Amazon CloudWatch

AWS kaynaklarınızın ve uygulamalarınızın AWS’de ve şirket içinde gözlemlenebilirliği

Amazon CloudWatch; DevOps mühendisleri, geliştiriciler, saha güvenilirliği mühendisleri (SRE'ler), BT yöneticileri ve ürün sahipleri için geliştirilmiş bir izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetidir. CloudWatch; uygulamalarınızı izlemenize, sistem genelindeki performans değişikliklerine müdahalede bulunmanıza ve kaynak kullanımını optimize etmenize yarayan veriler ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler sağlar. CloudWatch, izleme verilerini ve operasyonel verileri günlükler, ölçümler ve olaylar biçiminde toplar. Operasyonel durum hakkında birleşik bir görünüme sahip olur, AWS'de ve şirket içinde çalışan AWS kaynaklarınız, uygulamalarınız ve hizmetleriniz için tam görünürlük elde edersiniz. CloudWatch'u kullanarak ortamlarınızdaki anormal davranışları algılayabilir, alarmlar kurabilir, günlükleri ve ölçümleri yan yana görselleştirebilir, otomatik eylemler gerçekleştirebilir, sorunları giderebilir ve uygulamalarınızı sorunsuz şekilde çalıştırmak için öngörüler edinebilirsiniz.

Ücretsiz 10 özel ölçüm ve alarm

Avantajlar

Gözlemlenebilirlik için tek bir platform kullanın

Mikro hizmet mimarileri üzerinde çalışanlar gibi modern uygulamalar; ölçümler, günlükler ve olaylar biçiminde yüksek hacimli veri üretir. Amazon CloudWatch; AWS üzerinde ve şirket içinde çalışan AWS kaynaklarınızı, uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi tek bir platform üzerinde toplamanıza, bunlara erişmenize ve bunları ilişkilendirmenize imkan tanıyarak veri depolarının ayrıntılarına inmenize, böylece sistem genelinde görünürlük sağlamanıza ve sorunları hızlıca çözmenize yardımcı olur.

AWS'de ve şirket içinde ölçümler toplayın

CloudWatch ile AWS kaynaklarınızı ve uygulamalarınızı izlemek kolaydır. Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS ve AWS Lambda gibi 70'ten fazla AWS hizmetiyle yerel olarak entegre olur. Bir dakikalık ayrıntılı ölçümler ve bir saniyeye kadar ayrıntı düzeyine sahip özel ölçümleri otomatik olarak yayınlar; böylece ek bağlam için günlüklerinizi derinlemesine inceleyebilirsiniz. CloudWatch'u aynı zamanda şirket içi kaynaklarınızı izlemek için CloudWatch Agent veya API yardımıyla hibrit ortamlarda kullanabilirsiniz.

Operasyonel performansı ve kaynak optimizasyonunu iyileştirin

Önceden tanımlanmış eşikleri veya ölçümlerinizdeki anormal davranışları tanımlayan makine öğrenimi (ML) algoritmalarını temel alan alarmlar kurun ve eylemleri otomatikleştirin. Örneğin, Amazon EC2 Auto Scaling'i otomatik olarak başlatabilir veya faturalama aşımlarını azaltmak için bir bulut sunucusunu durdurabilirsiniz. CloudWatch Events'i aynı zamanda AWS Lambda, Amazon SNS ve AWS CloudFormation gibi hizmetlerle iş akışlarını tetiklemek amacıyla sunucusuz için kullanabilirsiniz.

Operasyonel gözlemlenebilirliğe ve öngörüye sahip olun

Performansı ve kaynak kullanımını optimize etmek için birleşik bir operasyonel görünüme, gerçek zamanlı ayrıntılı verilere ve geçmişe dönük başvuru olanağına gereksinim duyarsınız. CloudWatch; otomatik panolar, bir saniye ayrıntı düzeyinde veriler ve 15 aya kadar ölçüm depolama ve tutma imkanı sunar. Operasyonel ve kullanıma ilişkin öngörüler elde etmek için aynı zamanda ölçüm matematiği uygulayabilirsiniz. Örneğin, EC2 bulut sunucularından oluşan bir filonun tamamındaki kullanımı toplayabilirsiniz.

Günlüklerden eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde edin

Günlüklerinizi gözden geçirip analiz ederek ve görselleştirerek operasyonel sorunları kolayca çözebilirsiniz. CloudWatch Logs Insights'ta yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ücret ödersiniz. Günlük hacminize ve sorgunuzun karmaşıklığına göre ölçeklenerek size saniyeler içinde yanıtlar sağlar. Buna ek olarak, günlüğe dayalı ölçümleri yayınlayabilir, alarmlar oluşturabilir ve eksiksiz bir operasyonel görünürlük için günlükleri ve ölçümleri CloudWatch Panoları'nda birbiriyle ilişkilendirebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

CloudWatch, izleme verilerini ve operasyonel verileri günlükler, ölçümler ve olaylar biçiminde toplar, AWS'de ve şirket içinde çalışan AWS kaynaklarınız, uygulamalarınız ve hizmetleriniz için birleşik bir görünüm elde edebilmeniz için bunları otomatik panolarla görselleştirir. Uygulamanızı kullanan son kullanıcıların deneyimini görselleştirebilir ve deneme yoluyla tasarım tercihlerini doğrulayabilirsiniz. Kaynaklarınızın durumunu ve performansını daha iyi anlayabilmek için ölçümlerinizi ve günlüklerinizi ilişkilendirin. Belirlediğiniz ölçüm değeri eşikleri temelinde alarmlar veya makine öğrenimi algoritmaları temelinde anormal ölçüm davranışlarının varlığını kontrol eden alarmlar oluşturun. Örneğin, ortalama çözüm süresini (MTTR) azaltmaya yardımcı olması amacıyla bir alarmın tetiklenip tetiklenmediğini size bildirmesi ve otomatik ölçeklendirmeyi otomatik olarak başlatması için otomatikleştirilmiş eylemler ayarlayın. Uygulama performansını nasıl artırabileceğinizi daha iyi anlamak için ölçümlerinizi, günlüklerinizi ve izlemelerinizi derinlemesine inceleyip analiz edebilirsiniz.

Amazon CloudWatch nasıl çalışır?

Kullanım örnekleri

Altyapıyı izleyin ve sorunları giderin

AWS kaynaklarınızdaki performans sorunlarının temel nedenini anlamak ve çözümlemek için temel ölçümleri ve günlükleri izleyin, uygulama ve altyapı yığınınızı görselleştirin, alarmlar oluşturun ve verileri ilişkilendirin. Container ekosisteminizi Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS ve Kubernetes genelinde izlemek buna dahildir.

Ortalama çözüm süresini kısaltın

Sorunları hızlıca çözebilmek için ölçümlerinizi ve günlüklerinizi ilişkilendirin, görselleştirin ve analiz edin. Ardından, bunları tam gözlemlenebilirlik için AWS X-Ray'den alınan izleme verileriyle birleştirin. Sorun gidermeyi ve hata ayıklamayı hızlandırmak için kullanıcı taleplerini de analiz edebilir ve genel MTTR'yi azaltabilirsiniz.

Kaynakları proaktif olarak optimize edin

CloudWatch alarmları, ölçüm değerlerinizi ya sizin belirlediğiniz ya da CloudWatch'un, anormal davranışları algılamak için makine öğrenimi modelleri kullanarak oluşturduğu eşiklere karşı kontrol eder. Bir alarm tetiklendiğinde, kapasiteyi ve kaynak planlamasını otomatikleştirebilmeniz için CloudWatch, Amazon EC2 Auto Scaling'i etkinleştirmek veya bir bulut sunucusunu durdurmak için otomatik olarak eyleme geçebilir.

Uygulamaları izleyin

Son kullanıcınızın dijital deneyimini ve AWS'de (Amazon EC2, container'lar ve sunucusuz) veya şirket içinde çalışan uygulamalarınızı izleyin. CloudWatch, ön uçtan altyapınıza kadar performans yığınının her katmanında veri toplar. Uygulamalarınızdaki performans sorunlarını tanımlamak ve bunları bağlantılı ölçümler, günlükler ve izlemeler kullanarak yalıtmak için ServiceLens'i kullanabilirsiniz. Uç noktaların ve kullanıcı arabirimi iş akışlarının SLA/SLO izlemesi için canary'ler ekleyin. Son kullanıcıları etkileyen sorunları belirlemek ve hataları ayıklamak için uygulama performansı hakkında istemci tarafındaki verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın. Tam uygulama yığını genelinde özelliklerle deneme yapın, performans ve iş ölçümlerine göre ölçün, özellikleri güvenli şekilde başlatın. 

Gözlemlenebilirlik analizini kullanın

Uygulama performansınızdaki trend ve düzenleri belirlemek için milyonlarca operasyonel günlük ve ölçümü neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz edin ve bu öngörüleri MTTR'yi azaltmak için kullanın. Sorunları izleyip hızlı ve doğru şekilde tespit etmenize yardımcı olması için güçlü görselleştirmeler oluşturmak üzere hızlı ve etkileşimli operasyonel sorgular kullanın.

"Mikro hizmetleri temel alan bir mimari kullanıyoruz. Amazon CloudWatch hiçbir altyapı kurulumu veya bakım gerektirmeden anında bir çözüm sundu. CloudWatch bizim ölçeğimizi sorunsuzca yönetebildi ve birden fazla aracı entegre etme ve yönetme konusundaki operasyonel yükü ortadan kaldırdı. DevOps ekibimiz sorunları container altyapımızda hızlıca bulabildikleri için bizim gördüğümüz en büyük fayda MTTR’deki (ortalama çözüm süresi) azalma oldu."

- Vitaliy Geraymovych, Kurucu Ortak ve Başkan Yardımcısı, Mühendislik, CloudPassage

Müşteriler

Müşteriler operasyonel performansı artırmak, kaynak tahsisini optimize etmek ve MTTR’yi azaltmak için Amazon CloudWatch’ı kullanıyor. Kuruluşların Amazon CloudWatch'u nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteriler sayfamızı ziyaret edin.  

EBSCO

EBSCO, uygulamalarının çalışma süresi uygunluğunu izlemek, sorunları proaktif olarak tespit edip kolayca gidermek amacıyla kullanıcı yolculuğunu simüle etmek için Amazon CloudWatch Synthetics'i kullanıyor.

Müşteri referansını okuyun >>

Mapbox

Mapbox birden fazla veri kaynağını almak ve temel iş yüklerini izlemek için Amazon CloudWatch’ı kullanıyor.

Müşteri referansını okuyun >>

Pushpay

Pushpay, günlükleri sorgulamak ve operasyonel karmaşıklığı azaltmak için Amazon CloudWatch Logs Insights’ı kullanıyor.

Müşteri referansını okuyun >>

Rackspace

Rackspace Amazon CloudWatch Agent’ı sanal makinelerini izlemek için kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

SendGrid

SendGrid Amazon CloudWatch’ı herhangi bir kendi kendine yönetilen yığına veya üçüncü taraf satıcıya ihtiyaç duymadan doğal şekilde kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

CloudPassage

CloudPassage Amazon CloudWatch’ı mikro hizmetleri temel alan altyapılarında ortalama tamir süresini azaltmak için kullanıyor. 

Müşteri referansını okuyun >>

Güncel blog gönderileri

Devam…

Şu anda herhangi bir Amazon CloudWatch blogu mevcut değil, lütfen AWS Blog sayfasını ziyaret edin.

AWS'yi kullanmaya başlayın

Ücretsiz AWS hesabı oluşturun

AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin.
Basit öğreticilerle öğrenin

10 Dakikalık Öğreticilerle öğrenin

Basit öğreticilerle keşfedin ve öğrenin.
Konsolda oluşturmaya başlayın

Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS projenizi başlatmanıza yardımcı olacak adım adım kılavuzlarla oluşturmaya başlayın.

Amazon CloudWatch hakkında daha fazla bilgi edinin

Özellik sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon CloudWatch'u kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın