การปรับต้นทุนพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสมโดยใช้ Amazon S3

ประหยัดเงินด้วยคลาสพื้นที่จัดเก็บและเครื่องมือจัดการอายุใช้งานที่คุ้มค่า

พื้นที่จัดเก็บในองค์กรอาจมีต้นทุนสูงและซับซ้อน โดยต้องมีรอบการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพง และการย้ายข้อมูลอันเนื่องจากการอัปเกรดระบบ นอกจากนี้ ยังยากต่อการได้รับข้อมูลในเชิงลึก เนื่องจากข้อมูลของคุณจะอยู่ในพื้นที่จัดเก็บแบบตัวใครตัวมันจากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ในขณะดำเนินการ และใช้พื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับคุณในขณะนี้ และไม่หยุดชะงักในช่วงที่มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ การย้ายไป Amazon S3 ทำให้คุณมีความคล่องตัวและลดต้นทุนได้ โดยขจัดการจัดเตรียมเผื่อที่มากเกินจำเป็น ปละปรับขนาดได้ไม่จำกัด ในขณะที่ทลายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบตัวใครตัวมัน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

ลดต้นทุนการจัดเก็บโดยไม่ต้องแลกกับประสิทธิภาพด้วย Amazon S3 Amazon S3 ช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนได้ และปรับการใช้จ่ายของคุณให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สร้างแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและปรับขนาดได้ Amazon S3 Storage Classes มอบความยืดหยุ่นในการจัดการต้นทุน หรือจะปรับให้ทำงานอัตโนมัติให้คุณก็ได้ โดยมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามระดับต้นทุน รวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ราคาต่ำที่สุด 

การประหยัดโดยอัตโนมัติ

ด้วย S3 Intelligent-Tiering ซึ่งปรับต้นทุนการจัดเก็บให้เหมาะสมสำหรับคุณ

ทุกๆ ปริมาณงาน

S3 Storage Classes ปรับต้นทุนและประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสมสำหรับปริมาณงานทั้งหมด

99.999999999%

ความคงทนระดับที่มีเลขเก้าถึง 11 ตัวในทุกคลาสพื้นที่จัดเก็บ

ต้นทุนต่ำสุด

พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ด้วย S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Storage Classes

คลาสพื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อมอบพื้นที่จัดเก็บต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับรูปแบบการเข้าถึงที่แตกต่างกันไป คลาสต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ S3 Standard สำหรับพื้นที่จัดเก็บอเนกประสงค์ของข้อมูลที่มีการเข้าถึงบ่อยครั้ง, S3 Intelligent-Tiering เพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่รู้จักหรือเปลี่ยนแปลงไปมา, S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) และ S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) สำหรับข้อมูลที่เก็บไว้เป็นเวลานาน แต่มีการเข้าถึงไม่บ่อย, S3 Glacier Instant Retrieval สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที และ S3 Glacier Flexible Retrieval (ชื่อเดิมคือ S3 Glacier) สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่ต้องการเข้าถึงทันที แต่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการเรียกดูชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) สำหรับการเก็บถาวรระยะยาวและการเก็บรักษาแบบดิจิทัลโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ต่ำที่สุดบนระบบคลาวด์

หน้าคุณสมบัติของ S3 Storage Classes »

Amazon S3 Intelligent-Tiering

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Intelligent-Tiering ออกแบบมาเพื่อปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มทุนที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป S3 Intelligent-Tiering จะติดตามรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ที่ยังไม่มีการเข้าถึงไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ โดยจะมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยต่อเดือนสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ S3 Intelligent-Tiering ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติด้วยระดับชั้นการเข้าถึงที่มีอัตราการส่งข้อมูลสูงและเวลาแฝงต่ำสามระดับ สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงได้แบบอะซิงโครนัส คุณสามารถเปิดใช้งานการเก็บถาวรอัตโนมัติภายในคลาสพื้นที่จัดเก็บของ S3 Intelligent-Tiering ได้

 • ระดับชั้น Automatic Access ซึ่งได้แก่ ระดับชั้น Frequent, Infrequent และ Archive Instant Access มีเวลาแฝงระดับมิลลิวินาทีและมีสมรรถนะที่ให้อัตราการประมวลผลสูง
 • ระดับชั้น Infrequent Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 40%
 • ระดับชั้น Archive Instant Access ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 68%
 • เปิดใช้ความสามารถในการเก็บถาวรแบบอะซิงโครนัสสำหรับอ็อบเจกต์ที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึง
 • ระดับชั้น Archive Access และ Deep Archive Access มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับ Glacier และ Glacier Deep Archive และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 95% สำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึง
 • ออกแบบมาเพื่อให้อ็อบเจกต์มีความคงทน 99.999999999% ในหลาย Availability Zone และมีความพร้อมใช้งาน 99.9% ในปีหนึ่งๆ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายประจำในการดำเนินงาน ไม่มีค่าบริการสำหรับอายุการใช้งาน ไม่มีค่าบริการในการเรียกดูข้อมูล และไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการจัดเก็บ
 • ไม่มีค่าบริการในการจัดระดับชั้นเพิ่มเติมเมื่อย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างแต่ละระดับชั้นในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering

วิธีการทำงานของ S3 Intelligent-Tiering

 • ระดับชั้น Automatic Access
 • คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Intelligent-Tiering ออกแบบมาเพื่อปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มทุนที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป S3 Intelligent-Tiering จะจัดเก็บอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับชั้นการเข้าถึงสามระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้ง ระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงที่ไม่บ่อย และระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำมาก ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงเลย S3 Intelligent-Tiering จะย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึง 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้น Infrequent Access โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 40% และหลังจากที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 90 วัน อ็อบเจกต์ดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Archive Instant Access ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 68% โดยจะมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยต่อเดือนสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ หากมีการเข้าถึงอ็อบเจกต์ในภายหลัง S3 Intelligent-Tiering ก็จะย้ายอ็อบเจกต์นั้นกลับไปที่ระดับชั้น Frequent Access หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่แทบไม่มีการเข้าถึง โปรดดูแผนผังเพิ่มเติมสำหรับระดับชั้น Archive และ Deep Archive Access แบบอะซิงโครนัสซึ่งสามารถเลือกใช้เสริมได้ใน S3 Intelligent-Tiering

  ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering S3 Intelligent-Tiering ไม่ได้กำหนดขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ แต่อ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128 KB จะไม่มีสิทธิ์จัดระดับอัตโนมัติ คุณสามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ขนาดเล็กเหล่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราสำหรับระดับชั้น Frequent Access และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าราคาของ Amazon S3 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คู่มือผู้ใช้ S3 Intelligent-Tiering

  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับระดับชั้นการเข้าถึงอัตโนมัติ
 • ระดับชั้น Deep Archive Access แบบอะซิงโครนัสที่สามารถเลือกใช้เสริมได้
 • คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Intelligent-Tiering ออกแบบมาเพื่อปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มทุนที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป S3 Intelligent-Tiering จะจัดเก็บอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับชั้นการเข้าถึงสามระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้ง ระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงที่ไม่บ่อย และระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำมาก ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงเลย S3 Intelligent-Tiering จะย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึง 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้น Infrequent Access โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 40% และหลังจากที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 90 วัน อ็อบเจกต์ดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Archive Instant Access ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 68% โดยจะมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยต่อเดือนสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้ต้องการเรียกดูในทันที คุณสามารถเปิดใช้งานระดับชั้น Deep Archive Access แบบอะซิงโครนัสเสริมได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว อ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 180 วันจะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Deep Archive Access ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 95% หากมีการเข้าถึงอ็อบเจกต์ในภายหลัง S3 Intelligent-Tiering ก็จะย้ายอ็อบเจกต์นั้นกลับไปที่ระดับชั้น Frequent Access หากอ็อบเจกต์ที่คุณกำลังเรียกดูข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในระดับชั้น Deep Archive ที่เลือกใช้เพิ่มเติมได้ ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูอ็อบเจกต์ดังกล่าว คุณจะต้องกู้คืนสำเนาโดยใช้ RestoreObject ก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร โปรดดูการกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร

  ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering S3 Intelligent-Tiering ไม่ได้กำหนดขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ แต่อ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128 KB จะไม่มีสิทธิ์จัดระดับอัตโนมัติ คุณสามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ขนาดเล็กเหล่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราสำหรับระดับชั้น Frequent Access และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าราคาของ Amazon S3 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คู่มือผู้ใช้ S3 Intelligent-Tiering

  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับระดับชั้น Deep Archive Access แบบอะซิงโครนัสที่สามารถเลือกใช้เสริมได้
 • ระดับชั้น Archive Access แบบอะซิงโครนัสที่สามารถเลือกใช้เสริมได้ทั้งสองแบบ
 • คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Intelligent-Tiering ออกแบบมาเพื่อปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยการย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มทุนที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป S3 Intelligent-Tiering จะจัดเก็บอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติในระดับชั้นการเข้าถึงสามระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่เหมาะสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้ง ระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงที่ไม่บ่อย และระดับชั้นที่มีค่าใช้จ่ายต่ำมาก ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงเลย S3 Intelligent-Tiering จะย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึง 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้น Infrequent Access โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 40% และหลังจากที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 90 วัน อ็อบเจกต์ดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Archive Instant Access ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 68% โดยจะมีค่าบริการเพียงเล็กน้อยต่อเดือนสำหรับการติดตามอ็อบเจกต์และระบบอัตโนมัติ หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้ต้องการเรียกดูในทันที คุณสามารถเปิดใช้งานระดับชั้น Archive Access และ Deep Archive Access แบบอะซิงโครนัสเสริมได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว อ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 90 วันจะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Archive Access โดยตรง (ไม่ผ่านระดับชั้น Archive Instant Access อัตโนมัติ) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 71% และย้ายไปยังระดับชั้น Deep Archive Access หลังจากผ่านไป 180 วัน ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด 95% หากมีการเข้าถึงอ็อบเจกต์ในภายหลัง S3 Intelligent-Tiering ก็จะย้ายอ็อบเจกต์นั้นกลับไปที่ระดับชั้น Frequent Access หากอ็อบเจกต์ที่คุณกำลังเรียกดูข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในระดับชั้น Archive Access หรือ Deep Archive ที่เลือกใช้เพิ่มเติมได้ ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูอ็อบเจกต์ดังกล่าว คุณจะต้องกู้คืนสำเนาโดยใช้ RestoreObject ก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร โปรดดูการกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร

  ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering S3 Intelligent-Tiering ไม่ได้กำหนดขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ แต่อ็อบเจกต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128 KB จะไม่มีสิทธิ์จัดระดับอัตโนมัติ คุณสามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ขนาดเล็กเหล่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราสำหรับระดับชั้น Frequent Access และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าราคาของ Amazon S3  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ คู่มือผู้ใช้ S3 Intelligent-Tiering

  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับระดับชั้น Archive Access แบบอะซิงโครนัสทั้งสองซึ่งสามารถเลือกใช้เสริมได้

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier นั้นสร้างขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลถาวรโดยเฉพาะ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลมากที่สุด และพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดบนระบบคลาวด์ ตอนนี้คุณสามารถเลือกจากคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรได้สามแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับรูปแบบการเข้าถึงและระยะเวลาในการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อ หรือข้อมูลจีโนม ให้เลือกคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier Instant Retrieval ซึ่งเป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ทันที แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น กรณีการใช้งานการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนหลังภัยพิบัติ ให้เลือก S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier) ที่มาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลภายในไม่กี่นาทีหรือการเรียกดูข้อมูลเป็นจำนวนมากแบบฟรีๆ ภายใน 5-12 ชั่วโมง หากต้องการประหยัดมากยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่จัดเก็บถาวรในระยะยาว เช่น การเก็บถาวรตามข้อกำหนดและการเก็บรักษาสื่อแบบดิจิทัล ให้เลือก S3 Glacier Deep Archive ซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในระบบคลาวด์ โดยมาพร้อมกับการเรียกดูข้อมูลตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมง

วิธีการทำงาน — คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier

 • Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
 • Amazon S3 Glacier Instant Retrieval คือคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มอบพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดสำหรับข้อมูลระยะยาวซึ่งไม่ค่อยได้เข้าถึงและต้องการเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาที S3 Glacier Instant Retrieval ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 68% เมื่อเทียบกับการใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) เมื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณหนึ่งครั้งต่อไตรมาส S3 Glacier Instant Retrieval ให้การเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บถาวรที่รวดเร็วที่สุด โดยมีปริมาณงานและการเข้าถึงในระดับมิลลิวินาทีที่เหมือนกันกับคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard และ Standard-IA ของ S3 S3 Glacier Instant Retrieval เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ต้องการเข้าถึงได้ทันที เช่น รูปภาพทางการแพทย์ แอสเซทสื่อข่าว หรือคลังเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นถาวร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

  • การเรียกดูข้อมูลในระดับมิลลิวินาทีโดยมีประสิทธิภาพแบบเดียวกับ S3 Standard
  • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
  • ออกแบบมาให้มีความพร้อมใช้งานของข้อมูล 99.9% ในปีหนึ่งๆ
  • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval และการจัดการ S3 Lifecycle สำหรับการโยกย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ
  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับ Instant Retrieval
 • Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (เดิมคือ S3 Glacier)
 • S3 Glacier Flexible Retrieval มอบพื้นที่จัดเก็บต้นทุนต่ำ โดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าถึง 10% (เมื่อเทียบกับ S3 Glacier Instant Retrieval) สำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่เข้าถึง 1-2 ครั้งต่อปีและเรียกดูแบบอะซิงโครนัส S3 Glacier Flexible Retrieval คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสำหรับข้อมูลเก็บถาวรที่ไม่ต้องการเข้าถึงทันที แต่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการเรียกดูชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น กรณีใช้งานของการสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ S3 Glacier Flexible Retrieval มีตัวเลือกการเรียกดูข้อมูลที่ยืดหยุ่นที่สุด ซึ่งช่วยปรับสมดุลค่าใช้จ่ายโดยมีเวลาเข้าถึงตั้งแต่ระดับนาทีจนถึงหลายชั่วโมง และการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากได้ฟรี

  • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
  • เหมาะสำหรับกรณีใช้งานของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนหลังภัยพิบัติเมื่อต้องเรียกดูข้อมูลชุดใหญ่เป็นครั้งคราวภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
  • เวลาในการเรียกดูข้อมูลที่กำหนดค่าได้ ตั้งแต่ระดับนาทีจนถึงชั่วโมง พร้อมการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากได้ฟรี
  • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier และการจัดการ S3 Lifecycle สำหรับการโยกย้ายอ็อบเจกต์โดยอัตโนมัติ
  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับ Flexible Retrieval
 • Amazon S3 Glacier Deep Archive
 • S3 Glacier Deep Archive คือคลาสพื้นที่จัดเก็บต้นทุนต่ำที่สุดจาก Amazon S3 ซึ่งรองรับการเก็บรักษาในระยะยาวและการรักษาข้อมูลแบบดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึงปีละหนึ่งหรือสองครั้ง คลาสนี้ออกแบบมาเพื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในระดับสูงโดยเฉพาะ เช่น บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ และภาครัฐ ซึ่งต้องเก็บรักษาชุดข้อมูลเป็นเวลา 7-10 ปีหรือนานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับ S3 Glacier Deep Archive ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกแทนระบบเทปแม่เหล็กในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่คุ้มค่าและจัดการได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีในองค์กรหรือบริการนอกองค์กรก็ตาม S3 Glacier Deep Archive จะเสริม Amazon S3 Glacier ซึ่งเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการเก็บข้อมูลถาวรที่มีการดึงข้อมูลเป็นประจำและอาจจำเป็นต้องนำข้อมูลบางส่วนมาใช้ภายในไม่กี่นาที อ็อบเจ็กต์ทั้งหมดที่จัดเก็บใน S3 Glacier Deep Archive จะถูกทำซ้ำและจัดเก็บใน Availability Zone ซึ่งมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์อย่างน้อยสามแห่ง มีการปกป้องด้วยความคงทน 99.999999999% และสามารถดึงข้อมูลได้ภายใน 12 ชั่วโมง

  • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจกต์ในหลาย Availability Zone
  • คลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดออกแบบขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7-10 ปี
  • ทางเลือกในอุดมคติแทนไลบรารีเทปแม่เหล็ก
  • เวลาการดึงข้อมูลภายใน 12 ชั่วโมง
  • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Deep Archive และการจัดการ S3 Lifecycle สำหรับการโยกย้ายอ็อบเจ็กต์โดยอัตโนมัติ
  วิธีที่ Amazon S3 Intelligent Tiering ทำงานกับ Deep Archive

ประสิทธิภาพในทุกคลาสพื้นที่จัดเก็บของ S3

  S3 Standard S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA†
S3 Glacier Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive

ออกแบบมาเพื่อความคงทน
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
ออกแบบมาเพื่อความพร้อมใช้งาน
99.99% 99.9% 99.9% 99.5% 99.9% 99.99% 99.99%
SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9% 99% 99% 99% 99%
99.9% 99.9%
Availability Zone ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
ค่าใช้จ่ายตามความจุขั้นต่ำต่ออ็อบเจ็กต์ ไม่มี ไม่มี 128 KB 128 KB 128 KB 40 KB 40 KB
ค่าบริการตามระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ ไม่มี ไม่ระบุ 30 วัน 30 วัน 90 วัน 90 วัน 180 วัน
ค่าบริการเรียกดูข้อมูล ไม่มี
ไม่ระบุ
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
เวลาแฝงของไบต์แรก มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที เลือกนาทีหรือชั่วโมง เลือกชั่วโมง

† เนื่องจาก One Zone-IA ของ S3 จัดเก็บข้อมูลไว้ใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะสูญหายไปในกรณีที่ Availability Zone ถูกทำลาย

* S3 Intelligent-Tiering จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติเพียงเล็กน้อยและมีขนาดอ็อบเจกต์ต่ำสุดที่มีสิทธิ์ในการจัดระดับอัตโนมัติที่ 128 KB สามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้น “Frequent Access” และไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราคา Amazon S3

** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกดูข้อมูลมาตรฐานในระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรใน S3 Intelligent-Tiering และระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึก หากคุณต้องการเข้าถึงอ็อบเจกต์เร็วขึ้นจากระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวร คุณสามารถจ่ายค่าเรียกดูข้อมูลเร่งด่วนโดยใช้ S3 Console ได้

*** เวลาแฝงของไบต์แรกของ S3 Intelligent-Tiering ของระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งและการเข้าถึงไม่บ่อยครั้งเป็นเวลาเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที ส่วนเวลาแฝงของไบต์แรกในระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกจะอยู่ในระดับนาทีหรือชั่วโมง

เครื่องมือการจัดการอายุใช้งานข้อมูลเพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสม

Amazon S3 มีคุณสมบัติต่างๆ ,ให้คุณสามารถใช้งานเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในวิธีที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับต้นทุน และทำให้คุณสามารถปรับพื้นที่จัดเก็บของคุณให้เหมาะสมสำหรับรูปแบบการเข้าถึงและต้นทุนได้

ภาพรวมการจัดการรอบการใช้งานข้อมูลของ Amazon S3 (6:13)

การจัดการด้วย S3 Lifecycle

S3 Lifecycle

ใช้ Amazon S3 Lifecycle เพื่อจัดการอ็อบเจ็กต์ของคุณให้ได้รับการจัดเก็บอย่างคุ้มต้นทุนตลอดอายุใช้งาน การกำหนดค่า S3 Lifecycle เป็นชุดของกฎที่กำหนดการดำเนินการที่ Amazon S3 ใช้กับกลุ่มอ็อบเจ็กต์ โดยคุณจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นหรือจะลบอ็อบเจ็กต์ที่หมดอายุแล้วก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

S3 Storage Class Analysis

S3 Storage Class Analysis

ใช้ S3 Storage Class Analysis เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรย้ายข้อมูลที่เหมาะสมไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม หลังจากที่ใช้ S3 Storage Class Analysis ติดตามรูปแบบการเข้าถึงแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวกำหนดค่านโยบาย S3 Lifecycle เพื่อย้ายข้อมูลไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม  เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องคำนวณราคา S3

เครื่องมือกำหนดราคา S3

กำหนดค่าประมาณการต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่ไม่เหมือนใครด้วย Amazon S3 โดยใช้เครื่องคำนวณราคา 

ลูกค้า

Sysco ประหยัดเงินด้วย S3

"ด้วย S3 เราจึงสามารถลดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บได้กว่า 40%"

Zalando

Zalando ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของยุโรป โดยมีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 32 ล้านราย Amazon S3 เป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในด้านข้อมูลของ Zalando และได้ใช้ประโยชน์จาก S3 Storage Classes เพื่อปรับต้นทุนการจัดเก็บให้มีความเหมาะสม

"เรา ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บได้ถึง 37% ต่อปี โดยใช้ Amazon S3 Intelligent-Tiering ย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึงภายใน 30 วันไปยังระดับชั้นการเข้าถึงไม่บ่อย"

Max Schultze, หัวหน้าวิศวกรข้อมูล - Zalando

อ่านโพสต์ในบล็อกของลูกค้า 

Teespring

Teespring เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้สร้างแปลงแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครให้เป็นสินค้าแบบกำหนดเอง โดยได้เผชิญกับการเติบโตของธุรกิจที่รวดเร็ว และข้อมูลของบริษัทก็ได้ขยายตัวเป็นทวีคูณจนถึงระดับเพตาไบต์ และยังคงขยายตัวต่อไป เช่นเดียวกับบริษัทที่ทำงานบนคลาวด์หลายๆ แห่ง Teespring ได้จัดการปัญหานี้ด้วยการใช้ AWS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลบน Amazon S3 

การใช้ Amazon S3 Glacier และ S3 Intelligent-Tiering ทำให้ตอนนี้ Teespring สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลรายเดือนได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

อ่านโพสต์ในบล็อกของลูกค้า »

Photobox

Photobox ต้องการหลุดออกจากวังวนของการเป็นเจ้าของและดูแรักษาลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตัวเอง เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น Photobox เป็นบริษัทออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งให้บริการลูกค้าหลายล้านรายในแต่ละปีในตลาดต่างๆ กว่าสิบแห่ง

การโยกย้ายข้อมูลจากกลุ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กร EMC Isilon และ IBM Cleversafe ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ AWS Snowball Edge ทำให้ Photobox ประหยัดต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บรูปภาพปริมาณ 10 PB ได้อย่างมหาศาล

ดูวิดีโอกรณีศึกษา »

Pomelo

Pomelo คือบริษัทฟินเทคที่พัฒนาบัญชีดิจิทัลและโซลูชันบัตรเครดิตสำหรับฟินเทคและบริษัทต่างๆ ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยช่วยให้บริษัทเหล่านั้นเปิดตัวและปรับขนาดบริการทางการเงินในละตินอเมริกาได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย Pomelo สร้าง Data Lake บน Amazon S3 และใช้การผสมผสานระหว่างคุณสมบัติที่มีมาแต่เดิมและบริการอื่นๆ ของ AWS เพื่อรักษาความปลอดภัย จัดการการเข้าถึง และช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในวงกว้าง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดได้มาก

Pomelo ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้ารหัสได้ 95% โดยใช้ Amazon S3 Bucket Keys และโปรเจ็กต์ต่างๆ เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลถึง 40-50% โดยใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 Glacier

อ่านกรณีศึกษา »

เพื่อประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้าจึงเลือก Amazon S3

เริ่มประหยัดเงินในวันนี้ โดยย้ายพื้นที่จัดเก็บของคุณไปยัง Amazon S3

AWS Migration Acceleration Program สำหรับพื้นที่จัดเก็บ ประกอบด้วยบริการต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือของ AWS เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุน และเร่งรัดการย้ายปริมาณงานในพื้นที่จัดเก็บไปยัง AWS บรรลุเป้าหมายการย้ายข้อมูลของคุณได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยบริการต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เครื่องมือ และสิ่งจูงใจจาก AWS ปริมาณงานที่เหมาะสำหรับการย้ายพื้นที่จัดเก็บ ได้แก่ ที่จัดเก็บข้อมูลดิบในองค์กร ที่เก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ การแชร์ไฟล์ โฮมไดเรกทอรี ข้อมูลสำรอง และข้อมูลที่เก็บถาวร

AWS เสนอวิธีการเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล และทางเลือกเพิ่มเติมในการย้ายข้อมูลของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ลูกค้ามากขึ้นเลือกพื้นที่จัดเก็บ AWS เพื่อสร้างรากฐานสำหรับสภาพแวดล้อมด้นไอทีบนคลาวด์ของตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Storage Migration Acceleration Program

ทรัพยากรในการปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เว็บบินาร์: ปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย Storage Classes

แนวทางการปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย Amazon S3

re:Invent 2019: การปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน S3

แนวทางและรูปแบบการออกแบบเพื่อปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน S3

เว็บบินาร์: S3 Glacier Deep Archive

พื้นที่จัดเก็บที่ราคาถูกที่สุดบนคลาวด์
ความคงทนของข้อมูลและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลก

ความคงทนและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลก

Amazon S3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความคงทนของข้อมูลที่ 99.999999999% S3 จะสร้างสำเนาอ็อบเจ็กต์ที่อัปโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ใน Availability Zone (AZ) อย่างน้อยสามแห่ง นอกเหนือจาก S3 One-Zone Infrequent Access ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยแบบจำลองที่มีความสามารถในการฟื้นตัวได้ใน Multi-AZ และได้รับการป้องกันจากการทำงานล้มเหลวในระดับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเลขเก้า 11 ตัวของความคงทนมีความหมายอย่างไรต่อข้อมูลและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลกของคุณ

โครงสร้างพื้นฐานในทั่วโลกของ AWS »

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคงทนและการปกป้องข้อมูลของ Amazon S3 »

การปกป้องข้อมูลใน Amazon S3 »

เริ่มประหยัดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บโดยใช้ Amazon S3 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าทรัพยากรของ S3
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon S3
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา