Elastic Load Balancing

ทำให้มีความทนทานต่อข้อผิดพลาดสำหรับทุกแอปพลิเคชัน โดยมอบความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

Elastic Load Balancing จะกระจายการรับส่งข้อมูลที่เข้ามาในหลายๆ เป้าหมายโดยอัตโนมัติ เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2, คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda สามารถรับมือกับปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันได้ใน Availability Zone เดียวหรือข้ามหลาย Availability Zone Elastic Load Balancing มีโหลดบาลานเซอร์ 3 ประเภทที่มีคุณสมบัติพร้อมใช้งานสูง การปรับขนาดอัตโนมัติ และการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณมีความทนทานต่อข้อผิดพลาด

Application Load Balancer


Application Load Balancer เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายภาระงานของ HTTP และการรับส่งข้อมูล HTTPS และให้การกำหนดเส้นทางคำขอขั้นสูง ที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่การนำเสนอสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ทันสมัย รวมทั้ง ไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ การดำเนินการที่ระดับคำขอ (ชั้นที่ 7) Application Load Balancer จะกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายภายใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ตามเนื้อหาของคำขอ

เรียนรู้เพิ่มเติม >>

Network Load Balancer


Network Load Balancer เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายภาระงานของการรับส่งข้อมูล TCP ซึ่งจำเป็นต้องมีสมรรถนะสูง การดำเนินการที่ระดับการเชื่อมต่อ (ชั้นที่ 4) Network Load Balancer จะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายภายใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) และมีความสามารถในการจัดการคำขอหลายล้านรายการต่อวินาที โดยยังคงรักษาระดับการแฝงไว้ต่ำเป็นพิเศษ Network Load Balancer ยังได้รับการปรับให้เหมาะกับรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ฉับไวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติม >>

Classic Load Balancer


Classic Load Balancer ทำให้เกิดการกระจายภาระงานขั้นพื้นฐานในหลาย Amazon EC2 instance และทำงานได้ทั้งระดับคำขอและระดับการเชื่อมต่อ Classic Load Balancer มีไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นภายในเครือข่าย EC2 ดั้งเดิม

เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ประโยชน์

พร้อมใช้งานสูง

Elastic Load Balancing จะกระจายการรับส่งข้อมูลที่เข้ามาในหลายๆ เป้าหมายโดยอัตโนมัติใน Availability Zone หลายแห่ง ได้แก่ อินสแตนซ์ Amazon EC2, คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda และช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะเป้าหมายที่ดีเท่านั้นที่จะมีการรับส่งข้อมูล Elastic Load Balancing ยังช่วยกระจายภาระงานระหว่างภูมิภาค เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายที่สมบูรณ์ใน Availability Zone ต่างๆ

ปลอดภัย

Elastic Load Balancing ทำงานร่วมกับ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เพื่อให้เกิดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการรวมการจัดการใบรับรอง การยืนยันผู้ใช้ และการถอดรหัส SSL/TLS เข้าด้วยกัน การทำงานร่วมกันนี้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่า TLS แบบศูนย์กลางและลดภาระงานของ CPU จากแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างคล่องตัว

Elastic

Elastic Load Balancing สามารถรองรับรูปแบบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การรวมเข้ากับ Auto Scaling เชิงลึกทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างเพียงพอกับระดับการใช้งานที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องแทรกแซงเอง

ยืดหยุ่น

Elastic Load Balancing ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ที่อยู่ IP เพื่อกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายแอปพลิเคชันได้ ซึ่งทำให้คุณมีความคล่องตัวในการจำลองเป้าหมายแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันได้มากขึ้นในอินสแตนซ์เดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันเหล่านี้มีกลุ่มการรักษาความปลอดภัยประจำแต่ละกลุ่มและใช้พอร์ตเครือข่ายเดียวกัน เพื่อลดความซับซ้อนของการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันในสถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิสลงอีก

การติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

Elastic Load Balancing ช่วยให้คุณสามารถติดตามแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์ด้วยเมตริก Amazon CloudWatch, การบันทึกข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลตามคำขอ ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นพฤติกรรมของแอปพลิเคชันของคุณ ค้นพบปัญหา และระบุอุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในกองแอปพลิเคชันของคุณที่รายละเอียดของคำขอแต่ละรายการ

การบาลานซ์โหลดแบบไฮบริด

Elastic Load Balancing มีความสามารถในการกระจายภาระงานระหว่าง AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไปโดยใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวกัน การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถโยกย้าย โอนย้าย หรือใช้งานแอปพลิเคชันในระบบงานทั่วไปบน Cloud ได้อย่างง่ายดาย

กรณีใช้งาน

ทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น

Elastic Load Balancing มอบความทนทานต่อข้อผิดพลาดให้กับแอปพลิเคชันของคุณด้วยการกระจายการรับส่งข้อมูลระหว่างเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ อินสแตนซ์ Amazon EC2 คอนเทนเนอร์ ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda ในหลาย Availability Zone โดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะเป้าหมายที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะมีการรับส่งข้อมูล หากเป้าหมายทั้งหมดของคุณใน Availability Zone หนึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่สมมูรณ์ Elastic Load Balancing จะนำทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายที่สมบูรณ์ใน Availability Zone อื่นๆ เมื่อเป้าหมายกลับสู่สถานะที่สมบูรณ์แล้ว การกระจายภาระงานจะกลับสู่เป้าหมายเดิมโดยอัตโนมัติ

กระจายภาระงานแอปพลิเคชันที่มีการจัดเก็บในคอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ

ด้วยการสนับสนุนคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Elastic Load Balancing คุณสามารถกระจายภาระงานข้ามพอร์ตต่างๆ บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับ Amazon EC2 Container Service (ECS) ซึ่งให้บริการคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ เพียงลงทะเบียนบริการพร้อมกับโหลดบาลานเซอร์ และ ECS จะจัดการการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ Docker อย่างโปร่งใส โหลดบาลานเซอร์จะตรวจหาพอร์ตโดยอัตโนมัติและกำหนดค่าแบบไดนามิกใหม่โดยอัตโนมัติ

ปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ

Elastic Load Balancing ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะปรับขนาดไปตามความต้องการของลูกค้าของคุณ ด้วยความสามารถในการเรียกใช้การปรับขนาดอัตโนมัติสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ของคุณ เมื่อเวลาแฝงของอินสแตนซ์ EC2 ใดๆ ของคุณเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอปพลิเคชันของคุณจะพร้อมที่จะให้บริการคำขอลูกค้ารายต่อไปเสมอ

การใช้ Balancing Load Elastic ใน Amazon Virtual Private Cloud ของคุณ (Amazon VPC)

Elastic Load Balancing ทำให้ง่ายต่อการสร้างจุดเข้าสู่อินเทอร์เน็ตใน VPC ของคุณ หรือเพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างชั้นของแอปพลิเคชันของคุณภายใน VPC คุณสามารถกำหนดกลุ่มความปลอดภัยให้กับโหลดบาลานเซอร์ของคุณ เพื่อควบคุมการเปิดพอร์ตให้กับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากได้มีการผสานรวม Elastic Load Balancing กับ VPC ของคุณ รายการการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (ACL) และตารางเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ของคุณจะยังคงมอบการควบคุมเครือข่ายอื่นๆ

เมื่อคุณสร้างโหลดบาลานเซอร์ใน VPC ของคุณ คุณสามารถระบุได้ว่าโหลดบาลานเซอร์เป็นแบบติดต่อกับอินเทอร์เน็ต (ค่าเริ่มต้น) หรือแบบภายใน หากคุณเลือกแบบภายใน คุณไม่จำเป็นต้องมีเกตเวย์อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงโหลดบาลานเซอร์ และที่อยู่ IP ส่วนตัวของโหลดบาลานเซอร์จะถูกใช้ในบันทึก DNS ของโหลดบาลานเซอร์

Hybrid Load Balancing ร่วมกับ Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing มีความสามารถในการกระจายภาระงานระหว่าง AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไปโดยใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันทั้งใน AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไป คุณสามารถทำได้โดยการลงทะเบียนทรัพยากรทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายกับโหลดบาลานเซอร์ อีกทางหนึ่ง คุณสามารถใช้การกระจายภาระงานแบบถ่วงน้ำหนักแบบ DNS ใน AWS และแหล่งข้อมูลในระบบงานทั่วไป โดยใช้โหลดบาลานเซอร์สองตัว โดยใช้โหลดบาลานเซอร์ตัวหนึ่งสำหรับ AWS และอีกตัวหนึ่งสำหรับทรัพยากรในระบบงานทั่วไป

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การโหลดบาลานซ์แบบไฮบริดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแอปพลิเคชันที่แยกกัน โดยอยู่ใน VPC ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งอยู่ในระบบงานทั่วไป เพียงใส่เป้าหมาย VPC ในกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง และเป้าหมายระบบงานทั่วไปในอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง แล้วใช้การกำหนดเส้นทางเนื้อหาเพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

การเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ผ่านทาง HTTP(S)

Elastic Load Balancing รองรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda เพื่อให้บริการคำขอทาง HTTP(S) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ไร้เซิร์ฟเวอร์ได้จากไคลเอนต์ HTTP ใดก็ได้ รวมทั้งเว็บเบราว์เซอร์ด้วย คุณสามารถลงทะเบียนใช้ฟังก์ชัน Lambda เป็นเป้าหมายและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนดังกล่าวสำหรับกฎการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเนื้อหาใน Application Load Balancer เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอไปยังฟังก์ชัน Lambda อื่นๆ ได้ คุณสามารถใช้ Application Load Balancer เป็นตำแหน่งข้อมูล HTTP ปกติสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้การประมวลผลแบบมีเซิร์ฟเวอร์และไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ คุณสามารถสร้างทั้งเว็บไซต์ได้โดยใช้ฟังก์ชัน Lambda หรือผสมผสานอินสแตนซ์ EC2 คอนเทนเนอร์ เซิร์ฟเวอร์ภายในสถานที่และฟังก์ชัน Lambda เพื่อสร้างแอปพลิเคชันต่างๆ ได้

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Elastic Load Balancing

ไปที่หน้าคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้าง Console

เริ่มใช้งาน Elastic Load Balancing ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้