Elastic Load Balancing

ทำให้มีความทนทานต่อข้อผิดพลาดสำหรับทุกแอปพลิเคชัน โดยมอบความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

Elastic Load Balancing จะกระจายการรับส่งข้อมูลที่เข้ามาในหลายๆ เป้าหมายโดยอัตโนมัติ เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2, คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda สามารถรับมือกับปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันได้ใน Availability Zone เดียวหรือข้ามหลาย Availability Zone Elastic Load Balancing มีโหลดบาลานเซอร์ 3 ประเภทที่มีคุณสมบัติพร้อมใช้งานสูง การปรับขนาดอัตโนมัติ และการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณมีความทนทานต่อข้อผิดพลาด

Application Load Balancer


Application Load Balancer เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายภาระงานของ HTTP และการรับส่งข้อมูล HTTPS และให้การกำหนดเส้นทางคำขอขั้นสูง ที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่การนำเสนอสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ทันสมัย รวมทั้ง ไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ การดำเนินการที่ระดับคำขอ (ชั้นที่ 7) Application Load Balancer จะกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายภายใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ตามเนื้อหาของคำขอ

Network Load Balancer


Network Load Balancer เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายการรับส่งข้อมูลของ Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) และ Transport Layer Security (TLS) ซึ่งจำเป็นต้องมีสมรรถนะสูง Network Load Balancer ซึ่งทำงานที่ระดับการเชื่อมต่อ (เลเยอร์ 4) จะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายภายใน Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) และมีความสามารถในการจัดการคำขอหลายล้านรายการต่อวินาที โดยยังคงรักษาระดับเวลาแฝงไว้ต่ำเป็นพิเศษ Network Load Balancer ยังได้รับการปรับให้เหมาะกับรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ฉับไวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Classic Load Balancer


Classic Load Balancer ทำให้เกิดการกระจายภาระงานขั้นพื้นฐานในหลาย Amazon EC2 instance และทำงานได้ทั้งระดับคำขอและระดับการเชื่อมต่อ Classic Load Balancer มีไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นภายในเครือข่าย EC2 ดั้งเดิม

ประโยชน์

พร้อมใช้งานสูง

Elastic Load Balancing จะกระจายการรับส่งข้อมูลที่เข้ามาในหลายๆ เป้าหมายโดยอัตโนมัติใน Availability Zone หลายแห่ง ได้แก่ อินสแตนซ์ Amazon EC2, คอนเทนเนอร์, ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda และช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะเป้าหมายที่ดีเท่านั้นที่จะมีการรับส่งข้อมูล Elastic Load Balancing ยังช่วยปรับสมดุลการโหลดระหว่างภูมิภาค เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายที่สมบูรณ์ใน Availability Zone ต่างๆ สัญญาในข้อตกลงระดับการให้บริการ Amazon Elastic Load Balancing คือความพร้อมใช้งาน 99.99% สำหรับโหลดบาลานเซอร์

ปลอดภัย

Elastic Load Balancing ทำงานร่วมกับ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เพื่อให้เกิดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการรวมการจัดการใบรับรอง การยืนยันผู้ใช้ และการถอดรหัส SSL/TLS เข้าด้วยกัน การทำงานร่วมกันนี้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่า TLS แบบศูนย์กลางและลดภาระงานของ CPU จากแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างคล่องตัว

Elastic

Elastic Load Balancing สามารถรองรับรูปแบบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การรวมเข้ากับ Auto Scaling เชิงลึกทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างเพียงพอกับระดับการใช้งานที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องแทรกแซงเอง

ยืดหยุ่น

Elastic Load Balancing ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ที่อยู่ IP เพื่อกำหนดเส้นทางไปยังเป้าหมายแอปพลิเคชันได้ ซึ่งทำให้คุณมีความคล่องตัวในการจำลองเป้าหมายแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันได้มากขึ้นในอินสแตนซ์เดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันเหล่านี้มีกลุ่มการรักษาความปลอดภัยประจำแต่ละกลุ่มและใช้พอร์ตเครือข่ายเดียวกัน เพื่อลดความซับซ้อนของการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันในสถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิสลงอีก

การติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

Elastic Load Balancing ช่วยให้คุณสามารถติดตามแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์ด้วยเมตริก Amazon CloudWatch, การบันทึกข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลตามคำขอ ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นพฤติกรรมของแอปพลิเคชันของคุณ ค้นพบปัญหา และระบุอุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในกองแอปพลิเคชันของคุณที่รายละเอียดของคำขอแต่ละรายการ

การบาลานซ์โหลดแบบไฮบริด

Elastic Load Balancing มีความสามารถในการกระจายภาระงานระหว่าง AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไปโดยใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวกัน การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถโยกย้าย โอนย้าย หรือใช้งานแอปพลิเคชันในระบบงานทั่วไปบน Cloud ได้อย่างง่ายดาย

กรณีใช้งาน

ทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น

Elastic Load Balancing มอบความทนทานต่อข้อผิดพลาดให้กับแอปพลิเคชันของคุณด้วยการกระจายการรับส่งข้อมูลระหว่างเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ อินสแตนซ์ Amazon EC2 คอนเทนเนอร์ ที่อยู่ IP และฟังก์ชัน Lambda ในหลาย Availability Zone โดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะเป้าหมายที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะมีการรับส่งข้อมูล หากเป้าหมายทั้งหมดของคุณใน Availability Zone หนึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่สมมูรณ์ Elastic Load Balancing จะนำทางการรับส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายที่สมบูรณ์ใน Availability Zone อื่นๆ เมื่อเป้าหมายกลับสู่สถานะที่สมบูรณ์แล้ว การกระจายภาระงานจะกลับสู่เป้าหมายเดิมโดยอัตโนมัติ

กระจายภาระงานแอปพลิเคชันที่มีการจัดเก็บในคอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ

ด้วยการสนับสนุนคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Elastic Load Balancing คุณสามารถกระจายภาระงานข้ามพอร์ตต่างๆ บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับ Amazon EC2 Container Service (ECS) ซึ่งให้บริการคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ เพียงลงทะเบียนบริการพร้อมกับโหลดบาลานเซอร์ และ ECS จะจัดการการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนคอนเทนเนอร์ Docker อย่างโปร่งใส โหลดบาลานเซอร์จะตรวจหาพอร์ตโดยอัตโนมัติและกำหนดค่าแบบไดนามิกใหม่โดยอัตโนมัติ

ปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ

Elastic Load Balancing ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณจะปรับขนาดไปตามความต้องการของลูกค้าของคุณ ด้วยความสามารถในการเรียกใช้ Auto Scaling สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ของคุณ เมื่อเวลาแฝงของอินสแตนซ์ EC2 ใดๆ ของคุณเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอปพลิเคชันของคุณจะพร้อมที่จะให้บริการคำขอลูกค้ารายต่อไปเสมอ

การใช้ Elastic Load Balancing ใน Amazon Virtual Private Cloud ของคุณ (Amazon VPC)

Elastic Load Balancing ทำให้ง่ายต่อการสร้างจุดเข้าสู่อินเทอร์เน็ตใน VPC ของคุณ หรือเพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างชั้นของแอปพลิเคชันของคุณภายใน VPC คุณสามารถกำหนดกลุ่มความปลอดภัยให้กับโหลดบาลานเซอร์ของคุณ เพื่อควบคุมการเปิดพอร์ตให้กับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากได้มีการผสานรวม Elastic Load Balancing กับ VPC ของคุณ รายการการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (ACL) และตารางเส้นทางทั้งหมดที่มีอยู่ของคุณจะยังคงมอบการควบคุมเครือข่ายอื่นๆ

เมื่อคุณสร้างโหลดบาลานเซอร์ใน VPC ของคุณ คุณสามารถระบุได้ว่าโหลดบาลานเซอร์เป็นแบบติดต่อกับอินเทอร์เน็ต (ค่าเริ่มต้น) หรือแบบภายใน หากคุณเลือกแบบภายใน คุณไม่จำเป็นต้องมีเกตเวย์อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงโหลดบาลานเซอร์ และที่อยู่ IP ส่วนตัวของโหลดบาลานเซอร์จะถูกใช้ในบันทึก DNS ของโหลดบาลานเซอร์

Hybrid Load Balancing ร่วมกับ Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing มีความสามารถในการกระจายภาระงานระหว่าง AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไปโดยใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันทั้งใน AWS และทรัพยากรในระบบงานทั่วไป คุณสามารถทำได้โดยการลงทะเบียนทรัพยากรทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายกับโหลดบาลานเซอร์ อีกทางหนึ่ง คุณสามารถใช้การกระจายภาระงานแบบถ่วงน้ำหนักแบบ DNS ใน AWS และแหล่งข้อมูลในระบบงานทั่วไป โดยใช้โหลดบาลานเซอร์สองตัว โดยใช้โหลดบาลานเซอร์ตัวหนึ่งสำหรับ AWS และอีกตัวหนึ่งสำหรับทรัพยากรในระบบงานทั่วไป

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การโหลดบาลานซ์แบบไฮบริดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแอปพลิเคชันที่แยกกัน โดยอยู่ใน VPC ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งอยู่ในระบบงานทั่วไป เพียงใส่เป้าหมาย VPC ในกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง และเป้าหมายระบบงานทั่วไปในอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง แล้วใช้การกำหนดเส้นทางเนื้อหาเพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

การเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda ผ่านทาง HTTP(S)

Elastic Load Balancing รองรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน Lambda เพื่อให้บริการคำขอทาง HTTP(S) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ไร้เซิร์ฟเวอร์ได้จากไคลเอนต์ HTTP ใดก็ได้ รวมทั้งเว็บเบราว์เซอร์ด้วย คุณสามารถลงทะเบียนใช้ฟังก์ชัน Lambda เป็นเป้าหมายและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนดังกล่าวสำหรับกฎการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเนื้อหาใน Application Load Balancer เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอไปยังฟังก์ชัน Lambda อื่นๆ ได้ คุณสามารถใช้ Application Load Balancer เป็นตำแหน่งข้อมูล HTTP ปกติสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้การประมวลผลแบบมีเซิร์ฟเวอร์และไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ คุณสามารถสร้างทั้งเว็บไซต์ได้โดยใช้ฟังก์ชัน Lambda หรือผสมผสานอินสแตนซ์ EC2 คอนเทนเนอร์ เซิร์ฟเวอร์ภายในสถานที่และฟังก์ชัน Lambda เพื่อสร้างแอปพลิเคชันต่างๆ ได้

บล็อกโพสต์และบทความ

ใหม่ – การกำหนดเส้นทางคำขอขั้นสูงสำหรับ AWS Application Load Balancer
โดย Jeff Barr 
 
27 มีนาคม 2019
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Elastic Load Balancing

ไปที่หน้าคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้าง Console

เริ่มใช้งาน Elastic Load Balancing ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้