İsteğe Bağlı bulut sunucularında yalnızca kullandığınız EC2 bulut sunucuları için ücret ödersiniz. İsteğe Bağlı bulut sunucuları kullanarak donanım planlama, satın alma ve donanıma bakım yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz. 

İsteğe Bağlı bulut sunucuları, işlem kapasitesi için uzun vadeli taahhüt olmaksızın saatlik veya saniyelik (en az 60 saniye) ödeme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük, değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki fiyatlandırma, belirtilen işletim sisteminde (“Windows Kullanımı” fiyatları Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ve 2019 için geçerlidir) özel ve genel AMI'ler çalıştırma maliyetini içerir. Amazon ayrıca, SQL Server yüklü Microsoft Windows çalıştıran Amazon EC2, SUSE Linux Enterprise Server çalıştıran Amazon EC2, Red Hat Enterprise Linux çalıştıran Amazon EC2 ve IBM çalıştıran Amazon EC2 için de farklı fiyatlandırmalara tabi olan ek bulut sunucuları sağlar.

AWS'yi Ücretsiz Kullanmaya Başlayın

Ücretsiz Hesap Oluşturun

AWS Ücretsiz Kullanımı, bir yıl boyunca her ay 750 saat Linux ve Windows t2.micro bulut sunucuları kullanımını içerir. Ücretsiz Kullanım kapsamında kalmak için yalnızca EC2 Mikro bulut sunucularını kullanın.

AWS Ücretsiz Kullanımının Ayrıntılarını Görüntüleyin »

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

* Bu sayı, bu bulut sunucusu tipi için varsayılan ve en yüksek vCPU sayısıdır. Bu bulut sunucusu türünü başlatırken özel bir vCPU sayısı belirtebilirsiniz. Geçerli vCPU sayısı ve bu özelliği kullanmaya başlama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Optimize CPUs belgelerinin yer aldığı bu sayfayı ziyaret edin.  

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Fiyatlandırma, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saati başına geçerlidir. Kullanılan her kısmi bulut sunucusu saati, Linux Bulut sunucuları için saniyelik olarak, diğer tüm bulut sunucuları içinse tam saat olarak faturalandırılır.

Bu vCPU sayısı, belirtilen EC2 bulut sunucusu tipi için varsayılan ve en yüksek vCPU sayısıdır. Bu bulut sunucusu türünü başlatırken özel bir vCPU sayısı belirtebilirsiniz. Bulut sunucusu fiyatlandırması yukarıda gösterilenle aynı kalır. Geçerli vCPU sayısı ve bu özelliği kullanmaya başlama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Optimize CPUs belgelerinin yer aldığı bu sayfayı ziyaret edin.

T1, M1, C1, CC2, M2, CR1, CG1, I2, HS1, M3, C3 veya R3 bulut sunucularını mı arıyorsunuz? Önceki Nesil Bulut Sunucuları sayfasına bakın.

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon EC2'de "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

 

Aylık Veri Aktarımı 500 TB’tan fazlaysa lütfen bize ulaşın.

Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway ve Amazon CloudWatch Logs genelinde internete yönelik Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) ve Amazon ElastiCache bulut sunucularında "içeri" ve "dışarı" aktarılan ya da Esnek Ağ Arabirimlerinde aynı AWS Bölgesi içindeki Erişilebilirlik Alanları veya VPC Eşleme bağlantıları üzerinden aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.

IPv4: Genel veya Esnek IPv4 adresinde “içeri” ve “dışarı” aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.
IPv6: Farklı bir VPC’deki bir IPv6 adresinde “içeri” ve “dışarı” aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.

Aynı Erişilebilirlik Alanındaki Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache bulut sunucuları ve Esnek Ağ Arabirimleri arasında veri aktarımı ücretsizdir. VPC eşlemesi kullanarak veri aktarıyorsanız yukarıya bakın.

Aynı AWS Bölgesindeki Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS veya Amazon SimpleDB ve Amazon EC2 bulut sunucuları arasında veri aktarımı ücretsizdir. PrivateLink uç noktaları aracılığıyla erişilen AWS Hizmetleri için burada açıklandığı gibi standart PrivateLink ücretleri uygulanır.

Aynı AWS Bölgesinde özel IP adresleri kullanan Amazon Classic ve Uygulama Elastic Load Balancer’larında “içeri” ve “dışarı” veri aktarımının yanı sıra EC2 bulut sunucuları ile yük dengeleyici arasında veri aktarımı ücretsizdir.


Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, EC2 bulut sunucularının EBS birimi üzerinde tedarik edilmiş IOPS'yi tam olarak kullanmalarını sağlar. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, Amazon EC2 ve Amazon EBS arasında tahsis edilmiş aktarım hızı sağlar. Aktarım hızı kullanılan bulut sunucusu türüne bağlı olarak 500 Mb/sn. – 4.000 Mb/sn. arasında seçeneklere sahiptir. Tahsis edilmiş aktarım hızı Amazon EBS G/Ç ve EC2 bulut sunucunuzdaki diğer trafik arasındaki çekişmeyi en aza indirerek EBS birimleriniz için en iyi performansı sağlar. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları hem Standart hem de Tedarik Edilmiş IOPS Amazon EBS birimleri ile kullanım için tasarlanmıştır. Tedarik Edilmiş IOPS birimleri EBS için optimize edilmiş bulut sunucularına bağlandıklarında milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikmelere erişebilirler. Bu birimler çalışmanın %99,9'unda tedarik edilen IOPS performansının %10 yakınında hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mevcut Nesil Bulut Sunucusu tipleri için EBS optimizasyonu varsayılan olarak, herhangi bir ek maliyet olmaksızın etkinleştirilir. Önceki Nesil Bulut Sunucusu türleri için EBS optimizasyonu fiyatları, Önceki Nesil Fiyatlandırması Sayfasında sunulmuştur.

EBS için optimize edilmiş bulut sunucularının saatlik ücreti, desteklenen bulut sunucusu tiplerinin saatlik kullanım ücretine ek olarak uygulanır.

Daha fazla bilgi edinmek için EBS Fiyatlandırma Sayfasını ziyaret edin.

Çalışmakta olan bir bulut sunucusuyla bir Esnek IP (EIP) adresinin ilişkilendirilmesi ücretsizdir. Bu bulut sunucusunu daha fazla EIP ile ilişkilendirirseniz, bulut sunucusuyla ilişkilendirilen her ek EIP için döneme eşit olarak dağıtılacak şekilde ek bir saatlik ücret ödersiniz. Ek EIP kullanma imkanı yalnızca Amazon VPC'de sunulmaktadır.

Esnek IP adreslerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bu IP adresleri çalışmakta olan bir sunucuyla ilişkili olmadığında ya da durdurulmuş bir bulut sunucusu veya bağlantısı kesilmiş bir ağ arabirimiyle ilişkili olduğunda küçük bir saatlik ücret uygularız. Kendi IP’nizi Getirin seçeneğini kullanarak AWS’ye getirdiğiniz bir IP adresi ön ekinden oluşturduğunuz Esnek IP adresleri için ücret uygulanmaz.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.


İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları, kendilerine eşdeğer (İsteğe Bağlı) bulut sunucularının kullanımıyla tam olarak aynı şekilde fiyatlandırılır. Bir Kapasite Rezervasyonu tam olarak kullanılırsa yalnızca bulut sunucusu kullanımı için ücret ödersiniz ve Kapasite Rezervasyonu için ödeme yapmazsınız. Bir Kapasite Rezervasyonu kısmi olarak kullanılırsa, bulut sunucusu kullanımının yanı sıra Kapasite Rezervasyonunun kullanılmayan kısmı için ödeme yaparsınız. Buradan İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


Sınırsız moddaki T2 ve T3 bulut sunucuları için CPU Kredisi ücreti:

  • Linux, RHEL ve SLES için vCPU Saati başına 0,05 USD ve
  • Windows ve SQL Web Yüklü Windows için vCPU Saati başına 0,096 USD

CPU Kredisi fiyatlandırması, İstek Üzerine, Spot ve Rezerve Bulut Sunucuları dahil olmak üzere tüm bulut sunucusu boyutları için ve tüm bölgelerde aynıdır.

CPU Kredisi ücretlendirmesinin ne zaman uygulandığı konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Sınırsız Mod belgeleri.

Fiyatları görmek için Amazon Cloudwatch Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Auto Scaling, Amazon CloudWatch tarafından etkinleştirilir ve ek ücrete tabi değildir. Auto Scaling ile başlatılan her bulut sunucusu otomatik olarak izlenecek şekilde etkinleştirilir ve ilgili Amazon Cloudwatch ücretleri uygulanır.

Fiyatları görmek için Elastic Load Balancing sayfasını ziyaret edin.

AWS GovCloud, ABD kamu kurumlarının ve yüklenicilerinin kendilerine özgü yasal düzenleme ve mevzuat uyumluluğu gereksinimlerini karşılayarak hassas iş yüklerini buluta taşımasına imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış bir AWS bölgesidir. Fiyatlandırma dahil olmak üzere yeni AWS GovCloud Bölgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS GovCloud Web Sayfasını ziyaret edin.

* Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm bölgelerdeki Ücretsiz Katman kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır – kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. IBM çalıştıran Amazon EC2 veya AWS GovCloud bölgesi dahil değildir. Diğer ayrıntılar ve kısıtlamalar hakkında bilgi edinmek için bkz. teklif koşulları.
** Yeni AWS müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanım katmanı kapsamında AWS GovCloud bölgeleri hariç olmak üzere bir yıl boyunca her ay ücretsiz olarak tüm AWS hizmetlerinde toplam 15 GB dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.
*** Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB ve Amazon VPC'de Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

(Amazon EC2, Amazon Web Services, Inc. tarafından satılır)