คลังคืออะไร

Repository หรือ Repo คือที่เก็บข้อมูลดิจิทัลแบบรวมศูนย์ที่นักพัฒนาใช้เพื่อสร้างและจัดการการเปลี่ยนแปลงซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชัน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องจัดเก็บและแชร์โฟลเดอร์ ไฟล์ข้อความ และเอกสารประเภทอื่นๆ เมื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ Repo มีคุณสมบัติที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้อย่างง่ายดาย แก้ไขไฟล์พร้อมกัน และทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ 

เหตุใดคลังจึงสำคัญ

คลังช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลงโค้ดโปรแกรมของซอฟต์แวร์ได้หลายรายการโดยไม่กระทบกับซอร์สโค้ดหลัก แทนที่จะเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับสาขาหลัก พวกเขาใช้คุณสมบัติในคลังเพื่อแก้ไขและตรวจทานการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ช่วยลดความขัดแย้งในการรวมเมื่อนักพัฒนาสองคนขึ้นไปแก้ไขโค้ดส่วนเดียวกัน 

นักพัฒนายังใช้คลังเพื่อแนะนำคุณสมบัติใหม่หรือการแก้ไขจุดบกพร่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง พวกเขาสร้างแขนงใหม่หรือคัดลอกซอร์สโค้ดต้นฉบับเป็นคลังในเครื่องเพื่อจัดการ การทำเช่นนี้ทำให้นักพัฒนามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับการทดสอบอย่างเหมาะสมก่อนจะเผยแพร่สู่ลูกค้า 

ประโยชน์ของคลังสำหรับธุรกิจ

ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกเขาใช้คลัง สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาจัดการคุณสมบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อความเสถียรของแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริง คลังช่วยให้นักพัฒนาใส่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว องค์กรยังสามารถประสานงานการพัฒนาแอปพลิเคชันระหว่างนักพัฒนาที่ทำงานจากระยะไกล 

คลัง GitHub คืออะไร

GitHub เป็นคลังบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บและทำงานกับโค้ดโครงการอย่างเป็นระเบียบ GitHub สร้างขึ้นบน Git ซึ่งเป็นระบบควบคุมการกำหนดเวอร์ชัน และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างนักพัฒนา มี UI แบบกราฟิกที่ทำให้การใช้ฟังก์ชันคลังง่ายขึ้น

GitHub ได้กลายเป็นชุมชนโอเพนซอร์สออนไลน์สำหรับนักพัฒนา นักพัฒนาสามารถติดต่อกับเพื่อนได้โดยการเข้าร่วมการสนทนา เสนอช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในโครงการสาธารณะบน GitHub 

เนื่องจาก GitHub เป็นคลังที่ได้รับความนิยมและใช้บ่อยที่สุดในชุมชนนักพัฒนาทั่วโลก บล็อกโพสต์นี้จึงเน้นไปที่คลัง GitHub โดยเฉพาะ

คลัง GitHub ทำงานอย่างไร

คลัง GitHub ช่วยให้นักพัฒนาทำงานร่วมกันจากระยะไกลและเผยแพร่ด้วยเครื่องมือควบคุมการกำหนดเวอร์ชันที่ติดตั้งในเครื่องได้ นักพัฒนาใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งเพื่อใช้ฟังก์ชันใน Git – ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชัน

Git ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง จัดการ และผสานการเปลี่ยนแปลงโค้ดกับซอร์สโค้ดหลัก

สร้าง

ขั้นแรก นักพัฒนาสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ในไดเร็กทอรีของโครงการที่มีไฟล์โค้ด อีกทางหนึ่งคือพวกเขาสามารถโคลนคลัง Git จากที่มีอยู่ คลัง Git มักจะมีไฟล์ README ซึ่งแสดงข้อมูลที่อธิบายโครงการ

กำหนดค่า

ก่อนเปลี่ยนแปลงคลังในเครื่อง นักพัฒนากำหนดค่าคลังโดยเพิ่มข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้และอีเมล สิ่งนี้ทำให้ผู้ทำงานร่วมกันระบุผู้เขียนคลัง Git เฉพาะได้ จากนั้น นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดและบันทึกด้วยคำสั่งกระทำ Git 

การเปลี่ยนแปลง

นักพัฒนาเปลี่ยนแปลงรหัสในคลังของพวกเขา ในขั้นต้น การเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้ในระบบท้องที่เท่านั้น เมื่อพร้อมแล้ว พวกเขาสามารถรวมการเปลี่ยนแปลงไปยังคลังกลางได้ หากนักพัฒนารายอื่นเปลี่ยนไฟล์เดียวกัน พวกเขาสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเองได้ 

คุณสมบัติหลักของคลัง GitHub คืออะไร

คลัง GitHub ช่วยให้นักพัฒนามีความสามารถการกำหนดเวอร์ชัน การแบ่งปัน และการทำงานร่วมกันจากส่วนกลางด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้ 

การแตกแขนง

การแตกแขนงคือกระบวนการสร้างสำเนาของคลังบน GitHub โดยปกติ คลัง GitHub จะมีสายหลักที่มีซอร์สโค้ดและไฟล์ต้นฉบับที่นักพัฒนาอัปโหลดในตอนแรก หากต้องแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของโค้ด พวกเขาสร้างแขนงที่มีสำเนาไฟล์โค้ดทั้งหมดและกำกับแขนงนั้นตามนั้น

นักพัฒนาสามารถสร้างหลายสาขาจากคลังหลัก ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาสามารถสร้างสาขาคุณสมบัติเพื่อเขียนโค้ดสำหรับฟังก์ชันซอฟต์แวร์ใหม่ และสาขาอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่รายงาน

กระทำ

กระทำเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้นักพัฒนาบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับไฟล์โค้ดในแขนง GitHub อนุญาตให้นักพัฒนาอธิบายการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่พวกเขใส่ในโค้ดเมื่อกระทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อนักพัฒนาอธิบายการเปลี่ยนแปลง นั่นทำให้สมาชิกในทีมสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลที่พวกเขาเปลี่ยน 

คำขอดึงข้อมูล

คำขอดึงข้อมูลจะส่งข้อความอย่างเป็นทางการไปยังผู้ร่วมให้ข้อมูลรายอื่นที่ทำงานในแขนงหลักหรือเจ้าของแขนงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ เพื่อนร่วมงานสามารถตรวจทาน แสดงความคิดเห็น หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับการกระทำเดิมก่อนจะส่งเพื่อรวมเข้า เมื่อตรวจสอบคำขอดึงข้อมูล ผู้ร่วมให้ข้อมูลจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในโค้ดต้นฉบับ 

การรวมเข้า

การรวมเข้าเป็นกระบวนการ GitHub ที่นำการเปลี่ยนแปลงที่กระทำไปใช้กับสาขาหลัก สิ่งนี้จะเกิดเมื่อผู้ร่วมให้ข้อมูลได้ตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ จากนั้นจึงเรียกใช้คำขอรวมเข้าบน GitHub ซึ่งเปิดใช้ชุดการตรวจสอบก่อนจะรวมการเปลี่ยนแปลงเข้ากับโค้ดต้นฉบับ 

คลัง Git มีกี่ประเภท

นักพัฒนาสามารถสร้างคลัง Git ได้สองประเภทโดยมีระดับสิทธิ์ต่างกัน 

คลังเปล่า

คลังเปล่ามีเฉพาะโฟลเดอร์ดัชนี นักพัฒนาไม่สามารถแก้ไขไฟล์ในคลังเปล่าได้ 

คลังไม่เปล่า

คลังไม่เปล่าจะเก็บสำเนาของไฟล์ต้นฉบับที่นักพัฒนาสามารถทำงานและเปลี่ยนแปลงได้

AWS รองรับความต้องการคลังของคุณอย่างไร

ด้วย Amazon Web Services (AWS) AWS CodeCommit เป็นการกำหนดเวอร์ชันโค้ดออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อโฮสต์คลัง Git ส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย CodeCommit ผสานกับเครื่องมือที่ใช้ Git ที่มีอยู่ของคุณเพื่อสร้างไปป์ไลน์การส่งมอบอย่างต่อเนื่องและการผสานอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) อย่างราบรื่น ต่อไปนี้เป็นวิธีส่วนที่คุณสามารถใช้ CodeCommit:

  • รักษาความปลอดภัยรหัสของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการเข้ารหัสไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการส่งหรือไม่ใช้งาน
  • ดูแลที่เก็บของคุณให้ใกล้กับสภาพแวดล้อม AWS มากขึ้น
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันด้วยโค้ดที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้บน AWS Cloud

เริ่มต้นใช้งานคลังโดยสมัครบัญชี AWS วันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ดูบริการเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้