Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur. Aylık faturanızı Temel Aylık Hesaplama Aracı'nı kullanarak tahmin edebilirsiniz. 

Tüm ücretler günlük olarak ölçülür ve aylık olarak faturalandırılır.

Amazon SWF, yeni ve mevcut müşterilere AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında her ay aşağıdakileri sağlar:

  • Ücretsiz olarak 1.000 iş akışı yürütme işlemi başlatılabilir
  • Ücretsiz olarak toplamda 10.000 görev, zamanlayıcı, sinyal ve işaretleyici kullanılabilir
  • Ücretsiz olarak 30.000 iş akışı-gün kullanılabilir. İş akışı-gün birimi, Amazon SWF'de bir yürütme işleminin açık olduğu veya saklandığı her 24 saatlik dönemi ifade eder.

Veri aktarımı için Ücretsiz Kullanım, AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında geçerlidir**

AWS'yi Ücretsiz Kullanmaya Başlayın

Ücretsiz Hesap Oluşturun
Dilerseniz de Console’da Oturum Açın

AWS Ücretsiz Kullanımı, Amazon ElastiCache ile 750 saatlik Mikro Önbellek Düğümü içerir.

AWS Ücretsiz Kullanımı ayrıntılarını görüntüleyin »

İş akışları, belirli bir sırada yürütülen bir dizi görevden oluşur (bazıları koşullu akışlar veya döngüler içerir). Bir iş akışı tekrar tekrar çalıştırıldığında, her işlem ayrı bir iş akışı yürütme işlemi olarak sayılır. İş akışı yürütme işlemlerini başlattığınızda (yani, ilk görev uygulama konaklarının yürütebileceği hale geldiğinde) ve işlemler tamamlanana kadar geçen her 24 saatlik dönem karşılığında ücret ödersiniz. İş akışı yürütme, ilk 24 saat boyunca ücretsizdir.

İş Akışı Yürütme İşlemi Başlatma

Açık ve saklanan iş akışları

Aksi belirtilmediği sürece, fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Bir iş akışı yürütme işlemi tamamlanana kadar çalışan veya istemci makineleriniz ek görevler yürütür, çeşitli "işaretleyiciler" (özel iş akışı yürütme günlüğü girişleri) ekleyebilir, zamanlayıcı başlatabilir veya sinyal alabilir. Bunların her biri için ödeyeceğiniz ücret:

Aksi belirtilmediği sürece, fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Kullanım hacmi yüksek olanlara yönelik veri aktarım fiyatı hakkında ek bilgi edinmek için bize ulaşın.

Aksi belirtilmediği sürece, fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

"İçeri" ve "dışarı" veri aktarımı, Amazon SWF hizmetine ya da hizmetten dışarıya gerçekleştirilen aktarımları ifade eder. Tek bir bölge içinde Amazon SWF ile diğer AWS hizmetleri (ör. çalışanların ve karar vericilerin dağıtıldığı Amazon EC2) arasında gerçekleştirilen veri aktarımları ücretsizdir (GB başına 0,00 USD). Amazon SWF ile farklı bölgelerdeki diğer AWS hizmetleri arasında aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında İnternet Veri Aktarımı fiyatlarından ücretlendirilir.

* Ücretsiz kullanımınız, her ay toplam kullanımınıza göre hesaplanır ve faturanıza otomatik olarak yansıtılır. Ücretsiz kullanım hakkı biriktirilemez.

** AWS müşterileri, AWS Ücretsiz Kullanım Katmanı kapsamında bir yıl boyunca her ay ücretsiz olarak tüm AWS hizmetlerinde toplam 15 GB dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.

*** Dışarı veri aktarımı fiyat katmanlarında Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon DynamoDB, Amazon SWF, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway ve Amazon VPC hizmetlerindeki giden veri aktarımı işlemlerinin toplamı alınır.

Amazon SWF fiyatlandırmasının kafanızda canlanabilmesi için bir videoyu indirme, kodlama ve kodlanan videoyu Amazon S3'te depolama şeklinde üç görev içeren basit bir video işleme uygulamasını ele alalım. Bu uygulama kullanılarak 10.000 video kodlandığını, yani 10.000 benzersiz iş akışı yürütme işlemi gerçekleştirildiğini varsayalım. Bu uygulamadaki tüm çalışanlar ve karar vericiler Amazon SWF ile aynı bölgedeki Amazon EC2 bulut sunucularında çalışıyor diyelim. ABD Doğu (K. Virginia) bölgesinde bu iş akışını her gün 10.000 kez yürütmenin maliyeti, aşağıda gösterildiği gibi 1,75 USD'dir.

  • İlk 10.000 iş akışı yürütme işlemi için 1,00 USD (10,000 x 0,0001 USD)
  • Görevlerin başlatılması için 0,75 USD (görev başına 0,000025 x iş akışı yürütme başına 3 görev x 10.000 iş akışı yürütme işlemi)
  • Bir videonun 24 saatten kısa bir sürede kodlanıp S3'e yüklenebileceğini varsayıyoruz. Sonuç olarak, iş akışı yürütme işlemi başlatıldıktan sonra 24 saat içinde tamamlanıyor ve sürekli iş akışı yürütme ücreti ödemiyoruz.

Amazon SWF'nin kodlama iş akışı yürütme işlemleriyle ilgili bilgileri işlemler tamamlandıktan sonra 7 gün saklamasını da istediğinizi varsayalım. İş akışı yürütme işlemleriyle ilgili bilgileri saklama maliyeti 0,35 USD'dir (günlük yürütme başına 0,000005 USD x 7 iş akışı günü boyunca saklama x 10.000 iş akışı yürütme işlemi)

10.000 videonun kodlanıp yüklenme sürecinin koordinasyonuna ek olarak bu süreçle ilişkili iş akışı yürütme işlemleri ve işleme adımları hakkındaki bilgilerin 7 gün boyunca saklanması için toplam Amazon SWF maliyeti 2,10 USD'dir (iş akışı yürütme işlemlerinin çalıştırılması için 1,75 USD + bunlarla ilgili bilgilerin saklanması için 0,35 USD).

AWS GovCloud, ABD kamu kurumlarının ve yüklenicilerinin kendilerine özgü yasal düzenleme ve mevzuat uyumluluğu gereksinimlerini karşılayarak bunların hassas iş yüklerini buluta taşımasına imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış bir AWS Bölgesidir. Fiyatlandırma dahil olmak üzere yeni AWS GovCloud Bölgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS GovCloud web sayfasını ziyaret edin.