Amazon CloudWatch

AWS kaynaklarınızın ve uygulamalarınızın AWS’de ve şirket içinde gözlemlenebilirliği

Amazon CloudWatch; DevOps mühendisleri, geliştiriciler, site güvenilirliği mühendisleri (SRE’ler) ve BT yöneticilerine yönelik tasarlanmış bir izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetidir. CloudWatch; uygulamalarınızı izleyebilmeniz, sistem geneli performans değişikliklerine yanıt verebilmeniz, kaynak kullanımını optimize edebilmeniz ve çalışma durumunun birleşik bir görünümüne sahip olabilmeniz için veriler ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler sağlar. CloudWatch, izleme ve çalışma verilerini günlükler, ölçümler ve olaylar şeklinde toplayarak AWS'de ve şirket içi sunucularda çalışan AWS kaynakları, uygulamaları ve hizmetlerinin birleşik bir görünümünü sağlar. CloudWatch'ı kullanarak ortamlarınızdaki anormal davranışları algılayabilir, alarmlar kurabilir, görselleri ve ölçümleri yan yana görselleştirebilir, otomatik eylemler gerçekleştirebilir, sorunları giderebilir ve uygulamalarınızı sorunsuz şekilde çalıştırmak için
öngörüler keşfedebilirsiniz.

Ücretsiz 10 özel ölçüm ve alarm

Avantajlar

Tek bir platform üzerinde uygulamalar ve altyapı gözlemlenebilirliği

Mikro hizmet mimarileri üzerinde çalışanlar gibi modern uygulamalar ölçümler, günlükler ve olaylar biçiminde çok sayıda veri üretir. Amazon CloudWatch; AWS ve şirket içi sunucularınızda çalışan AWS kaynaklarınızı, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi tek bir platform üzerinde toplamanızı, bunlara erişmenizi ve bunları ilişkilendirmenizi sağlayarak veri depolarının ayrıntılarına inmenize, sistem genelinde görünürlük sağlamanıza ve sorunları hızlıca çözmenize yardımcı olur.

AWS’de ve şirket içinde ölçümleri toplamanın en kolay yolu

CloudWatch ile AWS kaynaklarınızı ve uygulamalarınızı izlemek kolaydır. Ek bağlam için günlüklerinizi derinlemesine tarayabilmeniz için otomatik olarak ayrıntılı 1 dakikalık ölçümler ve 1 saniyeye kadar ayrıntı düzeyine sahip özel ölçümler yayımlayan Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS ve AWS Lambda gibi 70'ten fazla AWS hizmetiyle yerel olarak entegre olur. CloudWatch’ı aynı zamanda şirket içi kaynaklarınızı izlemek için CloudWatch Agent veya API yardımıyla hibrit bulut mimarilerinde kullanabilirsiniz.

Operasyonel performansı ve kaynak optimizasyonunu artırın

Amazon CloudWatch, önceden tanımlanmış eşikleri veya ölçümlerinizdeki anormal davranışları tanımlayan makine öğrenimi algoritmalarını temel alan alarmlar kurmanızı ve eylemleri otomatikleştirmenizi mümkün kılar. Örneğin, Amazon EC2 Auto Scaling’i otomatik olarak başlatabilir veya faturalama aşımlarını azaltmak için bir sunucuyu durdurabilir. CloudWatch Events’i aynı zamanda AWS Lambda, Amazon SNS ve AWS CloudFormation gibi hizmetlerle iş akışları tetiklemek adına sunucusuz için kullanabilirsiniz.

Operasyonel gözlemlenebilirliğe ve öngörüye sahip olun

Performansı ve kaynak kullanımını optimize etmek için birleşik bir operasyonel görünüme, gerçek zamanlı ayrıntılı verilere ve geçmişe dönük başvuru olanağına gereksinim duyarsınız. CloudWatch otomatik panolar, 1 saniye ayrıntı düzeyinde veriler ve 15 aya kadar ölçüm depolama ve tutma imkanı sunar. Operasyonel ve kullanıma ilişkin öngörüler elde etmek için aynı zamanda ölçüm matematiği yapabilirsiniz. Örneğin, EC2 bulut sunucularından oluşan bir filonun tamamındaki kullanımı birleştirebilirsiniz.

Günlüklerden eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde edin

CloudWatch; günlüklerinizi gözden geçirmenizi, analiz etmenizi ve görselleştirmenizi sağlayarak operasyonel sorunları kolayca çözmenize olanak sağlar. CloudWatch Logs Insights ile yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ücret ödersiniz. Logs Insights, günlük hacminize ve sorgunuzun karmaşıklığına göre ölçeklenerek size saniyeler içinde yanıtlar sağlar. Buna ek olarak, günlüğe dayalı ölçümleri yayımlayabilir, alarmlar oluşturabilir ve eksiksiz bir operasyonel görünürlük için günlükleri ve ölçümleri CloudWatch Panoları'nda birbiriyle ilişkilendirebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

CloudWatch, izleme ve çalışma verilerini günlükler, ölçümler ve olaylar şeklinde toplar ve AWS'de ve şirket içinde çalışan AWS kaynaklarınız, uygulamalarınız ve hizmetleriniz için birleşik bir görünüm elde edebilmeniz için bunları otomatik panolarla görselleştirir. Kaynaklarınızın durumunu ve performansını daha iyi anlayabilmek için ölçümlerinizi ve günlüklerinizi ilişkilendirebilirsiniz. Aynı zamanda, belirlediğiniz ölçüm değeri eşikleri temelinde alarmlar veya makine öğrenimi algoritmaları temelinde anormal ölçüm davranışlarının varlığını kontrol eden alarmlar oluşturabilirsiniz. Hızlı şekilde eyleme geçmek adına (örneğin, ortalama çözüm süresini azaltmaya yardımcı olması amacıyla) bir alarmın tetiklenip tetiklenmediğini size bildirmesi ve otomatik olarak otomatik ölçeklendirmeyi başlatması için otomatikleştirilmiş eylemler ayarlayabilirsiniz. Uygulama performansını nasıl artırabileceğinizi daha iyi anlamak için ölçümlerinizi, günlüklerinizi ve izlemelerinizi derinlemesine analiz edebilirsiniz.

Amazon CloudWatch nasıl çalışır?

Kullanım örnekleri

Altyapı izleme ve sorun giderme

AWS kaynaklarınızdaki performans sorunlarının temel nedenini anlamak ve çözümlemek için temel ölçümleri ve günlükleri izleyin, uygulama ve altyapı yığınınızı görselleştirin, alarmlar oluşturun ve ölçümler ile günlükleri ilişkilendirin. Container ekosisteminizi Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS ve Kubernetes üzerinde izlemek buna dahildir.

Ortalama çözüm süresini iyileştirme

CloudWatch, sorunları çözebilmek ve onları uçtan uca gözlemlenebilirlik için AWS X-Ray’den alınan izleme verileriyle birleştirebilmek için hızlıca eyleme geçebilmeniz adına ölçümlerinizi ve günlüklerinizi ilişkilendirmenize, görselleştirmenize ve analiz etmenize yardım ediyor. Sorun gidermeyi ve hata ayıklamayı hızlandırmak ve ortalama çözüm süresini (MTTR) azaltmak için ayrıca kullanıcı taleplerini analiz edebilirsiniz.

Proaktif kaynak optimizasyonu

CloudWatch alarmları, ölçüm değerlerinizi ya sizin belirlediğiniz ya da CloudWatch’ın, anormal davranışları algılamak için makine öğrenimi modelleri kullanarak sizin için oluşturduğu eşiklere karşı kontrol eder. Bir alarm tetiklendiğinde, örneğin kapasiteyi ve kaynak planlamasını otomatikleştirebilmeniz için CloudWatch, Amazon EC2 Auto Scaling’i etkinleştirmek veya bir bulut sunucusunu durdurmak için otomatik olarak eyleme geçebilir.

Uygulama izleme

AWS’de (Amazon EC2, container’lar ve sunucusuz) veya şirket içinde çalışan uygulamalarınızı izleyin. CloudWatch otomatik panolardaki ölçümler ve günlükler dahil olmak üzere performans yığınının her katmanında veri toplar.

Günlük analizi

Operasyonel sorunları ele almak ve uygulama performansını iyileştirmek için günlüklerinizi keşfedin, analiz edin ve görselleştirin. Operasyonel sorunlara hızlı ve etkin biçimde cevap vermenize yardımcı olmak için sorgular yürütebilirsiniz. Bir sorun olması durumunda potansiyel sebepleri hızlıca tanımlamak için amaç odaklı bir sorgu dili kullanarak sorguya anında başlayabilirsiniz.

“Mikro hizmetleri temel alan bir mimari kullanıyoruz. Amazon CloudWatch hiçbir altyapı kurulumu veya bakım gerektirmeden anında bir çözüm sundu. CloudWatch bizim ölçeğimizi sorunsuzca yönetebildi ve birden fazla aracı entegre etme ve yönetme konusundaki operasyonel yükü ortadan kaldırdı. DevOps ekibimiz sorunları container altyapımızda hızlıca bulabildikleri için bizim gördüğümüz en büyük fayda MTTR’deki (ortalama çözüm süresi) azalma oldu.”

- Vitaliy Geraymovych, Kurucu Ortak ve Başkan Yardımcısı, Mühendislik, CloudPassage

Müşteriler

Müşteriler operasyonel performansı artırmak, kaynak tahsisini optimize etmek ve MTTR’yi azaltmak için Amazon CloudWatch’ı kullanıyor. Kuruluşların Amazon CloudWatch’ı nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi almak için müşteriler sayfamızı ziyaret edin.  

Mapbox

Mapbox birden fazla veri kaynağını almak ve temel iş yüklerini izlemek için Amazon CloudWatch’ı kullanıyor.

Müşteri referansını okuyun >>

Pushpay

Pushpay, günlükleri sorgulamak ve operasyonel karmaşıklığı azaltmak için Amazon CloudWatch Logs Insights’ı kullanıyor.

Müşteri referansını okuyun >>

Rackspace

Rackspace Amazon CloudWatch Agent’ı sanal makinelerini izlemek için kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

SendGrid

SendGrid Amazon CloudWatch’ı herhangi bir kendi kendine yönetilen yığına veya üçüncü taraf satıcıya ihtiyaç duymadan doğal şekilde kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

CloudPassage

CloudPassage Amazon CloudWatch’ı mikro hizmetleri temel alan altyapılarında ortalama tamir süresini azaltmak için kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

ConnectWise

ConnectWise, Amazon CloudWatch’ı container’ları, gecikmeyi, web sunucusu taleplerini ve gelen yük dengeleyici taleplerini izlemek için kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

Güncel blog gönderileri

Devam…

Şu anda herhangi bir Amazon CloudWatch blogu mevcut değil, lütfen AWS Blog sayfasını ziyaret edin.

Yeni - Amazon CloudWatch Logs Insights - Hızlı, Etkileşimli Günlük Analizi
Hazırlayan: Jeff Bar
27 Kasım 2018
 
Özel uygulama ölçümlerinizi daha iyi izlemek için Amazon CloudWatch Aracısı'nı kullanma
Hazırlayan: Helen Lin
15 Ekim 2018
 

AWS Management Console dışında bir Amazon CloudWatch panosu oluşturmak
Hazırlayan: Stephen McCurry
2 Ekim 2018

Devamını okuyun »

Amazon CloudWatch Events ile sunucusuz işlem hatları oluşturmak
Hazırlayan: Forrest Brazeal
2 Mayıs 2019

Devamını okuyun »

AWS'yi kullanmaya başlayın

Ücretsiz AWS hesabı oluşturun

AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin.
Basit öğreticilerle öğrenin

10 Dakikalık Öğreticilerle öğrenin

Basit öğreticilerle keşfedin ve öğrenin.
Konsolda oluşturmaya başlayın

Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS projenizi başlatmanıza yardımcı olacak adım adım kılavuzlarla oluşturmaya başlayın.

Amazon CloudWatch hakkında daha fazla bilgi edinin

Özellik sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon CloudWatch'u kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın