Hibrit ve Çoklu Bulut için AWS Çözümleri

Hibrit ve çoklu bulut ortamlarında işlemleri basitleştirin ve merkezîleştirin

Hibrit ve Çoklu Bulut için AWS Çözümleri; AWS'de, şirket içinde ve diğer bulutlarda altyapınızın ve uygulamalarınızın yönetimini basitleştirmenize ve merkezîleştirmenize olanak tanır. Güvenli ve sorunsuz yönetim, uyumluluk ve gözlemlenebilirlik için AWS bulut operasyonları deneyimini hibrit ve diğer bulut ortamlarında genişletebilirsiniz. AWS Hibrit Bulut Çözümleri, buluttan şirket içi ve uç noktaya kadar ihtiyaç duyduğunuz her yerde tutarlı bir AWS deneyimi sunmanızı sağlar. AWS verileri ve analiz hizmetleri, diğer bulut depolama hizmetleri de dâhil olmak üzere verilerinizin depolandığı her yerde öngörü elde etmenizi sağlar. AWS ile hibrit ve çoklu bulut altyapınızı ve uygulamalarınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizi, yönetebileceğinizi ve yönetebileceğinizi keşfedin.

Yönetim ve Yönetişim

Altyapı yönetiminizi basitleştirin

AWS yönetim ve yönetişim hizmetleri BT karmaşıklığını azaltarak hibrit ve çoklu bulut ortamlarınızı çalıştırmanız için tek bir denetim düzlemi sunar. AWS Sistem Yöneticisi, sanal makineleri (VM'ler) güncelleme ve bunlara düzeltme eki uygulama gibi işlemleri otomatikleştirmenizi, hem kaynakların hem de uygulamaların görünürlüğünü ve denetimini iyileştirmenizi, ayrıca operasyonel sorunları kullanıcıları etkilemeden önce hızlı bir şekilde teşhis edip düzeltmenizi sağlar. AWS Config ile yapılandırma değişikliklerini sürekli izleyin ve uygunluk raporlarını otomatikleştirin.

ConnectWise logosu

ConnectWise, uygulama performansı sorunlarını saatler değil, dakikalar içinde tanılar

Örnek olay incelemesini okuyun »

Gözlemlenebilirlik

Uygulama izlemeyi merkezileştirin

AWS gözlemlenebilirlik hizmetleri, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışan kaynakların davranışı, performansı ve durumu hakkında hızlı bir şekilde öngörüler elde etmenize yardımcı olur. Amazon CloudWatch ile temel ölçümleri ve günlükleri izleyin, alarmlar oluşturun, ayrıca uygulama ve altyapı yığınınızın tamamını görselleştirin. Amazon OpenSearch Hizmeti ile etkileşimli günlük analizi ve gerçek zamanlı uygulama izleme gerçekleştirin. Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet ile container'lı uygulamaları ve altyapıyı uygun ölçekte izleyip bunlar için uyarılar sağlayın veAmazon Yönetilen Grafana ile operasyonel verilerinizi görselleştirmek ve analiz etmek için etkileşimli panolar oluşturun.

Güvenlik

Güvenlik verilerini otomatik olarak merkezileştirin ve analiz edin

Amazon Güvenlik Gölü; AWS, SaaS sağlayıcıları, şirket içi ve diğer bulut kaynaklarından gelen güvenlik verilerini merkezileştirir ve böylece iş yüklerinizin, uygulamalarınızın ve verilerinizin korumasını iyileştirmek için hibrit ve çoklu bulut ortamları genelinde verileri analiz edebilirsiniz. AWS tarafından ortaklaşa kurulmuş Açık Siber Güvenlik Şeması Çerçevesi (OCSF) tarafından tanımlanan güvenlik verileri için açık standardı destekleyen ilk veri gölüdür. Güvenlik Gölü ile OCSF standardını destekleyen çok çeşitli kurumsal güvenlik veri kaynaklarını ve AWS'den gelen güvenlik verilerini otomatik olarak toplayabilir ve birleştirebilirsiniz. Ayrıca, diğer bulut sağlayıcıları dahil olmak üzere özel kaynaklardan güvenlik verilerini alabilir ve OCSF standardına dönüştürebilirsiniz. Ardından, ortamınız genelindeki verileri analiz etmek için AWS ve AWS Çözüm Ortakları'ndan tercih ettiğiniz araçları kullanabilirsiniz.

OCSF logosu

OCSF, 80'den fazla güvenlik ve analiz çözümü için veri alımını ve normalleştirmeyi basitleştiriyor

OCSF standardını destekleyen Amazon Güvenlik Gölü Çözüm Ortakları »

Sophos logosu

Sophos, AWS IAM Kimlik Merkezi'ni kullanarak AWS hesap yönetimini basitleştiriyor ve merkezileştiriyor

Örnek olay incelemesini okuyun »

Kimlik ve Erişim Yönetimi

Kimlikleri ve izinleri ortamlar genelinde güvenli bir şekilde yönetin

AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), hibrit ve çoklu bulut ortamları genelinde çalışan uygulamalarınız ve altyapınız için AWS kaynaklarına yönelik kimlikleri ve izinleri güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. AWS IAM Kimlik Merkezi'ni kullanarak AWS'de kullanıcı kimlikleri oluşturup yönetebilir veya Microsoft Active Directory, Okta, Ping Identity, JumpCloud, Google Workspace ve Azure Active Directory (Azure AD) dahil olmak üzere mevcut kimlik kaynağınızı bağlayabilirsiniz. Hibrit veya çoklu bulut ortamlarında çalışan sunucu, container ve uygulama iş yükleriniz için geçici AWS kaynak erişimi elde etmek üzere AWS IAM Roles Anywhere kullanabilirsiniz.

Veri ve Analiz

Depolandığı konuma bakılmaksızın tüm verilerinizden öngörüler elde edin

AWS veri ve analiz hizmetleri, ister AWS'de ister şirket içinde veya çoklu bulut ortamlarında depolanmış olsun, tüm verilerinizden öngörüler elde etmenize olanak tanır. Amazon Athena ile verileri kopyalamaya, ETL'ye veya ön işlemeye gerek kalmadan 25'ten fazla harici veri kaynağında depolanan verilerde öngörüleri kolayca sorgulayın ve ortaya çıkarın. AWS Glue ile makine öğrenimi ve uygulama geliştirme için verileri keşfedin, hazırlayın ve birleştirin. AWS DataSync'i kullanarak verileri AWS, şirket içi dosya sistemleri ve diğer bulut depolama hizmetleri arasında taşıyın.

bayer logosu

Bayer, farklı kaynaklardan ve biçimlerden verileri merkezileştirip standartlaştırıyor

Örnek olay incelemesini okuyun »

Bayer logosu

Morningstar, uygulamaların buluta dağıtımını kolaylaştırıyor

Video örnek olay incelemesini izleyin »

İşlem

Şirket içinde ve uçta tutarlı bir AWS deneyimi sağlayın

AWS hibrit bulut hizmetleri, bulutta sunulan aynı donanım altyapısını, araçları ve yönetim denetimlerini kullanarak ihtiyacınız olan yerde gerçek anlamda tutarlı bir geliştirici ve BT operasyon deneyimi sağlar. AWS Outposts sayesinde düşük gecikme süresi, yerel veri işleme ve veri yerleşimi ihtiyaçları için AWS altyapısını ve hizmetlerini neredeyse tüm şirket içi veya uç konumlara sağlayın. AWS Wavelength ile 5G ağların ucuna AWS işlem ve depolama hizmetleri ekleyin ve AWS Yerel Alanlar ile yüksek nüfuslu merkezlerin yakınında düşük gecikmeli uygulamalar dağıtın. Güvenli ve sağlamlaştırılmış AWS Snow Ailesi cihazlarıyla uçta veri toplayın ve işleyin.

Container'lar

AWS container hizmetleriyle uygulamaları AWS'de, şirket içinde ve diğer bulutlarda çalıştırın

AWS container hizmetleri, şirket içinde veya bulutta temel altyapınızı yönetmeyi kolaylaştırdığı için inovasyona ve işletme ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (EKS) ve Amazon Esnek Container Hizmeti (ECS) ile AWS'de veya Amazon EKS Anywhere ve Amazon ECS Anywhere ile hibrit ortamlarda container'lı uygulamalar dağıtın ve çalıştırın. Amazon EKS tarafından kullanılan Kubernetes'in aynı açık kaynak sürümü olan Amazon EKS Distro'yu kullanarak AWS'de, şirket içinde veya diğer bulutlarda kendi kendini yöneten Kubernetes kümeleri oluşturun. Amazon EKS Bağlayıcısı'nı kullanarak Amazon EKS konsolundaki hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışan tüm Kubernetes kümelerinizi, uygulamalarınızı ve ilişkili bulut kaynaklarınızı görüntüleyin ve keşfedin.

Hibrit ve Çoklu Bulut Kullanım Örnekleri

Kaynak yönetimini basitleştirin

Hibrit ve çoklu bulut ortamlarınızda düzeltme eki uygulama ve kaynak değişiklikleri gibi süreçleri otomatikleştirin.

Gözlemlenebilirliğinizi birleştirin

AWS'de, şirket içinde ve diğer bulutlarda çalışan araçlardan alınan ölçümleri, günlükleri ve izlemeleri sorgulayın ve ilişkilendirin, ardından bunları tek bir görselleştirme veya panoda görüntüleyip analiz edin.

Petabayt ölçeğindeki verileri bulunduğu yerde analiz edin

Veri dönüştürme veya veri aktarımına gerek kalmadan 25'ten fazla harici veri kaynağından veri sorgulayın.

Container'ları şirket içinde ve bulutta tutarlı bir şekilde dağıtın

Amazon EKS'ye güç sağlayan aynı güvenli, doğrulanmış ve test edilmiş Kubernetes bileşenlerini hibrit ve çoklu bulut ortamlarındaki kendi kendine yönetilen altyapı içinde çalıştırın.

Hibrit ve Çoklu Bulut İçin AWS Çözümleri

AWS Hibrit Bulut Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kategori Kullanım Örneği AWS Hizmeti
Yönetim ve Yönetişim Operasyonları merkezîleştirin ve yönetin AWS Sistem Yöneticisi
Kaynaklarınızın yapılandırmalarını denetleyin AWS Config
Gözlemlenebilirlik Kaynakları ve uygulamaları izleyin Amazon CloudWatch
Container’lı uygulamaların performansını izleyin Prometheus İçin Amazon Yönetilen Hizmet
Gözlemlenebilirlik panoları oluşturun Amazon Yönetilen Grafana
Gerçek zamanlı uygulama izleme ve web sitesi araması gerçekleştirin Amazon OpenSearch Hizmeti
Güvenlik ve Kimlik Güvenlik verilerinizi birkaç adımda otomatik olarak merkezileştirin AWS Güvenlik Gölü
Diğer bulutlardaki kimlik kaynaklarını kolayca bağlayın ve yönetin AWS IAM Kimlik Merkezi
AWS dışında çalışan iş yükleri için güvenli bir şekilde geçici kimlik bilgileri edinin AWS IAM Roles Anywhere
Veri ve Analiz Nerede olursa olsun, verileri anında sorgulayın Amazon Athena
Tüm verilerinizi keşfedin, hazırlayın ve herhangi bir ölçekte entegre edin AWS Glue
AWS'ye ve AWS'den veri geçişlerini hızlandırın AWS DataSync
İşlem AWS altyapısını ve hizmetlerini şirket içinde çalıştırın AWS Outposts
AWS işlem ve depolamayı 5G ağların uç konumuna ekleyin AWS Wavelength
AWS hizmetlerini büyük nüfus merkezlerinin yakınına yerleştirin AWS Yerel Alanlar
Uçta veri toplayın ve işleyin AWS Snow Ailesi
Container'lar Hibrit ortamlarda container çalıştırın Amazon ECS Anywhere
Hibrit Kubernetes kümeleri oluşturun ve yönetin Amazon EKS Anywhere
AWS'de, şirket içinde ve diğer bulutlarda kendi kendini yöneten Kubernetes kümeleri oluşturun Amazon EKS Distro

Hibrit ve Çoklu Bulut için AWS Çözümlerini kullanmaya başlayın

AWS’yi ihtiyaç duyduğunuz her yere taşıyın


AWS’nin bulutta, şirket içinde ve uçta güvenli şekilde uygulamalar oluşturmaya ve çalıştırmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

AWS Hibrit Bulut Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Belirli gereksinimlerinizi ve kullanım örneklerinizi karşılayan bulutta hibrit mimariler oluşturmak üzere en kapsamlı hizmet kümesinden seçim yapın.

Güvenle geçiş yapın


Buluta taşıma yolculuğunuzun her adımında başarıya ulaşmak için benzersiz deneyimimizden ve kanıtlanmış AWS çözümlerimizden yararlanın.


AWS ile ilgili daha fazlasını keşfedin