AWS Fargate

รันคอนเทนเนอร์ได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือคลัสเตอร์

AWS Fargate เป็นเครื่องประมวลผลสำหรับ Amazon ECS ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้งานคอนเทนเนอร์ได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือคลัสเตอร์ ด้วย AWS Fargate คุณไม่ต้องจัดเตรียม ตั้งค่า และปรับขนาดคลัสเตอร์ของเครื่องเสมือนเพื่อรันคอนเทนเนอร์อีกต่อไป การทำเช่นนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเลือกประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ตัดสินใจว่าจะปรับขนาดคลัสเตอร์เมื่อไร หรือรวมคลัสเตอร์ให้เหมาะสม AWS Fargate จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับหรือคิดเรื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคลัสเตอร์ Fargate ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันของคุณแทนเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รันแอปพลิเคชันอยู่

Amazon ECS มีสองโหมดคือ ประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate และประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 สำหรับประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate คุณเพียงแค่ต้องบรรจุแอปพลิเคชันของคุณไว้ในคอนเทนเนอร์ ระบุข้อกำหนดด้าน CPU และหน่วยความจำ กำหนดนโยบายด้านเครือข่ายและ IAM และเปิดใช้แอปพลิเคชัน ประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 ทำให้คุณสามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่รันแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ของคุณในระดับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างละเอียดขึ้น ด้วยประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 คุณสามารถใช้ Amazon ECS เพื่อจัดการคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์และจัดกำหนดการของคอนเทนเนอร์ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ได้ Amazon ECS จะเก็บประวัติการทำงานของ CPU หน่วยความจำ และทรัพยากรอื่นๆ ในคลัสเตอร์ของคุณ และยังหาเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดที่สำหรับรันคอนเทนเนอร์โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านทรัพยากรของคุณที่ระบุไว้ คุณมีหน้าที่จัดเตรียม นำไฟล์แพตช์ออกมา และปรับขนาดคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์ประเภทใด แอปพลิเคชันใด และใช้งานคอนเทนเนอร์จำนวนเท่าใดในคลัสเตอร์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งเวลาที่คุณควรเพิ่มหรือลบเซิร์ฟเวอร์จากคลัสเตอร์ด้วย ประเภทที่เปิดใช้กับ EC2 ทำให้คุณสามารถควบคุมคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้นและกำหนดตัวเลือกเองได้หลากหลายกว่า ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันบางอย่างหรือเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เป็นไปได้

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Fargate
เริ่มต้นใช้งาน AWS Fargate

นี่คือหลักสูตรแนะนำ AWS Fargate หลักสูตรนี้จะครอบคลุมวิธีที่ Fargate ช่วยให้คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันด้วยคอนเทนเนอร์ได้ง่ายขึ้น และอธิบายผ่านสถาปัตยกรรมตัวอย่างของ AWS Fargate เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ Fargate ได้มากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ประโยชน์

ไม่มีคลัสเตอร์ให้จัดการ

เมื่อใช้ AWS Fargate คุณเพียงต้องคิดเรื่องคอนเทนเนอร์ ดังนั้น คุณจึงสามารถมุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างและใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ AWS Fargate ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องจัดการคลัสเตอร์ของอินสแตนซ์ Amazon EC2 คุณไม่จำเป็นต้องเลือกประเภทของอินสแตนซ์ จัดการกำหนดการของคลัสเตอร์ หรือปรับคลัสเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกต่อไป ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ Fargate

การปรับขนาดได้อย่างราบรื่น

AWS Fargate ทำให้สามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสำหรับแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ของคุณอีกต่อไป หลังจากกำหนดข้อกำหนดของแอปพลิเคชันของคุณแล้ว (เช่น CPU หน่วยความจำ ฯลฯ) AWS Fargare จะจัดการการปรับขนาดและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรันคอนเทนเนอร์ของคุณให้มีความพร้อมใช้งานสูง คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะปรับขนาดคลัสเตอร์ของคุณหรือรวมคลัสเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกต่อไป เมื่อใช้ Fargate คุณจะสามารถเปิดใช้คอนเทนเนอร์ได้เป็นสิบ ๆ หรือเป็นหมื่น ๆ แห่งได้ในไม่กี่วินาทีและปรับขนาดเพื่อรันแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดต่อภารกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย

ผสานรวมกับ Amazon ECS

AWS Fargate จะผสานรวมกับ Amazon ECS ได้อย่างราบรื่น คุณเพียงแค่กำหนดแอปพลิเคชันเช่นที่คุณทำกับ Amazon ECS คุณต้องรวมแอปพลิเคชันของคุณลงในข้อกำหนดงาน ระบุ CPU และหน่วยความจำที่จำเป็นต้องใช้ กำหนดนโยบายด้านเครือข่ายและ IAM ที่แต่ละคอนเทนเนอร์ต้องใช้ และอัปโหลดทุกอย่างลงใน Amazon ECS หลังจากตั้งค่าทุกอย่างแล้ว AWS Fargate จะเปิดใช้และจัดการคอนเทนเนอร์ให้คุณ

วิธีทำงาน

product-page-diagram-Fargate_how-it-works

มีอะไรใหม่

27 มีนาคม 2019

AWS App Mesh พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้ว


AWS App Mesh คือโครงข่ายบริการที่ให้บริการเครือข่ายระดับแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการของคุณสามารถสื่อสารระหว่างกันในโครงสร้างการประมวลผลหลายประเภทได้ง่ายขึ้น

 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

7 มกราคม 2019

การประกาศลดราคา AWS Fargate สูงสุด 50%


เราลดราคา AWS Fargate ลง 20% สำหรับ vCPU และ 65% สำหรับหน่วยความจำ โดยมีผลบังคับใช้ 7 ม.ค. 2019 ในทุกภูมิภาคที่ Fargate มีให้ใช้บริการตอนนี้

 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

17 ธันวาคม 2018

แพลตฟอร์ม AWS Fargate เวอร์ชัน 1.3 เพิ่มการรองรับ Secrets


ขณะนี้แพลตฟอร์ม AWS Fargate เวอร์ชัน 1.3.0 มีให้ใช้บริการแล้ว การอัปเดตนี้ได้เพิ่มการรองรับ Secrets เมื่อใช้ประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate กับ Amazon Elastic Container Serviec (ECS)

 

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ดูประกาศทั้งหมด »

ลูกค้าที่ใช้ AWS Fargate

ลูกค้ารายอื่นๆ ที่ใช้ AWS Fargate

Artboard 46
Ancestry
Artboard 53
Accenture
Onica
FireEye
Beachbody
Artboard 45
product hunt
Yummly.png
Artboard 34
Artboard 33
Artboard 44
Artboard 31
ironsrc

โพสต์และบทความบล็อก

ECS_Landing_kwV1-54
ขอแนะนำ AWS Fargate

AWS Fargate เป็นวิธีที่ง่ายดายในการปรับใช้งานคอนเทนเนอร์บน AWS เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันแทนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
อ่านต่อ »

200x200_feature_migration-acceleration-framework
การย้ายที่จัดเก็บไปยัง AWS Fargate

ดูวิธีการย้ายคอนเทนเนอร์จากที่รันอยู่บน Amazon EC2 ไปยัง AWS Fargate ได้อย่างง่ายดาย

อ่านต่อ »

100x100_advanced-networking
การเชื่อมต่อเครือข่ายงานด้วย AWS Fargate

แม้ว่าจะอินสแตนซ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานจะมีการจัดการการถ่ายโอนตามความต้องการ แต่ Fargate ก็ยังให้คุณสามารถควบคุมการกำหนดค่าการจัดวางเครือข่ายและนโยบายเชิงลึกได้
อ่านต่อ »

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา AWS Fargate

ไปที่หน้าการกำหนดราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Fargate
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา