Amazon Basit İş Akışı Hizmeti (Amazon SWF), geliştiricilerin paralel veya sıralı adımlara sahip arka plan işlerini oluşturmasına, çalıştırmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Amazon SWF'yi, Bulutta çalışan tam olarak yönetilen bir durum izleyici ve görev koordinatörü olarak düşünebilirsiniz.

Uygulamanızın adımlarının tamamlanması 500 milisaniyeden uzun sürüyorsa, işlem durumunu izlemeye ihtiyaç duyuyorsanız ve bir görevin başarısız olması halinde kurtarma veya yeniden deneme gerçekleştirmeniz gerekiyorsa Amazon SWF size yardımcı olabilir.

AWS hizmetlerini düzenlemek, iş süreçlerini otomatikleştirmek veya sunucusuz uygulamalar oluşturmak için az kod kullanımlı bir görsel süreç akışı hizmeti arıyorsanız AWS Step Functions hakkında daha fazla bilgi edinin.Paralel, sıralı, yayılan ve diğer süreç akışı düzenlerinin örnek kodlarına ulaşmak için kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin.

Şimdi kullanmaya başlayın

Ücretsiz 10.000 etkinlik görevi

Amazon SWF, arka plan işinizin adım mantığının denetim akışı ile benzersiz iş mantığınızı içeren gerçek birimlerin arasında ayrım gerçekleştirilmesini sağlar. Bu da uygulamanızın "durum altyapısını" farklılık yaratan temel iş mantığından ayrı bir şekilde yönetmenizi, bakımını yapmanızı ve ölçeklendirmenizi sağlar. İşletmenizin ihtiyaçları değiştikçe altyapı, görev gönderme adımları ve akış denetimi konusunda endişelenmeden uygulama mantığını kolayca değiştirebilirsiniz.

Amazon SWF, Amazon'un yüksek oranda erişilebilir veri merkezlerinde çalıştığından uygulamalar durum izleme ve görev işleme altyapısına ihtiyaçları olduğunda erişilebilir. Amazon SWF görevleri yedekli bir şekilde depolar, bunları uygulama bileşenlerine güvenilir şekilde gönderir, ilerleme durumlarını izler ve en son durumlarını korur.

Amazon SWF, özel olarak kodlanan süreç akışı çözümlerinin ve işlem otomasyon yazılımlarının karmaşıklığını tam olarak yönetilen bir bulut süreç akışı web hizmetiyle ortadan kaldırır. Bu da geliştiricilerin işlem otomasyonu için altyapı yönetimi gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak enerjilerini uygulama için benzersiz işlevler oluşturmaya odaklamalarını sağlar.

Amazon SWF, uygulamanızın kullanımına göre sorunsuz olarak ölçeklendirilir. Uygulamanıza yeni bulut süreç akışları ekledikçe veya süreç akışlarının karmaşıklığını artırdıkça süreç akışı hizmetini manuel olarak yönetmenize gerek yoktur.

Amazon SWF, uygulama bileşenlerinizi ve koordinasyon mantığınızı istediğiniz programlama dilinde yazarak bulutta veya şirket içinde çalıştırmanızı sağlar.

Amazon S3 ve Amazon EC2 kullanarak video hazırlama. Bu kullanım örneğinde büyük videolar Amazon S3'e parçalar halinde yüklenir. Parçaların yükleme sürecinin izlenmesi gerekir. Bir parça yüklendikten sonra Amazon EC2 bulut sunucusuna indirilerek kodlanır. Kodlanan parça başka bir Amazon S3 konumunda depolanır. Tüm parçalar bu şekilde kodlandıktan sonra tek bir kodlanmış dosya halinde birleştirilir ve bu dosya tek parça halinde Amazon S3'te depolanır. Bir veya daha fazla parçanın kodlama hatasıyla karşılaşması halinde bu işlem sırasında hatalar oluşabilir. Bu hataların Amazon SWF'nin bulut süreç akışı yönetimi ile tespit edilmesi ve işlenmesi gerekir.

Bileşenlerin veri merkezinden buluta geçirilmesi. İş açısından kritik öneme sahip uygulamalar özel bir veri merkezinde barındırılır ancak kesinti yaşanmadan buluta taşınmaları gerekir. Amazon SWF tabanlı uygulamalar, veri merkezinde çalışan bileşenleri sarmalayan çalışanları buluttaki çalışanlarla birlikte kullanabilir. Bir veri merkezi çalışanını başarıyla geçirmek için öncelikle bulutta aynı türde yeni çalışanlar dağıtılır. Veri merkezindeki çalışanlar yeni bulut tabanlı çalışanlarla birlikte normal şekilde çalışmaya devam eder. Bulut tabanlı çalışanlar yükün bir bölümünün üzerlerinden yönlendirilmesiyle test edilir ve doğrulanır. Bu test sırasında veri merkezindeki çalışanlar çalışmaya devam ettiğinden uygulama kesintiye uğramaz. Testler başarılı olduktan sonra veri merkezindeki çalışanlar kademeli olarak durdurulur ve buluttakilerin ölçeği artırılır. Bu sayede tamamen bulutta çalışan bir süreç akışı yönetim uygulaması elde edilmiş olur. Bu bulut süreç akışı işlemi veri merkezindeki diğer tüm çalışanlar için tekrarlanarak uygulamanın tamamen buluta taşınması sağlanabilir. İşle ilgili bazı nedenlerden dolayı belirli işlem adımlarının özel veri merkezinde gerçekleştirilmeye devam etmesi gerekiyorsa bu çalışanlar özel veri merkezinde çalışmaya devam ederken uygulamaya katılabilir.

Amazon Mechanical Turk kullanarak büyük ürün kataloglarını işleme. Büyük kataloglardaki verileri doğrularken katalogdaki ürünler toplu işler halinde işleme alınır. Farklı toplu işler aynı anda işleme alınabilir. Her toplu işte ürün verileri, veri merkezindeki sunuculardan ayıklanır ve Amazon Mechanical Turk Talep Sahibi Kullanıcı Arabirimi (RUI) için gerekli olan CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyaları haline dönüştürülür. CSV, HIT (İnsan Zekası Görevleri) öğelerini doldurmak ve çalıştırmak için yüklenir. HIT öğeleri tamamlandıktan sonra sonuç CSV dosyası tersine dönüştürülerek veriler özgün biçime döndürülür. Ardından sonuçlar değerlendirilir ve Amazon Mechanical Turk çalışanlarına kabul edilebilir sonuçlar için ödeme yapılır. Hatalar ayıklanıp yeniden işlenirken kabul edilebilir HIT sonuçları kataloğu güncellemek için kullanılır. Toplu işler işleme alındıkça sistemin Amazon Mechanical Turk çalışanlarının kalitesini takip etmesi ve ödemeleri buna göre ayarlaması gerekir. Başarısız olan HIT sonuçları yeniden toplanır ve işlem hattından tekrar gönderilir.