İstek Üzerine Fiyatlandırma

İsteğe Bağlı bulut sunucuları, işlem kapasitesi için uzun vadeli taahhüt olmaksızın saatlik veya saniyelik (en az 60 saniye) ödeme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede donanım planlama, satın alma ve donanım bakımı yapmanın getirdiği maliyetlerden ve karmaşıklıklardan kurtulabilir, genellikle büyük ve sabit olan maliyetleri daha küçük ve değişken maliyetlere dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki fiyatlandırma, belirtilen işletim sisteminde ("Windows Kullanımı" fiyatları Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ve 2019 için geçerlidir) özel ve genel AMI'ler çalıştırma maliyetini içerir. Amazon ayrıca SQL Server yüklü Microsoft Windows çalıştıran Amazon EC2, SUSE Linux Enterprise Server çalıştıran Amazon EC2, Red Hat Enterprise Linux çalıştıran Amazon EC2 için ek bulut sunucuları sağlar. 

Fiyatlandırma, her bulut sunucusu için bulut sunucusunun başlatıldığı an ile sonlandırıldığı veya durdurulduğu an arasında kullanılan bulut sunucusu saati başına geçerlidir. Kullanılan her kısmi bulut sunucusu saati, Linux, Windows, SQL Enterprise Yüklü Windows, SQL Standard Yüklü Windows, SQL Web Yüklü Windows Bulut Sunucuları için saniye başına ve diğer tüm bulut sunucusu tipleri için tam saat olarak faturalandırılacaktır.

Bu vCPU sayısı, belirtilen EC2 bulut sunucusu tipi için varsayılan ve en yüksek vCPU sayısıdır. Bu bulut sunucusu türünü başlatırken özel bir vCPU sayısı belirtebilirsiniz. Bulut sunucusu fiyatlandırması yukarıda gösterilenle aynı kalır. Geçerli vCPU sayısı ve bu özelliği kullanmaya başlama hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için CPU Optimizasyonu belgelerinin yer aldığı bu sayfayı ziyaret edin.

T1, M1, C1, CC2, M2, CR1, CG1, I2, HS1, M3, C3 veya R3 bulut sunucularını mı arıyorsunuz? Önceki Nesil Bulut Sunucuları sayfasına göz atın.

Veri Aktarımı

Aşağıdaki fiyatlandırma, Amazon EC2'de "içeri" ve "dışarı" aktarılan verileri temel alır.

Aylık Veri Aktarımı 500 TB'tan fazlaysa lütfen bize ulaşın.

Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell ve Amazon CloudWatch Logs genelinde İnternete Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.

Aynı AWS Bölgesi içinde Veri Aktarımı

Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) ve Amazon ElastiCache bulut sunucularında "içeri" ve "dışarı" aktarılan ya da Esnek Ağ Arabirimlerinde aynı AWS Bölgesi içindeki Erişilebilirlik Alanları veya VPC Eşleme bağlantıları üzerinden aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.

IPv4: Genel veya Esnek IPv4 adresinde “içeri” ve “dışarı” aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.
IPv6: Farklı bir VPC’deki bir IPv6 adresinde “içeri” ve “dışarı” aktarılan veriler, her iki yönde de 0,01 USD/GB olarak ücretlendirilir.

Aynı Erişilebilirlik Alanındaki Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache bulut sunucuları ve Esnek Ağ Arabirimleri arasında veri aktarımı ücretsizdir.

Aynı AWS Bölgesindeki Amazon S3, Amazon EBS direkt API’lar*, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS veya Amazon SimpleDB ve Amazon EC2 bulut sunucuları arasında doğrudan veri aktarımı (uç noktalarına bakın) ücretsizdir. Veri aktarımınızın yolunda diğer AWS hizmetleri varsa bu hizmetlerin ilgili veri işleme ücretlerini ödersiniz. Bu hizmetler arasında PrivateLink uç noktaları, NAT Ağ Geçidi ve Transit Gateway yer almaktadır.

*Amazon EBS doğrudan API'ler için, FIPS Uç Noktaları kullanılırsa veri aktarım ücretleri uygulanır.

Aynı AWS VPC'de özel IP adresleri kullanan Amazon Classic ve Uygulama Elastic Load Balancer'larında "içeri" ve "dışarı" veri aktarımının yanı sıra EC2 bulut sunucuları ile yük dengeleyici arasında veri aktarımı ücretsizdir.


Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisi'ne tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

EBS İçin Optimize Edilmiş Bulut Sunucuları

EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, EC2 bulut sunucularının EBS birimi üzerinde tedarik edilmiş IOPS'yi tam olarak kullanmasını sağlar. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, Amazon EC2 ve Amazon EBS arasında tahsis edilmiş aktarım hızı sağlar. Aktarım hızı kullanılan bulut sunucusu türüne bağlı olarak 500 Mb/sn. – 4.000 Mb/sn. arasında seçeneklere sahiptir. Tahsis edilmiş aktarım hızı, Amazon EBS G/Ç ve EC2 bulut sunucunuzdaki diğer trafik arasındaki çekişmeyi en aza indirerek EBS birimleriniz için en iyi performansı sağlar. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları hem Standart hem de Tedarik Edilmiş IOPS Amazon EBS birimleri ile kullanım için tasarlanmıştır. Tedarik Edilmiş IOPS birimleri, EBS için optimize edilmiş bulut sunucularına bağlandıklarında milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikmelere erişebilirler. Bu birimler çalışmanın %99,9'unda tedarik edilen IOPS performansının %10 yakınında hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mevcut Nesil Bulut Sunucusu tipleri için EBS optimizasyonu varsayılan olarak, herhangi bir ek maliyet olmaksızın etkinleştirilir. Önceki Nesil Bulut Sunucusu türleri için EBS optimizasyonu fiyatları, Önceki Nesil Fiyatlandırması Sayfasında sunulmuştur.

EBS için optimize edilmiş bulut sunucularının saatlik ücreti, desteklenen bulut sunucusu tiplerinin saatlik kullanım ücretine ek olarak uygulanır.

Esnek IP Adresleri

Çalışmakta olan bir bulut sunucusuyla bir Esnek IP (EIP) adresinin ilişkilendirilmesi ücretsizdir. Bu bulut sunucusunu daha fazla EIP ile ilişkilendirirseniz, bulut sunucusuyla ilişkilendirilen her ek EIP için döneme eşit olarak dağıtılacak şekilde ek bir saatlik ücret ödersiniz. Ek EIP kullanma imkanı yalnızca Amazon VPC'de sunulmaktadır.

Esnek IP adreslerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bu IP adresleri çalışmakta olan bir sunucuyla ilişkili olmadığında ya da durdurulmuş bir bulut sunucusu veya bağlantısı kesilmiş bir ağ arabirimiyle ilişkili olduğunda küçük bir saatlik ücret uygularız. Bring Your Own IP (Kendi IP’nizi Getirin) seçeneğini kullanarak AWS’ye eklediğiniz bir IP adresi ön ekinden oluşturduğunuz Esnek IP adresleri için ücret uygulanmaz.

Taşıyıcı IP Adresleri

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı, Japonya Tüketim Vergisi'ne tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Elastic Load Balancing

Fiyatları görmek için Elastic Load Balancing sayfasını ziyaret edin.

İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları

İsteğe Bağlı Kapasite Rezervasyonları, kendilerine eşdeğer (İsteğe Bağlı) bulut sunucularının kullanımıyla tam olarak aynı şekilde fiyatlandırılır. Bir Kapasite Rezervasyonu tam olarak kullanılırsa yalnızca bulut sunucusu kullanımı için ücret ödersiniz ve Kapasite Rezervasyonu için ödeme yapmazsınız. Bir Kapasite Rezervasyonu kısmi olarak kullanılırsa, bulut sunucusu kullanımının yanı sıra Kapasite Rezervasyonunun kullanılmayan kısmı için ödeme yaparsınız. Buradan İstek Üzerine Kapasite Rezervasyonları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

T2/T3/T4g Sınırsız Mod Fiyatlandırması

T4g Unlimited bulut sunucuları için CPU Kredileri Linux, RHEL ve SLES için vCPU saati başına 0,04 USD. 

Sınırsız moddaki T2 ve T3 bulut sunucuları için CPU Kredisi ücreti:

  • Linux, RHEL ve SLES için vCPU Saati başına 0,05 USD ve
  • Windows ve SQL Web Yüklü Windows için vCPU Saati başına 0,096 USD

CPU Kredisi fiyatlandırması; İstek Üzerine, Spot ve Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları dahil olmak üzere tüm bulut sunucusu boyutları için ve tüm bölgelerde aynıdır.

CPU Kredisi ücretlendirmesinin ne zaman uygulandığı konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Sınırsız Mod belgeleri.

Amazon CloudWatch

Fiyatları görmek için Amazon Cloudwatch Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Amazon Elastic Block Store

Daha fazla bilgi edinmek için EBS Fiyatlandırma Sayfasını ziyaret edin.

Amazon EC2 Auto Scaling

Auto Scaling, Amazon CloudWatch tarafından etkinleştirilir ve ek ücrete tabi değildir. Auto Scaling ile başlatılan her bulut sunucusu otomatik olarak izlenecek şekilde etkinleştirilir ve ilgili Amazon Cloudwatch ücretleri uygulanır.

AWS GovCloud Bölgesi

AWS GovCloud, ABD kamu kurumlarının ve yüklenicilerinin kendilerine özgü yasal düzenleme ve mevzuat uyumluluğu gereksinimlerini karşılayarak bunların hassas iş yüklerini buluta taşımasına imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış bir AWS bölgesidir. Fiyatlandırma dahil olmak üzere yeni AWS GovCloud Bölgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS GovCloud Web Sayfasını ziyaret edin.

* Her ay AWS GovCloud Bölgesi hariç tüm bölgelerdeki Ücretsiz Katman kullanımınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır – kullanılmayan aylık haklar bir sonraki aya devretmez. IBM çalıştıran Amazon EC2 veya AWS GovCloud bölgesi dahil değildir. Daha fazla bilgi ve diğer kısıtlamalar için teklif koşullarına göz atın.
** Fiyat katmanları hesaplanırken Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell ve Amazon CloudWatch Logs genelinde İnternete Dışarı Veri Aktarımı kullanımlarınızın toplamı göz önünde bulundurulur.

(Amazon EC2, Amazon Web Services, Inc. tarafından satılır)

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Amazon EC2'yi ücretsiz olarak kullanmaya başlamanın birkaç yolu vardır.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon EC2 ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın