AWS Lambda Fiyatlandırması

Süre için fiyat, işlevinize ayırdığınız bellek miktarına bağlıdır. İşleviniz için 128 MB ve 10.240 MB arasında, 1 MB’ın katları şeklinde istediğiniz kadar bellek tahsis edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, farklı bellek boyutları ile ilişkilendirilmiş 1 milisaniye başına ücretlere dair çeşitli örnekleri görebilirsiniz. 

Aşağıdaki tüm örneklerde ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi fiyatları kullanılmıştır.

 • Örnek 1

  İşlevinize 512 MB bellek ayırdıysanız ve işlev bir ay boyunca her seferinde 1'er saniye olmak üzere 3 milyon kez yürütüldüyse ödeyeceğiniz ücret aşağıdaki gibi hesaplanır:
  İşlevinize 512 MB bellek ayırdıysanız ve işlev bir ay boyunca her seferinde 1'er saniye olmak üzere 3 milyon kez yürütüldüyse ödeyeceğiniz ücret aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Aylık işlem ücreti

  Aylık işlem ücreti GB-sn başına 0,00001667 USD'dir ve 400.000 GB-sn'lik kısım ücretsiz kullanım tarafından karşılanır.

  Toplam işlem (saniye) = 3 milyon * (1 sn) = 3.000.000 saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 3.000.000 * 512 MB/1024 = 1.500.000 GB-sn

  Toplam işlem – Ücretsiz kullanıma tabi işlem = Aylık faturalandırılan işlem (GB-sn)

  1.500.000 GB-sn – 400.000 GB-sn (ücretsiz kullanım) = 1.100.000 GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 1.100.000 * 0,00001667 USD = 18,34 USD

   

  Aylık istek ücreti

  Aylık istek ücreti 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir ve ücretsiz kullanım tarafından aylık 1 milyon istek sağlanır.

  Toplam istek sayısı – Ücretsiz kullanıma tabi istek sayısı = Aylık faturalandırılan istek sayısı

  3 milyon istek – 1 milyon ücretsiz kullanıma tabi istek = Aylık 2 milyon faturalandırılan istek

  Aylık istek ücreti = 2 milyon * 0,2 USD/milyon = 0,40 USD

   

  Aylık toplam ücret

  Toplam ücret = İşlem ücreti + İstek ücreti = 18,34 USD + 0,40 USD = aylık 18,74 USD

 • Örnek 2

  İşlevinize 128 MB bellek ayırdıysanız ve işlev bir ay boyunca her seferinde 200'er ms olmak üzere 30 milyon kez yürütüldüyse ödeyeceğiniz ücret aşağıdaki gibi hesaplanır:
  İşlevinize 128 MB bellek ayırdıysanız ve işlev bir ay boyunca her seferinde 200'er ms olmak üzere 30 milyon kez yürütüldüyse ödeyeceğiniz ücret aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Aylık işlem ücreti

  Aylık işlem ücreti GB-sn başına 0,00001667 USD'dir ve 400.000 GB-sn'lik kısım ücretsiz kullanım tarafından karşılanır.

  Toplam işlem (saniye) = 30 milyon * (0,2 sn) = 6.000.000 saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 6.000.000 * 128 MB/1024 = 750.000 GB-sn

  Toplam İşlem – Ücretsiz kullanıma tabi işlem = Aylık faturalandırılan işlem saniyesi

  750.000 GB-sn – 400.000 GB-sn (ücretsiz kullanım) = 350.000 GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 350.000 * 0,00001667 USD = 5,83 USD

   

  Aylık istek ücreti

  Aylık istek ücreti 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir ve ücretsiz kullanım tarafından aylık 1 milyon istek sağlanır.

  Toplam istek sayısı – Ücretsiz kullanıma tabi istek sayısı = Aylık faturalandırılan istek sayısı

  30 milyon istek – 1 milyon ücretsiz kullanıma tabi istek = Aylık 29 milyon faturalandırılan istek

  Aylık istek ücreti = 29 milyon * 0,2 USD/milyon = 5,80 USD

   

  Toplam işlem ücreti

  Toplam ücret = İşlem ücreti + İstek ücreti = 5,83 USD + 5,80 USD = aylık 11,63 USD

 • Örnek 3

  Aşağıdaki örnekte, farklı bellek boyutlarına sahip işlevler çalıştırıldığında ücretlerin nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Örneğin, aşağıda açıklandığı gibi her biri farklı bellek boyutlarına sahip üç işleviniz olduğunu varsayalım:
  Aşağıdaki örnekte, farklı bellek boyutlarına sahip işlevler çalıştırıldığında ücretlerin nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Örneğin, aşağıda açıklandığı gibi her biri farklı bellek boyutlarına sahip üç işleviniz olduğunu varsayalım:

  İşlev 1

  128 MB belleğe sahip, ayda 25 milyon kez yürütülüyor ve her seferinde 200 ms çalışıyor

  Toplam işlem (saniye) = 25 milyon * (0,2 sn) = 5 milyon saniye

  İşlev 2

  448 MB belleğe sahip, ayda 5 milyon kez yürütülüyor ve her seferinde 500 ms çalışıyor

  Toplam işlem (saniye) = 5 milyon * (0,5 sn) = 2 milyon saniye

  İşlev 3

  1024 MB belleğe sahip, ayda 2,5 milyon kez yürütülüyor ve her seferinde 1 saniye çalışıyor

  Toplam işlem (saniye) = 2,5 milyon * (1 sn) = 2,5 milyon saniye

   

  Bu işlevleri çalıştırsaydınız ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanırdı:

  Aylık işlem ücreti

  AWS Lambda, toplam işlem süresini GB-sn cinsine dönüştürerek normalleştirir ve tüm işlevler için toplam değeri hesaplar

  İşlev 1 (GB-SN) = 5 milyon saniye * (128 MB/1024) = 625.000 GB-sn

  İşlev 2 (GB-SN) = 2,5 milyon saniye * (448 MB/1024) = 1.093.750 GB-sn

  İşlev 3 (GB-SN) = 2,5 milyon saniye * (1024 MB/1024) = 2.500.000 GB-sn

  Aylık toplam işlem kullanımı (GB-SN) = 4.218.750 GB-sn

   

  Aylık işlem ücreti GB-sn başına 0,00001667 USD'dir ve 400.000 GB-sn'lik kısım ücretsiz kullanım tarafından karşılanır.

  Aylık ücretlendirilen işlem kullanımı = Toplam aylık işlem kullanımı – Ücretsiz katman kullanımı

  Aylık ücretlendirilen işlem kullanımı = 4.218.750 – 400.000 = 3.818.750 GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 3.818.750 * 0,00001667 USD = 63,66 USD

   

  Aylık istek ücreti

  Aylık istek ücreti 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir ve ücretsiz kullanım tarafından aylık 1 milyon istek sağlanır.

  Toplam istek sayısı – Ücretsiz kullanıma tabi istek sayısı = Aylık faturalandırılan istek sayısı

  (25 milyon+5 milyon+2,5 milyon) istek – 1 milyon ücretsiz kullanıma tabi istek = Aylık 31,5 milyon faturalandırılan istek

  Aylık istek ücreti = 31,5 milyon * 0,2 USD/milyon = 6,30 USD

   

  Aylık Toplam Ücret

  Toplam ücret = İşlem ücreti + İstek ücreti = 63,66 USD + 6,30 USD = aylık 69,96 USD

* Süre ücretleri, bir işlevin işleyicisinde çalışan kod ve işleyici dışında belirtilen başlatma kodu için geçerlidir. Daha fazla bilgi edinmek için Lambda Programlama Modeli belgelerine bakın. 

Eş Zamanlı Tedarik Fiyatlandırması

Sunucusuz uygulamalarınızın performansı üzerinde daha iyi kontrol sağlamak için Lambda işlevleriniz için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, Eş Zamanlı Tedarik, işlevleri başlatır ve çift basamaklı milisaniyelerde yanıt vermeye hazır olarak tutar. Yapılandırdığınız eş zamanlılık miktarına ve yapılandırdığınız süreye göre ödeme yaparsınız. İşleviniz için Eş Zamanlı Tedarik etkinleştirildiğinde ve bunu uyguladığınızda, aşağıdaki fiyatlara bağlı olarak İstekler ve Süre için ödeme yaparsınız. İşlevinize ilişkin eş zamanlılık yapılandırılmış eş zamanlılık değerini aşarsa, aşan işlevler için yukarıdaki AWS Lambda Fiyatlandırması bölümünde belirtilen ücretler ile ücretlendirilirsiniz. Eş Zamanlı Tedarik hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeler bölümünü ziyaret edin.

Eş Zamanlı Tedarik, işlevinizde bu özelliği etkinleştirdiğiniz andan devre dışı bırakılıncaya kadar en yakın 5 dakikaya yuvarlanmış olarak hesaplanır. Ücret, işlevinize ayırdığınız bellek miktarına ve bunun üzerinde yapılandırdığınız eş zamanlılık miktarına bağlıdır.

Süre, kodunuzun yürütülmeye başladığı andan döndürüldüğü veya başka bir şekilde sonlandırıldığı ana kadar geçen süreye göre hesaplanır ve en yakın 1 milisaniyelik değere** yuvarlanır. Fiyat, işlevinize ayırdığınız bellek miktarına bağlıdır.

Lambda ücretsiz kullanımı, Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliği etkinleştirilen işlevlere uygulanmaz. İşleviniz için Tedarik Edilen Eş Zamanlılık özelliğini etkinleştirirseniz ve bunu uygularsanız, aşağıdaki fiyatlara bağlı olarak İstekler ve Süre için ücretlendirilirsiniz.

Aşağıdaki tüm örneklerde ABD Doğu (K. Virginia) bölgesi fiyatları kullanılmıştır.

 • Örnek 1

  İşleviniz için 1024 MB tahsis ettiniz ve 2 saat için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 1.000’dir. 2 saat boyunca işlevi 1,2M kez çalıştırdınız ve her birisinde 1 saniye çalıştı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
  İşleviniz için 1024 MB tahsis ettiniz ve 2 saat için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 1.000’dir. 2 saat boyunca işlevi 1,2M kez çalıştırdınız ve her birisinde 1 saniye çalıştı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti

  Eş Zamanlı Tedarik fiyatı, GB-sn başına 0,000004167 USD’dir.

  Eş Zamanlı Tedarik’in etkinleştirildiği toplam süre (saniye) = 2 saat = 7.200 saniye

  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 1000 * 1024 MB / 1024 MB = 1000 GB

  Toplam Eş Zamanlı Tedarik miktarı (GB-sn) = 1000 GB * 7.200 saniye = 7,2M GB-sn

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti = 7,2M GB-sn * 0,000004167 USD = 30 USD

  İstek ücretleri

  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Aylık istek ücreti = 1,2 milyon * 0,20 USD/milyon = 0,24 USD

  Toplam işlem ücreti

  İşlem ücreti, GB-sn başına 0,000009722 USD’dir.

  Toplam işlem süresi (saniye) = 1,2 milyon * 1 saniye = 1,2 milyon saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 1,2 milyon saniye * 1024 MB / 1024 MB = 1,2 milyon GB-sn.

  Toplam işlem ücreti = 1,2 milyon GB-sn * 0,000009722 USD = 11,67 USD

  Toplam ücret:

  Toplam ücret: Eş Zamanlı Tedarik ücreti + İstek ücreti + İşlem ücreti

  Toplam Ücret = 30 USD + 0,24 USD + 11,67 USD = 41,91 USD

 • Örnek 2

  İşleviniz için 256 MB tahsis ettiniz ve 31 gün için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 100’dür. 31 gün boyunca işlevi 100 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
  İşleviniz için 256 MB tahsis ettiniz ve 31 gün için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 100’dür. 31 gün boyunca işlevi 100 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti

  Eş Zamanlı Tedarik fiyatı, GB-sn başına 0,000004167 USD’dir.

  Eş Zamanlı Tedarik’in etkinleştirildiği toplam süre (saniye) = 31 * 24 * 3600 saniye = 2.678.400 saniye

  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 100 * 256 MB / 1024 MB = 25 GB

  Toplam Eş Zamanlı Tedarik miktarı (GB-sn) = 25 GB * 2.678.400 saniye = 66.960.000 GB-sn

  Aylık Eş Zamanlı Tedarik ücreti = 66.960.000 * 0,000004167 USD = 279,02 USD

  Aylık istek ücreti

  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Aylık istek ücreti = 100 milyon istek * 0,20 USD / milyon = 20,00 USD

  Aylık işlem ücreti

  Aylık işlem fiyatı, GB--saniye başına 0,000009722 USD'dir

  "Toplam işlem (saniye) = 100 milyon * 1 saniye = 100 milyon saniye"

  Toplam işlem (GB-sn) = 100 milyon saniye * 256 MB / 1024 = 25 milyon GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 25 milyon GB-sn * 0,000009722 USD = 243,05 USD

  Toplam ücret:

  Toplam ücret: Eş Zamanlı Tedarik ücreti + İstek ücreti + İşlem ücreti

  Toplam Ücret = 279,02 USD + 20,00 USD + 243,05 USD = 542,07 USD

 • Örnek 3

  İşleviniz için 256 MB tahsis ettiniz ve her gün dört saat Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 100’dür. Bir ay boyunca işlevi 100 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. 30 milyon çalıştırma, Eş Zamanlı Tedarik etkinleştirilmişken gerçekleşti ve 70 milyon çalıştırma Eş Zamanlı Tedarik devre dışı bırakılmışken gerçekleşti. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
  İşleviniz için 256 MB tahsis ettiniz ve her gün dört saat Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 100’dür. Bir ay boyunca işlevi 100 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. 30 milyon çalıştırma, Eş Zamanlı Tedarik etkinleştirilmişken gerçekleşti ve 70 milyon çalıştırma Eş Zamanlı Tedarik devre dışı bırakılmışken gerçekleşti. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti

  Eş Zamanlı Tedarik fiyatı, GB-sn başına 0,000004167 USD’dir.

  Eş Zamanlı Tedarik’in etkinleştirildiği toplam süre (saniye) = 31 * 4 * 3600 saniye = 446.400 saniye

  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 100 * 256 MB / 1024 MB = 25 GB

  Toplam Eş Zamanlı Tedarik miktarı (GB-sn) = 25 GB * 446.400 saniye = 11.160.000 GB-sn

  Aylık Eş Zamanlı Tedarik ücreti = 11.160.000 * 0,000004167 USD = 46,50 USD

  Eş Zamanlı Tedarik etkileştirilmişken aylık istek ücreti

  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Aylık istek ücreti = 30 milyon istek * 0,20 USD = 6,00 USD

  Eş Zamanlı Tedarik etkileştirilmişken aylık işlem ücreti

  Aylık işlem fiyatı, GB--saniye başına 0,000009722 USD'dir

  Toplam işlem (saniye) = 30 milyon * 1 saniye = 30 milyon saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 30 milyon * 256 MB / 1024 = 7,5 milyon GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 7,5 milyon * 0.000009722 USD = 72,92 USD

  Şimdi, Eş Zamanlı Tedarik etkinleştirilmediğindeki işlev ücretini hesaplayalım.

  Aylık istek ücreti

  Aylık istek ücreti, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir ve ücretsiz kullanım tarafından 1 milyon istek sağlanır.

  Toplam istek sayısı – Ücretsiz kullanıma tabi istek sayısı = Aylık faturalandırılan istek sayısı

  70 milyon istek – 1 milyon ücretsiz kullanıma tabi istek = Aylık 69 milyon faturalandırılan istek

  Aylık istek ücreti = 69 milyon * 0,20 USD / milyon = 13,8 USD

  Aylık işlem ücreti

  Aylık işlem ücreti GB-sn başına 0,00001667 USD'dir ve 400.000 GB-sn'lik kısım ücretsiz kullanım tarafından karşılanır.

  Toplam işlem (saniye) = 70 milyon * 1 saniye = 70 milyon saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 70 milyon * 256 MB / 1024 MB = 17,5 milyon GB-sn

  Toplam işlem – Ücretsiz kullanıma tabi işlem = Aylık faturalandırılan işlem (GB-sn)

  17,5 milyon GB-sn – 400.000 ücretsiz kullanım GB-sn = 17,1 milyon GB-sn

  Aylık işlem ücreti = 17,1 milyon GB-sn * 0,00001667 USD = 285,06 USD

  Toplam ücret:

  Toplam ücret: Eş Zamanlı Tedarik ücreti + Toplam İstek ücreti + Toplam İşlem ücreti

  Toplam Ücret = 46,50 USD + (6,00 USD + 13,8 USD) + (72,92 USD + 285,06 USD) = 424,28 USD

 • Örnek 4

  İşleviniz için 1024 MB tahsis ettiniz ve iki saat için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 1.000’dir. Talepteki aşırı artış nedeniyle, bu iki saatlik süre içinde işlev birkaç kez 1,200 eş zamanlılık seviyesine ulaştı. Geriye kalan sürede, eş zamanlılık 1.000 değerinin altında kaldı. İki saat boyunca işlevi 1,2 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. 1,2 milyon çalıştırmanın, 1 milyonunda Eş Zamanlı Tedarik kullanıldı ve 200.000’inde ise kullanılmadı. Ayrıca tüm mevcut istekleri ve ücretsiz kullanım katmanındaki süreyi zaten kullandığınızı farz edelim. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:
  İşleviniz için 1024 MB tahsis ettiniz ve iki saat için Eş Zamanlı Tedarik özelliğini etkinleştirdiğinizi farz edelim. Yapılandırdığınız eş zamanlılık değeri 1.000’dir. Talepteki aşırı artış nedeniyle, bu iki saatlik süre içinde işlev birkaç kez 1,200 eş zamanlılık seviyesine ulaştı. Geriye kalan sürede, eş zamanlılık 1.000 değerinin altında kaldı. İki saat boyunca işlevi 1,2 milyon kez çalıştırdınız ve her seferinde 1 saniye çalıştı. 1,2 milyon çalıştırmanın, 1 milyonunda Eş Zamanlı Tedarik kullanıldı ve 200.000’inde ise kullanılmadı. Ayrıca tüm mevcut istekleri ve ücretsiz kullanım katmanındaki süreyi zaten kullandığınızı farz edelim. Ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti

  Eş Zamanlı Tedarik fiyatı, GB-sn başına 0,000004167 USD’dir.

  Eş Zamanlı Tedarik’in etkinleştirildiği toplam süre (saniye) = 2 saat = 7.200 saniye

  Yapılandırılan toplam eş zamanlılık (GB): 1000 * 1024 MB / 1024 MB = 1000 GB

  Toplam Eş Zamanlı Tedarik miktarı (GB-sn) = 1000 GB * 7.200 saniye = 7,2M GB-sn

  Eş Zamanlı Tedarik ücreti = 7,2M * 0,000004167 USD = 30 USD

  Kullanım 1.000 eş zamanlılık değerinin altında olduğundaki Eş Zamanlı Tedarik için istek ücreti

  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Aylık istek ücreti = 1 milyon * 0,20 USD/milyon = 0,20 USD

  Kullanım 1.000 eş zamanlılık değerinin altında olduğundaki Eş Zamanlı Tedarik için işlem ücreti 

  İşlem ücreti, GB-sn başına 0,000009722 USD’dir.

  Toplam işlem süresi (saniye) = 1 milyon * 1 saniye = 1 milyon saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 1 milyon saniye * 1024 MB / 1024 MB = 1 milyon GB-sn.

  Toplam işlem ücreti = 1 milyon GB-sn * 0,000009722 USD = 9,72 USD

  1.000 eş zamanlılık seviyesinin üzerindeki istekler için aylık istek ücreti

  Aylık istek fiyatı, 1 milyon istek başına 0,20 USD'dir.

  Aylık istek ücreti = (1,2 milyon - 1 milyon) * 0,20 USD/milyon = 0,04 USD

  1.000 eş zamanlılık seviyesinin üzerindeki işlem için aylık işlem ücreti

  Aylık işlem fiyatı, GB-sn başına 0,00001667 USD'dir.

  Toplam işlem (saniye) = 200.000 * 1 saniye = 200.000 saniye

  Toplam işlem (GB-sn) = 200.000 saniye * 1024 MB / 1024 MB = 200.000 GB-sn.

  Aylık işlem ücreti = 200.000 GB-sn * 0,00001667 USD = 3,33 USD

  Toplam ücret:

  Toplam ücret: Eş Zamanlı Tedarik ücreti + Toplam İstek ücreti + Toplam İşlem ücreti

  Toplam ücret = 30 USD + (0,20 USD + 0,04 USD) + (9,72 USD + 3,33 USD) = 43,29 USD

** Süre ücretleri, bir işlevin işleyicisinde çalışan kod ve işleyici dışında belirtilen başlatma kodu için geçerlidir. AWS Lambda, Tedarik Edilen Eş Zamanlılık ile yapılandırılan işlevler için yürütme ortamlarını düzenli aralıklarla geri dönüştürür ve başlatma kodunuzu yeniden çalıştırır. Daha fazla bilgi edinmek için Lambda Programlama Modeli belgelerine bakın. 

Veri Aktarımı ve Diğer Ücretler

Veri aktarımı
AWS Lambda işlevleriniz, işlevin yürütüldüğü bölgenin dışında “içeri” ve “dışarı” veri aktarımı gerçekleştiriyorsa, bu veri aktarımları buradaki “Veri aktarımı” bölümünde listelenen EC2 veri aktarımı fiyatları üzerinden ücretlendirilir.

Aynı AWS Bölgesindeki Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS, Amazon EFS veya Amazon SimpleDB ve AWS Lambda işlevleri arasındaki veri aktarımları ücretsizdir. AWS Lambda işlevleriyle VPC kullanımı veya VPC eşlemesi için burada açıklandığı gibi ek ücret alınır.

Ek Ücretler
Lambda işleviniz başka AWS hizmetleri kullanıyorsa veya veri aktarımı gerçekleştiriyorsa ek ücret alınabilir. Örneğin, Lambda işleviniz Amazon S3'e veri yazıyor veya buradan veri okuyorsa, okuma/yazma istekleri ve Amazon S3'te depolanan veriler için faturalandırılırsınız.

AWS hizmet fiyatlandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili AWS hizmetinin ayrıntı sayfalarına göz atın.


Hesaplama Aracı


Lambda@Edge Fiyatlandırması

Lambda@Edge işlevleri 1 ms'lik bir ayrıntı düzeyinde ölçülür

Lambda@Edge Fiyatlandırma Örnekleri

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar