AWS Lambda Fiyatlandırması

Süre maliyeti, işlevinize tahsis ettiğiniz bellek miktarına bağlıdır. İşleviniz için 128 MB ve 10.240 MB arasında, 1 MB'ın katları şeklinde istediğiniz miktarda bellek tahsis edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, farklı bellek boyutları ile ilişkilendirilmiş 1 ms başına ücretlere dair çeşitli örnekleri görebilirsiniz.

 • x86 Fiyatı
 • Arm Fiyatı
 • x86 Fiyatı
 • Arm Fiyatı

Lambda Kısa Ömürlü Depolama Fiyatlandırması

Kısa ömürlü depolama maliyeti, işlevinize tahsis ettiğiniz kısa ömürlü depolama miktarına ve milisaniye cinsinden ölçülen işlev yürütme süresine bağlıdır. İşleviniz için 512 MB ve 10.240 MB arasında, 1 MB'ın katları şeklinde istediğiniz miktarda ek depolama alanı tahsis edebilirsiniz. Hem x86 hem de Arm mimarilerinde çalışan işlevler için kısa ömürlü depolama yapılandırabilirsiniz. 512 MB kısa ömürlü depolama, her bir Lambda işlevi için ek ücret olmadan sunulur. Yalnızca yapılandırdığınız ek kısa ömürlü depolama için ödeme yaparsınız.

Aşağıdaki tüm örneklerde ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi fiyatları kullanılmıştır.

Tedarik Edilen Eş Zamanlılık Fiyatlandırması

Sunucusuz uygulamalarınızın performansı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak üzere Lambda işlevleriniz için Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini etkinleştirin. Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinleştirildiğinde, işlevleri başlatır ve çift basamaklı milisaniyelerde yanıt vermeye hazır olarak tutar. Yapılandırdığınız eş zamanlılık miktarına ve yapılandırdığınız süreye göre ödeme yaparsınız. İşleviniz için Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinleştirildiğinde ve yürütüldüğünde aşağıdaki fiyatlara göre İstekler ve Süre için de ödeme yaparsınız. İşleviniz yapılandırılmış eş zamanlılık değerini aşarsa yukarıdaki AWS Lambda Fiyatlandırması bölümünde belirtilen ücrete göre işlev yürütmenin fazla kısmı için ücretlendirilirsiniz. Hem x86 hem de Arm mimarilerinde çalışan işlevler için Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Tedarik Edilen Eş Zamanlılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeleri okuyun.

Tedarik Edilen Eş Zamanlılık, işlevinizde bu özelliği etkinleştirdiğiniz andan devre dışı bırakıldığı ana kadar geçen süreye göre hesaplanır ve bu süre en yakın beş dakikaya yuvarlanır. Fiyat, işlevinize tahsis ettiğiniz bellek miktarına ve bunun üzerinde yapılandırdığınız eş zamanlılık miktarına bağlıdır. Süre, kodunuzun yürütülmeye başladığı andan döndürüldüğü veya başka bir şekilde sonlandırıldığı ana kadar geçen süreye göre hesaplanır ve en yakın 1 milisaniyelik değere** yuvarlanır. Fiyat, işlevinize tahsis ettiğiniz bellek miktarına bağlıdır.

** Süre ücreti bir işlevin işleyicisinde çalışan kod ve işleyici dışında belirtilen başlatma kodu için geçerlidir. AWS Lambda Uzantılarına sahip Lambda işlevleri için süre, son çalışan uzantıdaki kodun, kapatma aşamasında yürütmeyi durdurması için geçen süreyi de içerir. AWS Lambda, Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ile yapılandırılan işlevler için yürütme ortamlarını düzenli aralıklarla geri dönüştürür ve başlatma kodunuzu yeniden çalıştırır. Daha fazla bilgi edinmek için Lambda Programlama Modeli belgelerine bakın.

Lambda ücretsiz kullanım, Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğinin etkinleştirildiği işlevlere uygulanmaz. Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini işleviniz için etkinleştirir ve yürütürseniz İstekler ve Süre için aşağıdaki fiyata göre ücretlendirilirsiniz.

Aşağıdaki tüm örneklerde ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi fiyatları kullanılmıştır.

 • Örnek 1: Mobil uygulama lansmanı

  Bir mobil uygulama geliştiricisi olduğunuzu ve mobil yemek sipariş uygulaması oluşturduğunuzu varsayalım. Müşteriler uygulamayı kullanarak belirli bir restoran konumundan yemek sipariş edebilmekte, sipariş durumu güncellemelerini alabilmekte ve sipariş hazır olduğunda yemeği teslim alabilmektedir. Hem saate hem de restoran konumuna bağlı olarak uygulamanıza gelen talepte yüksek değişkenlik olmasını beklediğiniz için mobil arka ucunuzu, AWS Lambda dahil olmak üzere sunucusuz hizmetler kullanarak oluşturdunuz.
  Bir mobil uygulama geliştiricisi olduğunuzu ve mobil yemek sipariş uygulaması oluşturduğunuzu varsayalım. Müşteriler uygulamayı kullanarak belirli bir restoran konumundan yemek sipariş edebilmekte, sipariş durumu güncellemelerini alabilmekte ve sipariş hazır olduğunda yemeği teslim alabilmektedir. Hem saate hem de restoran konumuna bağlı olarak uygulamanıza gelen talepte yüksek değişkenlik olmasını beklediğiniz için mobil arka ucunuzu, AWS Lambda dahil olmak üzere sunucusuz hizmetler kullanarak oluşturdunuz.

  Hesaplamayı kolaylaştırmak adına, uygulamanızın ayda üç milyon isteği işlediğini varsayalım. Ortalama
  işlev yürütme süresi 120 ms'dir. İşlevinizi bir x86 tabanlı işlemci üzerinde 1536 MB bellekle yapılandırdınız.

  Mobil uygulamanızın yoğun şekilde pazarlamasını yaptığınız yeni sürümünü piyasaya sürüyorsunuz. Lansman gününde öğle saatlerinden 20:00'a kadar olan dönemde talepte büyük bir artış bekliyorsunuz. Mobil uygulamanızın talep hızla artarken ve azalırken bile hızlı yanıt vermesini istediğiniz için Lambda işlevlerinizde Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini etkinleştirdiniz. Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini 100'e ayarladınız.

  Bu sekiz saatlik süre içinde işlevleriniz 500.000 istek aldı. Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinken
  ortalama işlev yürütme süresi 100 ms'dir. Ayın geri kalanında, uygulamanız ek 2,5 milyon istek aldı ve Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliği etkin değilken işlevleriniz bu isteklere yanıt olarak yürütme gerçekleştirmiştir.

  Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti:
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık fiyatı GB-sn başına 0,0000041667 USD'dir
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğinin etkin olduğu toplam süre (saniye): 8 saat * 3.600 saniye = 28.800 saniye
  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 100 * 1536 MB/1024 MB = 150 GB
  Toplam Tedarik Edilen Eş Zamanlılık miktarı (GB-sn): 150 GB * 28.800 saniye = 4.320.000 GB-sn
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti: 4,32 milyon GB-sn * 0,0000041667 USD = 18 USD

  İstek ücreti:
  Aylık istek ücreti 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir ve ücretsiz kullanım tarafından aylık 1 milyon istek sağlanır.
  Toplam istek sayısı - Ücretsiz kullanıma tabi istek sayısı = Aylık faturalandırılan istek sayısı
  3.000.000 istek - 1 milyon ücretsiz kullanıma tabi istek = Aylık 2.000.000 faturalandırılan istek
  Aylık istek ücreti = 2 * 0,20 USD = 0,40 USD

  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinken işlem ücreti:
  İşlem ücreti, GB-sn başına 0,0000097222 USD'dir
  Toplam işlem süresi (saniye) = 500.000 * 100 ms = 50.000 saniye
  Toplam işlem (GB-sn) = 50.000 saniye * 1536 MB/1024 MB = 75.000 GB-sn.
  Toplam işlem ücreti = 75.000 GB-sn * 0,0000097222 USD = 0,73 USD

  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık devre dışıyken işlem ücreti:
  Aylık işlem ücreti GB-sn başına 0,0000166667 USD'dir ve 400.000 GB-sn'lik kısım ücretsiz kullanım tarafından karşılanır.
  Toplam işlem (saniye) = 2,5 milyon * 120 ms = 300.000 saniye
  Toplam işlem (GB-sn) = 300.000 * 1536 MB/1024 MB = 450.000 GB-sn
  Toplam işlem - Ücretsiz kullanıma tabi işlem = Aylık faturalandırılan işlem (GB-sn)
  450.000 GB-sn - 400.000 GB-sn (ücretsiz kullanım) = 50.000 GB-sn
  Aylık işlem ücreti = 50.000 * 0,0000166667 USD = 0,83 USD

  Aylık toplam ücret:
  Toplam ücret = Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti + İstek ücreti + Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğinin etkin olduğu süreye ait işlem ücreti + Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğinin devre dışı olduğu süreye ait işlem ücreti
  Toplam ücret = 18 USD + 0,40 USD + 0,73 USD + 0,83 USD = 19,96 USD

 • Örnek 2: Siber Pazartesi'de müşterileri en uygun destek çözümüne yönlendirme

  Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki Pazartesi gününde düzenlenen bir e-ticaret festivali olan Siber Pazartesi kapsamında büyük bir satış kampanyası yürüten bir perakendeci olduğunuzu varsayalım. Müşterileriniz sizin sağladığınız mobil uygulama yoluyla müşteri destek birimi ile canlı sohbet gerçekleştirebilmektedir. Bir doğal dil işleme (NLP) modelini dağıtmaya karar verdiniz.
  Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki Pazartesi gününde düzenlenen bir e-ticaret festivali olan Siber Pazartesi kapsamında büyük bir satış kampanyası yürüten bir perakendeci olduğunuzu varsayalım. Müşterileriniz sizin sağladığınız mobil uygulama yoluyla müşteri destek birimi ile canlı sohbet gerçekleştirebilmektedir. Bir doğal dil işleme (NLP) modelini dağıtmaya karar verdiniz.

  AWS Lambda'da popüler Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) modelini kullanıyorsunuz. Bu model, ilgili destek içeriğini görüntülemek veya müşteriyi uygun müşteri hizmetleri temsilcisine yönlendirmek için mobil uygulama yoluyla gerçekleşen müşteri hizmeti etkileşimlerini ayrıştırmanıza, analiz etmenize ve anlamanıza yardımcı olur. Bu satış sırasında normalden önemli derecede daha fazla müşteri destek sorusu alacaksınız; dolayısıyla, uygulamanızın ani trafik yoğunlukları yaşanırken bile hızlı yanıt vermesi için Lambda işlevlerinizde Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini etkinleştirmeye karar veriyorsunuz.

  İşlevlerinizin Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliği etkinken bu satış etkinliğinin 24 saati içinde iki milyon istek aldığını varsayalım. Ortalama işlev yürütme süresi 280 ms'dir. İşlevinizi bir x86 tabanlı işlemci üzerinde 4.096 MB bellekle yapılandırdınız ve Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini yedi değerine ayarladınız.

  Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti:
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık fiyatı, GB-sn başına 0,0000041667 USD'dir.
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğinin etkin olduğu toplam süre (saniye) = 24 saat * 3.600 saniye = 86.400 saniye
  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 7 * 4096 MB/1024 MB = 28 GB
  Toplam Tedarik Edilen Eş Zamanlılık miktarı (GB-sn) = 28 GB * 86.400 saniye = 2.419.200 GB-sn
  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti = 2.419.200 GB-sn * 0,0000041667 USD = 10,08 USD

  Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinken işlem ücreti:
  İşlem ücreti, GB-sn başına 0,0000097222 USD'dir.
  Toplam işlem süresi (saniye) = 2.000.000 * 280 ms = 560.000 saniye
  Toplam işlem (GB-sn) = 560.000 saniye * 4096 MB/1024 MB = 2.240.000 GB-sn.
  Toplam işlem ücreti = 2.240.000 GB-sn * 0,0000097222 USD = 21,78 USD

  Aylık istek ücreti:
  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir
  Aylık istek ücreti = 2 milyon * 0,2 USD/milyon = 0,40 USD

  Aylık toplam ücret:
  Toplam ücret: Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ücreti + Tedarik Edilen Eş Zamanlılık etkinken tahakkuk eden işlem ücreti + İstek ücreti = 10,08 USD + 21,78 USD + 0,40 USD = 32,26 USD

Veri Aktarımı ve Diğer Ücretler

Veri Aktarımı
AWS Lambda işlevlerinize, işlevin yürütüldüğü bölgenin dışından "gelen" ve "giden" veri aktarımları, "Veri aktarımı" bölümünde listelenen Amazon EC2 veri aktarımı fiyatları üzerinden ücretlendirilir.

Aynı AWS Bölgesi içinde olmak üzere aşağıdaki hizmetler arasında AWS Lambda İşlevleri ile gerçekleştirilen veri aktarımı ücretsizdir: Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Email Service (SES), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis, Amazon Elastic Container Registry (ECR), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Elastic File System (EFS) ve Amazon SimpleDB.

Amazon Virtual Private Cloud'un (VPC) veya VPC eşlemenin, AWS Lambda işlevleri ile birlikte kullanımı Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) istek üzerine fiyatlandırma sayfasında açıklanan şekilde ek ücretin tahakkuk etmesine neden olacaktır. VPC eşleme bağlantısı iki VPC arasındaki bir ağ iletişimi bağlantısı olup, özel IPv4 adresleri veya IPv6 adresleri kullanarak trafiği bu iki VPC arasında yönlendirmenize olanak sağlar

Ek Ücretler
Lambda işleviniz başka AWS hizmetleri kullanıyorsa veya veri aktarımı gerçekleştiriyorsa ek ücret alınabilir. Örneğin, Lambda işleviniz Amazon S3'e veri yazıyor veya buradan veri okuyorsa okuma/yazma istekleri ve Amazon S3'te depolanan veriler için faturalandırılırsınız.

AWS hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili AWS hizmetinin ayrıntı sayfalarına göz atın.


Lambda@Edge Fiyatlandırması

Lambda@Edge işlevleri 1 ms'lik bir ayrıntı düzeyinde ölçülür

Lambda@Edge Fiyatlandırma Örnekleri

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin