Herhangi bir iş yükü için işlem

Sunucular, container'lar ve sunucusuz bilişim

Milyonlarca organizasyon AWS Compute platformunda çeşitli iş yüklerini çalıştırır. Onuncu yılında Bulut Altyapısı ve Platformu Hizmetleri için Magic Quadrant Lideri olarak tanınan AWS Lyft, Netflix, Coca-Cola ve Moderna gibi organizasyonlara dünyanın en güvenilir, güvenli ve kabiliyetli bulutlarından birinde altyapı masraflarını düşürme ve inovasyonu hızlandırma konusunda yardımcı olmaktadır.

İş yükleriniz için doğru işlem

AWS işlem için en geniş ve en derin işlevselliği sunar. Amazon EC2 depolama ve ağ iletişimi seçimi ile altyapınızın yönetimi için ayrıntılı denetim sağlar. AWS container hizmetleri container'larınızı çalıştırmak için en iyi ve esnek hizmet seçeneği sunmaktadır. AWS Lambda 150'den fazla yerel olarak entegre edilmiş AWS ve SaaS kaynaklarından olaylara yanıt olarak kod çalıştırmanıza olanak sağlar.

Fikirden pazarlamaya hızla geçin

AWS son teknolojide hızla oluşturma, dağıtma ve markete getirmenin birçok yolunu sağlar. AWS'ye özgü AWS Nitro System hızla yenilik yapmamamızı sağlar; bu da her zaman son teknolojide oluşturacağınız anlamına gelir. Düşük, tahmin edilebilir bir fiyata ve AWS Lambda ile sunucusuz bilişim için sanal bir özel sunucu olarak Amazon Lightsail hızla başlamanıza yardımcı olur.

Güvenlik, yerleşik

AWS, ikinci en büyük bulut sağlayıcısının sahip olduğundan önemli ölçüde daha fazla güvenlik, uygunluk ve yönetim hizmetleri ile temel özellikler sunar. Bulut sunucusu donanımını sürekli izlemek, korumak ve doğrulamak ve potansiyel saldırı yüzeylerini en aza indirmek üzere yonga düzeyinde yerleşik AWS Nitro System Security kullanılır. AWS ayrıca PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 ve NIST800-171 dâhil olmak üzere diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla güvenlik standardını ve sertifikasını destekler.

Maliyetleri optimize etme esnekliği

AWS compute ile yalnızca gereksinim duyduğunuz bulut sunucu ve hizmetler için bunları kullandığınız süre boyunca uzun vadeli bir sözleşme ya da karmaşık bir lisanslama süreci gerekmeden ödeme yaparsınız. Fiyat performansını geliştirmek ve maliyetleri daha fazla optimize etmesi için araçlar ve inovatif fiyatlandırma modelleri geliştirmek üzere size otomatikleştirilmiş öneriler sunuyoruz. EC2 Spot ile isteğe bağlı fiyatlandırmada %90'a kadar tasarruf yapabilirsiniz veya Savings Plans ile tek faturada bulut sunucularında, container'larda ve sunucusuzda %72'ye kadar tasarruf yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğunda işlem yapın

AWS, buluttan veri merkezinize uç noktaya tutarlı hizmet dizileri dağıtan tek bulut sunucusudur. AWS Outposts AWS altyapısını, hizmetlerini, API'lerini ve araçlarını neredeyse tüm tesislere genişletir. Amazon ECS and EKS Anywhere bulutta kullandığınız aynı türdeki API'ler ve küme yönetimini kullanarak container'ları yerinde çalıştırmanıza izin verir. AWS Wavelength dünyadaki telekomünikasyon şirketleri boyunca çok düşük gecikmeli 5G etkinleştirilmiş uygulamalar teslim eder.

neredeyse her iş ihtiyacı

için kullanıma sunulan 400'den fazla bulut sunucusu

%80:

bulutta çalışan tüm container'lı uygulamalar arasında AWS'de çalışanların oranı*

%84:

Kubernetes iş yükünün AWS'deki tüm Kubernetes iş yüklerine oranı*

80

çoklu, fiziksel olarak ayrı ve yalıtılmış Erişilebilirlik Alanı

Düşük gecikme süreli yüksek aktarım hızlı

ve yüksek oranda yedekli 25 AWS Bölgesi

Geçişi ve oluşturması kolay uygulamalar

AWS hızlı ve kolay bir şekilde başlamak için birden fazla yol sunar. Amazon Lightsail düşük ve öngörülebilir bir fiyatta basit bir bulut platformu sunar. AWS Amplify ön uç web ve mobil geliştiricilerinin ölçeklenebilir tam yığın uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan bir dizi araç ve hizmettir. AWS Marketplace, bağımsız yazılım satıcıları tarafından sunulan binlerce yazılımın listelendiği ve AWS üzerinde çalışan yazılımları bulmayı, test etmeyi, satın almayı ve dağıtmayı kolaylaştıran dijital bir katalogdur. Süreç boyunca yardımcı olmak üzere AWS Managed Services, AWS Professional Services, AWS Training and Certification ve AWS Support'un yanı sıra geçiş araçları mevcuttur. Sistem entegratörleri, ISV'ler ve SaaS çözüm ortakları dâhil olmak üzere en büyük ve hareketli çözüm ortağı topluluğuna sahibiz.

 

AWS İşlem hizmetleri

Kategori
Hizmet açıklaması
AWS hizmeti
Sunucular (Sanal makineler)
Bulutta güvenli ve yeniden boyutlandırılabilen işlem kapasitesi (sanal sunucular)

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Bulutta güvenli ve yeniden boyutlandırılabilen işlem kapasitesi. Uygulamalarınızı gerektiğinde ön taahhütte bulunmadan başlatın. 

Hata toleranslı iş yüklerini, %90'a varan indirimli fiyatlarla çalıştırın

Amazon EC2 Spot

AWS Cloud’daki kullanılmayan EC2 kapasitesinden faydalanın. Spot Bulut Sunucuları, İsteğe Bağlı fiyatlarına kıyasla %90'a varan indirimlerle sunulur.

Değişen talebi karşılamak için otomatik olarak işlem kapasitesi ekleyin veya kaldırın

Amazon EC2 Auto Scaling

Uygulama erişilebilirliğini koruyun ve EC2 bulut sunucularını tanımladığınız koşullara göre otomatik olarak ekleyin veya kaldırın.

Size bir uygulama veya web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunan, kullanımı kolay bir bulut platformu

Amazon Lightsail

Uygun ve öngörülebilir bir fiyata sanal sunucular, depolama, veritabanları ve ağ iletişimi.

Her ölçekte tam olarak yönetilen batch processing

AWS Batch

Her ölçekte iş grubu çalıştırın.

Container'lar
Container'ları çalıştırmak için son derece güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir bir yöntem

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Docker container'ları çalıştırın ve yönetin.

Container'ları müşteri tarafından yönetilen altyapıda çalıştırın

Amazon ECS Anywhere

 

Container görüntülerinizi kolayca depolayın, yönetin ve dağıtın

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Docker görüntülerini depolayın ve alın.

Tam olarak yönetilen Kubernetes hizmeti

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

AWS'de yönetilen kubernetes çalıştırın.

Kubernetes kümelerini kendi alt yapınızda oluşturun ve çalıştırın

Amazon EKS Anywhere

 

Container'lar için sunucusuz işlem

AWS Fargate

Sunucuları veya kümeleri yönetmeden container çalıştırma.

Tam olarak yönetilen bir hizmette container’a alınmış uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

AWS App Runner

Geliştiriciler için geniş ölçekte üretim web uygulamaları kolaylaştırıldı.

Sunucusuz
Sunucuları düşünmek zorunda kalmadan kod çalıştırın. Yalnızca kullandığınız işlem süresi için ödeme yapın

AWS Lambda

Sunucu tedarik etmek veya yönetmek zorunda kalmadan kod çalıştırın.

Uç ve hibrit
Gerçekten tutarlı bir hibrit deneyimi için AWS altyapısını ve hizmetlerini şirket içinde çalıştırın

AWS Outposts

Tam olarak yönetilen ve AWS altyapısı, AWS hizmetleri, API'ler ile araçları gerçekten tutarlı bir hibrit deneyim için neredeyse tüm veri merkezlerini, ortak konum alanlarını veya yerinde tesisleri kapsayacak şekilde genişleten bir hizmettir.

Sağlam veya bağlantısı kesilmiş uç ortamlarında veri toplama ve işleme

AWS Snow Ailesi

AWS Snowcone ve AWS Snowball’dan oluşan Snow Ailesi, dahili işlem özelliklerine sahip bir dizi fiziksel cihaz ve kapasite noktası sunar.

5G cihazlar için ultra düşük gecikme süreli uygulamalar sağlayın

AWS Wavelength

Mobil cihazlara ve son kullanıcılara on milisaniyeden kısa gecikme süreleri sunan uygulamalar oluşturun

Hızlı bir şekilde genişletmek ve buluta geçmek üzere tüm vSphere iş yüklerine yönelik tercih edilen hizmet.

VMware Cloud on AWS

Özel donanım olmadan hibrit bulut oluşturun.

Gecikme açısından hassas uygulamaları son kullanıcılara daha yakın konumda çalıştırın

AWS Local Zones

Uygulamaların gecikme açısından hassas kısımlarını belirli bir coğrafyadaki son kullanıcılara ve kaynaklara yerel olarak kolayca çalıştırarak milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme süreleri sunun.

Maliyet ve kapasite yönetimi
AWS işlem kullanımında %72'ye varan tasarruflar sağlayan esnek fiyatlandırma modeli

AWS Savings Plan

AWS işlem kullanımında %72'ye varan tasarruflar sağlayan esnek fiyatlandırma modeli

Maliyetleri azaltmak ve performansı artırmak amacıyla iş yükleriniz için ideal AWS İşlem kaynaklarını önerir

AWS Compute Optimizer

En uygun AWS işlem kaynaklarını belirleyin.

Web uygulamalarını ve hizmetlerini dağıtmak ve ölçeklendirmek için kullanımı kolay hizmet

AWS Elastic Beanstalk

Web uygulamalarını çalıştırın ve yönetin.

Güvenli Linux veya Windows Server görüntüleri oluşturun ve bunların devamlılığını sağlayın

EC2 Image Builder

Güvenli görüntüler oluşturup bunların devamlılığını sağlayın.

Gelen uygulama trafiğini otomatik olarak birden çok hedefe dağıtın

Elastic Load Balancing

Ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik sayesinde tüm uygulamalarınız için hata toleransı sağlayın.

AWS İşlem hizmetleri

Kategori Hizmet açıklaması AWS hizmeti
Sanal makineler Bulutta güvenli ve yeniden boyutlandırılabilen işlem kapasitesi (sanal sunucular) Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Hata toleranslı iş yüklerini, %90'a varan indirimli fiyatlarla çalıştırın
Amazon EC2 Spot Bulut Sunucuları
Değişen talebi karşılamak için otomatik olarak işlem kapasitesi ekleyin veya kaldırın Amazon EC2 Autoscaling
Size bir uygulama veya web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunan, kullanımı kolay bir bulut platformu Amazon Lightsail
Container'lar Container'ları çalıştırmak için son derece güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir bir yöntem Amazon Elastic Container Service (ECS)
Container'ları müşteri tarafından yönetilen altyapıda çalıştırın Amazon ECS Anywhere
Container görüntülerinizi kolayca depolayın, yönetin ve dağıtın Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Tam olarak yönetilen Kubernetes hizmeti Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Kubernetes kümelerini kendi alt yapınızda oluşturun ve çalıştırın Amazon EKS Anywhere
Container'lar için sunucusuz işlem AWS Fargate
Tam olarak yönetilen bir hizmette container’a alınmış uygulamalar oluşturun ve çalıştırın AWS App Runner
Sunucusuz Sunucuları düşünmek zorunda kalmadan kod çalıştırın. Yalnızca kullandığınız işlem süresi için ödeme yapın AWS Lambda
Uç ve hibrit
Gerçekten tutarlı bir hibrit deneyimi için AWS altyapısını ve hizmetlerini şirket içinde çalıştırın AWS Outposts
Sağlam veya bağlantısı kesilmiş ortamlar için fiziksel uç işlemi ve depolama aygıtları AWS Snow Ailesi
5G cihazlar için ultra düşük gecikme süreli uygulamalar sağlayın AWS Wavelength
Hızlı bir şekilde genişletmek ve buluta geçmek üzere tüm vSphere iş yüklerine yönelik tercih edilen hizmet. VMware Cloud on AWS
Gecikme açısından hassas uygulamaları son kullanıcılara daha yakın konumda çalıştırın AWS Local Zones
Maliyet ve kapasite yönetimi AWS işlem kullanımında %72'ye varan tasarruflar sağlayan esnek fiyatlandırma modeli AWS Savings Plan
Maliyetleri azaltmak ve performansı artırmak amacıyla iş yükleriniz için ideal AWS İşlem kaynaklarını önerir AWS Compute Optimizer
Web uygulamalarını ve hizmetlerini dağıtmak ve ölçeklendirmek için kullanımı kolay hizmet AWS Elastic Beanstalk
Güvenli Linux veya Windows Server görüntüleri oluşturun ve bunların devamlılığını sağlayın EC2 Image Builder
Gelen uygulama trafiğini otomatik olarak birden çok hedefe dağıtın Elastic Load Balancing (ELB)

AWS Nitro System

İster uygulamaların şirket içinden geçişini yapın isterseniz uygulamaları bulutta yerel olarak oluşturun, AWS Nitro System üzerinde oluşturulan EC2 bulut sunucularını kullanabilirsiniz. AWS Nitro System, AWS'nin daha hızlı inovasyon yapmasını, müşterilerimiz için maliyeti daha da azaltmasını ve daha yüksek güvenlik ile yeni bulut sunucusu türleri gibi ekstra avantajlar sunmasını sağlar. AWS, sanallaştırma altyapımızı tamamen yeniden tasarladı. Geleneksel olarak hipervizörler; fiziksel donanımı ve bios'u korur, CPU'yu, depolamayı, ağ iletişimini sanallaştırır ve zengin bir yönetim becerisi seti sağlar. Nitro System ile, bu işlevleri birbirlerinden ayırabiliriz, bunları tahsis edilmiş donanım ve yazılıma taşıyabiliriz ve bir sunucunun tüm kaynaklarını müşterilere sunarak maliyetlerimizi azaltabiliriz.

Nitro System üç ana parçadan oluşur: Nitro Cards, Nitro Security Chip ve Nitro Hypervisor. Nitro Cards; VPC, EBS ve Bulut Sunucusu Geçici Diski gibi işlevler için G/Ç işlemlerini taşıyan ve hızlandıran, bunun sonucunda da genel sistem performansını artıran bir grup karttır. Nitro Security Chip; sanallaştırma ve güvenlik işlevlerinin tahsis edilmiş donanım ve yazılıma taşınması sayesinde, en aza indirilmiş saldırı yüzeyi ile en güvenli bulut platformunu sunar. Ayrıca, kilitli bir güvenlik modeli, Amazon çalışanları da dahil olmak üzere tüm yönetici erişimlerini engelleyerek insan hatası ve kurcalama olasılığını ortadan kaldırır. Nitro Hypervisor, bellek ve CPU tahsisini yöneten ve çıplak metalden ayırt edilemez bir performans sunan basit bir hipervizördür.

Müşteriler

 • Expedia (1)
 • Lyft Logo
 • Moderna
 • iRobot
 • Redfin
 • Volkswagen
 • Expedia
 • 200x100_Featured-Customer-Expedia

  Expedia Group, önümüzdeki iki ila üç yılda şirket içindeki veri merkezlerinde bulunan görev açısından kritik uygulamaların %80'ini buluta geçirme planlarıyla her konuda AWS'ye güveniyor. Expedia Group AWS sayesinde daha esnek hale geldi. Expedia Group'un geliştiricileri, şirketin milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlarken daha hızlı yenilik yapmayı başardı.

  Müşteri öyküsünü okuyun »

 • Lyft
 • Lyft Logo

  Lyft, şirket olarak daha hızlı hareket etmek ve hızlanarak artan büyümesini yönetmek için AWS'yi kullanıyor. Ayrıca müşterilerinin deneyimini oluşturan her unsuru geliştiren 100'den fazla mikro hizmeti desteklemek amacıyla AWS ürünlerinden yararlanıyor.

 • Moderna
 • Scientist Working on Computer In Modern LaboratoryNOTE TO INSPECTOR: all graps, dna models, charts are made by me
  Moderna

  "AWS ile araştırmacılarımız hızlı bir şekilde araştırma deneyleri tasarlayabiliyor ve yürütebiliyor; ayrıca potansiyel olarak hayat kurtaran tedavileri daha hızlı bir şekilde üretime geçirmek için hızlı bir şekilde yeni öngörüler ortaya koyabiliyor... AWS'nin hizmet çeşitliliği ve derinliği hastalar için yeni nesil ilaçlar oluşturma misyonumuzu destekliyor ve COVID-19 ve yaşamı tehdit eden diğer hastalıklar için bir aşı geliştirme konusunda yardımcı oluyor."

  Stéphane Bancel
  Moderna, CEO
 • iRobot
 • An abundance of tubes used for oil and gas industry placed in factory warehouse
  iRobot

  AWS sunucusuz mimari ve bu mimarideki AWS hizmetlerinin kullanım kolaylığı sayesinde geliştiriciler, iş değeri üretmeye zaman ayırabiliyor.

 • Redfin
 • Redfin

  Redfin, AWS'yi kullanarak milyarlarca mülk kaydını yönetirken küçük bir BT ekibiyle hızlı ve hesaplı bir şekilde yenilik yapabiliyor.

 • Volkswagen
 • Industry Image
  Volkswagen

  "Yönetim kolaydı—platforma bir makineyi yüklemek ve sonrasında boyutunu kolaylıkla ihtiyaca göre ayarlamak oldukça kolaydı"

  Sadao Matsuda
  SAP BT Yöneticisi, VWCO