Genel

S: Amazon Transcribe nedir?

Amazon Transcribe, müşteriler için konuşmayı metne dönüştürme işlemini kolaylaştıran bir AWS hizmetidir. Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) teknolojisini kullanan müşteriler; ses tabanlı müşteri hizmetleri çağrılarının deşifre edilmesi, ses/video içeriği için alt yazıların oluşturulması ve ses/video içeri üzerinde içerik analizi (metin tabanlı) yapılması gibi çok çeşitli iş uygulamaları için Amazon Transcribe'dan yararlanmayı seçebilir.  

S: Amazon Transcribe diğer AWS ürünleriyle nasıl etkileşim kurar?

Amazon Transcribe, ses girdisini metne dönüştürerek ses girdisine dayalı çeşitli metin analizi uygulamalarının kullanımına olanak sağlar. Örneğin, müşteriler Amazon Transcribe'ın dönüştürdüğü metin verilerinde Amazon Comprehend'i kullanarak duygu analizi gerçekleştirebilir veya varlıkları ve anahtar ifadeleri ayıklayabilir. Benzer şekilde, müşteriler Amazon Translate ve Amazon Polly ile entegrasyon sağlayarak bir dilde ses girdisi alıp onu başka bir dile çevirerek ses çıktısını oluşturabilir. Bu da çok dilli görüşmelerden verim elde edilmesine olanak sağlar. Ses/video kitaplığında dizin oluşturmak ve metin tabanlı arama gerçekleştirmek için Amazon Transcribe ile Amazon Elasticsearch'ü entegre etmek de mümkündür. 

S: Amazon Transcribe hizmetini kullanmadan önce bilmem gereken başka bir şey var?

Amazon Transcribe hizmeti, ses düzeyindeki, perdesindeki ve konuşma hızındaki dalgalanmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli konuşma ve akustik karakteristiklerini işleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ses sinyalinin kalitesi ve içeriği (arka plan gürültüsü, aynı anda konuşan insanlar, aksanlı konuşmalar veya tek bir ses dosyasında diller arasındaki geçişler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hizmetin sağladığı çıktının doğruluğunu etkileyebilir. Hizmetimizi, ek akustik çeşitlilikler ve içerik türlerini işleyebilme kapasitesini iyileştirmek için sürekli olarak güncelliyoruz. 

Amazon Transcribe'ı kullanma

S: Geliştiriciler Transcribe'a nasıl erişecek?

Amazon Transcribe'ı kullanmaya başlamanın en kolay yolu, bir ses dosyasını deşifre etmek üzere konsol üzerinden bir iş göndermektir. İsterseniz doğrudan AWS Komut Satırı Arabirimi'nden hizmete çağrı gönderebilir veya desteklenen SDK'lardan tercih ettiğiniz bir tanesini kullanarak uygulamalarınızla entegrasyon sağlayabilirsiniz. Her iki şekilde de, yalnızca birkaç kod satırıyla, ses dosyalarınızın otomatik hale getirilmiş deşifrelerini oluşturmak için Amazon Transcribe'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

S: Amazon Transcribe ne tür girdileri destekler?

Amazon Transcribe, 16 kHz ve 8 kHz ses yayınları ile WAV, MP3, MP4 ve FLAC gibi çeşitli fazla ses kodlamalarını destekler.

S: Amazon Transcribe gerçek zamanlı deşifreleri destekliyor mu?

Evet. Amazon Transcribe, kullanıcıların HTTP2 üzerinden çift yönlü bir yayın açmalarına olanak sağlar. Kullanıcılar gerçek zamanlı olarak hizmete bir ses yayını gönderip bir metin yayını alabilirler.  

S: Gerçek zamanlı deşifre hangi kodlamayı destekliyor?

Deşifre yayını şu anda 16 bit Linear PCM kodlamasını desteklemektedir. 

S: Amazon Transcribe hangi dilleri destekliyor?

Dil desteğiyle ilgili bilgi için lütfen şu belgelendirme sayfasına göz atın. 

S: Amazon Transcribe hangi cihazlarla çalışır?

Amazon Transcribe çoğunlukla cihazdan bağımsız olarak çalışır. Genel olarak Amazon Transcribe; telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve IoT cihazları (ör. araç ses sistemleri) gibi, yerleşik mikrofon içeren tüm cihazlarda çalışır. Amazon Transcribe API'si, cihaza giren ses yayınının kalitesini (8 kHz veya 16 kHz) otomatik olarak tespit edebilir ve konuşmayı metne dönüştürmede kullanılacak akustik modelleri buna göre seçebilir. Dahası, geliştiriciler konuşmayı metne dönüştürme özelliğine erişmek üzere uygulamaları aracılığıyla Transcribe API'sine çağrı gönderebilir. 

S: Amazon Transcribe'ın işleyebileceği ses içeriği boyutuna ilişkin bir kısıtlama var mı?

Amazon Transcribe hizmet çağrıları, batch hizmetimiz için API çağrısı başına 4 saat (veya 2 GB) ile sınırlıdır. Yayın hizmeti, uzunluğu 4 saate kadar olan açık bağlantıları destekleyebilir. 

S: Amazon Transcribe hangi programlama dillerini destekliyor?

Amazon Transcribe batch hizmeti .NET, Go, Java, Javascript, PHP, Python ve Ruby'yi destekler.
Amazon Transcribe gerçek zamanlı hizmeti Java SDK, Ruby SDK ve C++ SDK'yı destekler. Yakında ek SDK desteği sunulacaktır. Daha fazla ayrıntı için Kaynaklar sayfasını ziyaret edin. 

S: Özel sözlüğümdeki kelimeler tanınmıyor! Ne yapabilirim?

Ses tanıma çıktısı, özel sözlük girişlerinin yanı sıra çok sayıda faktörü temel alır. Bu nedenle, bir terim özel sözlüğe eklenmiş olsa da terimin doğru şekilde tanınacağının bir garantisi yoktur.
Ancak, en yaygın neden özel kelimede doğru telaffuzun kullanılmamış olmasıdır. Özel kelimeniz için bir telaffuz belirtmediyseniz lütfen bunu deneyin. Zaten bir telaffuz sağladıysanız telaffuzun doğruluğunu bir kez daha kontrol edin veya gerekliyse başka bir telaffuz varyasyonu belirtin. Bunu özel sözlük dosyanızda, telaffuz alanında farklı telaffuzlar olan birden fazla giriş oluşturarak yapabilirsiniz.

S: Çıktımda neden çok fazla özel kelime görüyorum?

Özel sözlükler, kısa bir hedeflenen kelime listesi için optimize edilir. Daha uzun sözlükler, özellikle benzer şekilde telaffuz edilen kelimeler içeriklerinde çok fazla özel kelime oluşturulmasına neden olabilir. Uzun bir listeniz varsa listeyi, yalnızca ender kullanılan kelimeleri ve ses dosyalarınızda gerçekten geçmesi beklenen kelimeleri içerecek şekilde kısaltmayı deneyin. Birden çok kullanım örneği içeren uzun bir sözlüğünüz varsa bunu farklı kullanım durumları için ayrı listelere ayırın. Kısa olan ve birçok başka kelimeyle benzer sesler içeren kelimeler çok fazla özel kelime oluşturulmasına (çıktıda bunlardan çok sayıda özel kelime görünmesine) neden olabilir. Bu kelimeleri ilgili kelimelerle birleştirerek tireyle ayrılmış ifadeler halinde listelemeniz önerilir. Örneğin "A.D." özel kelimesi "A.D. - dönüştürücü" gibi bir ifadeye dahil edilebilir.

S: Telaffuz belirtmek için özel sözlük tablosunda bir IPA ve bir SoundsLike alanı var. Hangisi daha iyi?

IPA, daha doğru telaffuzlara olanak tanır. IPA oluşturabiliyorsanız (ör. IPA telaffuzları içeren bir veri sözlüğünden veya bir çevrimiçi dönüştürme aracından) IPA telaffuzları sağlamalısınız.

S: IPA kullanmak istiyorum ancak dil uzmanı değilim. Kullanabileceğim çevrimiçi bir araç var mı?

Oxford English Dictionary veya Cambridge Dictionary gibi bazı standart sözlükler (ve bunların çevrimiçi sürümleri) IPA biçiminde telaffuzlar sunar. Ayrıca, çevrimiçi dönüştürücüler de (ör. İngilizce için easypronunciation.com veya tophonetics.com) vardır. Ancak, birçok durumda bu araçların sözlükleri temel alarak çalıştığını ve bazı kelimeler (örneğin, özel adlar) için doğru IPA telaffuzunu oluşturamayabileceğini unutmayın. Amazon Transcribe, üçüncü taraf araçlara ilişkin onay vermez.

S: Aynı dilin farklı aksanlarına (ör. Amerikan İngilizcesi veya İngiliz İngilizcesi) özel farklı IPA standartları kullanmam gerekir mi?

İşleyeceğiniz ses dosyaları için uygun olan IPA standardını kullanmalısınız. Örneğin, İngilizce İngilizcesi konuşlara ait sesi işleyecekseniz bu aksanın telaffuz standartlarını kullanmanız gerekir. İzin verilen IPA simgeleri kümesi, Amazon Transcribe tarafından desteklenen farklı diller ve diyalektler için farklı olabilir. Lütfen telaffuzlarınızda yalnızca izin verilen karakterlerin yer aldığından emin olun. IPA karakter kümeleriyle ilgili ayrıntılar şu belgede bulunabilir: https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/how-vocabulary.html#charsets

S: Özel sözlük tablosundaki SoundsLike alanını kullanarak nasıl telaffuz belirtebilirim?

Bir kelimeyi veya ifadeyi daha küçük parçalara ayırabilir ve her parça için, kelimenin sesletimini taklit etmek üzere dilin standart ortografisini kullanarak bir telaffuz sağlayabilirsiniz. Örneğin, İngilizcede Los-Angeles ifadesi için loss-ann-gel-es gibi telaffuz ipuçları sağlayabilirsiniz. Etienne kelimesi için ipucu şu şekilde olacaktır: eh-tee-en. İpucunun her bir parçasını kısa çizgiyle (-) ayırırsınız. Girdi dili için izin verilen karakterlerden istediğinizi kullanabilirsiniz.

S: Kısaltma sağlamaya ilişkin iki farklı yöntemin (noktalı veya noktasız ancak telaffuzlu) çalışma şekli nasıldır?

Nokta içeren bir kısaltma kullanıyorsanız harf harf telaffuz dahili olarak oluşturulur. Nokta kullanmıyorsanız lütfen telaffuz alanında telaffuz belirtin. Bazı kısaltmaların harf harf mi yoksa kelime gibi mi telaffuz edildiği açık değildir. Örneğin, NATO kısaltması İngilizcede genellikle "ɛn eɪ ti oʊ" (N. A. T. O.) yerine "n eɪ t oʊ" (nay-toh) şeklinde telaffuz edilir.

S: Özel telaffuzları kullanmayla ilgili örnekleri nerede bulabilirim?

Örnek girdi biçimlerini ve örneklerini şu belgede bulabilirsiniz: https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/how-vocabulary.html.

S: Yanlış IPA kullanırsam ne olur? Emin olmadığımda hiç IPA girmemem daha mı iyi?

Sistem, sizin sağladığınız telaffuzu kullanır. Telaffuz doğruysa ve söylenenle uyuşuyorsa bunun, kelimenin doğru şekilde tanınma olasılığını artırması beklenir. Doğru IPA'yı oluşturup oluşturmadığınız konusunda emin değilseniz lütfen ses dosyalarınızı, IPA telaffuzlarınızı içeren bir sözlükle ve sadece kelimeleri (ve isteğe bağlı olarak "farklı görüntüleme" biçimlerini) içeren bir sözlükle işleyerek karşılaştırma yapın. Telaffuz sağlamazsanız hizmet benzerliğe dayalı sonuçlar üretir. Bu da girdiniz için çalışabilir veya çalışmayabilir.

S: "Farklı görüntüleme" biçimlerini kullanırken, deşifre edilen orijinal dil ile alakasız olan karakter kümelerini (ör."cadde" kelimesinin "街道" olarak çıktısı) görüntüleyebilir miyim?

Evet. İfadeler, belirli dil için yalnızca kısıtlı bir karakter kümesi kullanabilir. Ancak, \t (TAB) dışındaki UTF-8 karakterlerine Farklı Görüntüle sütununda izin verilir.

S: Otomatik içerik düzeltme Transcribe için hem toplu API’ler hem de akış API’leri için mevcut mudur?

Hayır, şu anlık sadece toplu API’ler için mevcuttur.

S: Otomatik içerik düzeltme için hangi diller desteklenmektedir?

Şu anda yalnızca ABD İngilizcesi desteklenmektedir.

S: Otomatik içerik düzeltme kaynak ses dosyasından hassas kişisel bilgileri de düzenler mi?

Hayır bu özellik kaynak ses dosyasından hassas kişisel bilgileri silmez. Ancak kişisel bilgileri, belirlenmiş her bir PII sesinin bir örneği için düzenlenmiş dökümlerde bulunan başlangıç ve son zaman damgalarını kullanarak kaynak sesten kendiniz düzenleyebilirsiniz.

S: Mevcut metin dökümlerinden kişisel bilgileri düzenlemek için Otomatik içerik düzenlemesini kullanabilir miyim?

Hayır, Otomatik içerik düzenleme yalnızca girdi olan ses dosyalarında işe yarar.

S: Otomatik içerik düzenleme hizmetini kullanmadan önce bilmem gereken başka bir şey var?

Otomatik içerik düzenleme kişiyi tanımlayabilir bilgileri (PII) tanımlayıp silmek için tasarlanmıştır fakat makine öğreniminin tahmin edilebilir doğasından dolayı hizmet tarafından oluşturulmuş bir dökümdeki tüm PII’ları tanımlayıp silemeyebilir. İhtiyacınızı karşıladığından emin olmak için Otomatik içerik düzenlemeden sağlanan tüm çıktıları incelemelisiniz.

Fiyatlandırma ve Erişilebilirlik

S: Maliyeti nedir?

Daha fazla bilgi edinmek için Amazon Transcribe Fiyatlandırması sayfasına bakın.

S: Amazon Transcribe, hangi AWS bölgelerinde kullanılabilir?

Lütfen AWS Global Altyapı Bölgeleri Tablosu'na bakın.

Veri Gizliliği

S: Amazon Transcribe tarafından işlenen ses girdileri depolanır mı ve AWS tarafından nasıl kullanılır?

Amazon Transcribe, hizmet tarafından işenen ses girdilerini yalnızca hizmeti sunmak ve sürdürmek, Amazon Transcribe'ın yanı sıra diğer Amazon makine öğrenimi/yapay zeka teknolojileri iyileştirmek ve geliştirmek için depolayıp kullanabilir. İlgili teknolojilerin geliştirilmesi ve eğitilmesi de dahil olmak üzere Amazon Transcribe müşteri deneyiminizin sürekli şekilde geliştirilmesi için içeriğinizin kullanılması önemlidir. İçeriğinizde bulunuyor olabilecek kişisel bilgileri ürün ve hizmetler için sizi veya son kullanıcılarınızı hedeflemek ya da size veya son kullanıcılarınıza pazarlama yapmak için kullanmayız. Güveniniz, gizliliğiniz ve içeriğinizin güvenliği bizim için en yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle, hem uygun hem karmaşık teknik ve fiziksel denetimler uyguluyoruz. Taşıma ve bekleme durumunda şifrelemeyi de içeren bu denetimler, içeriğinize yetkisiz erişilmesini veya içeriğinizin ifşa edilmesini önlemek ve içeriğinizi size sunduğumuz taahhütlerle uyumlu şekilde kullanmamızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ sayfasına bakın. AWS Organizations abonelikten ayrılma politikasını kullanarak, içeriğinizin Amazon Transcribe ve diğer Amazon makine öğrenimi/yapay zeka teknolojilerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Abonelikten nasıl ayrılacağına ilişkin daha fazla bilgi için Managing AI hizmetleri abonelikten ayrılma politikasına bakınız.

S: Amazon Transcribe tarafından depolanan deşifre işleriyle ilişkili verileri ve yapıtları silebilir miyim?

Evet. Deşifre işleriyle ilişkili verileri ve diğer yapıtları silmek için kullanılabilir Silme API’lerini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili sorunlarınız olursa AWS desteği ile görüşün.

S: Amazon Transcribe tarafından işlenen ve depolanan içeriğime kimler erişebilir?

Amazon Transcribe tarafından işlenen içeriğinize yalnızca yetkili çalışanlar erişebilir. Güveniniz, gizliliğiniz ve içeriğinizin güvenliği bizim için en yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle, hem uygun hem karmaşık teknik ve fiziksel denetimler uyguluyoruz. Taşıma ve bekleme durumunda şifrelemeyi de içeren bu denetimler, içeriğinize yetkisiz erişilmesini veya içeriğinizin ifşa edilmesini önlemek ve içeriğinizi size sunduğumuz taahhütlerle uyumlu şekilde kullanmamızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ sayfasına bakın.

S: Amazon Transcribe tarafından işlenen ve depolanan içerik bana ait olarak mı kalır?

İçeriğinizin sahipliği her zaman sizde olur. İçeriğinizi yalnızca izninizi alarak kullanırız.

S: Amazon Transcribe tarafından işlenen içerik, Amazon Transcribe'ı kullanmakta olduğum AWS bölgesi dışına taşınır mı?

Amazon Transcribe tarafından işlenen tüm içerik, Amazon Transcribe'ı kullanmakta olduğunuz AWS bölgesinde bekleme durumunda şifrelenir ve depolanır. Amazon Transcribe tarafından işlenen içeriğin bir kısmı, yalnızca Amazon Transcribe müşteri deneyiminizin ve diğer Amazon makine öğrenimi/yapay zeka teknolojilerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle bağlantılı olarak başka bir AWS bölgesinde depolanabilir. AWS Support ile iletişime geçerek, içeriğinizin Amazon Transcribe ve diğer Amazon makine öğrenimi/yapay zeka teknolojilerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmasını devre dışı bırakırsanız içeriğiniz başka bir AWS bölgesinde depolanmayacaktır. AWS Support ile iletişime geçerek hesabınızla ilişkili ses girdilerinin silinmesini isteyebilirsiniz. Güveniniz, gizliliğiniz ve içeriğinizin güvenliği bizim için en yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle, hem uygun hem karmaşık teknik ve fiziksel denetimler uyguluyoruz. Taşıma ve bekleme durumunda şifrelemeyi de içeren bu denetimler, içeriğinize yetkisiz erişilmesini veya içeriğinizin ifşa edilmesini önlemek ve içeriğinizi size sunduğumuz taahhütlerle uyumlu şekilde kullanmamızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ sayfasına bakın.

S: Amazon Transcribe'ı, 13 yaşın altındaki çocuklara yönlendirilen veya onları hedefleyen ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'na (COPPA) tabi web siteleri, programlar ya da diğer uygulamalarla bağlantılı olarak kullanabilir miyim?

Evet. COPPA kapsamındaki gerekli bildirimleri sağlama ve her türlü gerekli doğrulanabilir ebeveyn izinlerini alma yükümlülüğünüz de dahil olmak üzere, Amazon Transcribe Hizmet Şartları'na uymanız koşuluyla Amazon Transcribe'ı, kısmen veya tamamen 13 yaşın altındaki çocuklara yönlendirilen ya da onları hedefleyen web siteleri, programlar veya diğer uygulamalarla bağlantılı olarak kullanabilirsiniz.

S: Web sitemin, programımım veya uygulamamın COPPA'ya tabi olup olmadığını nasıl belirlerim?

COPPA gereklilikleri hakkında bilgi ve web sitenizin, programınızın veya uygulamanızın COPPA'ya tabi olup olmadığını belirleme konusunda rehberlik almak için lütfen doğrudan Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu tarafından sağlanan ve güncellenen kaynaklara göz atın. Bu site aynı zamanda, bir hizmetin kısmen veya tamamen 13 yaşın altındaki çocuklara yönlendirilip yönlendirilmediğinin veya bu çocukları hedefleyip hedeflemediğinin nasıl belirleneceğine ilişkin bilgiler de içermektedir.

Amazon Transcribe Medical

S: Amazon Transcribe Medical nedir?

Amazon Transcribe Medical, yazılım geliştiricilerin uygulamalarına tıbbi konuşmaları metne dönüştürme özelliği eklemesini kolaylaştıran bir otomatik konuşma tanıma (ASR) hizmetidir. Amazon Transcribe Medical'ı kullanarak, doktor notlarını kaydetmek veya aşağı akış metin analizi işlemeyle anlamlı öngörüler elde etmek gibi çeşitli amaçlarla tıbbi dikteleri ve konuşmaları hem hızlı hem de doğru bir şekilde metne dönüştürebilirsiniz.

S: Amazon Transcribe Medical ile ne yapabilirim?

Amazon Transcribe Medical, tıbbi konuşmaları doğru bir biçimde metne dönüştürmek için gelişmiş makine öğrenimi modelleri kullanır. Transcribe Medical, klinik belge iş akışı ve ilaç emniyeti takibinden (farmakovijilans), teletıp için altyazı oluşturmaya ve hatta sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri alanlarında iletişim merkezi analizlerine kadar çeşitli kullanım örneklerini desteklemek için kullanılabilecek metin dökümleri oluşturur.

S: Amazon Transcribe Medical'ı kullanmak için otomatik konuşma tanıma (ASR) konusunda uzman olmam gerekir mi?

Hayır, Amazon Transcribe Medical'ı kullanmak için ASR veya makine öğrenimi uzmanlığına ihtiyacınız yoktur. Transcribe Medical'ın API'sine çağrı yapmanız yeterlidir. Hizmet, tıbbi konuşmayı metne dönüştürmek için gerekli makine öğrenimini arka uçta işler.

S: Amazon Transcribe Medical'ı kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Amazon Transcribe Medical'ı, AWS Management Console'dan veya SDK aracılığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen bu teknik belge sayfasına bakın.

Amazon Transcribe Medical, hizmeti deneyebilmeniz için ücretsiz kullanım sunar. Daha fazla bilgi için bu fiyatlandırma sayfasına bakın.

S: Amazon Transcribe Medical hangi dilleri destekliyor?

Amazon Transcribe Medical, şu anda Amerikan İngilizcesinde tıbbi deşifreyi desteklemektedir.

S: Amazon Transcribe Medical hangi uzmanlık alanlarını destekliyor?

Amazon Transcribe Medical; aile hekimliği, dahiliye, pediyatri ve kadın doğum gibi uzmanlık alanlarını kapsayan birinci basamak tedavi dallarına yönelik deşifreyi desteklemektedir.

S: Amazon Transcribe Medical'a hangi AWS bölgelerinde erişilebilir?

Amazon Transcribe Medical'a şu anda ABD Doğu (Kuzey Virginia), ABD Doğu (Ohio), ABD Batı (Oregon), Kanada (Orta), AB (İrlanda) ve Asya Pasifik (Sidney) bölgelerinde erişilebilir.

S: Amazon Transcribe Medical nasıl fiyatlandırılır?

Fiyatlandırma ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Amazon Transcribe Medical fiyatlandırma sayfasına bakın.

S: Amazon Transcribe Medical HIPAA'ya uygun mu?

Evet.

S: Amazon Transcribe Medical tarafından işlenen içerikler, hizmeti sağlamak dışındaki amaçlarla kullanılıyor mu?

Amazon Transcribe Medical, hizmet tarafından işlenen içerikleri, hizmeti sağlamak ve sürdürmek dışında hiçbir amaçla kullanmaz. Hizmet tarafından işlenen içerikler, diğer müşterilerin Amazon Transcribe Medical deneyimini veya diğer Amazon makine öğrenimi/yapay zeka teknolojilerini geliştirmek ya da iyileştirmek için kullanılmaz.

S: Amazon Transcribe Medical zaman içinde yeni bilgiler öğreniyor mu?

Evet. Amazon Transcribe Medical, makine öğrenimini kullanır ve müşteri kullanım örneklerine daha uygun hale getirilmek amacıyla sürekli eğitilir. Amazon Transcribe Medical, modelleri eğitmek için hizmette kullanılan müşteri verilerini saklamaz veya kullanmaz.

S: Amazon Transcribe Medical hizmetini kullanmadan önce bilmem gereken başka bir şey var mı?

Amazon Transcribe Medical; profesyonel doktor tavsiyesi, tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Amazon Transcribe Medical'ın sağladığı tüm bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü, güncelliğini ve uygunluğunu belirlemek sizin ve son kullanıcılarınızın takdirine, deneyimine ve sağduyusuna bağlıdır. Amazon Transcribe Medical'ın kullanımına bağlı olarak alınan kararlar, verilen tavsiyeler ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmeyen eylemler yalnızca sizin ve son kullanıcılarınızın sorumluluğundadır. Amazon Transcribe Medical tarafından sağlanan dökümleri gözden geçirerek bunun ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdur.

Amazon Transcribe fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Başlamaya hazır mısınız?
Amazon Transcribe konsolunu deneyin
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın