AWS สำหรับน้ำมันและก๊าซ

การประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

Amazon Web Services (AWS) ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซทำการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้เร็วขึ้น ปลดล็อกนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตและความสามารถในการทำกำไร และปรับปรุงต้นทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันภายใต้แรงกดดันของตลาดพลังงานโลกในปัจจุบัน

AWS ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซปรับปรุงประสิทธิภาพและพลิกโฉมขั้นตอนการทำงานด้านไอทีให้มีความซับซ้อนและเหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้แม้เผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำ อัตรากำไรที่ลดลง และความแปรปรวนของตลาด นักสำรวจสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาได้เร็วขึ้นเพื่อปรับปรุงการวางแผนแหล่งน้ำมัน นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สามารถใช้ขั้นตอนการทำงานของ HPC ที่อาศัยทรัพยากรมากขึ้นได้และระบุตำแหน่งที่น่าจะเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซได้เร็วขึ้นและใช้ต้นทุนน้อยลง และโรงกลั่นก็สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์และการวางแผนคลังจัดเก็บเชิงพยากรณ์ได้ กระตุ้นธุรกิจน้ำมันและก๊าซ อีกทั้งรังสรรค์นวัตกรรมก้าวกระโดดด้วย Amazon Web Services

มีอะไรใหม่

การนำ Machine Learning มาใช้ในการสำรวจและการผลิต

Machine Learning ระดับสูงของ AWS และเครื่องมือด้าน HPC ช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซลดเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูลการไหวสะเทือนจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติเกี่ยวกับคุณสมบัติของหินและของเหลวที่แม่นยำยิ่งขึ้นที่ก้าวล้ำไปไกลกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิรูปการสำรวจและการผลิตโดยใช้ Machine Learning ของ AWS

ดาวน์โหลดโซลูชันโดยสรุป »

เรื่องเด่นประจำแวดวงเทคโนโลยีโดย IDC: บทบาทของระบบคลาวด์ในการเปลี่ยนผ่านของบริษัทน้ำมันและก๊าซขั้นต้น

มีหลายวิธีการและกลยุทธ์ที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในบริษัทน้ำมันและก๊าซเป็นไปได้เร็วขึ้น และ IDC ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการใช้ระบบคลาวด์จะมอบความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทั่วองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เรื่องเด่นประจำแวดวงเทคโนโลยีฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแสดงเหตุผลที่ทำให้บริษัทน้ำมันและก๊าซชั้นนำควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนผ่าน

ดาวน์โหลดรายงาน »

วิดีโอสาธิตการคาดการณ์ความพรุน

ความพรุน ความสามารถในการซึมผ่านได้ ความหนาแน่น และคุณสมบัติอื่นๆ ของหินคือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการค้นหาแหล่งน้ำมันและการสกัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นักสำรวจกลับมีข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลนั้นเก็บมาจากตำแหน่งของบ่อน้ำมันหรือก๊าซเท่านั้น Machine Learning (ML) สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นี้ได้แบบอัตโนมัติโดยการคาดเดาข้อมูลที่ขาดหายไปโดยอิงจากข้อมูลที่รู้ ซึ่งช่วยเร่งความเร็วในการหาแหล่งน้ำมันใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต ลองเรียนรู้วิธีการนำ Machine Learning ของ AWS ไปใช้เพื่อสร้างและปรับปรุงชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

รับชมวิดีโอสาธิต »

eBook ของการประมวลผลแบบขนาน (HPC)

HPC บน AWS ช่วยให้คุณเริ่มทำการปฏิรูปในแบบที่คุณต้องการมาโดยตลอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาน้ำมัน (การประมวลผลคลื่นไหวสะเทือน) การผลิตน้ำมัน (การจำลองแหล่งกักเก็บ) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต (การจำลองหลุมเจาะ ท่อส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก) คุณก็หายห่วงเรื่องข้อจำกัดด้านต้นทุนและความจุของโครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบขนาน (HPC) ไปได้เลย

ดาวน์โหลด eBook »

สำรวจประโยชน์ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของน้ำมันและก๊าซ

Oil-Gas_Upstream_Segment

ขั้นต้น

เร่งการสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธรณีวิทยาแบบเจาะลึกยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจด้านการสำรวจและการผลิต และช่วยให้สกัดน้ำมันได้ในปริมาณมากขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนกระบวนการที่สิ้นเปลืองเวลาให้เป็นระบบอัตโนมัติ และได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำมากขึ้น

ตัวอย่างกรณีใช้งาน:

  • การขุดเจาะ ลดอันตรายในการขุดเจาะ ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ
  • การจำลองแหล่งกักเก็บ นำแม่แบบมาใช้ได้เร็วขึ้นและถูกลง เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด ทำงานร่วมกันได้โดยง่าย ปรับปรุงความปลอดภัย ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
Oil-Gas_Midstream_Segment

ขั้นกลาง

AWS มอบเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดำเนินงานส่วนท่อส่งในขั้นกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อบังคับในด้านต่างๆ ได้ เช่น การขนส่ง LNG และก๊าซ การจัดการความสมบูรณ์ของท่อ และการจัดการบุคลากร

ตัวอย่างกรณีใช้งาน:

  • การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ลดเวลาหยุดทำงานซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนและปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับท่อส่ง
  • การเฝ้าระวังท่อส่ง รับข้อมูลจาก SCADA เพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของท่อส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
Oil-Gas_Downstream_Segment

ขั้นปลาย

AWS มอบเครื่องมือที่ช่วยให้โรงกลั่น ผู้ดำเนินงานด้านการจัดส่งปิโตรเลียม ผู้ค้าปลีกก๊าซ และบริษัทน้ำมันและก๊าซขั้นปลายอื่นๆ ปรับปรุงความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ และยังช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรด้วย

ตัวอย่างกรณีใช้งาน:

  • เก็บความเห็นจากลูกค้า เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุรกิจและข้อมูลการซื้อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในปั๊มน้ำมันทุกแห่งได้ดีขึ้น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการซื้อขาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์การซื้อขายและความเสี่ยงด้วย HPC บน AWS

ประโยชน์

ลดเวลาในการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่

เร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสำรวจ การขุดเจาะ และการผลิตโดยใช้ Machine Learning ของ AWS และเครื่องมือ Big Data เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จากข้อมูลการไหวสะเทือนแบบจัดโครงสร้างและไม่จัดโครงสร้างได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนงานใช้แรงงานคนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและสิ้นเปลืองเวลาให้เป็นระบบอัตโนมัติ และยังช่วยปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องในการตัดสินใจอีกด้วย

เพิ่มเซ็นเซอร์และข้อมูล

AWS IoT ช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ด้วยการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ในขอบเขตที่กว้าง เช่น ด้วยการบำรุงรักษาปั๊มเชิงพยากรณ์ในบ่อน้ำมันและในปั๊มน้ำมันขายปลีก และด้วยแหล่งการประมวลผลแบบขนานที่แทบจะไร้ขีดจำกัด คุณก็สามารถประมวลผลและสร้างภาพของชุดข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นนี้ได้อย่างง่ายๆ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรและสร้างความโดดเด่นทางการแข่งขัน

ลดต้นทุนต่อบาร์เรล

ด้วยเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วโลกและประสิทธิภาพที่เกิดจากระบบอัตโนมัติและการลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย AWS ช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณได้ในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการจัดการไปพร้อมๆ กัน คุณจึงสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรได้แม้จะมีงบประมาณน้อยลง ตั้งแต่ ML, IoT ไปจนถึงบริการพื้นที่จัดเก็บ ใช้บริการที่หลากหลายของ AWS เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆ กัน

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ในฐานะลูกค้าของ AWS คุณจะได้รับประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขขององค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงที่สุด AWS รองรับชุดโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่รวมถึง NIST และ ISO ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจอย่างการไหวสะเทือนและการซื้อขาย นอกจากนี้ AWS Cloud ยังมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อบังคับในภูมิภาคและข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูลได้อย่างง่ายๆ

บ่อน้ำมันดิจิทัลแห่งอนาคต: โซลูชันสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซยุคใหม่

ศึกษาการจับมือเป็นคู่ค้ากับ AWS ของบริษัทน้ำมันและก๊าซทุกขนาดในการทำธุรกิจและใช้การดำเนินงานทางเทคนิคในขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย 

กรณีศึกษา

บริษัทน้ำมันและก๊าซชั้นนำกำลังสรรค์สร้างนวัตกรรมด้วย Amazon Web Services

เรียนรู้เพิ่มเติม »

600x400_BP_Logo
600x400_Hess
600x400_Woodside_Logo
600x400_TechnipFMC_Logo
600x400_Shell_Logo
600x400_Willbros_Logo
600x400_GE-Oil-Gas_Logo
600x400_SeaOil_Logo

เริ่มต้นใช้งาน

บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านน้ำมันและแก๊ซนำ AWS มาใช้งานแล้ว ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและเริ่มต้นเส้นทาง AWS Cloud ของเราวันนี้