AWS Lambda, olaylara yanıt olarak kodunuzu çalıştıran ve temel işlem kaynaklarını otomatik olarak yöneten bir sunucusuz işlem hizmetidir. AWS Lambda'yı kullanarak diğer AWS hizmetlerinizi özel mantıkla genişletebilir veya AWS'nin ölçek, performans ve güvenlik düzeyinde çalışan kendi arka uç hizmetlerinizi oluşturabilirsiniz. AWS Lambda Amazon API Gateway aracılığıyla gönderilen HTTP istekleri, Amazon S3 klasörlerindeki nesnelerde yapılan değişiklikler, Amazon DynamoDB’de gerçekleştirilen tablo güncellemeleri ve AWS Step Functions durum geçişleri gibi birden fazla olaya yanıt olarak otomatik olarak kod çalıştırabilir.

Lambda kodunuzu yüksek oranda erişilebilir işlem altyapısı üzerinde çalıştırmanın yanı sıra sunucu ve işletim sistemi bakımı, kapasite tedarik etme ve otomatik ölçeklendirme, kod ve güvenlik yaması dağıtımı ile kod izleme ve günlüğe kaydetme gibi işlem kaynağı yönetim süreçlerini gerçekleştirir. Sizin tek yapmanız gereken kodu sağlamaktır.

AWS Lambda işlevleri

Lambda işlevi nedir?

AWS Lambda üzerinde çalıştırdığınız kod, “Lambda işlevi” olarak adlandırılır. Oluşturduğunuz Lambda işlevi çalışma sayfasındaki formüller gibi tetiklendiğinde çalışmaya hazır olur. Her işlev kodunuzun yanı sıra işlev adı ve kaynak gereksinimleri gibi ilgili yapılandırma bilgilerine sahiptir. Lambda işlevleri “durum bilgisine sahip değildir”, altyapıyla bir bağlantısı yoktur. Bu sayede Lambda gelen olayların ölçeğine uyacak şekilde hızlıca gereken sayıda işlev kopyasını başlatabilir.

Kodunuzu AWS Lambda’ya yükledikten sonra işlevinizi belirli AWS kaynakları (belirli bir Amazon S3 klasörü, Amazon DynamoDB tablosu, Amazon Kinesis akışı veya Amazon SNS bildirimi gibi) ile ilişkilendirebilirsiniz. Ardından kaynak değiştiğinde Lambda işlevinizi yürütür ve işlem kaynaklarını gelen isteklere uygun şekilde yönetir.

Önemli ürün özellikleri

Özel mantıkla diğer AWS hizmetlerinin işlevlerini genişletin

AWS Lambda, Amazon S3 klasörleri ve Amazon DynamoDB tabloları gibi AWS kaynaklarına özel mantık ekleyerek buluta giren veya bulutta hareket eden verilere işlem uygulamanızı kolaylaştırır.

AWS Lambda'yı kullanmaya başlamak kolaydır. İlk olarak kodunuzu yükleyip (veya doğrudan Lambda konsolunda geliştirip) belleği, zaman aşımı süresini ve AWS Identity and Access Management (IAM) rolünü seçmeniz gerekir. Ardından işlevi tetikleyecek AWS kaynağını (belirli bir Amazon S3 klasörü, Amazon DynamoDB tablosu veya Amazon Kinesis akışı) belirtmeniz gerekir. Kaynak değiştiğinde Lambda işlevinizi yürütür ve işlem kaynaklarını gelen isteklere uygun şekilde başlatıp yönetir.

Özel arka uç hizmeti oluşturma

AWS Lambda ile Lambda API’sini veya Amazon API Gateway kullanılarak oluşturulan özel API uç noktalarını kullanarak uygulamalarınız için istek üzerine tetiklenen yeni arka uç hizmetleri oluşturabilirsiniz. Özel olayları istemcide işlemek yerine Lambda ile işlediğinizde istemci platformu farklılıklarından etkilenmez, pil tüketimini azaltır ve güncellemelerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlarsınız.

Kendi kodunuzu getirin

AWS Lambda için öğrenmeniz gereken yeni dil, araç veya çerçeve yoktur. Yerel olanlar dahil olmak üzere istediğiniz üçüncü taraf kitaplığı kullanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir kodu (entegrasyonlar, SDK'lar, kütüphaneler ve daha fazlası) bir Lambda Katmanı olarak paketleyebilir ve bunları birden çok işlev arasında kolayca yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Lambda, Java, Go, PowerShell, Node.js, C #, Python ve Ruby kodlarını doğal olarak destekler ve işlevlerinizi oluşturmak için herhangi bir ek programlama dili kullanmanıza izin veren bir Çalışma Zamanı API'sı sağlar.

Tamamen otomatik yönetim

AWS Lambda, kodunuzu çalıştırmak için kullanılan altyapıyı yüksek oranda erişilebilir ve hataya dayanıklı altyapıda yöneterek fark yaratacak arka uç hizmetleri oluşturmanıza odaklanmanızı sağlar. Lambda ile düzeltme eki yayımlandığında işletim sistemini güncellemenize veya kullanım arttıkça yeni sunucu ekleme veya var olanları boyutlandırma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. AWS Lambda kodunuzu sorunsuz bir şekilde dağıtır, tüm yönetim, bakım ve güvenlik düzeltme eki işlemlerini üstlenir ve Amazon CloudWatch ile yerleşik günlüğe kaydetme ve izleme özellikleri sunar.

Yerleşik hata toleransı

Lambda, yerleşik hata toleransına sahiptir. AWS Lambda, kodunuzu tek bir makine veya veri merkezi hatalarına karşı korumak için her bölgede birden fazla Erişilebilirlik Alanında işlem kapasitesi sunar. Hem AWS Lambda hem de hizmet üzerinde çalışan işlevler, tahmin edilebilir ve güvenilir işlem performansına sahiptir. AWS Lambda, hem hizmet hem de çalıştırdığı işlevler için yüksek oranda erişilebilirlik sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bakım aralığı veya planlı kesinti süresi yoktur.

İşlevleri container görüntüsü olarak paketleyin ve dağıtın

AWS Lambda'nın, işlevleri container görüntüleri olarak paketleme ve dağıtma desteği müşterilerin aşina oldukları araçları, iş akışlarını ve bağımlılıkları kullanarak Lambda tabanlı uygulamalar geliştirmesini kolaylaştırır. Müşteriler bunun yanında operasyonel basitlikten, saniyenin altında başlangıç süreleriyle otomatik ölçeklendirmeden, yüksek kullanılabilirlikten, 200 AWS hizmetiyle yerel entegrasyondan ve AWS Lambda tarafından sunulan kullandığın kadar öde faturalama modelinden yararlanırlar. Kurumsal müşteriler güvenlik taraması ve görüntü imzalama gibi merkezi yönetişim gereklilikleri için hem Lambda hem de container'lı uygulamalarıyla tutarlı bir araç dizisi kullanabilir.

Otomatik ölçeklendirme

AWS Lambda, kodunuzu yalnızca gerekli olduğunda çağırır ve ek yapılandırma gerçekleştirmenize gerek kalmadan gelen istek sayısına göre otomatik olarak ölçeklendirir. Kodunuzun işleyebileceği istek sayısı konusunda herhangi bir sınır yoktur. AWS Lambda genellikle kodunuzu olaydan itibaren milisaniyeler içinde çalıştırmaya başlar ve Lambda otomatik olarak ölçeklendirildiği için olay sıklığı arttıkça performans da tutarlı olarak yüksek düzeyde kalır. Kodunuzda durum bilgisi olmadığından Lambda, dağıtım ve yapılandırma kaynaklı uzun gecikme süreleri olmadan işlevinizin istenen sayıda örneğini başlatabilir.

İlişkisel veritabanlarına bağlanın

İlişkisel veritabanları için tamamen yönetilen bağlantı havuzlarından yararlanmak için Amazon RDS Proxy kullanın. RDS Proxy, ilişkisel veritabanlarına yapılan binlerce eş zamanlı veri tabanı bağlantısını verimli bir şekilde yönetir ve ilişkisel veritabanlarıyla etkileşime girmesi gereken yüksek seviyede ölçeklenebilir, güvenli, Lambda temelli sunucusuz uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Mevcut durumda RDS Proxy’nin, MySQL ve Aurora için desteği bulunmaktadır. Sunucusuz uygulamalarınız için RDS Proxy’yi, Amazon RDS konsolu veya AWS Lambda konsolu üzerinden kullanabilirsiniz.

Performans üzerinde hassas kontrol

Eş Zamanlı Tedarik, sunucusuz uygulamalarınızın performansı üzerinde daha iyi bir kontrol sağlar. Etkinleştirildiğinde, Eş Zamanlı Tedarik, işlevleri başlatır ve çift basamaklı milisaniyelerde yanıt vermeye hazır olarak tutar. Eş Zamanlı Tedarik, işlev başlama zamanı üzerinde daha fazla kontrol gerektiren AWS Lambda kullanılarak oluşturulan tüm uygulamalar için idealdir. Uygulamanızın ihtiyaç duyduğu uygun eş zamanlılık miktarını kolayca yapılandırabilirsiniz. Yüksek talebin olduğu zamanlarda eş zamanlılık seviyesini yükseltebilir, talep azaldığında ise azaltabilir veya tamamen kapatabilirsiniz. Eş Zamanlı Tedarikten yararlanmak için kodunuzda değişiklik yapmanız gerekmez. Eş Zamanlı Tedarik, bilgi işlem kaynaklarını yönetmek zorunda kalmadan, ihtiyaç duyduğunuz gecikmeye duyarlı uygulamalarda tutarlı performans elde etmek için etkili bir yoldur.

Paylaşılan dosya sistemlerine bağlanın

AWS Lambda için Amazon Elastic File System ile uygun ölçekte, düşük gecikme süresiyle büyük hacimli verileri güvenli bir şekilde okuyabilir, yazabilir ve kalıcı hale getirebilirsiniz. Verileri işlemek üzere geçici depolama alanına indirmek için kod yazmanız gerekmez. Bu, zamandan tasarruf edip kodu basitleştirerek iş mantığınıza odaklanmanızı sağlar. Lambda için EFS, makine öğrenimi uygulamaları oluşturmak, büyük referans dosyaları veya modeller yüklemek, büyük miktarlardaki verileri işlemek ya da yedeklemek, web içeriği barındırmak veya sunucusuz uygulamalar ile bulut sunucusu ya da container tabanlı uygulamalar arasında dosya paylaşmak için idealdir.

Amazon CloudFront isteklerine yanıt olarak kod çalıştırma

AWS Lambda, Lambda@Edge sayesinde kodunuzu kaynak sunuculardan ve görüntüleyenlerden gelen içerik isteği gibi Amazon CloudFront olaylarına yanıt olarak kodunuzu dünyanın farklı yerlerindeki AWS konumlarında çalıştırabilir. Bu sayede son kullanıcılarınıza daha düşük gecikme süresi ile daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş içerik sunabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin »

Birden fazla işlevi düzenleme

AWS Step Functions ile iş akışı oluşturarak karmaşık veya uzun süreli görevler için birden fazla AWS Lambda işlevini birlikte çalıştırabilirsiniz. Step Functions sıralı, paralel, dal oluşturma ve hata işleme adımlarını kullanarak Lambda işlevi koleksiyonu tetikleyen iş akışları tanımlamanızı sağlar. Step Functions ve Lambda ile uygulamalar ve arka uçlar için durum bilgisine sahip olan uzun süreli işlemler oluşturabilirsiniz.

Entegre güvenlik modeli

AWS Lambda yerleşik AWS SDK ve AWS Identity and Access Management (IAM) entegrasyonu ile kodunuzun diğer AWS hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmesini sağlar. AWS Lambda, kodunuzu varsayılan olarak bir VPC içinde çalıştırır. Dilerseniz AWS Lambda’yı kendi VPC’nizin arkasındaki kaynaklara erişecek şekilde yapılandırabilir, bu sayede özel güvenlik grupları ve ağ erişimi denetim listelerinden faydalanarak Lambda işlevlerinin VPC içindeki kaynaklara erişmesini sağlayabilirsiniz.

AWS Lambda SOC, HIPAA, PCI ve ISO ile uyumludur. Güncel Lambda sertifika ve uygunluk hazırlığı bilgileri için lütfen kapsam içindeki hizmetler sayfasının tamamını inceleyin.

Güven ve bütünlük denetimleri

AWS Lambda için Kod İmzalama, Lambda işlevlerinizde sadece onaylı geliştiriciler tarafından yayınlanmış ve üzerinde değişiklik yapılmamış kodların dağıtılacağını doğrulamanıza olanak tanıyan güven ve bütünlük denetimleri sunar. Dijital olarak imzalanmış kod yapıtları oluşturmanız ve dağıtım anında imzaları doğrulamak üzere Lambda işlevlerinizi yapılandırmanız yeterlidir. Bu sayede bir yandan büyük geliştirici ekiplerinde bile geliştirme faaliyetlerinizin hızını ve çevikliğini artırabilir, bir yandan da yüksek güvenlik standartları uygulayabilirsiniz.

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz

AWS Lambda ile sunucu birimi yerine yürütme süresi için ödeme yaparsınız. Lambda işlevlerini kullandığınızda yalnızca sunulan istek sayısına ve kodunuzu çalıştırmak için gerekli olan işlem süresine göre ödeme yaparsınız. Faturalama 1 milisaniye ve katları olarak hesaplanır ve bu sayede günde birkaç istekten saniyede binlerce isteğe otomatik olarak kolayca ölçeklendirilen bu hizmetten uygun maliyetlerle faydalanmanız sağlanır. Eş Zamanlı Tedarik ile yapılandırdığınız eş zamanlılık tutarı için ve yapılandırdığınız süre için ödeme yaparsınız. İşleviniz için Eş Zamanlı Tedarik etkinleştirildiğinde ve bunu uyguladığınızda, İstekler ve Süre için ödeme yaparsınız. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS Lambda Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Esnek kaynak modeli

İşlevleriniz için ayırmak istediğiniz bellek miktarını seçebilir ve AWS Lambda’nın da buna uygun CPU gücü, ağ bant genişliği ve disk G/Ç değerleri belirlemesini sağlayabilirsiniz.

Lambda'yı en sevdiğiniz operasyonel araçlarla entegre edin

AWS Lambda uzantıları, Lambda'yı en sevdiğiniz izleme, gözlenebilirlik, güvenlik ve yönetim araçlarıyla kolayca entegre etmenize olanak tanır. Lambda uzantıları, işlev kodunuzun yürütüldüğü Lambda yürütme ortamında çalışır. Lambda uzantılarıyla, hassas tanılama bilgilerini kaydedebilir ve işlev günlükleri, ölçümler ve izlemeleri istediğiniz bir konuma gönderebilirsiniz. Ayrıca Lambda'nın yürütme ortamı içinde güvenlik aracılarını operasyonel iş yükü olmadan ve işlevlerinizin performansı üzerinde minimum etkiyle entegre edebilirsiniz.

AWS Lambda fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın