Toplama

Günlükleri kolayca toplayın ve depolayın

Amazon CloudWatch Logs hizmeti kaynaklarınızın, uygulamalarınızın ve hizmetlerinizin günlüklerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplamanızı ve depolamanızı sağlar. Günlükler üç ana kategoriye ayrılır: 1) Satılan günlükler. Bunlar AWS hizmetleri tarafından müşteri adına yerel olarak yayımlanan günlüklerdir. Şu anda Amazon VPC Flow Logs ve Amazon Route 53 günlükleri desteklenmektedir. 2) AWS hizmetleri tarafından yayımlanan günlükler. Şu anda CloudWatch'a günlük yayımlayan 30'dan fazla AWS hizmeti vardır. Bu hizmetlerin arasında Amazon API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudTrail ve diğer birçok hizmet bulunmaktadır. 3) Özel günlükler. Bunlar kendi uygulamanızdan ve şirket içi kaynaklarınızdan alınan günlüklerdir. AWS Systems Manager'ı kullanarak bir CloudWatch Agent yükleyebilir veya PutLogData API eylemini kullanarak kolayca günlük yayımlayabilirsiniz.

Yerleşik ölçümler

Dağıtılmış uygulamaların (mikro hizmetler mimarilerini kullanarak oluşturulmuş olanlar gibi) ölçümlerini toplamak çok zaman almaktadır. Amazon CloudWatch sayesinde Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, AWS Lambda ve Amazon API Gateway gibi 70'ten fazla AWS hizmetinden varsayılan ölçümleri herhangi bir işlem yapmadan toplayabilirsiniz. Örneğin EC2 bulut sunucuları CPU kullanımı, veri aktarımı ve disk kullanımı ölçümlerini otomatik olarak yayımlayarak durum değişikliklerini anlamanıza yardımcı olur. Gecikme durumunu tespit etmek için API Gateway'in yedi yerleşik ölçümünden birini kullanabilir veya hataları ve kısıtlamaları tespit etmek için AWS Lambda'nın sekiz yerleşik ölçümünün birinden faydalanabilirsiniz. Varsayılan ölçümlerden daha ayrıntılı ölçümlere (parça düzeyinde Amazon Kinesis Data Streams ölçümleri gibi) ihtiyaç duyarsanız istediğiniz kaynaklarda etkinleştirmeniz yeterlidir.

Özel Ölçümler

Amazon CloudWatch operasyonel performansı izlemek, sorunları gidermek ve eğilimleri belirlemek amacıyla kendi uygulamalarınızdan özel ölçümler toplamanıza imkan tanır. Kullanıcı etkinliği, toplayabileceğiniz ve zaman içindeki değişimini izleyebileceğiniz özel ölçümlere örnek olarak verilebilir. Bu ölçümleri CloudWatch'ta yayımlamak için CloudWatch Agent veya PutMetricData API eylemini kullanabilirsiniz. İstatistikler, grafikler ve alarmlar gibi özel ölçüm verileriniz için CloudWatch işlevlerinin tamamına bir saniyeye kadar sıklıkta erişebilirsiniz.

Container ölçümlerini ve günlüklerini toplayın

Container Insights, seçilmiş ölçümlerin ve container ekosistem günlüklerinin toplanmasını kolaylaştırır. Her container'dan performans olayları olarak CPU, bellek, ağ ve disk bilgileri gibi işlem performansı ölçümlerini toplar, izleme ve alarm oluşturma için kullanılan özel ölçümleri otomatik olarak oluşturur. İzleme ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak için çalışma ortamıyla ilgili performans olayları, Amazon EC2 bulut sunucusu kimliği, Hizmet, Amazon EBS birim bağlantısı ve kimlik gibi meta verilerle CloudWatch Logs olarak alınır. CloudWatch özel ölçümleri, alınan bu günlüklerden otomatik olarak çıkarılır ve CloudWatch Logs Insights’ın gelişmiş sorgu dili kullanılarak daha ileri düzeyde analiz edilebilir. Container Insights ayrıca uygulama günlüklerini (stdout/stderr), özel günlükleri, önceden tanımlanmış Amazon EC2 bulut sunucusu günlüklerini, Amazon EKS/k8s veri düzlemi günlüklerini ve Amazon EKS denetim düzlemi günlüklerini toplama seçeneği de sunar. Amazon EKS ve k8s kümeleri için, günlüklerinizi toplamak amacıyla önceden yapılandırılmış bir FluentD aracısı kullanılabilir. Daha fazla ayrıntı için Container Insights Logs kurulum belgelerine bakın. Amazon ECS için uygulama günlüklerini toplamak amacıyla Amazon CloudWatch Logs günlük kaydı sürücüsü veya Fluent Bit kullanılabilir.

Lambda ölçümlerini ve günlüklerini toplayın

CloudWatch Lambda, seçilmiş ölçümlerin ve AWS Lambda işlevlerinden alınan günlüklerin toplanmasını kolaylaştırır. Her bir Lambda işlevinden performans olayları olarak CPU, bellek ve ağ bilgileri gibi işlem performansı ölçümlerini toplar, izleme ve alarm oluşturma için kullanılan özel ölçümleri otomatik olarak oluşturur. İzlemeyi ve sorun çözmeyi basitleştirmek için performans olayları CloudWatch günlükleri halinde alınır. CloudWatch özel ölçümleri, alınan bu günlüklerden otomatik olarak çıkarılır ve CloudWatch Logs Insights’ın gelişmiş sorgu dili kullanılarak daha ileri düzeyde analiz edilebilir. Daha fazla bilgi için Lambda Insights’ı kullanmaya başlama belgelerine bakın.

İzleme

Panolarla birleştirilmiş operasyonel görünüm

Amazon CloudWatch panoları yeniden kullanılabilir grafikler oluşturmanızı, kaynaklarınızı ve uygulamalarınızı birleştirilmiş bir görünümde görselleştirmenizi sağlar. Bağlama hızlıca ulaşmak ve sorunu tanılamadan temel nedeni anlama aşamasına geçmek için ölçümleri ve günlük verilerini tek bir panoda yan yana görüntüleyebilirsiniz. Örneğin CPU ve bellek kullanımı gibi önemli ölçümleri görselleştirebilir ve kapasiteyle karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca belirli bir ölçümün günlük modeliyle ilişki kurabilir, performans ve operasyon sorunları hakkında önceden uyarı almak için alarm kurabilirsiniz. Bu sayede operasyonel durum hakkında sistem çapında görünürlüğe ve sorunları hızlıca giderme imkanına sahip olabilir, Ortalama Çözüm Süresini (MTTR) kısaltabilirsiniz.

Birleşik alarmlar

Amazon CloudWatch birleşik alarmları, birden fazla alarmı birleştirip alarm sesini azaltmanızı sağlar. Uygulama sorunu bir uygulamada birkaç kaynağa etki ediyorsa etkilenen her hizmet bileşeni veya kaynağı için ayrı bildirim almak yerine tüm uygulama için tek bir alarm bildirimi alırsınız. Bu, uygulama kesinti süresini azaltmak için operasyonel sorunların temel nedenini bulmaya odaklanmanıza yardımcı olur. Bir uygulama, AWS Bölgesi veya Erişilebilirlik Alanı gibi bir grup kaynak için genel durum sağlayabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü alarmlar

Amazon CloudWatch alarmları, ölçümlerde bir eşik belirlemenizi ve bir eylem tetiklemenizi mümkün kılar. Yüksek çözünürlüklü alarmlar oluşturabilir, istatistik olarak bir yüzde değeri belirleyebilir, bir eylem gerçekleştirmeyi veya yoksaymayı seçebilirsiniz. Örneğin Amazon EC2 ölçümlerinde alarmlar oluşturabilir, bildirimleri ayarlayabilir ve hiç kullanılmayan ya da az kullanılan bulut sunucularını tespit etmek ve kapatmak için bir veya daha fazla eylem gerçekleştirebilirsiniz. Ölçümlere göre gerçek zamanlı alarm belirleme imkanı ve olaylar sayesinde kesinti süresini ve işiniz üzerindeki etkilerini en aza indirebilirsiniz.

Günlüklerle ölçümler arasındaki ilişki

Uygulamalar ve altyapı kaynakları, günlük ve ölçüm biçiminde çok yüksek miktarda operasyon ve izleme verisi oluşturur. Amazon CloudWatch, bu verilere tek bir platformdan erişmenin ve bu verileri görselleştirmenin yanı sıra ölçümlerle günlükler arasında ilişki kurmayı da kolaylaştırır. Bu da hızlıca sorunu tanılama aşamasından temel neden analizine geçmenize yardımcı olur. Örneğin hata gibi bir günlük düzenini belirli bir ölçümle ilişkilendirebilir, performans ve operasyon sorunları hakkında uyarı almak için alarmlar kurabilirsiniz.

Application Insights

Amazon CloudWatch Application Insights, kurumsal uygulamalarınız için otomatik gözlemlenebilirlik kurulumu sağlar ve böylece bu tür uygulamaların sağlığına ilişkin görünürlük elde edebilirsiniz. Veritabanı, web (IIS) ve uygulama sunucuları, işletim sistemi, yük dengeleyiciler ve kuyruklar gibi uygulama kaynakları ve teknoloji yığınınızdaki önemli ölçümleri ve günlükleri tanımlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Anormallikleri ve hataları tespit edip ilişkilendirmek ve uygulamanızdaki sorunlar hakkında bilgilendirmek için bu telemetri verilerini sürekli olarak izler. Sorun gidermeye yardımcı olmak için ilişkilendirilmiş ölçüm anormallikleri ve günlük hatalarını içeren tespit edilmiş sorunlar için otomatik panolar oluşturur ve aynı zamanda sizi potansiyel kök nedene götürecek ek öngörüler sunar. Bu, uygulamalarınızın iyi durumda olmasını ve son kullanıcılarınızın etkilenmemesini sağlamak için hızlı düzeltme işlemleri gerçekleştirmenize imkan tanır.

Container izleme öngörüleri

Container Insights, CloudWatch konsolunda otomatik panolar sağlar. Bu panolar, kümeye, poda/göreve ve hizmete göre işlem performansını, hataları ve alarmları özetler. Amazon EKS ve k8s'de, düğümler/EC2 bulut sunucuları ve ad alanları için de panolara erişilebilir. Her pano, seçilen zaman aralığı için çalışan pod/görev veya container listesini CPU ve belleğe göre özetler. Zaman aralığı ve seçilen pod/görev veya container'a göre bağlamsal olarak uygulama günlüklerini, AWS X-Ray izlerini ve performans olaylarını daha ayrıntılı şekilde incelemenize olanak sağlar. 

Lambda izleme öngörüleri

Lambda Insights, CloudWatch konsolunda otomatik panolar sağlar. Bu panolar işlem performansını ve hataları özetler. Her pano, seçilen zaman aralığı için ölçümlerin listesini içerir. Zaman aralığı ve seçilen işleve göre bağlamsal olarak uygulama günlüklerini, AWS X-Ray izlerini ve performans olaylarını daha ayrıntılı şekilde incelemenize olanak sağlar.

Anormallik Algılama

Amazon CloudWatch Anormallik Algılama, ölçüm verilerini sürekli olarak analiz etmek ve anormal davranışları belirlemek için makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Günün saati, haftanın günü mevsimselliği veya değişen eğilimler gibi doğal ölçüm düzenlerine göre eşikleri otomatik olarak ayarlayan alarmlar oluşturmanıza olanak sağlar. Ayrıca, anormallik algılama gruplarıyla ölçümleri panolarda görselleştirebilirsiniz. Bu, ölçümlerinizdeki beklenmedik değişiklikleri izlemenizi, yalıtmanızı ve sorun gidermenizi sağlar.

ServiceLens

Amazon CloudWatch ServiceLens’i uygulamanızın durumunu, performansını ve erişilebilirliğini tek bir yerde görselleştirmek ve analiz etmek için kullanabilirsiniz. CloudWatch ServiceLens, uygulamalarınızı ve uygulamalarınızdaki bağımlılıkları eksiksiz bir şekilde görmenizi sağlamak için CloudWatch ölçümleri ve günlükleri ile AWS X-Ray izlemelerini birbirine bağlar. Bu da performans sorunlarını hızlı bir şekilde saptamanıza, uygulama sorunlarının temel nedenlerini yalıtmanıza ve etkilenen kullanıcıları belirlemenize olanak tanır. CloudWatch ServiceLens üç temel alanda uygulamalarınıza yönelik görünürlük kazanmanızı sağlar: Altyapı izleme (uygulamalarınızı destekleyen kaynakları anlamak için ölçümler ve günlükler kullanılarak), işlem izleme (kaynaklarınız arasındaki bağımlılıkları anlamak için izleri kullanarak) ve son kullanıcı izleme (uç noktalarınızı izlemek ve son kullanıcı deneyimlerinizin azaldığını size bildirmek için canary’ler kullanarak). CloudWatch ServiceLens, tüm kaynaklarınız arasındaki bağlamsal bağlantıyı görselleştiren bir Hizmet Haritası ve bağlantılı izleme verilerini ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmeniz için sezgisel bir arabirim sunar.

Synthetics

Amazon CloudWatch Synthetics uygulama uç noktalarını kolayca izlemenizi sağlar. Uç noktalarınız üzerinde 7 gün 24 saat boyunca her dakika testler yürütür ve uygulama uç noktalarınızın beklenen şekilde davranmadığını tespit eder etmez sizi uyarır. Bu testler erişilebilirliği, gecikmeyi, işlemleri, bozuk veya çalışmayan bağlantıları, adım adım görev tamamlama durumlarını, sayfa yükleme hatalarını, UI varlıkları için yük gecikmelerini, karmaşık sihirbaz akışlarını veya uygulamanızdaki satın alma akışlarını kontrol etmeniz için özelleştirilebilir. Ayrıca, sorun çözmeye yönelik ortalama süreyi azaltmak amacıyla uyarı veren uygulama uç noktalarını yalıtmak ve uygulama temelindeki altyapıya tekrar yönlendirmek için CloudWatch Synthetics’i kullanabilirsiniz. Bu yeni özellik ile CloudWatch artık canary trafiğini topluyor; bu da uygulamalarınızda hiçbir müşteri trafiği olmadığında bile sürekli olarak müşteri deneyiminizi doğrulayabilir. Bunun sonucunda da sorunları müşterilerinizden önce siz keşfedebilirsiniz. CloudWatch Synthetics REST API'lerinizi, URL'lerinizi ve web sitesi içeriklerinizi izlemeyi ve kimlik hırsızlığı, kod ekleme ve siteler arası betik oluşturma yoluyla yetkisiz değişiklikler yapılmasına karşı kontrol etmeyi destekler.

Akış ölçümleri

Amazon CloudWatch Ölçüm Akışları, seçeceğiniz bir hedefe sürekli ve neredeyse gerçek zamanlı ölçüm akışları yapmanıza olanak tanır. Ölçüm Akışları bir Amazon Kinesis Data Firehose HTTP uç noktası kullanan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına CloudWatch ölçümleri göndermenizi kolaylaştırır. Doğru ve vakitli ölçüm verilerine dayanan panolara, alarmlara ve diğer araçlara güç sağlamak için en güncel CloudWatch ölçüm verileri dâhil olmak üzere devamlı ve ölçeklendirilebilir akışlar yaratabilirsiniz. Ayrıca, Amazon Simple Storage Service (S3) gibi data lake on AWS unsurlarınıza ölçümlerinizi kolayca aktarabilirsiniz ve Amazon Athena gibi araçlarla kullanımı ya da performansı analiz etmeye hazır olursunuz.

Harekete geçme

Auto Scaling

Auto Scaling, kapasite ve kaynak planlaması işlemlerini otomatikleştirmenize yardımcı olur. Temel bir ölçümde alarm verilmesi ve otomatikleştirilmiş bir Auto Scaling eylemi tetiklenmesi için bir eşik belirleyebilirsiniz. Örneğin kaynak maliyetlerini optimize etmek amacıyla CPU kullanımı ölçümlerine göre EC2 bulut sunucusu eklemek veya kaldırmak üzere bir Auto Scaling iş akışı oluşturabilirsiniz.

CloudWatch Events ile operasyonel değişikliklere verilen tepkileri otomatikleştirme

CloudWatch Events, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışını sunar. Operasyonel değişikliklere hızlıca tepki vermenizi ve düzeltici eylemlerde bulunmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken, uygulamanız için hangi olayların önemli olduğunu ve bir kural bir olayla eşleştiğinde hangi otomatik eylemlerin gerçekleştirileceğini belirten kurallar yazmaktır. Örneğin, AWS Lambda işlevlerini tetikleyecek veya bir Amazon Simple Notification Service (SNS) konusuna bildirim gönderecek bir kural oluşturabilirsiniz.

EKS, ECS ve k8s kümeleri üzerindeki eylemler için alarm oluşturma ve bu eylemleri otomatikleştirme

Amazon EKS ve k8s kümeleri için Container Insights, Amazon EC2 Auto Scaling grubunuzda otomatik ölçeklendirme politikalarını tetiklemek amacıyla işlem ölçümleriyle ilgili alarm vermenize olanak sağlar ve Amazon EC2 bulut sunucularını durdurma, sonlandırma, yeniden başlatma ve kurtarma yeteneği sağlar. Amazon ECS kümeleri için, görevlerinizdeki ve hizmetlerinizdeki işlem ölçümleri, Service Auto Scaling için kullanılabilir.  

Analiz etme

Ayrıntılı veriler ve uzatılmış saklama

Amazon CloudWatch, 15 aylık ölçüm verileriyle (depolama ve saklama) eğilimleri ve mevsimselliği izlemenizi sağlar. Bu veriler, kaynak kullanımınızda ince ayar yapmak için geçmişe dönük analiz gerçekleştirmenizi sağlar. CloudWatch ile şirket içi uygulamalarınızdan gelenler gibi özel ölçümler dahil olmak üzere 1 saniyeye kadar sistem durumu ölçümlerini de toplayabilirsiniz. Ayrıntılı gerçek zamanlı veriler daha iyi görselleştirmenin yanı sıra uygulama performansını ve operasyonel durumu optimize etmek için eğilimleri tespit etmenizi ve izlemenizi sağlar.

Ölçümler üzerinde özel işlem gerçekleştirme

Amazon CloudWatch Metric Math, gerçek zamanlı analiz gerçekleştirmek için birden fazla ölçümde hesaplama gerçekleştirmenizi sağlar. Bu sayede mevcut CloudWatch ölçümlerinizden kolayca öngörüler elde edebilir ve altyapınızın operasyonel durumuyla performansı hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Hesaplanan ölçümleri AWS Management Console'da görselleştirebilir, bunları CloudWatch panolarına ekleyebilir veya GetMetricData API eylemini kullanarak alabilirsiniz. Metric Math +, -, /, * gibi aritmetik işlemleri ve Toplam, Ortalama, Min, Maks ve Standart Sapma gibi matematik fonksiyonlarını destekler.

Günlük analizi

Amazon CloudWatch Logs Insights, tedarik sunucusunu veya yazılımını yönetmeye gerek kalmadan işlemsel sorunları gidermek için günlüklerinizden eyleme geçirilebilir istihbarat sağlayabilir. Toplamalar, filtreler ve normal ifadelerle sorgu yazmaya anında başlayabilirsiniz. Ayrıca, zaman serisi verilerini görselleştirebilir, tek tek günlük olaylarının ayrıntılarına inebilir ve sorgu sonuçlarınızı CloudWatch Panoları'na aktarabilirsiniz. Bu size işletimsel görünürlük sağlar. AWS Management Console ile birkaç tıklamayla, CloudWatch'a gönderilen günlükleri sorgulamak için Logs Insights'ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ücret ödersiniz.

Container ölçümlerini, günlüklerini ve izlemelerini analiz etme

Container Insights, CloudWatch Logs Insights’ın gelişmiş sorgu dilini kullanarak otomatik panolardan ayrıntılı performans olaylarına, uygulama günlüklerine (stdout/stderr), özel günlüklere, önceden tanımlanmış Amazon EC2 bulut sunucusu günlüklerine, Amazon EKS/k8s veri düzlemi günlüklerine ve Amazon EKS denetim düzlemi günlüklerine derin bağlantı oluşturmayı kolaylaştırarak ölçümlerden, günlüklerden ve izlemelerden gözlemlenebilir verilerin analizini kolaylaştırır.

Lambda ölçümlerini, günlüklerini ve izlemelerini analiz etme

Lambda Insights, CloudWatch Logs Insights’ın gelişmiş sorgu dilini kullanarak otomatik panolardan ayrıntılı performans olaylarına, uygulama günlüklerine ve özel günlüklere derin bağlantı oluşturmayı kolaylaştırarak ölçümlerden, günlüklerden ve izlemelerden gözlemlenebilir verilerin analizini kolaylaştırır.

Contributor Insights

Amazon CloudWatch, sistem performansını en fazla etkileyen katkı sağlayıcıları görmenizi sağlamak için zaman serisi verilerini analiz eden Contributor Insights’ı içermektedir. Contributor Insights kurulduktan sonra ek bir kullanıcı müdahalesine gerek olmaksızın sürekli olarak çalışır. Bu da geliştiricilerin ve operatörlerin bir operasyonel olay sırasında sorunları daha hızlı bir şekilde yalıtmalarını, tespit etmelerini ve düzeltmelerini sağlar. Contributor Insights sisteminizi ve uygulama performansınızı kimin veya neyin etkilediğini (örneğin belirli bir kaynak, müşteri hesabı veya API çağrısı) anlamanıza yardımcı olur. Bu da uç değerleri tespit etmenize, en yoğun trafik modellerini bulmanıza ve en fazla kullanılan sistem süreçlerini sıralamanıza olanak tanır. AWS CloudTrail, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon API Gateway, gibi AWS hizmetlerinden gönderilen günlükler ile Apache erişim günlükleri gibi hizmetiniz veya şirket içi sunucular tarafından gönderilen herhangi bir özel günlük dahil olmak üzere CloudWatch Günlüklerine gönderilen yapılandırılmış günlük olaylarındaki modelleri değerlendirmek için Contributor Insights kuralları oluşturabilirsiniz. Contributor Insights bu günlük olaylarını gerçek zamanlı olarak değerlendirecek ve ilk sıralardaki katkı sağlayıcıları ve bir veri setindeki benzersiz katkı sağlayıcılarının sayısını gösteren raporları görüntüleyecektir. Katkı sağlayıcı, VPC Flow Günlüklerinde yer alan hesap kimliği veya arabirim kimliği gibi CloudWatch Günlüklerinde bulunan günlük alanlarının içerdiği boyutlara veya diğer herhangi bir özel boyut dizisine bağlı toplu bir ölçümdür. Katkı sağlayıcı verilerini kendi özel kriterlerinize göre sınıflandırabilir ve filtreleyebilirsiniz. Contributor Insights rapor verileri CloudWatch panolarında gösterilebilir, CloudWatch ölçümlerinin yanında bir grafik halinde sunulabilir ve CloudWatch alarmlarına eklenebilir.

Mevzuat Uyumluluğu ve Güvenlik

Amazon CloudWatch, AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegre olduğundan verilerinize erişim izni olan kullanıcıların ve kaynakların yanı sıra erişim şeklini denetleyebilirsiniz.

Amazon CloudWatch Logs, PCI ve FedRamp ile de uyumludur. Veriler bekleme ve aktarım sırasında şifrelenir. Ayrıca ek bir mevzuat uyumluluğu ve güvenlik katmanı olarak günlük gruplarınızı şifrelemek için AWS KMS şifreleme özelliğini de kullanabilirsiniz.

Amazon CloudWatch Fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon CloudWatch'u kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın