Amazon Virtual Private Cloud'un (VPC) kendisini oluşturmak ve kullanmak için ek bir ücret olmasa da isteğe bağlı VPC özellikleri için kullanıma dayalı ücretlerle ödeme yapabilirsiniz. AWS, Amazon VPC'niz için denetim, bağlantı, izleme ve güvenliği özelleştirmenize olanak tanıyan özellikler ve hizmetler sağlar. Bu bileşenler için özel fiyatlandırma oranları için lütfen aşağıya bakın.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) gibi diğer Amazon Web Services çözümlerinin kullanım ücretleri, veri aktarımı ücretleri dahil olmak üzere bu kaynaklar için yayınlanan oranlarda uygulanmaya devam eder. VPC'nizi isteğe bağlı donanımsal sanal özel ağ (VPN) bağlantısını kullanarak kurumsal veri merkezinize bağlarsanız fiyatlandırma, VPN bağlantı saati ("erişilebilir" durumda bir VPN bağlantınız olduğu süre) başınadır. Bir saatin altındaki süreler, tam saat olarak faturalandırılır ve VPN bağlantıları üzerinden aktarılan veriler, standart AWS Veri Aktarımı ücretleri üzerinden ücretlendirilir.

 • NAT Ağ Geçidi
 • NAT Ağ Geçidi Fiyatlandırması

  VPC'nizde bir NAT ağ geçidi oluşturmayı tercih ederseniz ağ geçidinizin tedarik edildiği ve erişilebilir olduğu her "NAT Ağ Geçidi saati" için ücret ödersiniz. NAT ağ geçidi aracılığıyla işlenen her gigabayt için, trafiğin kaynağına veya hedefine bakılmaksızın veri işleme ücretleri uygulanır. Kullanılan her kısmi NAT Ağ Geçidi saati tam saat olarak faturalandırılır. NAT ağ geçidi üzerinden aktarılan tüm veriler için standart AWS veri aktarımı ücretleri de ödersiniz. Bir NAT ağ geçidi için artık ücret ödemek istemiyorsanız AWS Management Console'u, komut satırı arabirimini veya API'yi kullanarak NAT ağ geçidinizi silmeniz yeterlidir.


  NAT Ağ Geçidi - Fiyatlandırma örneği

  Bir NAT ağ geçidi oluşturduğunuzu ve NAT ağ geçidi üzerinden internete yönlendirme gerçekleştiren bir EC2 bulut sunucunuz olduğunu varsayalım. NAT ağ geçidinin arkasındaki EC2 bulut sunucunuz, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) klasörlerinizden birine 1 GB'lık bir dosya gönderiyor. EC2 bulut sunucusu, NAT ağ geçidi ve S3 Klasörü ABD Doğu (Ohio) bölgesinde; NAT ağ geçidi ile EC2 bulut sunucusu da aynı Erişilebilirlik Alanında yer alıyor. Maliyetinizi aşağıdaki gibi hesaplarız:

  • NAT Ağ Geçidi Saatlik Ücreti: NAT Ağ Geçidi saatlik olarak ücretlendirilir. Bu bölge için saatlik ücret 0,045 USD'dir.
  • NAT Ağ Geçidi Veri İşleme Ücreti: NAT ağ geçidi üzerinden 1 GB veri gönderildi. Veri İşleme ücreti 0,045 USD olur.
  • Veri Aktarım Ücreti: Bu, standart EC2 Veri Aktarım ücretidir. NAT ağ geçidi aracılığıyla EC2 bulut sunucusundan S3'e 1 GB veri aktarılmıştı. Amazon EC2'den aynı bölgedeki S3'e Dışarı Veri Aktarımı gerçekleştiğinden, EC2 bulut sunucusundan S3'e veri aktarımı için ücret uygulanmaz. Özel IP adresi kullanılarak trafik aynı Erişilebilirlik Alanında tutulduğundan, NAT ağ geçidi ile EC2 bulut sunucusu arasındaki veri aktarımı da ücretsizdir. NAT ağ geçidiniz ile EC2 bulut sunucunuz farklı Erişilebilirlik Alanlarındaysa bunlar arasındaki veri aktarımı ücretli olur.
   
  Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Amazon EC2 Fiyatlandırması sayfasının Veri Aktarımı bölümünü ziyaret edin.
   
  Özetle, ücretiniz NAT ağ geçidi tarafından işlenen 1 GB veri için 0,045 USD'ye ek olarak NAT ağ geçidi tedarik edilip erişilebilir olduğu sürece hep geçerli olan saatlik 0,045 USD tutarındaki ücrettir. Bu örnekte veri aktarımı ücretsizdir. Bununla birlikte, dosyayı bunun yerine AWS dışındaki bir internet konumuna gönderirseniz bu işlem Amazon EC2'den internete Dışarı Veri Aktarımı olacağından veri aktarım ücreti uygulanır.
   
  Not: Bu örnekte NAT Ağ Geçidi Veri İşleme ücretini ödememek için ağ geçidi Tipinde bir VPC uç noktası oluşturup S3'e gelen veya S3'ten giden trafiği NAT Ağ Geçidi yerine VPC uç noktası üzerinden yönlendirebilirsiniz. Ağ Geçidi Tipi VPC uç noktalarının kullanımı için veri işleme ücreti veya saatlik ücret uygulanmaz. VPC uç noktalarının nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen VPC Uç Noktaları Belgelerini inceleyin.
 • IPAM
 • IP Adresi Yöneticisi'ni (IPAM) kullanarak yönettiğiniz her etkin IP adresi için saatlik ücret ödersiniz. Etkin bir IP adresi, EC2 bulut sunucusu veya Esnek Ağ Arabirimi (ENI) gibi bir kaynağa atanan bir IP adresi veya ön ek olarak tanımlanır. Örneğin, kendisine atanmış /16 CIDR (65.536 IPv4 adresi) olan bir VPC'niz var ve bunlardan yalnızca 2.000 IP adresini ENI'ler gibi kaynaklara atadınız. IPAM, yalnızca 2.000 IP adresini etkin olarak kabul eder ve sizden yalnızca bunlar için ücret alır. Ayrıca, bir ENI'ye bir /28 IPv4 veya /80 IPv6 ön eki atadıysanız IPAM bunu tek bir etkin adres eki olarak kabul eder ve sizden yalnızca tek birim için ücret alır.

  IPAM, bir IPAM IP adresi havuzunun parçası olmasalar bile, VPC'lerinizdeki kaynaklara atanan tüm IP adreslerini izler ve takip eder. Örneğin, geçmişte mevcut bir IPAM havuzuna ait olmayan IP adresleriyle ENI'ler oluşturmuş olabilirsiniz. IPAM, IP adreslerini (atamalar, çakışmalar vb.) izlemeye devam eder ve sizden etkin IP adresleri için ücret alır.

  Artık IPAM için ücretlendirilmek istemiyorsanız AWS Yönetim Konsolu, AWS Komut Satırı Arabirimi veya API'yi kullanarak IPAM'nizi silmeniz yeterlidir.


  IPAM - Fiyatlandırma Örneği 1:

  Bu örnekte, kendisine atanmış /16 CIDR (65.536 IPv4 adresi) olan bir VPC'niz var ve bunlardan yalnızca 2.000 IP adresini EC2 bulut sunucularında kullanıyorsunuz. Şimdi, bir IPAM oluşturup kullanarak yeni bir VPC'ye /16 CIDR (65.536 IPv4 adresi) atıyorsunuz ve bu VPC'deki EC2 bulut sunucularında 5.000 IP adresi kullanıyorsunuz.

  Toplam etkin IP adresi sayısı 7.000'dir (2.000 + 5.000) ve bu adresler 30 gün boyunca günün 24 saati etkindir. 7000 etkin IP adresi için ücretlendirilirsiniz.

  Etkin IP adresi başına saatlik fiyat 0,00027 USD'dir.

  7000 etkin IP adresi x 30 gün x 24 saat x 0,00027 USD saatlik ücret = 1.360,80 USD.

  Sonuç olarak, aylık 1.360,00 USD ücret alınır.

  IPAM - Fiyatlandırma Örneği 2:

  Bu örnekte, 50 ağ arabiriminizin her birine atanmış bir /28 ön ekiniz (16 IPv4 adresi) ve VPC'nizde diğer 100 ağ arabirimine atanmış /80 (yaklaşık 300 trilyon IPv6 adresi) ön ekiniz vardır. Bir ağ arabirimine atadığınız her ön ek, IPAM için tek bir etkin adres eki sayılır. Ayrıca VPC'de EC2 bulut sunucularına atanmış 1.000 IPv4 adresiniz vardır.

  Etkin IP adresi başına saatlik fiyat 0,00027 USD'dir.

  (150 ön ek + 1.000 IP adresi) x 30 gün x 24 saat x 0,00027 USD saatlik ücret = 223,56 USD.

  Sonuç olarak, aylık 223,56 USD ücret alınır.

 • Ağ Analizi
 • Trafik İzleme Fiyatlandırması

  Amazon EC2 Bulut Sunucusu esnek ağ arabirimlerinde (ENI'ler) trafik izlemeyi etkinleştirirseniz ENI sahibi, trafik izleme ile etkinleştirilen her ENI için saatlik olarak ödeme yapar. Trafik izleme için artık ücret ödemek istemiyorsanız AWS Yönetim Konsolu, komut satırı arabirimi veya API'yi kullanarak EC2 Bulut Sunucusu ENI'lerinde trafik izlemeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.


  Trafik İzleme - fiyatlandırma örneği

  ABD Doğu (Ohio) bölgesinde yer alan Amazon VPC'nizdeki beş ENI üzerinde trafik izleme oturumlarını etkinleştiriyorsunuz. Trafik izleme oturumları günde 24 saatten 30 gün boyunca etkin kalıyor. ABD Doğu (Ohio) Bölgesi için ENI'ler üzerindeki trafik izleme oturumlarının etkin olduğu her saat için ücret alınır ve saatlik ücret 0,015 USD'dir.

  5 oturum x 30 gün x 24 saat/gün x oturum-saat başına 0,015 USD = 54 USD. 

  Sonuç olarak, 54 USD ücret alınır.

  Hesap A, alt ağ-1'i hesap B ile paylaştıysa, daha sonra hesap B alt ağ-1'de bir eni-1 oluşturduysa ve ardından hesap A, eni-1'de trafik yansıtmayı etkinleştirdiyse trafik yansıtma kullanımı için hesap B ücretlendirilir.


  Ulaşılabilirlik Analiz Aracı Fiyatlandırması

  Belirli bir kaynak ile hedef arasında Reachability Analyzer kullanarak analiz ettiğiniz her bağlantı için sizden ücret alır.

  Reachability Analyzer - fiyatlandırma örneği

  İki bulut sunucusu arasında on kez bağlantı analizi gerçekleştirdiğinizi varsayalım
  Her bir analiz için ücret ödersiniz. İşlenen analiz başına fiyat 0,10 USD'dir.

  10 bağlantı x bağlantı başına 0,10 USD = 1 USD.

  Sonuç olarak, 1 USD ücret alınır.


  Network Access Analyzer Fiyatlandırması

  Network Access Analyzer'ı kullanarak bir ağ değerlendirmesi çalıştırdığınızda, analiz edilen Amazon EC2 Bulut Sunucusu esnek ağ arabirimlerinin (ENI'ler) sayısı için ödeme yaparsınız.

  Network Access Analyzer - fiyatlandırma örneği

  Network Access Analyzer'ı kullanarak 5 ağ değerlendirmesi yaptığınızı ve bu ağ değerlendirmelerinin her birinin 1000 ENI'yi analiz ettiğini varsayalım. Analiz edilen ENI başına ücretlendirilirsiniz.

  5 ağ değerlendirmesi x 1000 ENI x ENI analizi başına 0,002 USD = 10 USD.

  Sonuç olarak, 10 USD ücret alınır.

Amazon VPC'yi nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorularınız mı var?
Bize ulaşın