Müşteri kullanım örnekleri

Müşteri Verilerini Toplamak İçin Yapay Zekayı (AI) Kullanma - VideoPeel

VideoPeel, markaların müşteri görüşlerini toplamasını, yönetmesini ve yayınlamasını sağlayan bir video platformudur. VideoPeel'ın, dinamik tüketici personaları ve eyleme dönüştürülebilir veriler üretmek üzere, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin analizini otomatik hale getirerek tüketici araştırmasında kullanılan geleneksel yöntemlerde nasıl dönüşüm gerçekleştirdiğini görün.

Amazon Transcribe müşterileri

Echo360 ders öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrenci etkileşimini artırmak amacıyla eğitmenlerin ve öğrencilerin interaktif videolar kaydetmelerine, yayınlamalarına, yönetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan lider bir video platformu teknolojisidir.

"Echo360, bugünün öğrencileri için aktif ve ilgi çekici video tabanlı öğrenme sunan bir platformdur. Birlikte çalıştığımız üniversitelere, videoların yüksek kaliteli deşifrelerini sunarak daha güçlü arama, eğitim videosu içeriği için düşük maliyetli alt yazılar ve gelişmiş not alma özellikleriyle eğitim varlıklarını öğrenciler için daha değerli ve erişilmesi daha kolay hale getirdiğinden Amazon Transcribe konusunda heyecan duyuyoruz."

Fred Singer, CEO - Echo360

Echo360 örnek olay incelemesini okuyun »

GE Appliances olarak dünyanın en iyi gereçlerini tasarlayıp üreterek hayatı kolaylaştırıyoruz. Tasarım aşamasından üretim ve servis işlemlerine kadar amacımız, insanların evdeki yaşamlarını daha iyi hale getirmek.

"GE Appliances, ayda milyonlarca dakikalık müşteri çağrısı işliyor. Amazon Connect, Amazon Lex ve Amazon Polly'yi kullanarak ürün bilgilerini arama, müşteri detaylarına inme ve sık sorulan soruları bir temsilciden önce yanıtlama gibi basit görevleri otomatik hale getirebiliyoruz. Bu da bize zamanımızı en değerli varlıklarımız olan tüketicilerimize ayırma fırsatı sağlıyor. Süreci sürekli olarak iyileştirmek üzere otomatik hale getirilmiş analiz için çağrı deşifreleri oluşturmak amacıyla Amazon Transcribe'ı da kullanmaya başladık."

Byron Guernsey, Baş Strateji Uzmanı - GE Appliances

Önde gelen bir video oluşturma platformu olan VidMob, dünya çapında markalar ve reklamverenler için tam spektrumlu video içeriği üreten profesyonel kreatiflerden oluşan bir ağa sahiptir.

"Amazon Comprehend ve Amazon Transcribe, VidMob'un Agile Creative Suite uygulamasına yüksek kaliteli makine öğrenimi metin analizi özelliklerini ekleyerek marka müşterilerinin içerik performansını şimdiye kadar hiç mümkün olmayan bir şekilde anlamasına katkı sağlıyor. Comprehend ile video içeriğindeki metni deşifre edip hızla analiz edebiliyor ve bu sayede hem içerik oluşturucularımıza hem de müşterilerimize eyleme dönüştürülebilir veriler sunarak piyasada stratejik bir üstünlük sağlamalarına yardımcı olabiliyoruz."

Alex Collmer, CEO - VidMob

Merkezi Avustralya, Sidney'de bulunan Isentia, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen bir medya istihbaratı sağlayıcısıdır. Şirket, bölge çapında 18 ofiste faaliyet göstermekte ve dünya çapında 5.000'den fazla müşteriyi desteklemektedir. Bu müşteriler arasında dünyanın ilk 100 markasından 84'ü yer almaktadır. Isentia'nın ürünleri, müşterilerin işle ve iletişimle ilgili kararları daha bilinçli şekilde ve zamanında almasına yardımcı olur.

"Isentia olarak, müşterilerin markalarıyla ilgili olarak medyada çıkan içerikleri analiz etmesini ve izlemesini sağlıyoruz. Her gün radyo ve TV içeriklerinden 13 binden fazla özet çıkarıyoruz. Takip ettiğimiz tüm ses/video içeriklerini Amazon Transcribe ile metne dönüştürebiliyor ve metin verilerini Amazon Comprehend ile analiz edebiliyoruz. Zaman damgaları ve noktalama işareti gibi özellikler sayesinde verilerde çok kolay arama yapabiliyor, ayrıntılara inip önemli verileri müşterilerin dikkatine sunabiliyoruz."

Andrea Walsh, CIO - Isentia

VideoPeel, markaların müşteri görüşlerini toplamasını, yönetmesini ve yayınlamasını sağlayan bir video platformudur.

"Eyleme dönüştürülebilir, dinamik tüketici personaları elde etmek üzere video kullanımını sürece dahil ederek ve video analizini otomatik hale getirerek tüketici araştırmalarına ilişkin geleneksel yöntemlerde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Amazon'un sunduğu Amazon Transcribe, Amazon Comprehend ve Amazon Rekognition gibi yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini entegre ederek bu videoları çekebiliyor, analiz edebiliyor ve her bir tüketici için profil oluşturabiliyoruz."

Patrick Tedjamulia, Kurucu Ortak ve CEO - VideoPeel

Brisbane merkezli bir Yapay Zeka (AI) startup'ı olan Replica; oyun geliştiricileri, video üreticileri ve postcaster'lar gibi içerik üreticilerinin üslup, ifade gücü ve duygu içeren yapay sesler oluşturup bunları kontrol etmesine olanak sağlayan bir platform geliştiriyor. 

"Replica, oyundaki, podcast'teki, reklamdaki veya filmdeki ana karakterin sesinin kullanıcının kendi sesi olduğu bir gelecek hayal ediyor. Replica'nın bu çığır açan jeneratif ses teknolojisinin altyapısını AWS sağlıyor. Ar-Ge'den üretime kadar tüm aşamalarda AWS'yi kullanıyor, çekirdek işlem desteği için EC2, EFS, SQS ve CloudWatch'tan, ölçekleme yaptıkça AMI'lardan ve ses içeriklerini metin dosyalarına dönüştürmede Amazon Transcribe'dan yararlanıyoruz. Teknoloji yığınımız sayesinde, oyun geliştiriciler oyuncuların tamamen oyunun içine girmesini sağlayacak deneyimler sunabiliyor ve son derece kişisel hikayeler oluşturabiliyor, podcaster'lar içeriklerini bir üst düzeye taşıyabiliyor, yenilikçi film yapımcıları yeni bir interaktif film akımına öncülük edebiliyor. Temel AI/ML çözümümüz AWS ile yeni nesil içerik üretimine öncülük etmenin heyecanını yaşıyoruz."

Keni Mardira, Replica Baş Mühendisi - Replica

Amazon Transcribe Medical müşterileri

Cerner Corporation

"Klinik belgelendirmelerin son derece doğru olması iş akışları ve tıbbi görevlinin genel memnuniyeti açısından kritik önem taşır. Amazon Transcribe Medical'ın deşifre API'sinden yararlanan Cerner, klinisyen-hekim etkileşimlerini otomatik olarak dinleyip diyaloğu araya girmeden metin formunda yakalayan bir dijital ses deşifresinin geliştirilmesinde başlangıç aşaması üzerinde çalışıyor. Çözümümüz Cerner EHR sistemindeki kodlanmış bileşenlere girilecek kavramların akıllı şekilde çevrilmesini sağlayacak."

Jacob Geers, Çözüm Stratejisi Uzmanı - Cerner Corporation

Amgen

Çok uluslu bir biyoeczacılık şirketi olan Amgen, ilaç güvenliği izleme sürecinin yeniden tanımlamasında öncü rol oynuyor. 

"Farmakovijilans'ta, ilaç ürünleriyle ilişkili olarak belirtilen tüm potansiyel yan etkileri tanımlamak için, hastalardan veya Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarından gelen çağrıların kayıtlarını doğru şekilde incelemek istiyoruz. Amazon Transcribe Medical, çağrı kayıtlarından metin deşifreleri oluşturarak, ilaçlar ve bildirilen her türlü yan etki hakkında anlamlı verileri ayıklamamızı sağlıyor. Bu şekilde, yan etkileri tüm dünyada hastalara fayda sağlayacak şekilde tespit edebiliyor, toplayabiliyor, değerlendirebiliyor, bildirebiliyor ve izleyebiliyoruz."

George Seegan, Kıdemli Veri Bilimcisi - Amgen

SoundLines

HealthChannels şirketler grubunun bir parçası olan SoundLines, sezgisel Yapay Zeka (AI) teknolojisi ile klinik uzmanlığı bir araya getiriyor. Veriler, sağlayıcılar ve Bakım Ekibi Asistanları için verimliliği artırırken daha kişiselleştirilmiş bakım hizmeti sağlamak üzere işleniyor. 

"SoundLines, Amazon'un tıbbi açıdan doğru sonuçlar veren 'konuşmayı metne dönüştürme' çözümü olan Amazon Transcribe Medical gibi anlamlı ve etki odaklı teknolojiyi Bakım Ekibi Asistanları, Tıbbi Deşifre Uzmanları ve Rehberlerden oluşan ağımızın iş akışlarına dahil ederek HealthChannels'ın bakım merkezlerindeki yetenekli iş gücünü destekliyor. Bu da hizmet verdiğimiz klinisyenlerin manuel not alıma zaman harcamak yerine hastalara odaklanmalarını sağlıyor. Amazon Transcribe Medical, HealthChannels'a kolayca entegre olarak analiz sistemlerini doğrudan bu deşifrelerle besliyor. Son 15 yıldır bakım ekibi optimizasyon stratejilerimize güvenen 3.500 sağlık hizmeti iş ortağı için bilgilendirici veriler almak için gereken zamanı ve çabayı önemli derecede azalttık."

Vadim Khazan, Teknoloji Başkanı - SoundLines

Suki AI

2017'de kurulan ve bir sağlık hizmeti startup'ı olan Suki AI, hekimlerin klinik diktasyonu iyileştirmelerine yardımcı olan bir tıbbi ses asistanı oluşturmak amacıyla 20 milyon USD tutarında fon topladı.

"Klinik belgelendirme, tümüyle tıbbi veri iş akışlarımızla alakalı bir süreç ve klinisyenlerin notları daha verimli şekilde yakalamasına yardımcı olmak temel amacımız. Klinik dijital asistanımızı Amazon Transcribe Medical ile kolayca entegre edebiliyoruz. Bu da hekimlerimizin tıbbi notlar dikte etmesine olanak sağlayarak klinik belgelendirmeye harcanan enerjiyi ortalama %76 oranında azaltıyor. Artık zamanlarını veri giriş işlerini yapmaktan çok hastalara bakım sağlayama konusuna odaklanmaya ayırabiliyorlar.

Punit Soni, CEO - Suki AI

Dr. Mike Ujiki, Cerrah

"Cerrahi bölümünün başkanı olarak her hafta zamanımın %30'unu hasta görüşmelerinde notlar alıp bunları EHR sistemimize girmeye harcıyorum. Bu bilgilerin doğru şekilde yakalanması hasta bakım sürecimizin önemli bir parçası olsa da zamanımı daha fazla hastanın cerrahi işlemlerine veya bakımına harcamayı tercih ederim. Amazon Transcribe Medical gibi tıbbi açıdan doğru 'konuşma tanıma' teknolojilerinin not almaya ve EMR yönetimine harcadığım zamanı azaltabiliyor olması, kesinlikle çok ilgimi çekiyor. Hastalarıma harcayabileceğim fazladan her saat, hayat kurtarma potansiyeli sunan bir zaman demek."

Dr. Mike Ujiki, Gastrointestinal ve Genel Cerrahi Bölümü Başkanı

Amazon Transcribe hakkında sorularınız mı var?

SSS sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Amazon Transcribe konsolunu deneyin
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın