้อมรายละเอียดการสนทนา (เช่น ความรู้สึก) ให้กับเจ้าหน้าที่คนต่อไป ลูกค้าจึงไม่ต้องพูดซ้ำหรือถือสายรอขณะที่เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล

การถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์

เมื่อโอนสาย เจ้าหน้าที่คนก่อนหน้าสามารถส่งการถอดเสียงการโทรแบบเรียลไทม์พร้อมรายละเอียดการสนทนา (เช่น ความรู้สึก) ให้กับเจ้าหน้าที่คนต่อไป ลูกค้าจึงไม่ต้องพูดซ้ำหรือถือสายรอขณะที่เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล

4. Realtimetranscript

การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า

Contact Lens ตรวจพบและปกปิดข้อมูลสำคัญ อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประกันสังคมจากการบันทึกและการถอดเสียงการโทรได้ นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้าโดยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีการปกปิดและไม่มีการปกปิดผ่านกลุ่มการให้สิทธิ์ที่กำหนดโดยผู้ใช้

การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า

การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า

Contact Lens ตรวจพบและปกปิดข้อมูลสำคัญ อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประกันสังคมจากการบันทึกและการถอดเสียงการโทรได้ นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้าโดยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีการปกปิดและไม่มีการปกปิดผ่านกลุ่มการให้สิทธิ์ที่กำหนดโดยผู้ใช้

5 Redaction
การจัดหมวดหมู่การติดต่ออัตโนมัติ

การจัดหมวดหมู่การติดต่ออัตโนมัติ

ติดตามการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดและจัดการหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น คำหรือวลี) โดยตรงภายใน Amazon Connect โดยใช้เครื่องมือการจัดหมวดหมู่ที่ขับเคลื่อนโดย ML ที่ได้รับการฝึกอบรมมาให้เข้าใจวลีที่พูด ความตั้งใจ และบริบท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ป้ายหมวดหมู่เหล่านี้เพื่อสร้างบัตรคะแนนที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามการทักทายและการบอกลาตามมาตรฐานของบริษัท

การจัดหมวดหมู่การติดต่ออัตโนมัติ

ติดตามการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดและจัดการหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น คำหรือวลี) โดยตรงภายใน Amazon Connect โดยใช้เครื่องมือการจัดหมวดหมู่ที่ขับเคลื่อนโดย ML ที่ได้รับการฝึกอบรมมาให้เข้าใจวลีที่พูด ความตั้งใจ และบริบท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ป้ายหมวดหมู่เหล่านี้เพื่อสร้างบัตรคะแนนที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามการทักทายและการบอกลาตามมาตรฐานของบริษัท

6(1). Automated contact categorization
Perspecta
“Intuit Inc. เป็นบริษัทแพลตฟอร์มทางการเงินระดับโลกซึ่งให้โอกาสการเติบโตกับทุกคน “ลูกค้าโทรหาเราเพื่อหาคำตอบให้โจทย์ด้านภาษีและบัญชีที่มีความซับซ้อน และผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับสายจากลูกค้าของเรานับล้านสายในทุกปี Amazon Connect ทำให้การให้บริการลูกค้าอย่างเชื่อถือได้และปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย ด้วยการที่ลูกค้าของเรารับทราบว่าสายของตนได้รับการบันทึกและตรวจสอบ เราได้ใช้ Contact Lens for Amazon Connect เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการติดต่อกับลูกค้ามากกว่า 200 ล้านนาที คุณสมบัติต่างๆ เช่นการถอดความโดยละเอียดอย่างแม่นยำ การแก้ไขข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และการจัดหมวดหมู่สายสนทนาโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับองค์กรดูแลลูกค้าของเรา

Andy Palmer รองประธานฝ่ายวิศวกรรม Customer Success at Intuit

Perspecta

Perspecta นำขีดความสามารถที่หลากหลายมาสู่ลูกค้าหน่วยงานของรัฐของสหรัฐอเมริกาในด้านการป้องกันประเทศ ข่าวกรอง พลเรือน การดูแลสุขภาพ และตลาดของรัฐและท้องถิ่น

“ทุกสิ่งที่เราทำเป็นการสนับสนุนสิ่งเดียว ก็คือการแก้ไขอุปสรรคที่ซับซ้อนที่สุดของประเทศ ตั้งแต่การบริการด้านพันธกิจไปจนถึงการแปลงระบบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นระบบดิจิทัล โซลูชันศูนย์ติดต่อ Amazon Connect มอบแกนหลักอันแข็งแกร่งที่รองรับพันธกิจของลูกค้า เราใช้ Contact Lens for Amazon Connect ในการวิเคราะห์ตัววัดหลังจบสายสนทนา ความรู้สึก และแนวโนน้มเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นและมอบบริการที่เหนือชั้นและมั่นใจ เรารู้สึกยินดีกับความสามารถแบบเรียลไทม์ใหม่ของ Contact Lens for Amazon Connect ซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบปัญหาประสบการณ์ของลูกค้าที่พบขณะถือสายสนทนา เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้ามาสนับสนุนได้ทันที และปรับปรุงการอัตราการแก้ไขปัญหาในการโทรครั้งแรกได้ถึง 25% ขณะลดปริมาณและต้นทุนโดยรวมลงถึง 5%”

Mike Kirkland รองประธานอาวุโสฝ่ายข้อเสนอ - Perspecta

ราคา

เมื่อใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณจะชำระค่าบริการตามการใช้งานของคุณเท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามนาทีในการโทรตามที่วิเคราะห์เป็นรายเดือนเท่านั้น

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Connect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรีเป็นเวลาสิบสองเดือน Contact Lens for Amazon Connect มอบการโทรด้วยเสียง 90 นาทีต่อเดือนให้กับ Free Tier เหมือนกับการใช้งาน Amazon Connect Free Tier

ตารางราคา

สำหรับเสียง

ปริมาณรายเดือน ราคาต่อหน่วย
5 ล้านนาทีแรก 0.015 USD
มากกว่า 5 ล้านนาที 0.0125 USD
ตัวอย่างที่หนึ่ง
สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 7 ล้านนาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 7 ล้าน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD + [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [5 ล้านนาที * 0.015 USD] + [(7 ล้าน – 5 ล้าน) นาที * 0.0125 USD] = [75,000 USD] + [25,000 USD] = 100,000 USD

ตัวอย่างที่สอง
สมมติว่าคุณวิเคราะห์การโทรกับลูกค้าในศูนย์การติดต่อโดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect คุณได้วิเคราะห์ไปแล้ว 100,000 นาที และคุณใช้บริการเป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:
นาทีการโทรรายเดือนที่วิเคราะห์ทั้งหมด = 100,000

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [ปริมาณการโทรใน Tier 1] * 0.015 USD + [ปริมาณการโทรใน Tier 2] * 0.0125 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [100,000 * 0.015 USD] + [0 นาที * 0.0125 USD] = [150,000 USD] + [0 USD] = 1,500 USD

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect ได้อย่างไร

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect โปรดคลิกที่นี่

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร

โปรดดูเอกสารเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect เอกสารมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปิด Contact Lens ภายในอินสแตนซ์ Amazon Connect

ถาม: ฉันจะเข้าถึงข้อมูลใน Contact Lens for Amazon Connect เพื่อใช้งานภายนอก Amazon Connect ได้อย่างไร

ข้อมูลเมตาที่ Contact Lens for Amazon Connect สร้างขึ้น (รวมถึงการถอดเสียงการโทร การวิเคราะห์ความรู้สึก เวลาที่ไม่มีการพูดเป็นต้น ป้ายกำกับการจัดหมวดหมู่ ความเร็วในการพูด การพูดแทรก และอื่นๆ) พร้อมกับการบันทึกการโทรสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายสามารถเข้าถึงได้ในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ข้อมูลนี้จะลิงก์ไปยัง Contact Trace Records (CTR) และสามารถใช้ในเครื่องมือ BI เช่น Amazon QuickSight และ Tableau คุณสามารถสร้างการแสดงข้อมูลด้วยภาพแบบกำหนดเองที่รวมข้อมูล CTR พร้อมข้อมูลจากระบบอื่น (เช่น CRM) ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบกำหนดเองด้วย Amazon SageMaker ได้

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect เกี่ยวข้องกับ Amazon Transcribe และ Amazon Comprehend อย่างไร

Contact Lens for Amazon Connect ใช้ Amazon Transcribe ในการสร้างการถอดเสียงการโทร Contact Lens for Amazon Connect ใช้ Amazon Comprehend เพื่อนำการประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติไปใช้กับการถอดเสียงเหล่านี้ วิธีนี้ทำให้องค์กรสามารถประเมินประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยใช้ Contact Lens for Amazon Connect โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Amazon Transcribe หรือ Amazon Comprehend

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect รองรับภาษาใดบ้าง

ขณะนี้ Contact Lens for Amazon Connect รองรับภาษาในตารางดังต่อไปนี้ เราจะเพิ่มการรองรับภาษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ภาษา รองรับการวิเคราะห์หลังจบสายสนทนาหรือไม่ รองรับการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหลังจบสายสนทนาหรือไม่ รองรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์หรือไม่ รองรับการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแบบเรียลไทม์หรือไม่
อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
อังกฤษ (บริเตนใหญ่) ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
อังกฤษ (ออสเตรเลีย) ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
อังกฤษ (อินเดีย) ใช้ได้ ใช้ได้ - -
อังกฤษ (ไอร์แลนด์) ใช้ได้ ใช้ได้ - -
อังกฤษ (สก็อตแลนด์) ใช้ได้ ใช้ได้    
อังกฤษ (เวลส์) ใช้ได้ ใช้ได้    
สเปน (สหรัฐอเมริกา) ใช้ได้ - ใช้ได้ -
ฝรั่งเศส (แคนาดา) ใช้ได้ - - -
ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) ใช้ได้ - - -
สเปน (สเปน) ใช้ได้ - - -
โปรตุเกส (โปรตุเกส) ใช้ได้ - - -
โปรตุเกส (บราซิล) ใช้ได้ - - -
เยอรมนี (เยอรมนี) ใช้ได้ - - -
เยอรมนี (สวิตเซอร์แลนด์) ใช้ได้ - - -
อิตาลี (อิตาลี) ใช้ได้ - - -
อาหรับ (อ่าว) ใช้ได้ - - -
ฮินดู (อินเดีย) ใช้ได้ - - -

ถาม: Contact Lens for Amazon Connect รองรับการปกปิดข้อมูลสำคัญใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถเปิดใช้งานการปกปิดเพื่อปกป้องข้อมูล (เช่น ชื่อ ข้อมูลบัตรเครดิต และหมายเลขประกันสังคม) และให้การเข้าถึงตามสิทธิ์สำหรับการบันทึกการถอดเสียงและการโทรแบบไม่ปกปิด สำหรับทั้งการบันทึกการถอดเสียงและการโทร

ถาม: ฉันควรทราบเกี่ยวกับเรื่องใดก่อนใช้การปกปิดข้อมูลสำคัญ

คุณสมบัติการปกปิดได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุและลบข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการคาดการณ์ของแมชชีนเลิร์นนิ่ง คุณสมบัตินี้อาจไม่ระบุและลบข้อมูลสำคัญทุกอินสแตนซ์ในการถอดเสียงที่สร้างขึ้นโดย Contact Lens for Amazon Connect ขอแนะนำให้ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องหลังจากเปิดใช้งานการปกปิดข้อมูลสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการของคุณ

ถาม: สามารถใช้การปกปิดข้อมูลสำคัญกับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพหรือข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่

คุณสมบัติการปกปิดไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันการระบุข้อมูลด้านสุขภาพหรือเพื่อลบการอ้างอิงข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง

ถาม: ฉันเข้าถึงความสามารถแบบเรียลไทม์ของ Contact Lens for Amazon Connect ผ่าน API ได้หรือไม่

ได้ ความสามารถแบบเรียลไทม์ของ Contact Lens ใช้ได้ผ่าน Amazon Connect UI หรือผ่าน API เรียลไทม์แบบซิงโครนัสช่วยให้คุณสร้างโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานอย่างเช่น การโอนเจ้าหน้าที่และการสรุปการโทร

ถาม: เนื้อหาที่ประมวลผลโดย Contact Lens for Amazon Connect ถูกย้ายออกไปนอกรีเจี้ยน AWS ที่ฉันกำลังใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect หรือไม่

เนื้อหาใดๆ ที่ประมวลผลโดย Contact Lens for Amazon Connect ถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในรีเจี้ยน AWS ที่คุณกำลังใช้งาน Contact Lens for Amazon Connect เว้นแต่จะเลือกไม่ใช้งานตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เนื้อหาบางส่วนที่ Contact Lens for Amazon Connect ประมวลผลอาจถูกจัดเก็บไว้ในรีเจี้ยน AWS อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Contact Lens for Amazon Connect ของคุณและเทคโนโลยีด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง/ปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon อย่างต่อเนื่องเท่านั้น คุณสามารถส่งคำขอในการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้โดยการติดต่อ AWS Support เราให้ความสำคัญสูงสุดด้านความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของเนื้อหาของคุณ และเราใช้การควบคุมทางเทคนิคและกายภาพที่เหมาะสมและซับซ้อน รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่ใช้งานและขณะรับส่งข้อมูล ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเปิดเผยเนื้อหาของคุณ และเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานของเราเป็นไปตามข้อผูกมัดที่ให้ไว้กับคุณ โปรดดู https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เนื้อหาของคุณจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในรีเจี้ยน AWS อื่นหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ใช้เนื้อหาของคุณในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ Contact Lens for Amazon Connect และเทคโนโลยีด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง/ปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกไม่ใช้งาน โปรดติดต่อ AWS Support

รีเจี้ยนที่ใช้งานได้:
เรารองรับการวิเคราะห์หลังจบสายสนทนาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), แคนาดา (ภาคกลาง), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) และเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) เรารองรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), แคนาดา (ภาคกลาง), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) และเอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Connect

ไปที่หน้าภาพรวมของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างบน Console
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Contact Lens for Amazon Connect ใน AWS Management Console