1600x800_5657_hybrid-architecture_video
BT altyapınızı AWS Cloud ile genişletin

Mevcut altyapınızı AWS Cloud ile genişletin

Ücretsiz Kullanmaya Başlayın
AWS Sales Birimine Ulaşın

AWS, hibrit mimariler oluşturmak için kullanılabilecek ağ, depolama, erişim denetimi ve yönetim özellikleri sunar.

Bulut bilişim terminolojisinde hibrit bulut, şirket içi kaynaklarla genel bulut kaynaklarının bir arada kullanılmasını ifade eder. Hibrit bulut bir kuruluşun yüksek verimlilik ve yüksek erişilebilirlik kapsamında uygulamalarıyla verilerini buluta geçirmesini, veri merkezinin kapasitesini artırmasını, bulut temelli yeni özelliklerden faydalanmasını, uygulamalarını müşterilere fiziksel olarak daha yakın hale getirmesini ve yedekleme/olağanüstü durum kurtarma çözümü oluşturmasını sağlar.

Hibrit bulut mimarisi, şirket içi kaynakların bulut kaynaklarıyla entegre edilmesiyle oluşturulur.

Şirket içi ortamda yüksek maliyetli teknoloji yatırımlarına sahip olan kuruluşların çoğu için hibrit mimari üzerinde çalışmak, bulut ortamına giden yolda gerekli bir adımdır. Eski BT sistemlerini geçirmek daha kısa sürer. Bu nedenle şirket içi donanım ve yazılımlar için yüksek maliyetli yeni yatırımlar yapmadan makul bir hibrit bulut stratejisini uygulamaya almanıza yardımcı olabilecek bir bulut sağlayıcısı seçmek, operasyonlarınızı basitleştirme ve işletme hedeflerinize daha kolay ulaşma açısından önemlidir.

AWS, kuruluşlarla dirsek temasında çalışarak depolama, ağ, güvenlik, uygulama geliştirme ve yönetim araçları alanında sektörün en kapsamlı hibrit özelliklerini geliştirmiştir. Bu araçlar buluta entegre olmanızı ve mevcut yatırımlarınızı sorunsuz ve güvenli bir şekilde genişletmenizi kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak mevcut kurumsal uygulamalarınızı AWS’de tam destek ve yüksek performans ile kullanmanızı sağlamak için VMware, Intel, Microsoft ve SAP gibi lider şirket içi platform sağlayıcıları ile stratejik ortaklıklar kurduk.

Johnson & Johnson, AWS ile şirket içi veri merkezi arasında sorunsuz bir ağ mimarisini hayata geçirdi.

Daha fazla bilgi edinin »

Comcast, Xfinity hizmeti için AWS ve şirket içi veri merkezlerinde çalışan bir hibrit uygulama geliştirdi.

Daha fazla bilgi edinin »

MLBAM, oyuncu istatistiklerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için AWS ve şirket içi veri merkezlerinde çalışan bir hibrit uygulama geliştirdi.

Daha fazla bilgi edinin »

 AON, milyonlarca potansiyel senaryo simülasyonu yapan risk azaltma tahminlerini destekleme amacıyla hibrit bir mimari oluşturdu.

Daha fazla bilgi edinin »

Hess, BT altyapısını AWS Cloud’a geçirerek kullanımdan kaldırdı ancak temel işletme operasyonları için hibrit ortamı korudu.

Daha fazla bilgi edinin »

Pacific Life Insurance, hibrit bilişim ortamının bir parçası olarak BT maliyetlerini denetleme konusunda AWS’den yardım aldı.

Daha fazla bilgi edinin »

Hibrit bilişim en temel anlamıyla verilerin bir bölümünün şirket içi ortamda, bir bölümünün de bulutta yer aldığı bir mimari olarak düşünülebilir. Bu mimari genellikle yüksek verimlilik ve yüksek erişilebilirlik kapsamında büyük veri kümelerini uygun maliyetlerle depolama, bulut temelli yeni veritabanlarından faydalanma, verileri fiziksel olarak müşterilere daha yakın yerlere konumlandırma veya yedekleme ve arşivleme çözümü oluşturmak için tercih edilir. AWS her durumda verileri güvenilir ve güvenli bir şekilde depolamak için şirket içi uygulamalarınızla birlikte çalışabilecek çeşitli depolama ve veritabanı hizmetleri sunar. AWS’deki bu hizmetleri kullanmak günümüzün veri merkezlerinde elde ettiğiniz denetim, güvenilirlik ve erişilebilirlik düzeylerinin aynısına veya daha iyisine sahip olmanızı sağlayabilir. Üstelik %99,999999999 dayanıklılık ve güvenli şifreleme üzerine tasarlanmış bir ortam sayesinde verilerinizin koruma altında olduğundan emin olabilirsiniz.

AWS Storage Gateway hizmeti şirket içi ortamlarla AWS Cloud arasında sorunsuz bir hibrit bulut depolama alanı sağlar. Birden çok protokolü destekleyen bu depolama cihazı, yüksek verimliliğe sahip ağ bağlantısı sayesinde neredeyse sınırsız ölçekte yerel performans sunar.

Müşteriler bu cihazı geçiş, ani performans artışı ve depolama katmanlama gibi hibrit bulut iş yükleri için uzak ofislerde ve veri merkezlerinde kullanmaktadır. Storage Gateway sanal gereci, yerel altyapınıza bir dosya sunucusu, yerel disk birimi veya sanal bant kitaplığı (VTL) olarak doğrudan bağlanır. Bu sorunsuz bağlantı, kurumların mevcut şirket içi depolama yatırımlarını AWS bulut depolama alanının yüksek ölçeklenebilirliği, en üst düzey dayanıklılığı ve düşük maliyeti ile güçlendirmesini basitleştirir.

Daha fazla bilgi edinin »

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), bulutta bir ilişkisel veritabanını kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Uygun maliyetli ve yeniden boyutlandırılabilen kapasite sağlamasının yanı sıra zaman alan veritabanı yönetim görevlerini yöneterek uygulamalarınıza ve işinize odaklanma özgürlüğü sunar. Amazon RDS, size tanıdık gelecek altı veritabanı altyapısı arasından seçim yapma imkanı sağlar: Amazon AuroraPostgreSQLMySQLMariaDBOracle, ve Microsoft SQL Server.

Daha fazla bilgi edinin » 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), yazılım geliştiricilere ve BT ekiplerine güvenli, dayanıklı, yüksek oranda ölçeklenebilir bulut depolama alanı sağlar. Amazon S3, web'in herhangi bir yerinde istenen miktarda verinin depolanması ve alınması için basit bir web hizmeti arabirimi olan bir nesne depolama alanıdır. Amazon S3, farklı kullanım amaçlarına göre tasarlanmış olan çeşitli depolama sınıfları sunar. Bunlar sık erişilen veriler için genel amaçlı depolamaya yönelik Amazon S3 Standard; uzun süre saklanan ancak seyrek erişilen verilere yönelik Amazon S3 Standard – Infrequent Access (Standart – IA) ve uzun süreli arşivlemeye yönelik Amazon Glacier'dır. Amazon S3 ayrıca veri performansını yaşam döngüsü boyunca yönetmek için yapılandırılabilir yaşam döngüsü politikaları da sunar.

Daha fazla bilgi edinin »

AWS Snowball, güvenli cihazlar kullanarak AWS Cloud'un içine ve dışına büyük miktarda veri aktaran petabayt ölçeğinde bir veri aktarma hizmetidir. Hibrit operasyonları desteklemek amacıyla terabayt veya petabaytlarca veriyi buluta taşımak yüksek ağ maliyetleri, uzun aktarım süreleri ve güvenlik endişeleri gibi sorunları da beraberinde getirir. Snowball, bu zorluklara basit, hızlı ve güvenli bir çözüm getirir ve maliyeti, yüksek hızlı internet maliyetinin beşte birine kadar düşebilir.

Daha fazla bilgi edinin » 

Hibrit mimarinin bir sonraki katmanı, şirket içindeki kaynaklarla buluttaki kaynaklar arasında bağlantı oluşturarak tek bir kurumsal ortam oluşturmak üzere ortak bir ağ kullanmalarını sağlamaktır. AWS, şirket içi ağ yapılandırmanızı AWS Cloud üzerindeki sanal özel ağlarınızla genişleterek AWS kaynaklarının mevcut kurumsal ağınızın bir parçası gibi çalışmasını sağlayabilir. Dilerseniz fiziksel bağlantınızı veri merkezlerinizle dilediğiniz AWS bölgeleri arasında tahsis edilmiş, tutarlı ve özel ağ iletişimi sağlayarak genişletebilirsiniz.

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), AWS Cloud'un mantıksal olarak yalıtılmış, içinde kendi tanımladığınız sanal bir ağda AWS kaynakları başlatabileceğiniz bir bölümünü tedarik etmenize imkan tanır. Sanal ağ ortamınız üzerinde kendi IP adresi aralığınızı seçme, alt ağlar oluşturma ve yönlendirme tabloları ile ağ geçitleri oluşturma dahil olmak üzere tam denetime sahip olursunuz. Ayrıca, kurumsal veri merkeziniz ile VPC'niz arasında bir Donanımsal VPN oluşturabilir ve AWS Cloud’dan kurumsal veri merkezinizin bir uzantısı olarak yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin » 

AWS Direct Connect, tesisleriniz ile AWS arasında tahsis edilmiş bir ağ bağlantısı kurmanızı kolaylaştırır. AWS Direct Connect kullanarak, AWS ile veri merkeziniz, ofisiniz veya ortak kullanım ortamınız arasında özel bağlantı kurabilirsiniz; çoğu durumda bu ağ maliyetlerinizi düşürebilir, bant genişliği aktarım hızını artırabilir ve İnternet tabanlı bağlantılardan daha tutarlı bir ağ deneyimi sağlayabilir. Bu tahsis edilmiş bağlantı, birden fazla sanal arabirime bölünerek genel ve özel ortamlar arasındaki ağ ayrımı korunur.

Daha fazla bilgi edinin » 

Tek bir kimlik ve erişim stratejisi oluşturmak, ağ entegrasyonu gerçekleştirme sırasında atılması faydalı bir adımdır. AWS kullanıcıları ve grupları oluşturup bunları yönetebilir, izinleri kullanarak AWS kaynaklarına erişime izin verme ve reddetme süreçlerini çok ayrıntılı bir şekilde yönetebilirsiniz. AWS ayrıca AWS kaynaklarını mevcut şirket içi Microsoft Active Directory ortamınıza bağlama ve ilkeleri mevcut araçlarla yönetmenizi sağlayan yönetilen hizmetler de sunar.

AWS Identity and Access Management (IAM) çalışanlarınızla uygulamalarınıza, AWS Management Console ve AWS hizmeti API'lerine erişim izni verebilir. AWS IAM, Microsoft Active Directory gibi kurumsal sistemlerin yanı sıra Google ve Facebook gibi harici Web Kimliği Sağlayıcılarıyla federasyonu destekler. AWS müşterilerine ücretsiz olarak sunulan AWS IAM ilkeleri ayrıntılı erişim denetimi hizmeti, AWS’nin güvenlik geçmişinde önemli bir yere sahiptir.

Daha fazla bilgi edinin » 

Microsoft Active Directory için AWS Directory Service (Enterprise Edition), dizin bilgilerini kullanan iş yüklerinizin ve AWS kaynaklarınızın AWS Cloud’da yönetilen Active Directory'yi kullanmasına imkan tanır. Microsoft AD hizmeti, Microsoft Active Directory temel alınarak oluşturulmuştur ve mevcut Active Directory'nizdeki verileri bulutla eşitlemenizi ya da buluta çoğaltmanızı gerektirmez. Standart yönetim araçlarını kullanabilir, Grup İlkesi, güvenler veya çoklu oturum açma gibi yerleşik Active Directory özelliklerinden yararlanabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi edinin » 

En sağlam hibrit mimariyi elde etmek için şirket içi ve bulut ortamlarında uygulama geliştirme ve yönetim süreçlerinin entegre edilmesi gerekir. AWS ile VMware arasında kurulan kapsamlı ve benzersiz iş ilişkisi sayesinde VMware tabanlı iş yüklerini AWS Cloud’da çalıştırmak mümkündür.

Buna ek olarak tüm AWS hizmetleri, AWS Cloud kaynaklarınızla kolay entegrasyon sağlayan çok çeşitli izleme ve yönetim araçlarının kullanılmasına imkan tanıyan sağlam API’ler ile desteklenmektedir. Microsoft, VMware, BMC Software, Okta, RightScale, Eucalyptus, CA, Xceedium, Symantec, Racemi ve Dell gibi yazılım satıcıları tarafından sunulan yaygın araçlar AWS desteğine sahiptir ve liste bu kadarla da sınırlı değildir.

VMware on AWS, AWS Cloud üzerinde bulunan yerel ve tam olarak yönetilen VMware ortamıdır. Bu ortama saatlik, istek üzerine veya abonelik ile erişim sağlanabilir. Bu hizmet, yeni donanım satın almaya veya bakımını yapmaya gerek kalmadan mevcut VMware yatırımlarınızdan faydalanmaya devam etmenizi sağlamak için, müşterilerin kendi veri merkezlerinde kullandığı vSphere Hypervisor (ESXi), Virtual SAN (vSAN) ve NSX ağ sanallaştırma platformu gibi temel VMware teknolojilerine sahiptir.

VMware Cloud on AWS, iç içe sanallaştırmadan kaçınmak için doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışmasının yanı sıra güvenlik öncelikli tasarım modelimizi destekleyecek şekilde tasarlanmış olan ağ ve donanım özelliklerinden faydalanmaya devam eder. Ayrıca uygulamalarınız tüm AWS işlem, depolama, veritabanı, analiz, mobil ve IoT hizmetlerine doğrudan erişebilir. Son olarak, VMware uygulamalarınız AWS hizmetleriyle aynı veri merkezlerinde çalışıyor olacağından uygulamalarınızı geliştirmek veya kapsamını genişletmek için bu hizmetleri kullandığınızda hızlı ve düşük gecikme süresine sahip bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin »

AWS OpsWorks, Chef aracılığıyla hem şirket içinde hem de AWS Cloud’da bulunan her türlü ve her büyüklükteki uygulamayı yapılandırmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan bir yapılandırma yönetimi hizmetidir. Paket yükleme, yazılım yapılandırması, depolama gibi kaynaklar dahil olmak üzere uygulama mimarisini ve her bir bileşenin özelliğini tanımlayabilirsiniz. Uygulama sunucuları veya veritabanları gibi sık kullanılan teknolojilere yönelik şablonlarla başlayabilir ya da betik yazılabilecek görevleri gerçekleştirmek için kendi çözümünüzü oluşturabilirsiniz. AWS OpsWorks, uygulamanızı zamana ve yüke göre ölçeklendirmenizi sağlayan otomasyon özelliklerine ek olarak ortamınız ölçeklendirildiğinde gerekli değişikliklerin yönetilmesi için dinamik yapılandırma özellikleri sunar.

Daha fazla bilgi edinin » 

AWS CodeDeploy, Amazon EC2 bulut sunucuları ve şirket içinde çalışan sunucular dahil olmak üzere tüm sunuculara kod dağıtımını otomatikleştirir. AWS CodeDeploy, hızla yeni özellikler yayınlamanızı kolaylaştırır, uygulama dağıtımı sırasında kapalı kalma süresinden kaçınmanıza yardımcı olur ve uygulamalarınızın güncellenmesi sırasında karmaşık görevleri gerçekleştirir. AWS CodeDeploy ile yazılım dağıtımlarını otomatikleştirerek hatalara yol açabilecek manuel işlem gereksinimlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca, hizmet altyapınızla birlikte ölçeklendirildiğinden, ister bir bulut sunucusuna ister binlerce sunucuya kolayca dağıtım gerçekleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin » 

Amazon EC2 Run Command, veri merkezinizde veya bir bulut platformunda çalışan sunucuları ya da sanal makineleri uzaktan ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Amazon EC2 Run Command; Linux üzerinde kabuk betikleri ile komutları yürütme, Windows üzerinde PowerShell komutları çalıştırma ve birden fazla bulut sunucusuna yazılım veya düzeltme eki yükleme gibi sık gerçekleştirilen yönetim görevlerini otomatikleştirmek için basit bir yol sunar. Buna ek olarak sonuçlar üzerinde görünürlük sunar ve bu sayede çok sayıda bulut sunucusundan oluşan büyük filolarda yapılandırma değişikliklerini yönetmeyi kolay hale getirir. 

Daha fazla bilgi edinin » 

Hibrit mimari yalnızca veri merkezlerinizi buluta entegre etmeyle sınırlı değildir. Nesnelerin İnterneti kapsamındaki cihazlar ve uzak noktalardaki sistemler çok büyük miktarlarda veri üretmektedir. Desteklemek üzere yeni donanım satın almak ve verilerin buluta yüklenmesini beklemek yerine bu verilerle ilgili işlemleri kaynakta gerçekleştirebilmek AWS’nin yenilikçi bir çözüm getirdiği sorunlardan biridir. Bu ihtiyaç, dünyadaki veri merkezlerinin büyük çoğunluğu buluta geçirildikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir. Bu senaryoların zaman içinde hibrit bulutun gerçek anlamını bulmasını sağlayacağına inanıyoruz. 

AWS Greengrass, bağlı cihazlar için yerel işlem, mesajlaşma ve verileri önbelleğe alma işlemlerini güvenli bir şekilde çalıştırmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır. AWS Greengrass ile, bağlı cihazlar İnternet'e bağlı olmadığında bile AWS Lambda işlevleri çalıştırabilir, cihaz verilerini eşitlenmiş halde tutabilir ve diğer cihazlarla güvenli bir şekilde iletişim kurabilir. AWS Greengrass, cihazların yerel ortamda elde ettiği veriye göre hareket etmesini sağlayarak AWS'nin kapsamını kesintisiz bir şekilde genişletirken yönetim, analiz ve dayanıklı depolama için bulutu kullanmaya devam eder. Bu hizmet, AWS IoT güvenlik ve erişim yönetimi özelliklerinden faydalanarak cihaz verilerini bağlantının tüm noktalarında kimlik doğrulamasına ve şifrelemeye tabi tutar.

Daha fazla bilgi edinin » 

AWS Snowball Edge, yerleşik depolama ve işlem özelliklerine sahip 100 TB'lık bir veri aktarım cihazıdır. Snowball Edge'i büyük miktarda veriyi AWS'nin içine veya dışına taşımak amacıyla, büyük yerel veri kümeleri için geçici bir depolama katmanı olarak ya da uzak konumlardaki bağımsız yerel iş yüklerini desteklemek için kullanabilirsiniz. Hizmet, mevcut uygulamalarınıza ve altyapılarınıza standart depolama arabirimleri üzerinden bağlanarak veri aktarım işlemini kolaylaştırır, gerekli kurulum ve entegrasyon çabalarını en aza indirir. Snowball Edge cihazlarıyla kümeler oluşturularak verilerinizi şirket içinde işleyebilen bir yerel depolama katmanı ortaya çıkarılabilir. Bu özellik, uygulamalarınızın buluta erişim sahibi olmadığında da çalışmasına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin »