Amazon CloudWatch'un Özellikleri

Genel Bakış

Amazon CloudWatch; AWS, şirket içi ve hibrit uygulamaların yanı sıra diğer bulut uygulamaları ve altyapı kaynakları için hem veri hem de eyleme dönüştürülebilir öngörüler sağlayan bir izleme ve yönetim hizmetidir. Tüm performans ve operasyon verilerinizi depolarda (sunucu, ağ veya veritabanı) izlemek yerine günlük ve ölçüm biçiminde tek bir platformda toplayabilir ve bu verilere erişim sağlayabilirsiniz. CloudWatch, yığınınızın (uygulamalar, altyapı, ağ ve hizmetler) tamamını izlemenizi ve otomatikleştirilmiş eylemler gerçekleştirip ortalama çözüm süresini (MTTR) kısaltmak için alarmları, günlükleri ve olay verilerini kullanmanızı sağlar. Bu sayede önemli kaynaklarınızı boşa çıkarabilir ve uygulama geliştirme ve işletme değerini artırma alanlarına odaklanabilirsiniz.

CloudWatch, uygulama performansını optimize etmenize, kaynak kullanımını yönetmenize ve sistem çapındaki operasyonel durumu anlamanıza yardımcı olan eyleme dönüştürülebilir öngörüler sunar. CloudWatch en fazla bir saniyelik ölçüm ve günlük verisi görünürlüğü, 15 ay veri saklama (ölçümler) ve ölçümleri temel alan hesaplamalar yapmanızı sağlar. Bu da maliyet optimizasyonu için geçmişe dönük analiz gerçekleştirmenin yanı sıra uygulamaları ve altyapı kaynaklarını optimize etmek için gerçek zamanlı öngörüler elde etmenizi mümkün kılar. Container'lı uygulamalarınızı ve mikro hizmetlerinizi izlemek, bunların sorunlarını gidermek ve bunlar hakkında uyarılar almak için CloudWatch Container Öngörüleri'ni kullanabilirsiniz. CloudWatch, DevOps mühendislerinin sorunları yalıtıp hızla çözmesine yardımcı olmak için CPU, bellek, disk ve ağ verileri gibi işlem kullanımı bilgilerinin yanı sıra container yeniden başlatma hataları gibi tanılama bilgilerini toplar ve özetler. Container Öngörüleri; Kubernetes için Amazon ECS (EKS), Amazon Esnek Container Hizmeti (ECS), AWS Fargate ve bağımsız Kubernetes (k8s) gibi container yönetim hizmetlerinden öngörüler sunar. 

Toplama

Amazon CloudWatch Logs hizmeti kaynaklarınızın, uygulamalarınızın ve hizmetlerinizin günlüklerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplamanızı ve depolamanızı sağlar. Günlükler üç ana kategoriye ayrılır:

1) Satılan günlükler. Bunlar AWS hizmetleri tarafından sizin adınıza yerel olarak yayınlanan günlüklerdir. Şu anda Amazon VPC Flow Logs ve Amazon Route 53 günlükleri desteklenmektedir.

2) AWS hizmetleri tarafından yayınlanan günlükler. Şu anda CloudWatch'a günlük yayınlayan 30'dan fazla AWS hizmeti vardır. Bunların arasında Amazon API Ağ Geçidi, AWS Lambda, AWS CloudTrail ve diğer birçok hizmet bulunmaktadır.

3) Özel günlükler. Bunlar kendi uygulamanızdan ve şirket içi kaynaklarınızdan, ayrıca diğer bulutlardan alınan günlüklerdir.

AWS Systems Manager'ı kullanarak bir CloudWatch Agent yükleyebilir veya PutLogData API eylemini kullanarak kolayca günlük yayımlayabilirsiniz.

Amazon CloudWatch sayesinde Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon DynamoDB, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon ECS, AWS Lambda ve Amazon API Gateway gibi 70'ten fazla AWS hizmetinden altyapı ölçümlerini herhangi bir işlem yapmadan toplayabilirsiniz. Örneğin Amazon EC2 bulut sunucuları; CPU kullanımı, veri aktarımı ve disk kullanımı ölçümlerini otomatik olarak yayınlayarak durum değişikliklerini anlamanıza yardımcı olur. Gecikme durumunu tespit etmek için API Gateway'in yerleşik ölçümlerini kullanabilir ya da hataları veya kısıtlamaları tespit etmek için AWS Lambda'nın yerleşik ölçümlerinden faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde Amazon CloudWatch da operasyonel performansı izlemek, sorunları gidermek ve eğilimleri belirlemek amacıyla kendi uygulamalarınızdan uygulama ölçümleri (kullanıcı etkinlikleri, hata ölçümleri ve kullanılan bellek miktarı gibi) toplamanıza imkan tanır. Bu ölçümleri CloudWatch'ta yayınlamak için CloudWatch Agent veya PutMetricData API hizmet çağrısını kullanabilirsiniz. Varsayılan altyapı ölçümlerinden daha ayrıntılı ölçümlere (parça düzeyinde Amazon Kinesis Data Streams ölçümleri gibi) ihtiyaç duyarsanız istediğiniz kaynaklarda etkinleştirmeniz yeterlidir. Benzer şekilde, uygulama ölçümlerine de bir saniyeye kadar sıklıkta erişebilir ve bunları istatistiklerde, grafiklerde ve alarmlarda yüksek çözünürlükle kullanabilirsiniz.

Container Insights, seçilmiş ölçümlerin ve container ekosistem günlüklerinin toplanmasını kolaylaştırır. Her container'dan performans olayları olarak CPU, bellek, ağ ve disk bilgileri gibi işlem performansı ölçümlerini toplar, izleme ve alarm oluşturma için kullanılan özel ölçümleri otomatik olarak oluşturur. Performans olayları, izleme ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak için Amazon EC2 bulut sunucusu kimliği, Hizmet, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) birim bağlantısı ve kimliği gibi çalışma ortamıyla ilgili meta verilerle CloudWatch Logs olarak alınır. CloudWatch özel ölçümleri, alınan bu günlüklerden otomatik olarak çıkarılır ve CloudWatch Logs Insights'ın gelişmiş sorgu dili kullanılarak daha ileri düzeyde analiz edilebilir. Container Insights ayrıca uygulama günlüklerini (stdout/stderr), özel günlükleri, önceden tanımlanmış Amazon EC2 bulut sunucusu günlüklerini, Amazon EKS/k8s veri düzlemi günlüklerini ve Amazon EKS denetim düzlemi günlüklerini toplama seçeneği de sunar. Amazon EKS ve k8s kümeleri için, günlüklerinizi toplamak amacıyla önceden yapılandırılmış bir FluentD aracısı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için Container Insights Logs kurulum belgelerine bakın. Amazon ECS için uygulama günlüklerini toplamak amacıyla Amazon CloudWatch Günlükleri günlük kaydı sürücüsü veya Fluent Bit kullanılabilir.

CloudWatch Lambda Öngörüleri, AWS Lambda işlevlerinden alınan seçilmiş ölçümlerin ve günlüklerin toplanmasını kolaylaştırır. Her bir Lambda işlevinden performans olayları olarak CPU, bellek ve ağ bilgileri gibi işlem performansı ölçümlerini toplar, izleme ve alarm oluşturma için kullanılan özel ölçümleri otomatik olarak oluşturur. İzlemeyi ve sorun çözmeyi basitleştirmek için performans olayları CloudWatch günlükleri halinde alınır. CloudWatch özel ölçümleri, alınan bu günlüklerden otomatik olarak çıkarılır ve CloudWatch Logs Insights’ın gelişmiş sorgu dili kullanılarak daha ileri düzeyde analiz edilebilir. Daha fazla bilgi için Lambda Insights'ı kullanmaya başlama belgelerine bakın.

Amazon CloudWatch Ölçüm Akışları, seçeceğiniz bir hedefe sürekli ve neredeyse gerçek zamanlı ölçüm akışları yapmanıza olanak tanır. Bu imkan, bir Amazon Kinesis Data Firehose HTTP uç noktası kullanan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına CloudWatch ölçümleri göndermenizi kolaylaştırır. Doğru ve vakitli ölçüm verilerine dayanan panolara, alarmlara ve diğer araçlara güç sağlamak için en güncel CloudWatch ölçüm verileri dahil olmak üzere sürekli ve ölçeklendirilebilir akışlar oluşturabilirsiniz. Ölçümlerinizi AWS'de data lake'e (Amazon S3 gibi) kolayca aktarın ve Amazon Athena gibi araçlarla kullanımı ya da performansı analiz etmeye başlayın.

İzleme

Birden çok AWS hesabındaki kaynakları gözlemlemek için CloudWatch'ta hesaplar arası gözlemlenebilirliği kullanabilirsiniz. İlk olarak, kaynak hesap olarak belirleyerek izlenecek kaynaklara sahip hesapları tanımlayın. CloudWatch, bir kaynak hesaptaki kaynaklar için ölçüm, günlük ve iz toplamaya başlar. Verileri, kaynak hesaplardan oluşturulan gözlemlenebilirlik verilerini görüntülemek ve bunlarla etkileşim kurmak için belirlediğiniz merkezi bir AWS hesabı olan bir izleme hesabıyla paylaşır. Günlük ve ölçüm verileri toplanıp ek ücret alınmadan izleme hesaplarıyla paylaşılır. İzleme verilerinde CloudWatch, ilk izleme kopyasını ek ücret alınmadan ilk izleme hesabına teslim eder. Toplu hesaplar arası görünüm elde etmek için izleme kopyalarını ek izleme hesaplarına göndermeyi seçerseniz kaynak hesaplarınız standart AWS X-Ray ve Amazon CloudWatch fiyatlandırmasına göre ücretlendirilir. İzleme kopyaları her bir kaynak hesaptan en fazla beş izleme hesabına gönderilebilir

Amazon CloudWatch panoları yeniden kullanılabilir grafikler oluşturmanızı, kaynaklarınızı ve uygulamalarınızı birleştirilmiş bir görünümde görselleştirmenizi sağlar. Bağlama hızlıca ulaşmak ve sorunu tanılamadan temel nedeni anlama aşamasına geçmek için ölçümleri ve günlük verilerini tek bir panoda yan yana görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, CPU ve bellek kullanımı gibi önemli ölçümleri görselleştirebilir ve kapasiteyle karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca belirli bir ölçümün günlük modeliyle ilişki kurabilir, performans ve operasyon sorunları hakkında uyarı almak için alarm ayarlayabilirsiniz. Bu sayede operasyonel durum hakkında sistem çapında görünürlüğe ve sorunları hızlıca giderme imkanına sahip olabilir, Ortalama Çözüm Süresini (MTTR) kısaltabilirsiniz.

Amazon CloudWatch birleşik alarmları sayesinde birden fazla alarmı birleştirip alarm gürültüsünü azaltabilirsiniz. Sorun bir uygulamadaki birkaç kaynağa etki ediyorsa etkilenen her kaynak için ayrı bildirim almak yerine tüm uygulama için tek bir alarm bildirimi alırsınız. Bu, uygulama kesinti süresini azaltmak için operasyonel sorunların temel nedenini bulmaya odaklanmanıza yardımcı olur. Bir uygulama, AWS Bölgesi veya Erişilebilirlik Alanı gibi bir grup kaynak için genel durum sağlayabilirsiniz.

Amazon CloudWatch alarmları, ölçümlerde bir eşik belirlemenizi ve bir eylem tetiklemenizi mümkün kılar. Yüksek çözünürlüklü alarmlar oluşturabilir, istatistik olarak bir yüzde değeri belirleyebilir, bir eylem gerçekleştirmeyi veya yoksaymayı seçebilirsiniz. Örneğin Amazon EC2 ölçümlerinde alarmlar oluşturabilir, bildirimleri ayarlayabilir ve hiç kullanılmayan ya da az kullanılan bulut sunucularını tespit etmek ve kapatmak için bir veya daha fazla eylem gerçekleştirebilirsiniz. Ölçümlere göre gerçek zamanlı alarm belirleme imkanı ve olaylar sayesinde kesinti süresini ve işiniz üzerindeki etkilerini en aza indirebilirsiniz.

Uygulamalar ve altyapı kaynakları, günlük ve ölçüm biçiminde büyük miktarlarda operasyon ve izleme verisi oluşturur. Amazon CloudWatch, bu verilere tek bir platformdan erişmenize ve bu verileri görselleştirmenize olanak tanımanın yanı sıra bunlar arasında ilişki kurmanızı da kolaylaştırır. Bu da sorunu tanılama aşamasından hızlıca temel neden analizine geçmenize yardımcı olur. Örneğin, hata gibi bir günlük düzenini belirli bir ölçümle ilişkilendirebilir, performans ve operasyon sorunları hakkında uyarı almak için alarmlar kurabilirsiniz.

Amazon CloudWatch Application Insights, kurumsal uygulamalarınız için otomatik gözlemlenebilirlik kurulumu sağlar ve böylece bu uygulamaların durumuna ilişkin görünürlük elde edebilirsiniz. Veritabanı, hem web (IIS) hem de uygulama sunucuları, işletim sistemi, yük dengeleyiciler ve kuyruklar gibi uygulama kaynaklarınızdaki ve teknoloji yığınınızdaki önemli ölçümlerin yanı sıra günlükleri tanımlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Anormallikleri ve hataları tespit edip ilişkilendirmek ve sizi uygulamanızdaki sorunlar hakkında bilgilendirmek için bu telemetri verilerini sürekli olarak izler. Sorun gidermeye yardımcı olmak için ilişkilendirilmiş ölçüm anormallikleri ve günlük hatalarını içeren tespit edilmiş sorunlar için otomatik panolar oluşturur ve aynı zamanda sizi potansiyel temel nedene götürecek ek öngörüler sunar. Bu, uygulamalarınızın iyi durumda olmasını ve son kullanıcılarınızın etkilenmemesini sağlamak için hızlı düzeltme işlemleri gerçekleştirmenize imkan tanır.

EKS için gelişmiş gözlemlenebilirliğe sahip Container Öngörüleri

Container Öngörüleri artık container düzeyinde performans ölçümleri, Kube durumu ölçümleri ve EKS denetim düzlemi ölçümleri gibi ayrıntılı EKS ölçümlerini kullanıma hazır halde sunarak ayrı container'lardaki bellek sızıntıları gibi sorunları kolayca tespit etmek için çeşitli container katmanlarını görsel olarak ayrıntılı şekilde incelemenize olanak tanır. Container Öngörüleri artık size yüksek düzeyde kaynak tüketen container katmanlarının bir listesini gösteriyor. Böylece, henüz alarm ayarlamamış olsanız bile ortamınızdaki riskleri belirleyebilir ve son kullanıcı deneyiminiz etkilenmeden proaktif aksiyonlar alabilirsiniz. Amazon EKS için gelişmiş gözlemlenebilirliğe sahip Container Öngörüleri, küme ayrıntıları konsolunuzdaki EKS için CloudWatch Gözlemlenebilirlik eklentisiyle kümelerinizi otomatik olarak düzenleyebileceğiniz ve telemetriyi hemen almaya başlayabileceğiniz kolay bir başlangıç deneyimiyle birlikte gelir.

Gelişmiş gözlemlenebilirlik olmadan Container Öngörüleri

CloudWatch Container Öngörüleri; Amazon Esnek Container Hizmeti (Amazon ECS), Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (Amazon EKS), Amazon EC2'deki Kubernetes platformları ve AWS Fargate (hem Amazon ECS hem de Amazon EKS için) üzerinde çalışan container'lı uygulamalarınızdan ve mikro hizmetlerinizden ölçümleri ve günlükleri toplar, bir araya getirir ve özetler. Container Öngörüleri; CPU, bellek, disk ve ağ ölçümleri gibi container ölçümlerini kullanıma hazır durumda toplar ve sorunları izole etmenize ve hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olmak için container yeniden başlatma hataları gibi daha derin tanılama bilgileri sağlar. Container Öngörüleri, otomatik panolarda container gözlemlenebilirliğinizi sunarak uygulamanızın durumunu ve performansını kolayca izlemenizi sağlar. Ayrıca, uygulama performansınız etkilenmeden önce anormalliklerden haberdar olmak için Container Öngörüleri ölçümlerinde CloudWatch alarmları ayarlayabilirsiniz.

 

İnternet İzleyici, internet sorunlarının AWS'de barındırılan uygulamalarınız ile son kullanıcılarınız arasındaki erişilebilirliği ve performansı nasıl etkilediğine yönelik görünürlük sağlayarak bu sorunları teşhis etmeniz için gereken süreyi günler yerine dakikalara indirir. Farklı zaman aralıkları ve farklı coğrafya ayrıntı düzeylerine göre ölçümleri keşfedebilir, sorunların etkisini hızlıca görselleştirebilir ve ardından son kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmek için harekete geçebilirsiniz (ör. diğer AWS hizmetlerine geçiş yaparak ya da farklı AWS Bölgeleri üzerinden iş yükünüzün trafiğini yeniden yönlendirerek). Sorunun nedeni AWS ağından kaynaklanıyorsa otomatik olarak AWS'nin sorunu gidermek için attığı adımları size bildiren bir AWS Durum Panosu bildirimi alırsınız. İnternet İzleyici, uygulamanıza özel coğrafyalar ve ağlar için durum bilgilerini entegre etmeyi kolayca desteklemek için CloudWatch ölçümleri ve CloudWatch Günlükleri için ölçümler sunar. İnternet İzleyici ayrıca Amazon EventBridge'e durum olayları gönderir ve böylece bildirimleri ayarlayabilirsiniz. İnternet İzleyici, Amazon Sanal Özel Bulutlar (VPC'ler), Amazon CloudFront dağıtımları ve Amazon WorkSpaces dizinleri üzerinden uygulamanızı izler.

Lambda Insights, CloudWatch konsolunda otomatik panolar sağlar. Bu panolar işlem performansını ve hataları özetler. Her pano, seçilen zaman aralığına ilişkin ölçümlerin listesini içerir ve bağlamsal olarak uygulama günlüklerini, AWS X-Ray izlerini ve performans olaylarını daha ayrıntılı şekilde (zaman aralığına ve seçilen işleve dayalı olarak) incelemenize olanak sağlar.

Amazon CloudWatch Anormallik Algılama, ölçüm verilerini sürekli olarak analiz etmek ve anormal davranışları belirlemek için makine öğrenimi (ML) algoritmaları kullanır. Günün saati, haftanın günü, mevsimsellik veya değişen eğilimler gibi doğal ölçüm düzenlerine göre eşikleri otomatik olarak ayarlayan alarmlar oluşturmanıza olanak sağlar. Ayrıca, anormallik algılama gruplarıyla ölçümleri panolarda görselleştirebilirsiniz. Bu, ölçümlerinizdeki beklenmedik değişiklikleri izlemenizi, yalıtmanızı ve sorun gidermenizi sağlar.

Amazon CloudWatch ServiceLens'i uygulamanızın durumunu, performansını ve erişilebilirliğini tek bir yerde görselleştirmek ve analiz etmek için kullanabilirsiniz. Bu özellik, uygulamalarınızı ve uygulamalarınızdaki bağımlılıkları eksiksiz bir şekilde görmenizi sağlamak için CloudWatch ölçümleri ve günlükleri ile AWS X-Ray izlemelerini birbirine bağlar. Performans sorunlarını hızlı bir şekilde saptayın, uygulama sorunlarının temel nedenlerini yalıtın ve kullanıcıların yaşadığı etkileri belirleyin. CloudWatch ServiceLens üç temel alanda uygulamalarınıza yönelik görünürlük kazanmanızı sağlar: altyapı izleme (uygulamalarınızı destekleyen kaynakları anlamak için ölçümler ve günlükler kullanarak), işlem izleme (kaynaklarınız arasındaki bağımlılıkları anlamak için izleri kullanarak) ve son kullanıcı izleme (uç noktalarınızı izlemek ve son kullanıcı deneyimleri kötüye gittiğinde bunu size bildirmek için canary'ler kullanarak). CloudWatch ServiceLens, tüm kaynaklarınız arasındaki bağlamsal bağlantıyı görselleştiren bir Hizmet Haritası ve bağlantılı izleme verilerini ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmeniz için sezgisel bir arabirim sunar.

Amazon CloudWatch Synthetics, uygulama uç noktalarını daha kolay izlemenizi sağlar. Uç noktalarınız üzerinde 7 gün 24 saat boyunca testler yürütür ve bunlar beklenen şekilde davranmadığında sizi uyarır. Bu testler erişilebilirliği, gecikmeyi, işlemleri, bozuk veya çalışmayan bağlantıları, adım adım görev tamamlama durumlarını, sayfa yükleme hatalarını, kullanıcı arabirimi varlıkları için yük gecikmelerini, karmaşık sihirbaz akışlarını veya uygulamanızdaki satın alma akışlarını kontrol etmeniz için özelleştirilebilir. Ayrıca, ortalama çözüm süresini (MTTR) azaltmak amacıyla uyarı veren uygulama uç noktalarını yalıtmak ve uygulama temelindeki altyapıya tekrar yönlendirmek için CloudWatch Synthetics'i kullanabilirsiniz. Bu yeni özellik ile CloudWatch artık canary trafiğini toplar. Bu da uygulamalarınızda hiçbir müşteri trafiği olmadığında bile sürekli olarak müşteri deneyiminizi doğrulayabilir. Bunun sonucunda da sorunları müşterilerinizden önce siz keşfedebilirsiniz. CloudWatch Synthetics; REST API'lerinizi, URL'lerinizi ve web sitesi içeriklerinizi izlemeyi ve kimlik hırsızlığı, kod ekleme ve siteler arası betik oluşturma yoluyla yetkisiz değişiklikler yapılmasına karşı kontrol etmeyi destekler.

Amazon CloudWatch RUM, uygulamalarınızın istemci tarafındaki performansını görünür hale getirir ve ortalama çözüm süresini (MTTR) kısaltır. Bu imkan, sorunları belirlemek ve hataları ayıklamak için web uygulaması performansı hakkında istemci tarafındaki verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak toplamanıza olanak tanır. CloudWatch Synthetics verileri ile birbirini tamamlayan CloudWatch RUM verileri, son kullanıcılarınızın deneyimine dair daha fazla görünürlük sahibi olmanızı sağlar. Performans sorunlarını (ör. JavaScript hataları, çökmeler ve gecikmeler) gidermek için performanstaki anormallikleri görselleştirebilir ve ilgili hata ayıklama verilerini (ör. hata mesajları, yığın izlemeleri ve kullanıcı oturumları) kullanabilirsiniz. Kullanıcı, coğrafi konum ve tarayıcı sayısı gibi, son kullanıcıların yaşadığı bir dizi etkiye ilişkin öngörü elde edebilirsiniz. Kullanıcılarınızın yolculuklarına dair verileri bir araya getiren CloudWatch RUM, kullanıma sunacağınız özellikleri ve öncelik vereceğiniz hata düzeltmelerini belirlemenize yardımcı olur.

Harekete geçme

Auto Scaling, kapasite ve kaynak planlaması işlemlerini otomatikleştirmenize yardımcı olur. Temel bir ölçümde alarm verilmesi ve otomatikleştirilmiş bir Auto Scaling eylemi tetiklenmesi için bir eşik belirleyebilirsiniz. Örneğin kaynak maliyetlerini optimize etmek amacıyla CPU kullanımı ölçümlerine göre EC2 bulut sunucusu eklemek veya kaldırmak üzere bir Auto Scaling iş akışı oluşturabilirsiniz.

CloudWatch Events, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışını sunar. Operasyonel değişikliklere hızlıca tepki vermenizi ve düzeltici eylemlerde bulunmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken, uygulamanız için hangi olayların önemli olduğunu ve bir kural bir olayla eşleştiğinde hangi otomatik eylemlerin gerçekleştirileceğini belirten kurallar yazmaktır. Örneğin, AWS Lambda işlevlerini tetikleyecek veya bir Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) konusuna bildirim gönderecek bir kural oluşturabilirsiniz.

Amazon EKS ve k8s kümeleri için Container Öngörüleri, Amazon EC2 Otomatik Ölçeklendirme grubunuzda otomatik ölçeklendirme politikalarını tetiklemek amacıyla işlem ölçümleriyle ilgili alarm vermenize olanak tanır ve Amazon EC2 bulut sunucularını durdurma, sonlandırma, yeniden başlatma ve kurtarma becerisi sağlar. Amazon ECS kümelerinde, görevlerinizdeki ve hizmetlerinizdeki işlem ölçümlerini Hizmet Otomatik Ölçeklendirmesi için kullanabilirsiniz.  

 

Analiz etme

Amazon CloudWatch, 15 aylık ölçüm verileriyle (depolama ve saklama) eğilimleri ve mevsimselliği izlemenizi sağlar. Bu da kaynak kullanımınızda ince ayarlar yapmak için geçmişe dönük analizler gerçekleştirmenizi sağlar. CloudWatch'ta, özel ölçümler (şirket içi uygulamalarınızdan gelenler gibi özel ölçümler) dahil olmak üzere bir saniyeye kadar sistem durumu ölçümlerini de toplayabilirsiniz. Ayrıntılı gerçek zamanlı veriler daha iyi görselleştirmenin yanı sıra uygulama performansını ve operasyonel durumu optimize etmek için eğilimleri tespit etmenizi ve izlemenizi sağlar.

Amazon CloudWatch Metric Math, gerçek zamanlı analiz gerçekleştirmek için birden fazla ölçümde hesaplama gerçekleştirmenizi sağlar. Bu sayede mevcut CloudWatch ölçümlerinizden kolayca öngörüler elde edebilir ve altyapınızın operasyonel durumuyla performansı hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Hesaplanan ölçümleri AWS Management Console'da görselleştirebilir, bunları CloudWatch panolarına ekleyebilir veya GetMetricData API eylemini kullanarak alabilirsiniz. Metric Math, aritmetik işlemleri (+, -, / ve * gibi) ve matematik fonksiyonlarını (Toplam, Ortalama, Min., Maks. ve Standart Sapma gibi) destekler.

Amazon CloudWatch Logs Insights, tedarik sunucusunu veya yazılımını yönetmeye gerek kalmadan işlemsel sorunları gidermek için günlüklerinizden eyleme geçirilebilir istihbarat sağlayabilir. Toplamalar, filtreler ve normal ifadelerle sorgu yazmaya anında başlayabilirsiniz. Ayrıca, zaman serisi verilerini görselleştirebilir, tek tek günlük olaylarının ayrıntılarına inebilir ve sorgu sonuçlarınızı CloudWatch Panoları'na aktarabilirsiniz. Bu size tam kapsamlı işletimsel görünürlük sağlar. AWS Management Console'da birkaç tıklamayla, CloudWatch'a gönderilen günlükleri sorgulamak için Logs Insights'ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ödeme yaparsınız.

Amazon CloudWatch Günlükleri Live Tail ile müşteriler, Amazon CloudWatch Günlükleri'nde veri keşfi ve analizine hızlı bir şekilde başlamak için topladıkları günlüklerde etkileşimli ve derinlemesine inceleme yetenekleri kazanır. Live Tail, müşterilerin merkezi bir konsoldan veya dağıtım, operasyon veya güvenlik araştırmaları için her gün kullandıkları araçlarda entegre olan tüm akış günlüğü verilerini görüntülemelerine olanak sağlar. Live Tail ile müşteriler bağlam içinde derinlemesine sorguları başlatabilir, böylece sorunları tespit etmek için Live Tail görünümünü kullanmaktan ayrıntılı incelemeler ve olay çözümü için CloudWatch Günlük Öngörüleri sorgu deneyimine kolayca geçiş yapabilirler. Live Tail, müşterilerin olayları tespit etme ve çözme süresini azaltmalarına yardımcı olmak için mevcut CloudWatch analiz özelliklerini tamamlar. Özel günlük kaydı kullanım durumları için birden çok özel ve üçüncü taraf çözümüne bağımlılığı ortadan kaldırır.

Container Öngörüleri, CloudWatch Günlük Öngörüleri'nin gelişmiş sorgu dilini kullanarak otomatik panolardan ayrıntılı performans olaylarına, uygulama günlüklerine (stdout/stderr), özel günlüklere, önceden tanımlanmış Amazon EC2 bulut sunucusu günlüklerine, Amazon EKS/k8s veri düzlemi günlüklerine ve Amazon EKS denetim düzlemi günlüklerine derin bağlantı oluşturmayı kolaylaştırarak ölçümlerden, günlüklerden ve izlerden gelen gözlemlenebilir verilerin analizini basitleştirir.

Lambda Insights, CloudWatch Logs Insights'ın gelişmiş sorgu dilini kullanarak otomatik panolardan ayrıntılı performans olaylarına, uygulama günlüklerine ve özel günlüklere derin bağlantı oluşturmayı kolaylaştırarak ölçümlerden, günlüklerden ve izlemelerden gözlemlenebilir verilerin analizini kolaylaştırır.

Amazon CloudWatch, sistem performansını en fazla etkileyen katkı sağlayıcıları görmenizi sağlamak için zaman serisi verilerini analiz eden Contributor Insights'ı içermektedir. Contributor Insights kurulduktan sonra ek bir kullanıcı müdahalesi olmaksızın sürekli olarak çalışır. Bu da, geliştiricilerin ve operatörlerin bir operasyonel olay sırasında sorunları daha hızlı bir şekilde yalıtmalarını, tespit etmelerini ve düzeltmelerini sağlar. Contributor Insights, sisteminizi ve uygulama performansınızı kimin veya neyin etkilediğini (örneğin belirli bir kaynak, müşteri hesabı veya API çağrısı) anlamanıza yardımcı olur. Bu da uç değerleri tespit etmenize, en yoğun trafik modellerini bulmanıza ve en fazla kullanılan sistem süreçlerini sıralamanıza olanak tanır. AWS CloudTrail, Amazon Sanal Özel Bulut (Amazon VPC) ve Amazon API Ağ Geçidi gibi AWS hizmetlerinden gönderilen günlükler ile Apache erişim günlükleri gibi hizmetiniz veya şirket içi sunucular ve diğer bulutlar tarafından gönderilen herhangi bir özel günlük dahil olmak üzere CloudWatch Günlükleri'ne gönderilen yapılandırılmış günlük olaylarındaki modelleri değerlendirmek için Etki Öngörüleri kuralları oluşturabilirsiniz. Etki Öngörüleri bu günlük olaylarını neredeyse gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve ilk sıralardaki katkı sağlayıcıları ve bir veri kümesindeki benzersiz katkı sağlayıcılarının sayısını gösteren raporları görüntüler. Katkı sağlayıcı, VPC Flow Günlüklerinde yer alan hesap kimliği veya arabirim kimliği gibi CloudWatch Logs'ta bulunan günlük alanlarının içerdiği boyutlara veya diğer herhangi bir özel boyut dizisine bağlı toplu bir ölçümdür. Katkı sağlayıcı verilerini kendi özel kriterlerinize göre sınıflandırabilir ve filtreleyebilirsiniz. Contributor Insights rapor verileri CloudWatch panolarında gösterilebilir, CloudWatch ölçümlerinin yanında bir grafik halinde sunulabilir ve CloudWatch alarmlarına eklenebilir.

Amazon CloudWatch Metrics Insights, milyonlarca operasyonel ölçüm içerisindeki eğilimleri ve modelleri saptamanıza olanak tanıyan SQL tabanlı, hızlı ve esnek bir sorgu altyapısıdır. Metrics Insights, esnek sorgulama ve anında ölçüm toplamaları sayesinde altyapınız ve büyük ölçekli uygulama performansınız üzerinde daha iyi görünürlük elde etmenize olanak tanır. Güçlü görselleştirmeler oluşturmak üzere kullanabileceğiniz Metrics Insights sorguları, sorunları proaktif bir şekilde izleyip tespit etmenize ve ortalama çözüm süresini (MTTR) kısaltmanıza yardımcı olur. 

Amazon CloudWatch Evidently ile uygulama geliştiricileri, denemeler yaparak ve genel kullanıma sunmadan önce yeni özelliklerin istenmeyen sonuçlarını saptayarak yeni kullanıma sunulan özelliklerle ilgili riskleri azaltabilir. Yeni özellikleri henüz kullanıma açmadan uygulama yığınının tamamında doğrulamanıza olanak tanıyan Evidently, bu sayede daha güvenli bir sürüm deneyimi sağlar. Kullanıma sunacağınız yeni özellikleri küçük bir kullanıcı kitlesine görünür yapabilir, sayfa yükleme süreleri veya dönüşümler gibi temel ölçümleri izleyebilir ve trafiği daha sonra yükseltebilirsiniz. Evidently size farklı tasarımları deneme, kullanıcı verileri toplama ve üretim ortamında en etkili tasarımı kullanıma sunma olanağı da tanır. 

 

Mevzuat Uyumluluğu ve Güvenlik

Amazon CloudWatch, AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ile entegre olduğundan verilerinize erişim izni olan kullanıcıların ve kaynakların yanı sıra erişim şeklini de denetleyebilirsiniz.

Amazon CloudWatch Logs, PCI ve FedRamp ile de uyumludur. Veriler bekleme ve taşıma sırasında şifrelidir. Ayrıca ek bir uygunluk ve güvenlik katmanı olarak günlük gruplarınızı şifrelemek için AWS Anahtar Yönetimi Hizmeti (AWS KMS) şifreleme özelliğini de kullanabilirsiniz.

Amazon CloudWatch Günlükleri veri koruması, sistemler ve uygulamalar tarafından günlüğe kaydedilen hassas verileri keşfedebilen ve koruyabilen veri koruma politikaları tanımlamanıza yardımcı olur. Bu özellik, tanımladığınız politikaya bağlı olarak ML ve model eşleşmesini kullanarak günlüklerinizdeki hassas bilgileri tanımlar ve maskeler. Veri koruması, uygulamalarınızdan veri koruma mantığı yükünü boşaltarak mimarinizi basitleştirmeye yardımcı olurken mevzuata uygunluk hedeflerinizi desteklemeye de yardım eder. Veri koruma politikalarınızı, günlüklerin ne kadar hassas veri içerdiğini belirlemek ve tespit edilen hassas verileri maskelemek için günlükler alındıkça bunları taramak üzere tanımlayabilirsiniz. Ayrıca maskelenen verilerin, artırılan ayrıcalıklar yoluyla güvenlik altyapıları tarafından doğrulama için maskesi kaldırılabilir.