Genel

S: Amazon CloudWatch nedir?

Amazon CloudWatch, AWS bulut kaynakları ve AWS'de çalıştırdığınız uygulamalar için bir izleme hizmetidir. Amazon CloudWatch hizmetini kullanarak çeşitli ölçümleri ve günlük dosyalarını toplayıp izleyebilir ve alarmlar ayarlayabilirsiniz. Amazon CloudWatch ile Amazon EC2 bulut sunucuları, Amazon DynamoDB tabloları ve Amazon RDS DB bulut sunucuları gibi AWS kaynaklarının yanı sıra uygulamalarınız ve hizmetleriniz tarafından oluşturulan özel ölçümler ve uygulamalarınızın oluşturduğu günlük dosyaları izlenebilir. Amazon CloudWatch hizmetini kullanarak sistem genelinde kaynak kullanımı, uygulama performansı ve operasyonel duruma ilişkin görünürlük elde edebilirsiniz. Bu öngörüleri kullanarak sorunlara hızla müdahalede bulunabilir ve uygulamanızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İzleme hizmetiyle çalışmaya başlamak için yerleşik AWS en iyi uygulamalarını içeren Otomatik Panolar'ı kullanabilir, ölçümlerin ve alarmların hesap ve kaynak tabanlı görünümünü inceleyebilir ve performans sorunlarının temel nedenini anlamak için kolayca ayrıntıya inebilirsiniz.

S: CloudWatch'a ne kullanarak erişebilirim?

Amazon CloudWatch’a API, komut satırı arabirimi, AWS SDK'ları ve AWS Management Console aracılığıyla erişilebilir.

S: Amazon CloudWatch hangi işletim sistemlerini destekler?

Amazon CloudWatch, tüm Amazon EC2 bulut sunucuları için çeşitli ölçümler alıp sağlar ve şu anda Amazon EC2 hizmeti tarafından desteklenen tüm işletim sistemleriyle çalışıyor olmalıdır.

S: CloudWatch için hangi erişim yönetimi politikalarını uygulayabilirim?

Amazon CloudWatch hizmetinin AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegre olması sayesinde AWS Hesabınızdaki bir kullanıcının hangi CloudWatch eylemlerini gerçekleştirebileceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, GetMetricStatistics’i kullanmak için yalnızca kurumunuzdaki belirli kullanıcılara izin veren bir IAM politikası oluşturabilirsiniz. Bu kişiler eylemi kullanarak bulut kaynaklarınız hakkında veri alabilir.

IAM hizmetini kullanarak belirli kaynaklar için CloudWatch verilerine erişimi kontrol edemezsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya yalnızca belirli bir bulut sunucusu kümesi ya da belirli bir LoadBalancer için CloudWatch verilerine erişim izni veremezsiniz. IAM kullanılarak verilen izinler, CloudWatch ile kullandığınız tüm bulut kaynaklarını kapsar. Ayrıca, IAM rollerini Amazon CloudWatch komut satırı araçlarıyla kullanamazsınız.

S: Amazon CloudWatch Logs nedir?

Amazon CloudWatch Logs ile mevcut sistem, uygulama ve özel günlük dosyalarınızı kullanarak sistemlerinizi ve uygulamalarınızı izleyip bunların sorunlarını giderebilirsiniz.

CloudWatch Logs ile günlüklerinizi neredeyse gerçek zamanlı olarak belirli ifadeler, değerler veya düzenler üzerinden izleyebilirsiniz. Örneğin, sistem günlüklerinizde gerçekleşen hata sayısına bağlı bir alarm ayarlayabilir veya uygulama günlüklerinizden web isteklerinin gecikme sürelerinin grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra özgün günlük verilerine bakarak sorunun kaynağını görebilirsiniz. Günlük verilerini oldukça dayanıklı, düşük maliyetli depolama seçenekleriyle, sabit disklerinizi doldurma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan süresiz olarak depolayabilir ve bu verilere erişebilirsiniz.

S: CloudWatch Logs ile ne tür şeyler yapabilirim?

CloudWatch Logs, sistemlerinizi ve uygulamalarınızı daha iyi anlayıp çalıştırmanıza yardımcı olmak için günlüklerinizi izleyebilir ve depolayabilir. CloudWatch Logs'u çeşitli biçimlerde kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı uygulama ve sistem izleme: CloudWatch Logs ile günlük verilerini kullanarak uygulamaları ve sistemleri izleyebilirsiniz. Örneğin CloudWatch Logs, uygulama günlüklerinizde oluşan hata sayısını izleyebilir ve hata oranı, belirttiğiniz eşiği aştığında size bir bildirim gönderebilir. CloudWatch Logs, izleme için günlük verilerinizi kullandığından, kod değişikliği gerektirmez.

Uzun vadeli günlük tutma: CloudWatch Logs'u kullanarak günlük verilerinizi oldukça dayanıklı ve uygun maliyetli depolama alanında, sabit disklerin dolması konusunda endişelenmeden süresiz olarak depolayabilirsiniz. CloudWatch Logs Aracısı, hem döndürülen hem de döndürülmeyen günlük dosyalarını bir ana sunucudan günlük hizmetine hızlıca taşımayı kolaylaştırır. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda ham günlük olay verilerine erişebilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Aracısı hangi platformları destekler?

CloudWatch Logs Aracısı; Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux ve Windows’da desteklenir. Bu aracı, ana bilgisayardaki günlük dosyalarını tek tek izleme olanağını destekler.

S: CloudWatch Logs Aracısı tarafından IAM rolleri desteklenir mi?

Evet. CloudWatch Logs Aracısı, Identity and Access Management (IAM) ile entegredir ve hem erişim anahtarları hem de IAM rolleri için destek içerir.

S: Amazon CloudWatch Logs Insights nedir?

Amazon CloudWatch Logs Insights, CloudWatch Logs için etkileşimli, kullandıkça öde temelinde ücretlendirilen ve entegre bir günlük analizi özelliğidir. Geliştiricilerin, operatörlerin ve sistem mühendislerinin günlüklerinde arama ve görselleştirme yapmalarına olanak tanıyarak uygulamalardaki hataları anlamalarına, iyileştirmelerine ve ayıklamalarına yardımcı olur. CloudWatch ile tam olarak entegre edilen Logs Insights, günlüklerinizi yönetmenizi, keşfetmenizi ve analiz etmenizi sağlar. Uygulamalarınıza ilişkin tam bir operasyonel görünürlük elde etmek için Logs ile CloudWatch Ölçümleri, Alarmları ve Panoları'ndan da yararlanabilirsiniz. Bu, hızlı bir şekilde yenilik yapmaya devam edebilmeniz için uygulamalarınızı anlamanızda, iyileştirmeler yapmanızda ve sorunları hızla bulup düzeltmenizde sizi destekler. Günlüklerinizden eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde etmek için toplamalar, filtreler ve normal ifadelerle sorgular yazabilirsiniz. Ayrıca, zaman serisi verilerini görselleştirebilir, tek tek günlük olaylarının ayrıntılarına inebilir ve sorgu sonuçlarınızı CloudWatch Panoları'na aktarabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch Logs'a gönderilmekte olan tüm günlüklerinizde sorgular çalıştırmak için Logs Insights'ı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Kurulum yapmanız gerekmez ve yönetmeniz gereken bir altyapı yoktur. Logs Insights'a AWS Management Console'dan veya AWS SDK'sını kullanarak uygulamalarınız üzerinden programlama yoluyla erişebilirsiniz.

S: Amazon CloudWatch Anormallik Algılama nedir?

Amazon CloudWatch Anormallik Algılama, sistemlerin ve uygulamaların tek zaman serilerini sürekli olarak analiz etmek, normal bir temel belirlemek ve minimum kullanıcı müdahalesi ile anormallikleri ortaya çıkarmak için makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Günün saati, haftanın günü, mevsimsellik veya değişen eğilimler gibi doğal ölçüm düzenlerine göre eşikleri otomatik olarak ayarlayan alarmlar oluşturmanıza olanak sağlar. Ayrıca, panolardaki anormallik algılama gruplarıyla ölçümleri görselleştirip ölçümlerinizdeki beklenmedik değişiklikleri izleyebilir, yalıtabilir ve sorunları giderebilirsiniz.

S: Amazon CloudWatch Anormallik Algılama’yı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Anormallik Algılama'yı kullanmaya başlamak kolaydır. Alarm oluşturmak için CloudWatch konsolunun gezinti görünümünde Alarms (Alarmlar) bölümüne gidebilir veya ölçümlerdeki beklenmedik değerleri grafiğe grup olarak yerleştirmek için Metrics (Ölçümler) ile başlayabilirsiniz. Anormallik Algılama'yı; AWS CLI, AWS SDK'leri veya AWS CloudFormation şablonlarını kullanarak da etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen CloudWatch Anormallik Algılama belgelerine göz atın ve fiyatlandırma sayfalarını ziyaret edin.

S: Amazon CloudWatch Contributor Insights nedir?

Amazon CloudWatch, sistem performansını en fazla etkileyen katkı sağlayıcıları görmenizi sağlamak için zaman serisi verilerini analiz eden Contributor Insights’ı içermektedir. Contributor Insights kurulduktan sonra ek bir kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın sürekli olarak çalışır. Bu da geliştiricilerin ve operatörlerin bir operasyonel olay sırasında sorunları daha hızlı bir şekilde yalıtmalarını, tespit etmelerini ve düzeltmelerini sağlar.

S: CloudWatch Contributor Insights'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Bir Contributor Insights kuralı oluşturmak için CloudWatch konsolundaki gezinti bölmesinde Contributor Insights'a gidin. Contributor Insights’ı ayrıca AWS CLI, AWS SDK’ları veya AWS CloudFormation şablonlarını kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Contributor Insights tüm ticari AWS Bölgelerinde kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen CloudWatch Contributor Insights’daki belgeleri inceleyin.

S: Amazon CloudWatch ServiceLens nedir?

Amazon CloudWatch ServiceLens, uygulamanızın durumunu, performansını ve erişilebilirliğini tek bir yerde görselleştirmenizi ve analiz etmenizi sağlayan yeni bir özelliktir. CloudWatch ServiceLens, uygulamalarınızı ve uygulamalarınızdaki bağımlılıkları eksiksiz bir şekilde görmenizi sağlamak için CloudWatch ölçümleri ve günlükleri ile AWS X-Ray izlemelerini birbirine bağlar. Bu da performans sorunlarını hızlı bir şekilde saptamanıza, uygulama sorunlarının temel nedenlerini yalıtmanıza ve etkilenen kullanıcıları belirlemenize olanak tanır. CloudWatch ServiceLens üç temel alanda uygulamalarınıza yönelik görünürlük kazanmanızı sağlar: Altyapı izleme (uygulamalarınızı destekleyen kaynakları anlamak için ölçümler ve günlükler kullanılarak), işlem izleme (kaynaklarınız arasındaki bağımlılıkları anlamak için izleri kullanarak) ve son kullanıcı izleme (uç noktalarınızı izlemek ve son kullanıcı deneyimlerinizin azaldığını size bildirmek için canary’ler kullanarak).

S: CloudWatch ServiceLens'i kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Halihazırda AWS X-Ray'i kullanıyorsanız varsayılan olarak CloudWatch konsolu üzerinde CloudWatch ServiceLens'e erişebilirsiniz. AWS X-Ray’i henüz kullanmıyorsanız X-Ray SDK’yı kullanarak uygulamalarınızda AWS X-Ray’i etkinleştirerek CloudWatch ServiceLens’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Amazon CloudWatch ServiceLens, AWS-X-Ray’in kullanıldığı tüm genel erişime açık AWS bölgelerinde kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon CloudWatch ServiceLens’deki belgeleri inceleyin.

S: Amazon CloudWatch Synthetics nedir?

Amazon CloudWatch Synthetics uygulama uç noktalarını kolayca izlemenizi sağlar. Uç noktalarınız üzerinde 7 gün 24 saat boyunca her dakika testler yürütür ve uygulama uç noktalarınızın beklenen şekilde davranmadığını tespit eder etmez sizi uyarır. Bu testler erişilebilirliği, gecikmeyi, işlemleri, bozuk veya çalışmayan bağlantıları, adım adım görev tamamlama durumlarını, sayfa yükleme hatalarını, UI varlıkları için yük gecikmelerini, karmaşık sihirbaz akışlarını veya uygulamanızdaki satın alma akışlarını kontrol etmeniz için özelleştirilebilir. Ayrıca, sorun çözmeye yönelik ortalama süreyi azaltmak amacıyla uyarı veren uygulama uç noktalarını yalıtmak ve uygulama temelindeki altyapıya tekrar yönlendirmek için CloudWatch Synthetics’i kullanabilirsiniz.

S: CloudWatch Synthetics’ kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch Synthetics’i kullanmaya başlamak kolaydır. İlk geçici canary’nizi dakikalar içinde yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon CloudWatch Synthetics'teki belgeleri inceleyin.

Fiyatlandırma

S: Amazon CloudWatch hizmetinin maliyeti ne kadardır?

En güncel bilgiler için lütfen fiyatlandırma sayfamıza bakın.

S: Amazon CloudWatch izleme ücreti, izlediğim Amazon EC2 bulut sunucusunun tipine bağlı olarak değişiklik gösterir mi?

Tüm Amazon EC2 bulut sunucusu tipleri, anahtar durumunu ve performans ölçümlerini CloudWatch’a ücretsiz olarak otomatik gönderir. EC2 Ayrıntılı İzleme’yi etkinleştirirseniz, bulut sunucusu için CloudWatch’a gönderilen ölçüm sayısını temel alan özel ölçümler için ücret ödersiniz. Bulut sunucusu için gönderilen ölçümlerin sayısı, bulut sunucusu tipine bağlıdır. Ayrıntılar için Bulut Sunucularınız İçin CloudWatch Ölçümleri bölümüne göz atın.

S: Fiyatlarınıza vergiler dahil mi?

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Daha fazla bilgi edinin.

S: CloudWatch için aylık AWS faturam Temmuz 2017 ve önceki aylarda neden farklı görünüyor?

Temmuz 2017’den önce CloudWatch ücretleri AWS faturanızın yanı sıra Maliyet ve Kullanım Raporlarında iki ayrı bölüme ayrılmış olarak gösteriliyordu. Geçmişten kaynaklanan nedenlerden dolayı CloudWatch Alarmları, CloudWatch Ölçümleri ve CloudWatch API kullanımı faturanızın “Elastic Compute Cloud” (EC2) ayrıntı bölümünde bildirilirken CloudWatch Logs ve CloudWatch Panoları için uygulanan ücretler “CloudWatch” ayrıntı bölümünde bildiriliyordu. Aylık AWS CloudWatch kullanım ve faturalandırmanızın birleştirilerek basitleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla CloudWatch Ölçümleri, Alarmları ve API kullanımı için ödediğiniz ücretleri faturanızın “EC2” bölümünden “CloudWatch” bölümüne taşıyarak tüm CloudWatch izleme ücretlerinizi “CloudWatch” bölümü altında topladık. Bunun toplam AWS fatura tutarınızı etkilemediğini unutmayın. Faturanızda ve Maliyet ve Kullanım Raporlarınızda CloudWatch ücretleri artık tek bir bölüm altında gösterilecektir.

Ayrıca, CloudWatch’ta “Estimated Charges” (Tahmini Ücretler) adlı, Total Estimated Charge (Toplam Tahmini Ücret) olarak görüntülenebilecek ya da By Service (Hizmete Göre) ölçütüyle bileşenlerine ayrılabilecek bir Faturalandırma Ölçümü vardır. Total Estimated Charge (Toplam Tahmini Ücret) ölçümü değişmeyecektir. Bununla birlikte, Hizmete Göre bileşenlerine ayrılan “EstimatedCharges” (Tahmini Ücretler) ölçümü, “AmazonEC2” ServiceName boyutu ve “AmazonCloudWatch” ServiceName boyutu için değişecektir. Faturalandırmanın birleştirilmesi nedeniyle kullanım ve faturalandırma ücretleri EC2’den CloudWatch’a aktarıldığı için AmazonEC2 faturalandırma ölçümünüzün azaldığını ve AmazonCloudWatch faturalandırma ölçümünüzün arttığını fark edebilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights nasıl fiyatlandırılır?

Logs Insights, sorgu başına fiyatlandırılır ve sorgu tarafından taranan, alınan günlük verisi miktarına göre ücretlendirilir. Fiyatlandırma konusunda daha fazla bilgi için CloudWatch fiyatlandırması bölümüne bakın.

S: CloudWatch Logs Insights, iptal edilen sorgular için ücret alır mı?

Evet, bir sorguyu manuel olarak iptal ederseniz sorguyu iptal ettiğiniz noktaya kadar taranan ölçümü yapılmış günlük verisi miktarı için ücret alınır.

S: CloudWatch Logs Insights, başarısız sorgular için ücret alır mı?

Hayır, başarısız sorgular için ücret ödemezsiniz.

AWS kaynağı ve özel ölçüm izleme

S: Amazon CloudWatch Ölçümleri ile neleri ölçebilirim?

Amazon CloudWatch, AWS bulut kaynaklarını ve AWS'de çalıştırdığınız uygulamaları izlemenize imkan tanır. Amazon EC2 bulut sunucuları, EBS birimleri, Elastic Load Balancer’lar, Otomatik Ölçeklendirme grupları, EMR iş akışları, RDS veritabanı bulut sunucuları, DynamoDB tabloları, ElastiCache kümeleri, RedShift kümeleri, OpsWorks yığınları, Route 53 durum denetimleri, SNS konuları, SQS kuyrukları, SWF iş akışları ve Storage Gateway’ler dahil olmak üzere bir dizi AWS ürünü ve hizmeti için otomatik olarak ölçüm sağlanır. Kendi uygulama ve hizmetleriniz tarafından oluşturulan özel ölçümleri de izleyebilirsiniz.

S: Tüm ölçümler için tutma dönemi ne kadardır?

Bir saniyeye kadar çözünürlükte özel ölçümler yayınlayıp depolayabilirsiniz. Ölçümler için genişletilmiş tutma olanağı 1 Kasım 2016'da kullanıma sunulmuş ve 14 gün ila 15 ay öncesine ait tüm müşteri ölçümlerinin depolanmasını mümkün kılmıştır. CloudWatch, ölçüm verilerini aşağıda açıklandığı gibi tutar:

  • Dönemi 60 saniyeden kısa olan veri noktalarına 3 saat boyunca erişilebilir. Bu veri noktaları yüksek çözünürlüklü özel ölçümlerdir.
  • Dönemi 60 saniye (1 dakika) olan veri noktalarına 15 gün boyunca erişilebilir
  • Dönemi 300 saniye (5 dakika) olan veri noktalarına 63 gün boyunca erişilebilir 
  • Dönemi 3600 saniye (1 saat) olan veri noktalarına 455 gün (15 ay) boyunca erişilebilir

Başlangıçta daha kısa bir dönemle yayımlanan veri noktaları, uzun vadeli olarak depolanmak üzere bir araya toplanır. Örneğin, 1 dakikalık bir dönem kullanarak veri topluyorsanız, veriler 15 gün boyunca 1 dakikalık çözünürlükle erişilebilir halde kalır. 15 gün sonra verilere erişim hâlâ mümkün olsa da veriler toplu halde olur ve yalnızca 5 dakikalık bir çözünürlükle alınabilir. 63 gün sonra veriler daha da toplu hale gelir ve bunlara 1 saatlik çözünürlükle erişilebilir. Ölçümlerin bu dönemlerden uzun bir süre boyunca erişilebilir kalmasını istiyorsanız veri noktalarını GetMetricStatistics API’sini kullanarak çevrimdışı veya farklı bir depolama yöntemiyle saklamak üzere alabilirsiniz.

Bu özellik şu an ABD Doğu (K. Virginia), ABD Batı (Oregon), ABD Batı (K. California), AB (İrlanda), AB (Frankfurt), G. Amerika (São Paulo), Asya Pasifik (Singapur), Asya Pasifik (Tokyo), Asya Pasifik (Seul), Asya Pasifik (Mumbai), Asya Pasifik (Sidney), AB (Londra), Kanada (Orta), ABD Doğu (Ohio) ve Çin (Pekin) bölgelerinde sunulmaktadır.

S: Amazon CloudWatch hizmetinin alıp toplu hale getirdiği veriler için en düşük çözünürlük nedir?

CloudWatch tarafından desteklenen en düşük çözünürlük, yüksek çözünürlüklü bir ölçüm olan bir saniyelik veri noktalarıdır. Dilerseniz ölçümleri bir dakikalık ayrıntı düzeyinde de depolayabilirsiniz. Bazen ölçümler CloudWatch tarafından farklı aralıklarla (üç dakikalık veya beş dakikalık aralıklar gibi) alınır. PutMetricData API isteğindeki StorageResolution alanını ayarlayarak bir ölçümün yüksek çözünürlüklü olduğunu belirtmezseniz CloudWatch varsayılan olarak ölçümleri toplu hale getirir ve bir dakikalık çözünürlükle depolar.

İstenen verilerin ne kadar eski olduğuna bağlı olarak ölçümlere yukarıdaki tutma takvimlerinde tanımlanan çözünürlüklerle erişilebilir. Örneğin, 10 gün önceki bir güne ait bir dakikalık veriler için istekte bulunursanız 1440 veri noktası alırsınız. Öte yandan, beş ay öncesine ait bir dakikalık veriler için istekte bulunursanız kullanıcı arabirimi otomatik olarak ayrıntı düzeyini bir saat olarak değiştirir ve GetMetricStatistics API'si herhangi bir çıkış döndürmez.

S: Herhangi bir ölçümü silebilir miyim?

CloudWatch ölçüm silmeyi desteklemez. Ölçümlerin süresi, yukarıda açıklanan tutma takvimine göre sona erer.

S: Bir Amazon EC2 bulut sunucusu için izlemeyi devre dışı bırakırsam ölçüm verilerini kaybeder miyim?

Hayır. Yukarıda açıklanan tutma takvimlerine göre herhangi bir Amazon EC2 bulut sunucusunun ölçüm verilerini dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Ancak CloudWatch konsolu, ad alanınızda en güncel bulut sunucularının gösterilmesini sağlamak amacıyla ölçüm aramayı bir ölçümün alınmasından itibaren iki haftayla sınırlı tutar.

S: Sonlandırılmış bir Amazon EC2 bulut sunucusuna veya silinmiş bir Elastic Load Balancer'a ait ölçüm verilerine erişebilir miyim?

Evet. Amazon CloudWatch, sonlandırılmış Amazon EC2 bulut sunucularına veya silinmiş Elastic Load Balancer'lara ait ölçüm verilerini 15 ay boyunca saklar.

S: Aynı zaman aralığına ilişkin grafik çizimi, ölçümler beş dakikalık ve bir dakikalık dönemlerde görüntülendiğinde neden farklı görünüyor?

Aynı zaman aralığını 1 dakikalık dönemler yerine 5 dakikalık dönemlerde görüntülediğinizde, veri noktalarının grafiğin farklı yerlerinde gösterildiğini görebilirsiniz. Amazon CloudWatch, grafiğinizde belirttiğiniz dönem için tüm erişilebilen veri noktalarını bulur ve dönemin tamamını temsil eden tek, ortak bir nokta hesaplar. 5 dakikalık bir dönem söz konusu olduğunda tek veri noktası 5 dakikalık zaman aralığının başlangıcına yerleştirilir. 1 dakikalık bir dönem söz konusu olduğunda tek veri noktası 1 dakikalık dilimin başına yerleştirilir. Zaman aralıklarına ilişkin hassas grafik çizimleri gerektiren sorun giderme işlemleri ve diğer etkinlikler için bir dakikalık dönemin kullanılmasını öneririz.

S: Özel Ölçüm nedir?

Amazon CloudWatch hizmetini kullanarak kendi uygulamalarınız, betikleriniz ve hizmetleriniz tarafından oluşturulan verileri izleyebilirsiniz. Sizin tarafınızdan Amazon CloudWatch’a sağlanan tüm ölçümlere özel ölçüm denir. Örneğin, bir web sayfasının yüklenme süresini, istek hata oranlarını, bulut sunucunuzdaki işlem veya iş parçacığı sayısını ya da uygulamanız tarafından gerçekleştirilen iş miktarını izlemek için özel ölçümler kullanabilirsiniz. PutMetricData API’sini, Windows ve Linux’a yönelik örnek izleme betiklerimizi, CloudWatch tarafından toplanan eklentiyi ve AWS çözüm ortakları tarafından sunulan çeşitli uygulama ve araçları kullanarak özel ölçümlerden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

S: Özel Ölçümler ne kadar çözünürlükte sunulur?

Özel bir ölçüm için aşağıdakilerden biri söz konusu olabilir:

  • Standart çözünürlük: Veriler bir dakikalık ayrıntı düzeyine sahip olur
  • Yüksek çözünürlük: Veriler bir saniyelik ayrıntı düzeyine sahip olur

CloudWatch'ta ölçümler varsayılan olarak bir dakikalık çözünürlükle depolanır. Bir ölçümü yüksek çözünürlüklü olarak tanımlamak için PutMetricData API isteğinde StorageResolution parametresini bir değerine ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı StorageResolution parametresini ayarlamazsanız CloudWatch varsayılan olarak ölçümleri bir dakikalık çözünürlükte depolar.

Yüksek çözünürlüklü bir ölçüm yayınladığınızda, CloudWatch tarafından bir saniyelik çözünürlükle depolanır ve ölçümü bir saniyelik, beş saniyelik, 10 saniyelik, 30 saniyelik ya da 60 saniyelik (ve tüm katları) dönemler halinde okuyabilir ve alabilirsiniz.

Özel ölçümler de yukarıda sağlanan tutma takvimine tabidir.

S: Hangi ölçümler yüksek çözünürlüklü olarak sunulur?

Şu anda yalnızca CloudWatch'a yayınladığınız özel ölçümler yüksek çözünürlüklü olarak sunulur. Yüksek çözünürlüklü özel ölçümler, CloudWatch'ta bir saniyelik çözünürlükle depolanır. Yüksek çözünürlük, PutMetricData API isteğinin zorunlu olmayan StorageResolution parametresinin bir değerini almasıyla tanımlanır. İsteğe bağlı StorageResolution alanı için bir değer belirtmezseniz CloudWatch varsayılan olarak özel ölçümü bir dakikalık çözünürlükle saklar.

S: Yüksek çözünürlüklü özel ölçümlerin fiyatlandırması normal özel ölçümlerden farklı mıdır?

Hayır, yüksek çözünürlüklü özel ölçümler standart bir dakikalık özel ölçümlerle aynı şekilde fiyatlandırılır.

S: Hangi durumlarda programımın CloudWatch Logs'a bir günlük yayınlamasını sağlamak yerine Özel Ölçümleri kullanmam gerekir?

Kendi verilerinizi özel ölçümler, CloudWatch Logs veya her ikisini birden kullanarak izleyebilirsiniz. Verileriniz zaten günlük biçiminde üretilmiyorsa (örneğin, işletim sistemi işlemleri veya performans ölçümleri) özel ölçümleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kendi uygulamanızı veya betiğinizi yazmak ya da bir AWS çözüm ortağı tarafından sağlanan bir çözümü kullanmak isteyebilirsiniz. Tek tek ölçümlerin yanı sıra bunların ek ayrıntılarını depolayıp kaydetmek istiyorsanız, CloudWatch Logs’u kullanmak isteyebilirsiniz.

S: CloudWatch’ta hangi istatistikleri görüntüleyip grafiğe dönüştürebilirim?

Amazon CloudWatch ölçümleri için şu istatistiksel değerleri alabilir, grafiğe dönüştürebilir ve bunlara ilişkin alarmlar ayarlayabilirsiniz: Average (Ortalama), Sum (Toplam), Minimum (Minimum), Maximum (Maksimum) ve Sample Count (Örnek Sayım). İstatistikler, 60 saniye ile bir gün arasındaki herhangi bir süre aralığı için hesaplanabilir. Yüksek çözünürlüklü özel ölçümler söz konusu olduğunda, istatistikler bir saniye ile üç saat arasındaki süre aralıkları için hesaplanabilir.

S: .NET ve SQL Server için CloudWatch Uygulama Öngörüleri nedir?

.NET ve SQL Server için Amazon CloudWatch Uygulama Öngörüleri, .NET ve SQL Server uygulamalarınızı kolayca izlemek için kullanabileceğiniz bir özelliktir. Veritabanı, web (IIS) ve uygulama sunucuları, işletim sistemi, yük dengeleyiciler ve kuyruklar gibi uygulama kaynakları ve teknoloji yığınınızdaki önemli ölçümleri ve günlükleri tanımlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Anormallikleri ve hataları tespit edip ilişkilendirmek ve sizi uygulamanızdaki sorunlar hakkında bilgilendirmek için bu telemetri verilerini sürekli olarak izler. Sorun gidermeye yardımcı olmak için ilişkilendirilmiş ölçüm anormallikleri ve günlük hataları gibi tespit ettiği sorunları görselleştiren otomatik panolar oluşturur ve aynı zamanda sizi potansiyel kök nedene götürecek ek öngörüler sunar.

S: .NET ve SQL Server için CloudWatch Uygulama Öngörüleri'ni kullanmanın avantajları nelerdir?

  • Uygulama ölçümlerini ve günlükleri otomatik olarak tanımlayın: Uygulama kaynaklarınızı tarar, izlenmesi önerilen ölçümlerin ve günlüklerin bir listesini oluşturur ve bunları otomatik olarak ayarlar. Bu sayede uygulamalarınız için izlemeyi daha kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 
  • Akıllı sorun tespiti: Uygulama yığınınızdaki sorun belirtilerini dinamik olarak izleyip analiz etmek ve uygulama sorunlarını tespit etmek için yerleşik kuralları ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Ayrı ayrı ani ölçüm artışları, olaylar veya günlük özel durumlarıyla ilgilenme iş yükünü azaltmanıza yardımcı olur. Bunun yerine gerçek sorunlar ve bu sorunlarla ilgili bağlamsal bilgiler hakkında bildirim alırsınız.
  • Daha hızlı sorun giderme: Tespit edilen sorunun potansiyel kök nedeni ile sorundan etkilenen ölçüm ve günlüklerin listesi gibi öngörüler sağlamak için tespit edilen sorunları değerlendirir. Sorun tespit altyapısını, kullanım biçiminize göre özelleştirmek için oluşturulan öngörülere geri bildirimde bulunabilirsiniz.

S: .NET ve SQL Server için CloudWatch Uygulama Öngörüleri'ni kullanarak izlemeye nasıl başlarım?

Yerleşik uygulama: İlişkili AWS Kaynak Grubu'nu seçerek izlemek istediğiniz uygulamayı belirleyin.

Uygulama bileşenlerini tanımlayın: Uygulama bileşenlerini (tek başına kaynaklar veya otomatik ölçeklendirme grupları ve yük dengeleyici gruplar gibi kaynaklarla ilgili gruplar) tanımlamak için uygulama kaynaklarınızı analiz eder. İsterseniz daha iyi öngörüler ve kolay ekleme için kaynakları gruplandırarak bileşenleri özelleştirebilirsiniz.

İzlemeyi etkinleştirin: Uygulama bileşenleriniz için IIS ön uç, .NET çalışan katmanı gibi teknoloji katmanları belirleyebilirsiniz. Seçiminizi temel alarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilecek önerilen bir ölçüm ve günlük seti sağlar. Bu "izlemeleri" kaydettiğinizde .NET ve SQL Server için Uygulama Öngörüleri, bunları sizin adınıza toplamak için CloudWatch'u ayarlar.

Eklendikten sonra .NET ve SQL Server için Uygulama Öngörüleri, uygulama sorunlarını tanımlamaya başlamak için önceden oluşturulmuş kuralların ve makine öğrenimi modellerinin bir birleşimini kullanır. CloudWatch'ta tespit edilen sorunların listesini içeren otomatik panoların yanı sıra ilgili anormallik ve hatalarla birlikte bu sorunlara yönelik ayrıntılı bir görünüm oluşturur.

S: CloudWatch Ölçüm Akışları Nedir?

CloudWatch Ölçüm Akışları asgari düzeyde kurulum ve yapılandırma ile seçeceğiniz bir hedefe devamlı CloudWatch akışı yapmanıza olanak sağlayan bir özelliktir. Bu tamamen yönetilen bir çözüm olup herhangi bir kod yazmanızı ya da herhangi bir altyapıyı yönetmenizi gerektirmemektedir. Birkaç tık ile Amazon Simple Storage Service (S3) gibi hedeflere ölçüm akışlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, operasyonel panolarınızı güncel tutmak için ölçümlerinizi seçeceğiniz üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına iletebilirsiniz.

S: CloudWatch Ölçüm Akışlarını neden kullanmalıyım?

Ölçüm Akışları API unsurlarını sorgulama gereği olmadan CloudWatch'tan ölçümler almanın alternatif bir yöntemidir. Birkaç tık ile ölçüm akışı oluşturabilirsiniz ve ölçümleriniz de hedefinize akmaya başlar. Ayrıca, Amazon S3 gibi data lake on AWS unsurlarınıza ölçümlerinizi kolayca aktarabilirsiniz ve Amazon Athena gibi araçlarla kullanımı ya da performansı analiz etmeye hazır olursunuz. Ölçüm Akışları bir Amazon Kinesis Data Firehose HTTP uç noktası kullanan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına CloudWatch ölçümleri göndermenizi kolaylaştırır. Doğru ve vakitli ölçüm verilerine dayanan panolara, alarmlara ve diğer araçlara güç sağlamak için en güncel CloudWatch ölçüm verileri dâhil olmak üzere devamlı ve ölçeklendirilebilir akışlar oluşturabilirsiniz.

S: CloudWatch Ölçüm Akışlarını nasıl oluşturabilir ve yönetebilirim?

Ölçüm Akışlarını sağlamak ve yapılandırmak için bu unsurları CloudWatch Konsolu ya da programlama yaparak CloudWatch API, AWS SDK, AWS CLI veya AWS CloudFormation aracılığıyla oluşturup yönetebilirsiniz. Bununla beraber, AWS dışındaki hedeflere Ölçüm Akışları teslimatı sağlamak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan AWS CloudFormation şablonlarını da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için CloudWatch Ölçüm Akışları ile ilgili belgelere bakın.

S: CloudWatch Ölçüm Akışlarıma dâhil olacak ölçümleri yönetebilir miyim?

Evet. Tüm ölçümleri varsayılan olarak göndermeyi seçmek ya da AWS/EC2 gibi alan adı tarafından tanımlanan ölçüm gruplarını dâhil etmek ve hariç tutmak için filtre kuralları oluşturmak mümkündür. Ölçüm Akışları otomatik olarak filtre kuralları ile eşleşen yeni ölçümleri tespit eder ve akış kapsamına ölçüm güncellemelerini dâhil eder. Kaynaklar sonlandırıldığında Ölçüm Akışları aktif olmayan ölçümler için otomatik olarak güncelleme göndermeyi sonlandıracaktır.

Q: CloudWatch Ölçüm Akışları hangi formatları destekliyor?

Ölçüm Akışları OpenTelemetry ya da JSON formatında çıktı verebilmektedir. Ölçüm akışlarını oluştururken ya da yönetirken çıktı formatını seçebilirsiniz.

S: CloudWatch Ölçüm Akışları tarafından iletilen verilerin maliyetini ve hacmini izleyebilir miyim?

Evet. Ölçüm Akışları konsolu sayfasının izleme bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Ölçüm güncellemelerinin hacmine yönelik otomatik panolar göreceksiniz. Bu ölçümler ayrıca AWS/CloudWatch alan adı altında da mevcut olup hacim bakımından olağanüstü bir değişiklik olması durumunda bildirim göndermek amacıyla alarm oluşturmak için kullanılabilir.

Günlük izleme

S: Amazon CloudWatch tarafından hangi günlük izleme olanakları sağlanır?

CloudWatch Logs ile mevcut sistem, uygulama ve özel günlük dosyalarınızı kullanarak sistemlerinizi ve uygulamalarınızı izleyip bunların sorunlarını giderebilirsiniz.

CloudWatch Logs ile günlüklerinizi neredeyse gerçek zamanlı olarak belirli ifadeler, değerler veya düzenler üzerinden izleyebilirsiniz. Örneğin, sistem günlüklerinizde gerçekleşen hata sayısına bağlı bir alarm ayarlayabilir veya uygulama günlüklerinizden web isteklerinin gecikme sürelerinin grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra özgün günlük verilerine bakarak sorunun kaynağını görebilirsiniz. Günlük verilerini oldukça dayanıklı, düşük maliyetli depolama seçeneklerinde, sabit disklerinizi doldurma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan dilediğiniz süre boyunca depolayabilir ve bu verilere erişebilirsiniz.

S: Amazon CloudWatch Satılan Günlükleri nedir?

Amazon CloudWatch Satılan günlükleri, AWS hizmetleri tarafından müşteri adına yerel olarak yayımlanan günlüklerdir. VPC Flow günlükleri bu katmanlı modelden yararlanacak ilk Satılan günlük tipidir. Ancak, gelecekte Satılan Günlük tipine daha fazla AWS Hizmeti günlük tipi eklenecektir.

S: CloudWatch Logs’a tüm bölgelerde erişilebilir mi?

Bölgelere göre CloudWatch Logs hizmet erişilebilirliği hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Bölgesel Ürünler ve Hizmetler bölümüne göz atın.

S: CloudWatch Logs’un maliyeti ne kadardır?

En güncel bilgiler için lütfen fiyatlandırma sayfamıza bakın.

S: Günlüklerim ve Amazon CloudWatch ile ne tür şeyler yapabilirim?

CloudWatch Logs, sistemlerinizi ve uygulamalarınızı daha iyi anlayıp çalıştırmanıza yardımcı olmak için günlüklerinizi izleyebilir ve depolayabilir. CloudWatch Logs'u günlüklerinizle kullanıyorsanız izleme için mevcut günlük verileriniz kullanıldığından kod değişikliği gerekmez. Amazon CloudWatch ve günlüklerinizle yapabileceklerinize ilişkin iki örneği burada bulabilirsiniz:

Gerçek Zamanlı Uygulama ve Sistem İzleme: CloudWatch Logs ile günlük verilerini kullanarak uygulamaları ve sistemleri neredeyse gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Örneğin, CloudWatch Logs uygulama günlüklerinizde oluşan hata sayısını izleyerek hata oranı belirttiğiniz eşiği aştığında size bir bildirim gönderebilir. Amazon CloudWatch, izleme işlemleri için günlük verilerinizi kullanır ve sonuç olarak herhangi bir kod değişikliği yapmanızı gerektirmez.

Uzun Vadeli Günlük Tutma: CloudWatch Logs'u kullanarak günlük verilerinizi oldukça dayanıklı ve uygun maliyetli depolama alanında, sabit disklerin dolması konusunda endişelenmeden dilediğiniz süre boyunca depolayabilirsiniz. CloudWatch Logs Aracısı, hem döndürülen hem de döndürülmeyen günlük dosyalarını bir ana sunucudan günlük hizmetine hızlıca taşımayı kolaylaştırır. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda ham günlük olay verilerine erişebilirsiniz.

S: Microsoft SQL Server ve Microsoft Windows Server çalıştıran EC2 bulut sunucularımdan Amazon CloudWatch Logs’a ne tür veriler gönderebilirim?

EC2Config hizmetini CloudWatch’a şunlar dahil çeşitli veriler gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz: metin tabanlı özel günlükler, Olay (Uygulama, Özel, Güvenlik, Sistem) günlükleri, Olay İzleme (ETW) günlükleri ve Performans Sayacı (PCW) günlükleri. Buradan EC2Config hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Aracısı ne sıklıkta veri gönderir?

CloudWatch Logs Aracısı, günlük verilerini varsayılan olarak beş saniyede bir gönderir ve bu davranış kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.

S: CloudWatch Logs hangi günlük biçimlerini destekler?

CloudWatch Logs, metin tabanlı tüm genel günlük verilerini ya da JSON biçimlendirmeli günlükleri alabilir, toplu hale getirebilir ve izleyebilir.

S: CloudWatch Logs Aracısı’nı metin tabanlı olmayan günlük verileri gönderecek şekilde yapılandırırsam ne olur?

CloudWatch Logs Aracısı metin tabanlı olmayan günlük verilerini bildirecek şekilde yapılandırılması durumunda bir hata kaydeder. Bu hata /var/logs/awslogs.log dosyasına kaydedilir.

S: CloudWatch Logs ile günlüklerimi izlemeye nasıl başlayabilirim?

Ölçüm Filtreleri oluşturarak günlük olaylarını CloudWatch Logs’a gönderildikleri sırada izleyebilirsiniz. Ölçüm Filtreleri, günlük verilerini grafik ve alarm oluşturma için Amazon CloudWatch Ölçümlerine dönüştürür. Ölçüm Filtreleri Console’da veya CLI’da oluşturulabilir. Ölçüm Filtreleri günlük olaylarınızdaki terimleri, ifadeleri veya değerleri arayıp eşleştirir. Bir Ölçüm Filtresi günlük olaylarınızdaki terimlerden, ifadelerden veya değerlerden birini bulduğunda, bunu seçtiğiniz bir Amazon CloudWatch Ölçümünde sayar. Örneğin, günlük olaylarınızda “Hata” sözcüğünü arayıp bu sözcüğün kaç gere geçtiğini sayan bir Ölçüm Filtresi oluşturabilirsiniz. Ölçüm Filtreleri, web isteklerinin gecikme süresi gibi boşlukla ayrılmış günlük olaylarından da değer ayıklayabilir. Ayrıca, koşullu işleçleri ve joker karakterleri kullanarak tam eşleşme oluşturabilirsiniz. Amazon CloudWatch Console, Ölçüm Filtreleri oluşturmadan önce düzenlerinizi test etmenize yardımcı olabilir.

S: Ölçüm Filtresi düzenlerinin söz dizimi nedir?

Bir Ölçüm Filtresi düzeni, arama terimleri ya da genel günlük veya JSON olay biçiminin belirtimini içerebilir.

Örneğin, Hata terimini aramak istiyorsanız ölçüm filtresinin düzeni yalnızca Hata terimi olur. Birden çok öğe için aramaya birden çok arama terimi eklenebilir. Örneğin, Hata ve İstisna terimlerini içeren olayları saymak istiyorsanız Hata İstisna düzenini kullanırsınız. Hata İstisna teriminin tam olarak eşleştirilmesini istiyorsanız arama terimini çift tırnak içine alırsınız: “Hata İstisna”. Dilediğiniz sayıda arama terimi belirtebilirsiniz.

CloudWatch Logs, normal günlük veya JSON biçimindeki bir günlük olayından değer elde etmek amacıyla da kullanılabilir. Örneğin, Apache erişim günlüklerinizden aktarılan baytları izleyebilirsiniz. Ayrıca, koşullu işleçleri ve joker karakterleri kullanarak ilgilendiğiniz verileri eşleştirebilir ve ayıklayabilirsiniz. Ölçüm Filtrelerinin ayıklama özelliğini kullanabilmeniz için alanların kapatılması amacıyla günlük olayları boşlukla ayrılmış olmalı ve hem önünde hem de sonunda çift tırnak (“”) ya da bir başlangıç köşeli parantezi "[" ile kapanış köşeli parantezi "]" kullanmalıdır. Alternatif olarak JSON biçimlendirmeli günlük olayları da olabilir. Söz diziminin tüm ayrıntılarını ve örnekleri görmek için lütfen Ölçüm Filtreleri İçin Geliştirici Kılavuzu’na göz atın.

S: Belirttiğim bir Ölçüm Filtresi düzeninin günlük olaylarımla eşleşip eşleşmeyeceğini nasıl anlarım?

CloudWatch Logs, bir Ölçüm Filtresi oluşturmadan önce Ölçüm Filtresi düzenlerini test etmenize imkan tanır. Düzenlerinizi zaten CloudWatch Logs’da olan kendi günlük verilerinize göre test edebilir ya da test için kendi günlük olaylarınızı sağlayabilirsiniz. Düzeninizi test ettiğinizde Ölçüm Filtresi düzeniyle hangi olayların eşleştiğini ve değer ayıklanıyorsa test verilerinde ayıklanan değerin ne olduğunu görebilirsiniz. Ölçüm Filtresi testi konsolda ve CLI’da kullanılabilir.

S: Günlük verilerimle normal ifadeler kullanabilir miyim?

Amazon CloudWatch Ölçüm Filtreleri normal ifadeleri desteklemez. Günlük verilerinizi normal ifadelerle işlemek için Amazon Kinesis’i kullanarak akışı bir normal ifade işleme altyapısına bağlamayı göz önünde bulundurun.

Günlük yönetimi

S: Günlük verilerimi nasıl alabilirim?

CloudWatch Logs konsolunu kullanarak veya CloudWatch Logs CLI aracılığıyla günlük verilerinizden dilediklerinizi alabilirsiniz. Günlük olayları alınırken Günlük Grubu, Günlük Akışı ve bunların ilişkilendirildiği zaman temel alınır. Günlük olaylarının alınmasına yönelik CloudWatch Logs API’si GetLogEvents’tir.

S: Günlüklerimde nasıl arama yapabilirim?

Günlük olaylarınızı CLI’yı kullanarak alabilir ve komut satırı grep işlevini veya benzer arama işlevlerini kullanarak olaylarda arama yapabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs günlük verilerimi ne kadar süre depolar?

CloudWatch Logs hizmetinde günlük verilerinizi dilediğiniz kadar süre depolayabilirsiniz. Varsayılan olarak CloudWatch Logs, günlük verilerinizi süresiz olarak depolar. Dilediğiniz zaman her bir Günlük Grubu için tutma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Günlük analizi

S: Logs Insights'a erişmek için hangi izinlere ihtiyacım olur?

Logs Insights'a erişmek için IAM politikanızın logs:DescribeLogGroups ve logs:FilterLogEvents ile ilgili izinleri içermesi gerekir.

S: CloudWatch Logs Insights ile hangi günlüklerde sorgulama yapabilirim?

CloudWatch'a gönderilmekte olan tüm günlüklerde Logs Insights'ı kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Logs Insights; Lambda, CloudTrail, Route53 ve VPC Flow Logs gibi AWS hizmetlerindeki günlüklerden ve JSON formatında günlük olayları üreten tüm uygulama günlüklerinden günlük alanlarını otomatik olarak keşfeder. Buna ek olarak, tüm günlük türlerinde, CloudWatch'a gönderilen tüm günlükler için @message, @logStream ve @timestamp olmak üzere 3 sistem alanı oluşturur. @message, ham ayrıştırılmamış günlük olayını; @logStream, günlük olayını oluşturan kaynağın adını ve @timestamp, günlük olayının CloudWatch'a eklendiği saati içerir.

S: CloudWatch Logs Insights hangi sorgu dilini destekler?

Logs Insights, günlükleri işlemek için amaca uygun olarak oluşturulmuş yeni bir sorgu dilini kullanır. Sorgu dili basit ancak güçlü birkaç sorgu komutunu destekler. Bir veya daha fazla günlük alanını almak, bir veya daha fazla arama ölçütüyle eşleşen günlük olaylarını bulmak, günlük verilerinizi toplamak ve metin tabanlı günlüklerinizden geçici alanları ayıklamak için komutlar yazabilirsiniz. Sorgu dili kolayca öğrenilebilir ve Logs Insights, sorgu dilini kullanmaya başlamanızda yardımcı olmak için örnek sorgular, komut açıklamaları ve sorguları otomatik tamamlama şeklinde ürün içi yardım olanakları sunar. Sorgu diliyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights'ın hizmet sınırları nedir?

Hizmet sınırları burada belirtilmektedir.

S: CloudWatch Logs Insights hangi bölgelerde kullanılabilir?

Logs Insights ABD Batı (Oregon), ABD Batı (K. California), ABD Doğu (Ohio), ABD Doğu (K. Virginia), Asya Pasifik (Mumbai), Asya Pasifik (Seul), Asya Pasifik (Singapur), Asya Pasifik (Sidney), Asya Pasifik (Tokyo), Kanada (Orta), AB (Frankfurt), AB (İrlanda), AB (Londra), AB (Paris), Güney Amerika (São Paulo) bölgelerinde kullanılabilir.

S: CloudWatch Logs Insights hangi sorgu türlerini destekler?

Toplamalar, filtreler, normal ifadeler ve metin aramaları içeren sorgular yazabilirsiniz. Ayrıca, aradığınız bilgiye erişmenize yardımcı olmak üzere sorgu dili tarafından daha ayrıntılı bir şekilde işlenebilecek geçici alanlar oluşturmak için günlük olaylarından verileri ayıklayabilirsiniz. Sorgu dili, diğer işlevlerin yanı sıra concat, strlen, trim, log ve sqrt gibi dize işlevlerini, sayısal ve matematiksel işlevleri destekler. Boole ifadeleri ve mantıksal ifadeler ile diğer işlevlerin yanı sıra min, max, sum, average ve percentile gibi toplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Sorgu dili ve desteklenen işlevlerle ilgili daha ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights ile hangi sorgu komutlarını ve işlevleri kullanabilirim?

Sorgu komutlarının bir listesini burada bulabilirsiniz. Desteklenen işlevlerin bir listesini burada bulabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights ile hangi veri görselleştirmelerini kullanabilirim?

Günlüklerinizde zaman içinde ortaya çıkan eğilimleri ve modelleri belirlemek için görselleştirmeler kullanabilirsiniz. Logs Insights, verilerin çizgi grafikleri ve yığılmış alan grafikleri kullanılarak görselleştirilmesini destekler. Verilerin, bin() işlevi kullanılarak belirtilen bir zaman aralığı içinde gruplandığı bir veya daha fazla toplama işlevi içeren tüm sorgular için görselleştirmeler oluşturur. Zaman serisi verilerini görselleştirmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights ile normal ifadeler kullanabilir miyim?

Logs Insights ile Java tarzında normal ifadeler kullanabilirsiniz. Normal ifadeler, filter komutunda kullanılabilir. Normal ifadeler içeren sorgu örneklerine, ürün içi yardımı kullanarak veya buradan ulaşabilirsiniz.

S: CloudWatch Logs Insights sorgularında özel karakterlerden nasıl kaçış yapabilirim?

Özel karakterlerden çıkış yapmak için ters tırnak karakterini kullanabilirsiniz. Alfasayısal karakterler, @ ve . dışında karakterler içeren günlük alan adlarında ters tırnak kullanılarak kaçış yapılmalıdır.

S: Neden bazı günlük alanlarında “@” işareti varken bazılarında yok?

Logs Insights tarafından oluşturulan sistem alanları @ ile başlar. Logs Insights şu anda 3 sistem alanı oluşturmaktadır: CloudWatch'a gönderildiği şekliyle ham ayrıştırılmamış günlük olayını içeren @message, günlük olayını oluşturan kaynağın adını içeren @logStream ve günlük olayının CloudWatch'a eklendiği saati içeren @timestamp.

S: Geçmişe ait günlüklerde CloudWatch Logs Insights ile sorgulama yapabilir miyim?

Logs Insights, CloudWatch Logs'a 5 Kasım 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra eklenen günlük verilerinde sorgulama yapabilmenizi sağlar.

S: Belirli bir günlük akışındaki günlük olaylarını arayabilir miyim?

Sorgu günlüğünüze filter @logStream = "günlük_akışı_adı" sorgu komutunu
ekleyerek belirli bir günlük akışındaki günlük olaylarını arayabilirsiniz.

S: Şu anda günlüklerimi CloudWatch'tan analiz etmek için bir AWS Çözüm Ortağı ISV çözümü kullanıyorum. CloudWatch Logs Insights benim için ne tür değişiklikler sağlıyor?

CloudWatch Logs, özel günlük işleme, zenginleştirme, analiz ve görselleştirme gereksinimleriniz için tüm ortamlarda size seçenek ve esneklik sağlamak üzere halihazırda Amazon Kinesis, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Elasticsearch gibi diğer AWS Hizmetleri ve diğerlerinin yanı sıra Splunk, Sumo Logic ve DataDog gibi AWS Çözüm Ortağı ISV çözümleriyle entegrasyon seçeneklerini destekler. Buna ek olarak, CloudWatch Logs Insights'ın sorgu özellikleri AWS SDK'sı üzerinden programlama yoluyla erişim, AWS ISV Çözüm Ortaklarının daha derin entegrasyonlar oluşturmasını kolaylaştırma, gelişmiş analizler ve CloudWatch Logs Insights'a ek değer katmak için kullanılabilir.

S: CloudWatch Logs Insights'ın sorgu özelliklerine bir AWS ISV Çözüm Ortağı çözümü üzerinden erişmem bana nasıl bir fayda sağlayacak?

CloudWatch Logs Insights ile ISV Çözüm Ortağı entegrasyonları, günlük verilerinizi bir yerde toplayabilmenizi ve büyük miktarlarda veriyi taşımak zorunda kalmadan, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir şekilde, istediğiniz araçları ve çerçeveleri kullanarak analiz yapabilmenizi sağlar. Ayrıca, ilişkili veri aktarım gecikmelerini gidererek ve belirli veri aktarımlarını yapılandırmanın ve sağlamanın getirdiği operasyonel karmaşıklıkları ortadan kaldırarak günlüklerinize daha hızlı erişebilmenizi mümkün kılar.

Alarmlar

S: Ne tür CloudWatch Alarmları oluşturulabilir?

Hesabınızdaki herhangi bir Amazon CloudWatch ölçümünü izlemek için bir alarm oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Amazon EC2 bulut sunucusunun CPU kullanımı, Amazon ELB istek gecikme süresi, Amazon DynamoDB tablo aktarım hızı, Amazon SQS kuyruk uzunluğu, hatta AWS faturanızdaki ücretler için çeşitli alarmlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, kendi uygulamalarınıza veya altyapınıza özgü özel ölçümler için de alarm oluşturabilirsiniz. Özel ölçüm yüksek çözünürlüklüyse 10 saniye veya 30 saniye kadar kısa aralıklarla uyarı verebilen yüksek çözünürlüklü alarmlar oluşturma seçeneğiniz vardır.

Birleşik alarmlarla birden fazla alarmı alarm hiyerarşilerinde birleştirebilirsiniz. Bu, aynı anda birden fazla alarmın çaldığı durumlarda yalnızca bir alarmı tetikleyerek alarm sesini azaltır. Bir uygulama, AWS Bölgesi veya Erişilebilirlik Alanı gibi bir grup kaynak için genel durum sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen CloudWatch fiyatlandırma sayfasına göz atın.

S: Bir CloudWatch Alarmından hangi eylemleri gerçekleştirebilirim?

Bir alarmı oluştururken, izlenmek üzere seçtiğiniz ölçüm sizin tanımladığınız bir eşiği aştığında bir veya daha fazla otomatik eylem gerçekleştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Örneğin, size bir e-posta gönderen, bir SQS kuyruğuna yayım yapan, bir Amazon EC2 bulut sunucusunu durduran veya sonlandıran ya da bir Auto Scaling politikası yürüten bir alarm ayarlayabilirsiniz. Amazon CloudWatch alarmları Amazon Simple Notification Service ile entegre olduğundan, SNS tarafından desteklenen herhangi bir bildirim türünü de kullanabilirsiniz. Bir alarm, ALARM durumuna girdiğinde otomatik olarak Opsltem oluşturmak için AWS Systems Manager OpsCenter eylemini kullanabilirsiniz. Bu eylem, AWS kaynaklarıyla ilgili sorunları tek bir konsoldan hızlı bir şekilde tanılamanıza ve gidermenize yardımcı olur.

S: Bir CloudWatch Alarmını tetiklemek için nasıl eşikler ayarlayabilirim?

Bir alarm oluştururken ilk olarak alarmın izlemesini istediğiniz Amazon CloudWatch ölçümünü seçersiniz. Ardından, değerlendirme dönemini (ör. beş dakika veya bir saat) ve ölçülecek istatistiksel bir değeri (ör. Average [Ortalama] veya Maximum [Maksimum]) seçersiniz. Eşik ayarlamak için bir hedef değer ayarlayıp alarmın fiili değeri bu değerden daha büyük (>) olduğunda mı, daha büyük veya eşit (>=) olduğunda mı, daha küçük (<) olduğunda mı yoksa daha küçük veya eşit (<=) olduğunda mı tetikleneceğini seçin.

S: CloudWatch Alarmım sürekli Alarm durumunda, nerede yanlış yaptım?

Alarmlar, tetiklendikten sonra bile ölçümleri seçtiğiniz eşiğe göre değerlendirmeye devam eder. Bu sayede, değerin güncel durumunu her zaman görebilirsiniz. Alarmlarınızdan birinin uzun bir süre ALARM durumunda kaldığını fark edebilirsiniz. Ölçüm değeriniz eşik kuralını hala ihlal ediyorsa, ihlal sonlanana kadar alarmınız ALARM durumunda kalır. Bu normal bir davranıştır. Alarmınızın bu yeni düzeyi kabul edilebilir olarak görmesini istiyorsanız, alarm eşiğini buna uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

S: Alarm geçmişimi ne kadar süreyle görüntüleyebilirim?

Alarm geçmişine 14 gün boyunca erişilebilir. Alarm geçmişinizi görüntülemek için AWS Management Console’dan CloudWatch’ta oturum açın, soldaki menüden Alarms (Alarmlar) seçeneğini belirleyip alttaki panelden History (Geçmiş) sekmesine tıklayın. Burada, alarmla ilgili tüm durum değişikliklerinin geçmişine ek olarak varsa alarm yapılandırmasındaki değişiklikleri görebilirsiniz.

Panolar

S: CloudWatch Panoları nedir?

Amazon CloudWatch Panoları, AWS kaynakları ve özel ölçümler oluşturup bunları özelleştirmenize, bunlarla etkileşim kurmanıza ve grafiklerini kaydetmenize imkan tanır.

S: CloudWatch Panoları’nı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Panoları kullanmaya başlamak için Amazon CloudWatch Console’a gidip “Dashboards” (Panolar) seçeneğini belirleyin. “Create Dashboard” (Pano Oluştur) düğmesine tıklayın. Ayrıca, Seçenekler -> "Panoya Ekle" (Options -> "Add to Dashboard") seçeneğine tıklayarak Otomatik Panolar'dan istediğiniz görünümü kopyalayabilirsiniz.

S: Otomatik Panolar'ın avantajları nelerdir?

Otomatik Panolar, AWS hizmetinin önerilen en iyi uygulamaları ile önceden oluşturulmuştur, kalan kaynak miktarını izler ve önemli performans ölçümlerinin en son durumunu yansıtmak üzere dinamik bir şekilde güncellenir. Artık AWS kaynaklarınızın en son durumunu yansıtmak için ilave kod eklemeden belirli bir görünümü filtreleyebilir ve görünümle ilgili sorunları giderebilirsiniz. Bir performans sorununun temel nedenini belirledikten sonra doğrudan AWS kaynağına giderek hızlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz.

S: Panolar otomatik yenilemeyi destekler mi?

Evet. Panolar açık kaldığı sürece otomatik olarak yenilenir.

S: Panomu paylaşabilir miyim?

Evet, bir panonun ait olduğu hesap için doğru izinlere sahip herkes panoya erişebilir.

Olaylar

S: CloudWatch Events nedir?

Amazon CloudWatch Events (CWE), AWS kaynaklarınızda gerçekleşen değişiklikleri açıklayan bir sistem olay akışıdır. Olay akışı mevcut CloudWatch Metrics ve Logs akışlarını zenginleştirerek uygulamalarınızın durumuna ilişkin daha eksiksiz bir tablo sunar. Bildirim tabanlı kurallar yazarak ilgilendiğiniz olayları gerçekleştirilecek otomatik eylemlerle ilişkilendirirsiniz.

S: Hangi hizmetler tarafından CloudWatch Events yayınlanır?

Şu anda Amazon EC2, Auto Scaling ve AWS CloudTrail desteklenmektedir. AWS CloudTrail aracılığıyla, tüm hizmetlerdeki değişim geçiren API çağrıları (yani Describe*, List* ve Get* dışındaki tüm çağrılar) CloudWatch Events’te görülebilir.

S: Bir olay alındıktan sonra ne yapabilirim?

Bir olay, sistemde oluşturduğunuz bir kuralla eşleştiğinde otomatik olarak bir AWS Lambda işlevi çağırabilir, olayı bir Amazon Kinesis akışına aktarabilir ve bir Amazon SNS konusuna bildirim gönderebilir ya da yerleşik bir iş akışını çağırabilirsiniz.

S: Kendi olaylarımı oluşturabilir miyim?

Evet. Uygulamalarınız, PutEvents API’sini kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun size özgü bir yükle özel olaylar yayınlayabilir.

S: İşlemleri sabit bir programla gerçekleştirebilir miyim?

CloudWatch Events, popüler Unix cron söz dizimini kullanarak ayarladığınız bir programa göre olay oluşturabilir. Bu olayları izleyerek zamanlanmış bir uygulamayı hayata geçirebilirsiniz.

S: CloudWatch Events ile AWS CloudTrail arasında ne fark vardır?

CloudWatch Events, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışıdır. CloudWatch Events ile daha özel olayları izlemeye yönelik kurallar tanımlayabilir ve eylemleri otomatik bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. AWS CloudTrail, AWS hesabınıza yönelik API çağrılarını kaydeden ve Amazon S3 klasörünüze ya da bir CloudWatch Logs günlük grubuna yönelik API çağrılarını içeren günlük dosyaları sağlar. AWS CloudTrail ile AWS kaynaklarının oluşturulması, silinmesi ve değiştirilmesiyle ilgili API etkinlik geçmişine bakabilir ve operasyonel ya da güvenlikle ilgili sorunları giderebilirsiniz.

S: CloudWatch Events ile AWS Config arasında ne fark vardır?

AWS Config, güvenlik ve yönetim olanağı sağlamak için size bir AWS kaynak envanteri, yapılandırma geçmişi ve yapılandırma değişikliği bildirimleri sağlayan, tam olarak yönetilen bir hizmettir. Config kuralları, yapılandırma değişikliklerinin uyumlu olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur. CloudWatch Events, kaynak durumundaki değişikliklere neredeyse gerçek zamanlı olarak yanıt vermeye yöneliktir. Değişikliklerin bir politikayla uyumlu olup olmadığına ilişkin bir hüküm vermez ya da Config/Config Kuralları gibi ayrıntılı geçmiş bilgileri sağlamaz. Genel amaçlı bir olay akışıdır.

Container İzleme

S: CloudWatch Container Insights nedir?

CloudWatch Container Insights, container'lı uygulamalarınızı ve mikro hizmetlerinizi izlemek, bunlarla ilgili sorun giderme işlemi yapmak ve alarm vermek için kullanılan bir özelliktir. Container Insights, container ortamınızı etkileyen performans sorunlarının yalıtılıp analiz edilmesini kolaylaştırır. DevOps ve sistem mühendisleri, CloudWatch konsolunda otomatik panolara erişebilir. Bu durum; poda/görevlere, container'lara ve hizmetlere göre Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS), Amazon Elastic Container Service (ECS), AWS Fargate ve Kubernetes kümelerinin performansını ve sistem durumunu özetleyerek söz konusu kişilere ölçümlerin, günlüklerin ve dağıtılmış izlerin uçtan uca operasyonel görünürlüğünü sağlar.

S: CloudWatch Container Insights'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch Container Insights belgelerindeki adımları izleyerek yalnızca birkaç tıklamayla container'larınızdan ve kümelerinizden ayrıntılı performans ölçümlerini, günlükleri ve meta verileri toplamaya başlayabilirsiniz.

S: CloudWatch Container Insights nasıl fiyatlandırılır?

CloudWatch Container Insights, container ortamınızdan CloudWatch Logs olarak alınan performans olaylarından özel ölçümleri otomatik olarak toplar. Fiyatlandırmayla ilgili daha fazla ayrıntıya CloudWatch fiyatlandırma sayfasından ulaşılabilir.

S: Prometheus nedir ve CloudWatch’ta Prometheus ölçümlerini neden toplamalıyım?

Prometheus, Cloud Native Compute Foundation'ın (CNCF) bir parçası olan açık kaynaklı popüler bir izleme projesidir. Açık kaynak topluluğu, 150’nin üzerinde eklenti geliştirmiş ve DevOps ekiplerinin, uygulamalarından çekme tabanlı bir yaklaşım kullanarak toplanacak özel ölçümleri ortaya çıkarmada kullanabileceği bir çerçeve belirlemiştir. Bu yeni özellik sayesinde DevOps ekipleri AWS App Mesh, NGINX ve Java/JMX gibi container'lı iş yüklerine yönelik hizmetleri otomatik olarak keşfedebilirler. Daha sonra da bu hizmetlerdeki özel ölçümleri ortaya çıkarıp ölçümleri CloudWatch’ta alabilirler. CloudWatch kullanıcıları Prometheus ölçümlerinin toplanmasını düzenleyerek, uygulama performansında düşüşe ve oluşan hatalara yönelik izleme, sorun giderme ve uyarı alma işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmenin yanı sıra gereken izleme aracı sayısını azaltabilirler.

S: Container ortamlarımdan Prometheus ölçümleri aldığımda fiyatlandırma nasıl uygulanır?

Şu kullanımlarınıza göre ücret ödersiniz: (1) Gigabayt (GB) olarak aIınan CloudWatch Logs, (2) depolanan CloudWatch Logs ve (3) CloudWatch özel ölçümleri. AWS Bölgenizdeki fiyatlandırma ayrıntıları için lütfen CloudWatch fiyatlandırma sayfasına bakın.

S: Depolama saklama süresi, CloudWatch Logs olarak alınan Prometheus ölçümlerindeki yüksek kardinaliteli olaylar için yapılandırılabilir mi?

Evet. Her bir Kubernetes (k8s) kümesi, kendi yapılandırılabilir saklama süresi bulunan olaylar (ör. /aws/containerinsights/<cluster-name>/prometheus) için kendi günlük grubuna sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen günlük grubu saklama süresiyle ilgili belgelere bakın.

S: Ölçümlerin depolanarak saklanması, Prometheus ölçümleri için nasıl uygulanır?

Prometheus ölçümleri otomatik olarak CloudWatch özel ölçümleri olarak alınır. Saklama süresi her ölçüm veri noktası için otomatik yuvarlama (3 saat için 60 saniyenin altında, 15 gün için bir dakika, 63 gün için 5 dakika, 15 ay için bir saat erişilebilir) ile birlikte 15 aydır. Daha fazla bilgi edinmek için CloudWatch ölçümlerinin saklanmasıyla ilgili belgelere bakın.

S: Tüm Prometheus ölçüm türleri Açık Beta’da destekleniyor mu?

Hayır. Desteklenen mevcut ölçüm türleri Ölçek ve Sayaçlardır. Histogram ve Özet ölçümlerin gelecek sürümde kullanıma sunulması planlanmaktadır.

S: Sorgu dili olarak PromQL’yi destekliyor musunuz?

Hayır. Tüm ölçümler, CloudWatch Logs olayları olarak alınır ve CloudWatch Logs Insights sorguları kullanılarak sorgulanabilir. Daha fazla bilgi için CloudWatch Logs Insights arama dili söz dizimiyle ilgili belgelere bakın.

Lambda İzleme

S: CloudWatch Lambda Insights nedir?

CloudWatch Lambda Insights Lambda işlevlerinizin performansını ve maliyetini izlemeye, sorunlarını gidermeye ve optimize etmeye yönelik bir özelliktir. Lambda Insights, Lambda ortamlarınızı etkileyen performans sorunlarının yalıtılıp analiz edilmesini kolaylaştırır. DevOps ve sistem mühendisleri CloudWatch konsolundaki otomatik panolara erişebilir; böylece AWS Lambda işlevlerinin performansını ve durumunu özetleyen ölçümleri, günlükleri ve izlemeleri uçtan uca operasyonel olarak görebilirler.

S: CloudWatch Lambda Insights'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch Lambda Insights belgelerindeki adımları izleyerek Lambda işlevlerinizden ayrıntılı performans ölçümlerini, günlükleri ve meta verileri toplamaya başlayabilirsiniz.

S: CloudWatch Lambda Insights nasıl fiyatlandırılır?

CloudWatch Lambda Insights, Lambda işlevlerinizden CloudWatch Logs olarak alınan performans olaylarından özel ölçümleri otomatik olarak toplar. Fiyatlandırmayla ilgili daha fazla bilgiye CloudWatch fiyatlandırma sayfasından ulaşabilirsiniz.

Digital Experience Monitoring

S: Amazon CloudWatch Digital Experience Monitoring (DEM) nedir?

Amazon CloudWatch DEM, son kullanıcılarınızın uygulamalarınızla yaşadığı deneyimi (performans, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik dahil) izlemenize olanak tanır. 

Kesintili sorunları tespit edin, hiç kullanıcı trafiği yokken bile bildirim alın ve CloudWatch Synthetic canary'lerini kullanarak uç noktalarınızı ve kullanıcı arabiriminizi izleyin. Son kullanıcıların hangi sorunlardan ne kadar etkilendiğini anlamak ve dijital deneyiminizin görünürlüğünü artırmak için sentetik izleme faaliyetlerinizi CloudWatch RUM ile birleştirin. CloudWatch Evidently sayesinde yeni tasarım ve özellikleri deneyerek ve doğrulayarak son kullanıcılarınızın dijital deneyimini iyileştirin. 

S: Amazon CloudWatch RUM nedir?

Amazon CloudWatch RUM, ortalama çözüm süresini (MTTR) azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla bir uygulamanın istemci tarafındaki performansına görünürlük sağlayan bir gerçek kullanıcı izleme özelliğidir. CloudWatch RUM sayesinde sorunları belirlemek ve hatalarını ayıklamak için web uygulaması performansı hakkında istemci tarafındaki verileri gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. CloudWatch Synthetics verileri ile birbirini tamamlayan bu veriler, son kullanıcıların dijital deneyimine dair daha fazla görünürlük sahibi olmanızı sağlar. Performans sorunlarını (ör. JavaScript hataları, çökmeler ve gecikmeler) gidermek için performanstaki anormallikleri görselleştirebilir ve ilgili hata ayıklama verilerini (ör. hata mesajları, yığın izlemeleri ve kullanıcı oturumları) kullanabilirsiniz. Oturum, coğrafi konum veya tarayıcı sayısı gibi, son kullanıcıların yaşadığı bir dizi etkiyi de anlayabilirsiniz. Kullanıcılarınızın yolculuklarına dair verileri bir araya getiren CloudWatch RUM, kullanıma sunacağınız özellikleri ve öncelik vereceğiniz hata düzeltmelerini belirlemenize yardımcı olur.

S: CloudWatch RUM'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch RUM'da bir uygulama izleyicisi oluşturun ve basit web istemcisini uygulamanızın HTML üst bilgisine ekleyin. Ardından farklı coğrafi konumlardan, cihazlardan, platformlardan ve tarayıcılardan kullanıcı öngörüleri almak için CloudWatch RUM'ın panolarını kullanmaya başlayın. 

S: Amazon CloudWatch Evidently nedir?

Amazon CloudWatch Evidently ile denemeler yaparak ve genel kullanıma sunmadan önce yeni özelliklerin istenmeyen sonuçlarını saptayarak yeni kullanıma sunulan özelliklerle ilgili riskleri azaltabilirsiniz. Yeni özellikleri henüz kullanıma açmadan uygulama yığınının tamamında doğrulamanıza olanak tanıyan Evidently, bu sayede daha güvenli bir sürüm deneyimi sağlar. Kullanıma sunacağınız yeni özellikleri nispeten küçük bir kullanıcı kitlesine görünür yapabilir, sayfa yükleme süreleri veya dönüşümler gibi temel ölçümleri izleyebilir ve trafiği daha sonra yükseltebilirsiniz. Evidently, geliştiricilerin farklı tasarımları denemesine, kullanıcı verilerini toplamasına ve üretim ortamında en etkili tasarımı kullanıma sunmasına da olanak tanır. Gelişmiş istatistiksel bilgiye ihtiyaç duymadan, deneme sonuçlarını yorumlamanıza ve bunlar üzerinden harekete geçmenize yardımcı olur. Evidently'nin istatistiksel altyapısı tarafından sağlanan öngörüleri (ör. herhangi bir anın p değeri ve güven aralıkları) bir deneme devam ederken kararlar almak için kullanabilirsiniz.

S: CloudWatch Evidently'yi kullanmaya nasıl başlayabilirim?

İstemci tarafındaki kullanıcı yolculuklarını ve performans ölçümlerini toplamak için CloudWatch RUM JavaScript kod parçacığını kullanabilirsiniz. İsterseniz Evidently API'yi kullanarak dönüşümler gibi özel ölçümleri de ekleyebilirsiniz. Sonrasında test edilecek yeni özellikler, kullanıcıların yeni özellikleri nasıl göreceğini kontrol etme olanağı sağlayan CloudWatch Evidently SDK ile izlenebilir. Artık AWS konsolunu ya da CLI'yı kullanarak ürünleri kullanıma sunabilir ve denemeler yapabilirsiniz. 

S: Amazon CloudWatch Synthetics nedir?

Amazon CloudWatch Synthetics uygulama uç noktalarını kolayca izlemenizi sağlar. Uç noktalarınız üzerinde 7 gün 24 saat boyunca her dakika testler yürütür ve uygulama uç noktalarınızın beklenen şekilde davranmadığını tespit eder etmez sizi uyarır. Bu testler erişilebilirliği, gecikmeyi, işlemleri, bozuk veya çalışmayan bağlantıları, adım adım görev tamamlama durumlarını, sayfa yükleme hatalarını, UI varlıkları için yük gecikmelerini, karmaşık sihirbaz akışlarını veya uygulamanızdaki satın alma akışlarını kontrol etmeniz için özelleştirilebilir. Ayrıca, sorun çözmeye yönelik ortalama süreyi azaltmak amacıyla uyarı veren uygulama uç noktalarını yalıtmak ve uygulama temelindeki altyapıya tekrar yönlendirmek için CloudWatch Synthetics’i kullanabilirsiniz.

S: CloudWatch Synthetics’ kullanmaya nasıl başlayabilirim?

CloudWatch Synthetics’i kullanmaya başlamak kolaydır. İlk geçici canary’nizi dakikalar içinde yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon CloudWatch Synthetics'teki belgeleri inceleyin.

S: Ne zaman Amazon CloudWatch Evidently'yi, ne zaman AWS AppConfig'i kullanmalıyım?

Bu iki hizmet ayrı olarak kullanılabilir ancak birlikte çok daha iyi çalışır.

AppConfig, özellik bayrakları ve diğer uygulama yapılandırmaları oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak için kullanabileceğiniz bir AWS Systems Manager özelliğidir. Yeni özellikler geliştirirken yeni bir özelliği üretim ortamına dağıtmak ancak özelliği bir bayrak anahtarının arkasına gizlemek için AppConfig'i kullanabilirsiniz. Kullanıma sunmaya hazır olduğunuzda, özelliği anında veya kademeli olarak kullanıma açmak için yapılandırmanızı güncellemeniz yeterlidir.

Daha gelişmiş özellik yönetimi ve denemeleri için Amazon CloudWatch'un yeni bir özelliği olan Evidently'yi kullanabilirsiniz. Evidently sayesinde farklı özellik varyasyonları üzerinde denemeler yapabilir ve bunları temel değerlerle karşılaştırabilir ya da bir özellik varyasyonunu programınızdaki tarihlerde kullanıma sunabilir ve bir yandan da ziyaret süresi ve gelir gibi iş ölçümlerini izleyebilirsiniz. İstemci tarafında uygulama performansını izlemeyi sağlayan CloudWatch RUM ile de entegre olabilen Evidently, bu sayede RUM ölçümlerini doğrudan Evidently'de kullanmanıza olanak tanır.

Ölçüm analizleri

S: Amazon CloudWatch Metrics Insights (Önizleme) nedir?

CloudWatch Metrics Insights (Önizleme), standart SQL sorgularını kullanarak operasyonel ölçümlerinizi gerçek zamanlı olarak ayırmanıza ve anında toplamalar oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek performanslı bir sorgu altyapısıdır. Metrics Insights, ölçümlerinizi geniş ölçekte analiz etme kabiliyeti sunarak uygulamanızın durum ve performansını anlamanıza yardımcı olur. CloudWatch Panoları ile entegre olduğundan, sorunları proaktif bir şekilde izlemek ve tespit etmek için sorgularınızı durum ve performans panolarına kaydedebilirsiniz.

S: CloudWatch Metrics Insights (Önizleme) özelliğini kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Başlamak için CloudWatch konsolunuzda Metrics (Ölçümler) sekmesine tıklayarak Metrics Insights'ı hiçbir ek maliyet olmaksızın Query (Sorgu) sekmesinin altında yerleşik bir sorgu altyapısı olarak bulabilirsiniz. Metrics Insights standart SQL diliyle gelir ancak isterseniz görsel sorgu oluşturucu aracılığıyla da Metrics Insights'ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorgu oluşturucuyu kullanmak için ilgilendiğiniz ölçümleri, ad alanlarını ve boyutları görsel olarak seçersiniz ve konsol da seçimlerinize dayalı olarak SQL sorgularınızı otomatik olarak oluşturur. Daha derine inmek ve sorunları en ayrıntılı şekilde tespit etmek için istediğiniz zaman sorgu düzenleyicisini kullanarak ham SQL sorgularınızı yazabilirsiniz. Metrics Insights ayrıca uygulamanızın performansını izlemeye ve araştırmaya başlamanıza yardımcı olmak için bir dizi hazır örnek sorguyla birlikte gelir. Metrics Insights'a CloudFormation, AWS SDK ve CLI üzerinden programlama yoluyla erişmek de mümkündür.

Amazon CloudWatch Fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon CloudWatch'u kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın