การปรับต้นทุนพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสมโดยใช้ Amazon S3

ประหยัดเงินด้วยคลาสพื้นที่จัดเก็บและเครื่องมือจัดการอายุใช้งานที่คุ้มค่า

พื้นที่จัดเก็บในองค์กรอาจมีต้นทุนสูงและซับซ้อน โดยต้องมีรอบการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพง และการย้ายข้อมูลอันเนื่องจากการอัปเกรดระบบ นอกจากนี้ ยังยากต่อการได้รับข้อมูลในเชิงลึก เนื่องจากข้อมูลของคุณจะอยู่ในพื้นที่จัดเก็บแบบตัวใครตัวมันจากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ในขณะดำเนินการ และใช้พื้นที่จัดเก็บที่จำเป็นสำหรับคุณในขณะนี้ และไม่หยุดชะงักในช่วงที่มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ การย้ายไป Amazon S3 ทำให้คุณมีความคล่องตัวและลดต้นทุนได้ โดยขจัดการจัดเตรียมเผื่อที่มากเกินจำเป็น ปละปรับขนาดได้ไม่จำกัด ในขณะที่ทลายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบตัวใครตัวมัน เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

ลดต้นทุนการจัดเก็บโดยไม่ต้องแลกกับประสิทธิภาพด้วย Amazon S3 Amazon S3 ช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนได้ และปรับการใช้จ่ายของคุณให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สร้างแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและปรับขนาดได้ Amazon S3 Storage Classes ให้ความยืดหยุ่นในการจัดการต้นทุน หรือจะปรับให้ทำงานอัตโนมัติให้คุณก็ได้ โดยให้ระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันในต้นทุนที่สอดคล้องกัน รวมทั้งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ราคาต่ำสุด 

S3 Storage Classes

การประหยัดโดยอัตโนมัติ

ด้วย S3 Intelligent-Tiering ซึ่งปรับต้นทุนการจัดเก็บให้เหมาะสมสำหรับคุณ

ทุกๆ ปริมาณงาน

S3 Storage Classes ปรับต้นทุนและประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสมสำหรับปริมาณงานทั้งหมด

99.999999999%

ความคงทนด้วยเลขเก้า 11 ตัวในทุกคลาสพื้นที่จัดเก็บ

ต้นทุนต่ำสุด

พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ด้วย S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 Storage Classes

AWS_StorageAsset 2@2x

คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่แตกต่างกัน 6 แห่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการเข้าถึงที่แตกต่างกันในราคาที่สอดคล้องกัน

ซึ่งรวมถึง S3 Standard สำหรับพื้นที่จัดเก็บอเนกประสงค์สำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย S3 Intelligent-Tiering สำหรับข้อมูลที่ไม่ทราบรูปแบบการเข้าถึงหรือเปลี่ยนไป S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) และ S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเวลานานแต่เข้าถึงไม่บ่อยนัก และ Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) และ Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) สำหรับการเก็บถาวรระยะยาวและการรักษาข้อมูลในแบบดิจิทัล 

หน้าคุณสมบัติของ S3 Storage Classes »

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ S3 Storage Classes
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Intelligent Tiering

คลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering ออกแบบมาเพื่อปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยย้ายข้อมูลไปยังระดับชั้นการเข้าถึงที่คุ้มทุนที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งทำงานด้วยการจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ในสี่ระดับชั้นการเข้าถึง ได้แก่ ระดับชั้นการเข้าถึงที่มีเวลาแฝงต่ำสองระดับชั้นที่ปรับแต่งสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้ง และระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรเสริมอีกสองระดับชั้น ซึ่งออกแบบเพื่อการเข้าถึงแบบไม่ประสานเวลาสำหรับการเข้าถึงนานๆ ครั้ง 

 • ระดับชั้นการเข้าถึงที่บ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้งมีเวลาแฝงที่ต่ำและประสิทธิภาพปริมาณงานที่สูงเหมือนกันกับ S3 Standard และประหยัดต้นทุนการจัดเก็บได้สูงถึง 40%
 • เปิดการทำงานความสามารถในการเก็บถาวรอัตโนมัติเสริมสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึง 
 • ระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกมีประสิทธิภาพเดียวกันกับ Glacier และ Glacier Deep Archive และประหยัดเงินได้ถึง 95% สำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ไม่ค่อยมีการเข้าถึง
 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจ็กต์ในหลาย Availability Zone และความพร้อมใช้งาน 99.9% ในช่วงปีที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพียงน้อยนิดสำหรับการติดตามและการจัดระดับชั้นอัตโนมัติ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไม่มีค่าธรรมเนียมอายุใช้งาน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดึงข้อมูล

วิธีการทำงานของ S3 Intelligent-Tiering

How_it_Works_Amazon-S3-Intelligent_Tiering.png

S3 Intelligent-Tiering ทำงานด้วยการจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ในสี่ระดับชั้นการเข้าถึง ได้แก่ ระดับชั้นการเข้าถึงที่มีเวลาแฝงต่ำสองระดับชั้นที่ปรับแต่งสำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้ง และระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรที่เลือกใช้บริการได้อีกสองระดับชั้น ซึ่งออกแบบเพื่อการเข้าถึงแบบไม่ประสานเวลาสำหรับการเข้าถึงนานๆ ครั้ง อ็อบเจ็กต์ที่อัปโหลดหรือเปลี่ยนไปใช้ S3 Intelligent-Tiering จะถูกจัดเก็บไว้ในระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งโดยอัตโนมัติ

S3 Intelligent-Tiering ทำงานด้วยการติดตามรูปแบบการเข้าถึง แล้วจึงย้ายอ็อบเจ็กต์ที่ไม่มีการเข้าถึงภายใน 30 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้นการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง เมื่อคุณเปิดการทำงานระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรหนึ่งหรือทั้งสองระดับชั้น S3 Intelligent-Tiering จะย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึง 90 วันติดต่อกันไปยังระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวร แล้วหลังจากที่ไม่มีการเข้าถึง 180 วันติดต่อกัน ก็จะย้ายไปยังระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกโดยอัตโนมัติ หากอ็อบเจกต์ที่คุณกำลังเรียกดูข้อมูลถูกเก็บไว้ในระดับชั้นข้อมูลเก็บถาวรหรือข้อมูลเก็บถาวรระดับลึกก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูอ็อบเจกต์ได้ คุณต้องกู้คืนสำเนาโดยใช้ RestoreObject ก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร โปรดดู การกู้คืนอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวร ไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียกดูข้อมูล ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลจะไม่เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดเมื่อรูปแบบการเข้าถึงเปลี่ยนไป

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive คือคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีต้นทุนต่ำที่สุดจาก Amazon S3 และรองรับการเก็บรักษาในระยะยาวและการรักษาข้อมูลในแบบดิจิทัลสำหรับข้อมูลที่อาจมีการเข้าถึงปีละหนึ่งถึงสองครั้ง โดยออกแบบมาเพื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในระดับสูงโดยเฉพาะ เช่น บริการด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และภาครัฐ ซึ่งต้องเก็บรักษาชุดข้อมูลเป็นเวลา 7-10 ปีหรือนานกว่านั้น เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อบังคับ

 • ออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทน 99.999999999% สำหรับอ็อบเจ็กต์ในหลาย Availability Zone
 • คลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดออกแบบขึ้นเพื่อการเก็บข้อมูลระยะยาวเป็นเวลา 7-10 ปี
 • ทางเลือกในอุดมคติแทนไลบรารีเทปแม่เหล็ก
 • เวลาการดึงข้อมูลภายใน 12 ชั่วโมง
 • S3 PUT API สำหรับการอัปโหลดโดยตรงไปยัง S3 Glacier Deep Archive และการจัดการด้วย S3 Lifecycle สำหรับการย้ายอ็อบเจ็กต์โดยอัตโนมัติ
เว็บบินาร์: Amazon S3 Glacier Deep Archive

ประสิทธิภาพในทุก S3 Storage Classes

  S3 Standard S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA†
S3 Glacier
S3 Glacier
Deep Archive

ออกแบบมาเพื่อความคงทน
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(มี 9 ถึง 11 ตัว)
99.999999999%
(เลขเก้า 11 ตัว)
ออกแบบมาเพื่อความพร้อมใช้งาน
99.99% 99.9% 99.9% 99.5% 99.99% 99.99%
SLA ความพร้อมใช้งาน 99.9% 99% 99% 99% 99.9%
99.9%
Availability Zone ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3
ค่าใช้จ่ายตามความจุขั้นต่ำต่ออ็อบเจ็กต์ ไม่มี ไม่มี 128 KB 128 KB 40 KB 40 KB
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำ ไม่มี 30 วัน 30 วัน 30 วัน 90 วัน 180 วัน
ค่าธรรมเนียมในการดึงข้อมูล ไม่มี
ไม่มี
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล ต่อ GB ที่ดึงข้อมูล
เวลาแฝงของไบต์แรก มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที มิลลิวินาที เลือกนาทีหรือชั่วโมง เลือกชั่วโมง

† เนื่องจาก S3 One Zone-IA เข้าถึงข้อมูลใน AWS Availability Zone เดียว ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะสูญหายไปในกรณีที่เกิดการทำลาย Availability Zone

* การจัดระดับแบบอัจฉริยะของ S3 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดระดับเพียงเล็กน้อยและมีขนาดอ็อบเจ็กต์ต่ำสุดที่มีสิทธิ์ในการจัดระดับอัตโนมัติที่ 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะเรียกเก็บเงินที่อัตราระดับการเข้าถึงบ่อยครั้งเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราคา Amazon S3

** การดึงข้อมูลมาตรฐานในระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรระดับลึกไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการเข้าถึงอ็อบเจ็กต์เร็วขึ้นจากระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวร คุณสามารถจ่ายค่าดึงข้อมูลเร่งด่วนโดยใช้ S3 Console ได้

*** เวลาแฝงของไบต์แรกของ S3 Intelligent-Tiering ของระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งและไม่บ่อยครั้งเป็นเวลาเข้าถึงในระดับมิลลิวินาที ส่วนเวลาแฝงของไบต์แรกของระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลถาวรและข้อมูลถาวรระดับลึกคิดเป็นนาทีหรือชั่วโมง

เครื่องมือการจัดการอายุใช้งานข้อมูลเพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสม

Amazon S3 มีคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในวิธีต่างๆ ที่ทำให้เกิดการคุ้มทุน ทำให้คุณสามารถปรับพื้นที่จัดเก็บของคุณให้เหมาะสมสำหรับรูปแบบการเข้าถึงและต้นทุนได้

การจัดการด้วย S3 Lifecycle

S3 Lifecycle

ใช้ Amazon S3 Lifecycle เพื่อจัดการอ็อบเจ็กต์ของคุณให้ได้รับการจัดเก็บอย่างคุ้มต้นทุนตลอดอายุใช้งาน การกำหนดค่า S3 Lifecycle เป็นชุดของกฎที่กำหนดการดำเนินการที่ Amazon S3 ใช้กับกลุ่มอ็อบเจ็กต์ โดยคุณจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บอื่นหรือจะลบอ็อบเจ็กต์ที่หมดอายุแล้วก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

S3 Storage Class Analysis

S3 Storage Class Analysis

ใช้ S3 Storage Class Analysis เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรย้ายข้อมูลที่เหมาะสมไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม หลังจากที่ใช้ S3 Storage Class Analysis ติดตามรูปแบบการเข้าถึงแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวกำหนดค่านโยบาย S3 Lifecycle เพื่อย้ายข้อมูลไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม  เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องคำนวณราคา S3

เครื่องมือกำหนดราคา S3

กำหนดค่าประมาณการต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่ไม่เหมือนใครด้วย Amazon S3 โดยใช้เครื่องคำนวณราคา 

เครื่องมือจัดการ S3 Data Lifecycle

คุณสามารถใช้ S3 Storage Class Analysis เพื่อเรียนรู้รูปแบบการเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือ S3 Lifecycle เพื่อย้ายอ็อบเจ็กต์ที่เข้าถึงไม่บ่อยนักไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีต้นทุนต่ำกว่า

คู่มือนักพัฒนา: S3 Storage Class Analysis »

คู่มือนักพัฒนา: นโยบาย S3 Lifecycle »

การสร้างความคุ้มต้นทุนในทุกๆ ทรัพยากรในการจัดเก็บของคุณ

ลูกค้า

Sysco ประหยัดเงินด้วย S3

"ด้วย S3 เราจึงสามารถลดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บได้กว่า 40%"

Zalando

Zalando ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของยุโรป โดยมีลูกค้าที่ใช้บริการมากกว่า 32 ล้านราย Amazon S3 เป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในด้านข้อมูลของ Zalando และได้ใช้ประโยชน์จาก S3 Storage Classes เพื่อปรับต้นทุนการจัดเก็บให้มีความเหมาะสม

"เรา ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บได้ถึง 37% ต่อปี โดยใช้ Amazon S3 Intelligent-Tiering ย้ายอ็อบเจกต์ที่ไม่มีการเข้าถึงภายใน 30 วันไปยังระดับชั้นการเข้าถึงไม่บ่อย"

Max Schultze, หัวหน้าวิศวกรข้อมูล - Zalando

อ่านโพสต์บนบล็อกของลูกค้า >>

Teespring

Teespring เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้สร้างแปลงแนวความคิดที่ไม่เหมือนใครให้เป็นสินค้าแบบกำหนดเอง โดยได้เผชิญกับการเติบโตของธุรกิจที่รวดเร็ว และข้อมูลของบริษัทก็ได้ขยายตัวเป็นทวีคูณจนถึงระดับเพตาไบต์ และยังคงขยายตัวต่อไป เช่นเดียวกับบริษัทที่ทำงานบนคลาวด์หลายๆ แห่ง Teespring ได้จัดการปัญหานี้ด้วยการใช้ AWS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลบน Amazon S3 

การใช้ Amazon S3 Glacier และ S3 Intelligent-Tiering ทำให้ Teespring สามารถประหยัดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลรายเดือนได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์แล้วในขณะนี้

อ่านโพสต์บนบล็อกของลูกค้า >>

Photobox

Photobox ต้องการหลุดออกจากวังวนของการเป็นเจ้าของและดูแรักษาลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตัวเอง เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น Photobox เป็นบริษัทออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งให้บริการลูกค้าหลายล้านรายในแต่ละปีในตลาดต่างๆ กว่าสิบแห่ง

การย้ายข้อมูลจากกลุ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในองค์กร EMC Isilon และ IBM Cleversafe ไปยัง Amazon S3 โดยใช้ AWS Snowball Edge ทำให้ Photobox ประหยัดต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บรูปภาพปริมาณ 10 PB ได้อย่างมหาศาล

รับชมวิดีโอกรณีใช้งาน >>

เพื่อประหยัดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้าจึงเลือก Amazon S3

เริ่มประหยัดเงินในวันนี้ โดยย้ายพื้นที่จัดเก็บของคุณไปยัง Amazon S3

AWS Migration Acceleration Program สำหรับพื้นที่จัดเก็บ ประกอบด้วยบริการต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเครื่องมือของ AWS เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุน และเร่งรัดการย้ายปริมาณงานในพื้นที่จัดเก็บไปยัง AWS บรรลุเป้าหมายการย้ายข้อมูลของคุณได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยบริการต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เครื่องมือ และสิ่งจูงใจจาก AWS ปริมาณงานที่เหมาะสำหรับการย้ายพื้นที่จัดเก็บ ได้แก่ ที่จัดเก็บข้อมูลดิบในองค์กร ที่เก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ การแชร์ไฟล์ โฮมไดเรกทอรี ข้อมูลสำรอง และข้อมูลที่เก็บถาวร

AWS เสนอวิธีการเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล และทางเลือกเพิ่มเติมในการย้ายข้อมูลของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ลูกค้ามากขึ้นเลือกพื้นที่จัดเก็บ AWS เพื่อสร้างรากฐานสำหรับสภาพแวดล้อมด้นไอทีบนคลาวด์ของตน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Storage Migration Acceleration Program

ทรัพยากรในการปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เว็บบินาร์: ปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย Storage Classes

แนวทางการปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย Amazon S3

re:Invent 2019: การปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน S3

แนวทางและรูปแบบการออกแบบเพื่อปรับต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน S3

เว็บบินาร์: S3 Glacier Deep Archive

พื้นที่จัดเก็บที่ราคาถูกที่สุดบนคลาวด์
ความคงทนของข้อมูลและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลก

ความคงทนและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลก

Amazon S3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความคงทนของข้อมูลที่ 99.999999999% S3 จะสร้างสำเนาอ็อบเจ็กต์ที่อัปโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ใน Availability Zone (AZ) อย่างน้อยสามแห่ง นอกเหนือจาก S3 One-Zone Infrequent Access ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยแบบจำลองที่มีความสามารถในการฟื้นตัวได้ในหลาย AZ และได้รับการป้องกันจากการทำงานล้มเหลวในระดับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเลขเก้า 11 ตัวของความคงทนมีความหมายอย่างไรต่อข้อมูลและความสามารถในการฟื้นตัวได้ในทั่วโลกของคุณ

โครงสร้างพื้นฐานในทั่วโลกของ AWS »

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคงทนและการปกป้องข้อมูลของ Amazon S3 »

การปกป้องข้อมูลใน Amazon S3 »

เริ่มประหยัดต้นทุนพื้นที่จัดเก็บโดยใช้ Amazon S3 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าทรัพยากรของ S3
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon S3
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา