AWS Step Functions

Dağıtılmış uygulamalar için görsel iş akışları
Step Functions için Açıklayıcı Video (1:23)
AWS Step Functions tanıtımı
AWS Step Functions'ın, modern uygulamalar için sunucusuz düzenlemeyi nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

Nasıl çalışır?

AWS Step Functions; dağıtılmış uygulamalar oluşturmaları, süreçleri otomatikleştirmeleri, mikro hizmetleri düzenlemeleri, ayrıca veri ve makine öğrenimi (ML) işlem hatlarını oluşturmaları için geliştiricilere AWS hizmetlerini kullanmalarında yardımcı olan görsel bir iş akışı hizmetidir.
Diyagram, AWS Step Functions kullanan bir mağaza ödeme sürecine yönelik iş akışını göstermektedir. Sürecin her adımı için AWS Lambda işlevleri çağrılır.

Kullanım örnekleri

Mikro hizmetleri yönetin

Combine multiple AWS Lambda functions into responsive serverless applications and microservices.

Geniş ölçekli paralel iş yüklerini düzenleme

Iterate over and process large data-sets such as security logs, transaction data, or image and video files.

Güvenlik ve BT işlevlerini otomatikleştirin

Create automated workflows, including manual approval steps, for security incident response.

Ayıkla, dönüştür ve yükle (ETL) süreçlerini otomatikleştirin

Ensure that multiple long-running ETL jobs run in order and complete successfully, without the need for manual orchestration.

AWS ile ilgili daha fazlasını keşfedin