พื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์: คุณจะชำระค่าบริการสำหรับการใช้ระบบไฟล์ตามความจุพื้นที่จัดเก็บซึ่งวัดเป็นหน่วยกิกะไบต์ต่อเดือน (GB-เดือน)

ระบบไฟล์แบบต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและปริมาณงานในระยะยาว โดยจะมีการทำซ้ำข้อมูลและเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ หากเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นั้นล้มเหลว ระบบไฟล์ Scratch เหมาะอย่างสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวและการประมวลผลข้อมูลในระยะสั้น โดยจะไม่มีการทำซ้ำข้อมูลและและไม่มีอยู่ต่อเนื่อง หากเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ล้มเหลว

พื้นที่จัดเก็บ SSD ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ไวต่อเวลาแฝง หรือปริมาณงานที่ใช้ IOPS/ปริมาณการประมวลผลในระดับสูงสุด พื้นที่จัดเก็บ HDD ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เน้นปริมาณการประมวลผล แต่ไม่ไวต่อเวลาแฝง แคช SSD เสริมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดวางข้อมูลที่อ่านบ่อยที่สุดบน SSD โดยอัตโนมัติ (ขนาดแคช คือ 20% ของขนาดระบบไฟล์ของคุณ) สำหรับระบบไฟล์ที่ใช้ HDD

การสำรองข้อมูล: สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง คุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ ซึ่งจะวัดเป็นกิกะไบต์ต่อเดือน (GB-Months) การสำรองข้อมูลเป็นส่วนเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงส่วนที่เปลี่ยนแปลงหลังจากข้อมูลสำรองล่าสุดของคุณได้รับการบันทึกแล้วเท่านั้น คุณจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพื้นที่จัดเก็บได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลซ้ำ

ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานจะใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Availability Zone ของ AWS (การเข้าถึงระหว่าง AZ)

ราคา

การเลือกใช้พื้นที่จัดเก็บแบบต่างๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับความซ้ำซ้อนและระดับของปริมาณการประมวลผลที่ต้องการต่อ TB ของพื้นที่จัดเก็บที่จัดสรรไว้ 

ตัวอย่างราคา 1

สมมติว่าระบบไฟล์ Scratch อยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งได้รับการจัดสรรความจุพื้นที่จัดเก็บ 4,800 GB และคุณเปิดใช้ระบบไฟล์ของคุณสำหรับปริมาณงาน 8 ชั่วโมงในทุกๆ วัน แล้วปิดระบบ คุณทำอย่างนี้เป็นเวลา 30 วัน (หนึ่งเดือน)

ค่าบริการสำหรับปริมาณงานทั้งหมด:

0.14 USD ต่อ GB-เดือน / 30 / 24 = 0.000194 USD/GB-ชั่วโมง

4,800 GB x 0.000194 USD/GB-ชั่วโมง x 8 ชั่วโมง x 30 วัน= 224 USD

ค่าบริการ FSx for Lustre ทั้งหมดสำหรับเดือนนี้คือ: 224 USD

ตัวอย่างราคา 2

สมมมติว่าระบบไฟล์แบบต่อเนื่องอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งได้รับการจัดสรรความจุพื้นที่จัดเก็บ 4,800 GB และมีปริมาณการประมวลผลของพื้นที่จัดเก็บต่อหน่วย 100 MB/s/TiB และคุณเก็บระบบไฟล์เป็นเวลา 30 วัน (หนึ่งเดือน) เพื่อปฏิบัติงานซึ่งมีปริมาณงานที่ใช้เวลานาน แล้วปิดระบบ

ค่าบริการสำหรับปริมาณงานทั้งหมด:

0.19 USD ต่อ GB-เดือน / 30 / 24 = 0.000264 USD/GB-ชั่วโมง

4,800 GB x 0.000264 USD/GB-ชั่วโมง x 720 ชั่วโมง = 913 USD

ค่าบริการ FSx for Lustre ทั้งหมดสำหรับเดือนนี้คือ: 913 USD

เครื่องคำนวณราคา

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon FSx for Lustre

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon FSx ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้