Cloud Career Pathways

นักเรียนสามารถเข้าร่วม Cloud Career Pathways เพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญในการประมวลผลระบบคลาวด์ แต่ละ Pathway มุ่งไปที่บทบาทของงานตามความต้องการ เช่นนักวิทยาศาสตร์ด้านแมชชีนเลิร์นนิ่งและนักะฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงเนื้อหาที่เหมาะสมตามความถนัดของตนเองมากกว่า 25 ชั่วโมง

AWS Educate Badges

ปลดล็อก AWS Educate Badge ในสาขาอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่งที่อยู่ในความสนใจที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม รวมทั้ง เกม, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และ Alexa แต่ละ Badge ที่เชี่ยวชาญประกอบด้วยโอกาสทางการศึกษาเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเพิ่มชุดทักษะด้านระบบคลาวด์ในระยะเวลากว่า 10 ชั่วโมง

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

การเริ่มต้นใช้งาน AWS Educate เป็นเรื่องง่ายดาย ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้วันนี้และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน AWS Educate

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในขณะนี้ AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate