VMware Cloud on AWS

VMware Ortamlarını AWS Bulut'a Geçirin ve Genişletin

AWS ile VMware'ın birlikte geliştirdiği entegre bir bulut hizmeti olan VMware Cloud on AWS, kuruluşların şirket içi VMware vSphere tabanlı ortamlarını yeni nesil Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bare metal altyapısı üzerinde çalışan AWS Cloud'a sorunsuz bir şekilde geçirmesini ve genişletmesini sağlayan yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli ve yenilikçi bir hizmettir. VMware Cloud on AWS; şirket içi vSphere tabanlı iş yüklerini genel buluta geçirmek, veri merkezi kapasitelerini birleştirmek ve genişletmek, ayrıca olağanüstü durum kurtarma çözümlerini optimize etmek, kolaylaştırmak ve modernize etmek isteyen kurumsal BT altyapısına ve operasyonlarına sahip kuruluşlar için idealdir. VMware Cloud on AWS, VMware ile çözüm ortakları tarafından dünya çapında sunulmakta, satılmakta ve desteklenmektedir. Bu hizmete şu AWS Bölgelerinde erişilebilir: ABD Doğu (K. Virginia), ABD Doğu (Ohio), ABD Batı (K. California), ABD Batı (Oregon), Asya Pasifik (Sidney), Asya Pasifik (Tokyo), Avrupa (Frankfurt), Avrupa (İrlanda), Avrupa (Londra), Avrupa (Paris) ve AWS GovCloud (ABD).  Her sürümle birlikte, VMware Cloud on AWS erişilebilirliği diğer küresel bölgeleri içerecek şekilde genişleyecektir.

VMware Cloud on AWS, AWS hizmetleri tarafından sunulan geniş çaplı, çok yönlü ve zengin yenilikleri VMware'ın işlem, depolama ve ağ sanallaştırma platformları üzerinde çalışan kurumsal uygulamalara yerel olarak sunar. Bu da kuruluşların AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis ve Amazon Redshift gibi AWS altyapı ve platform özelliklerini yerel olarak entegre ederek yenilikleri kurumsal uygulamalarına kolay ve hızlı bir şekilde eklemelerini sağlar.

Kuruluşlar, VMware Cloud on AWS ile yeni veya özel donanım satın almaya, uygulamaları yeniden yazmaya veya işletim modellerini değiştirmeye gerek kalmadan şirket içi veri merkezlerinde ve AWS Cloud’da vSphere, vSAN, NSX, ve vCenter Server gibi aynı VMware Cloud Foundation teknolojilerini kullanarak Hibrit BT operasyonlarını basitleştirebilir. Hizmet altyapıyı otomatik olarak sağlar ve şirket içi ortamlarınızla AWS Bulut arasında tam sanal makine uyumluluğu ve iş yükü taşınabilirliği sunar. VMware Cloud on AWS ile işlem, veritabanları, analiz, Nesnelerin İnterneti (IoT), güvenlik, mobil, dağıtım, uygulama hizmetleri gibi geniş kapsamlı AWS hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

VMware Cloud on AWS'ye Giriş
VMware Cloud on AWS ile Hibrit Mimari
Eklemek Çocuk Oyuncağı
VMware Cloud on AWS ile AWS Hizmetlerine Derin Entegrasyon Sağlayarak Yatırımınızı Yeniliklere Hazır Duruma Getirin

Avantajlar

Daha Fazla Yenilik

AWS Bulut üzerinde çalışan VMware iş yükleri işlem, veritabanı, analitik, IoT, AI/ML, güvenlik, mobil, kaynak dağıtımı, uygulama hizmetleri gibi geniş ve zengin AWS hizmet kümesine yerel erişime sahiptir. VMware'de barındırılan gecikme süresi açısından hassas uygulamalar artık Aurora, Dynamo veya Redshift üzerindeki veritabanlarına doğrudan erişerek petabaytlarca veriyi analiz edebilir ve düşük maliyetli S3 klasörlerine, nesnelerine ve API işlevlerine doğrudan ve güvenli erişim sağlayabilir. 

Basitleştirilmiş İşlemler

Kuruluşlar VMware Cloud on AWS ile hem şirket içi veri merkezi ortamlarında hem de AWS Bulut üzerinde vSphere, vSAN, NSX ve vCenter Server gibi VMware Cloud Foundation teknolojilerini kullanarak Hibrit BT operasyonlarını basitleştirebilir. Kullanmakta olduğunuz güncel araçları ve yönetim özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz VMware sağlama, depolama ve yaşam döngüsü politikalarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede yeni donanım satın almadan, uygulamaları yeniden yazmadan veya operasyon sürecinizi değiştirmeden uygulamaları şirket içi ortamlar ve AWS arasında kolayca taşıyabilirsiniz.

Azalan Maliyetler

VMware Cloud on AWS, sağladığı tutarlı ve sorunsuz bir hibrit BT ortamı sayesinde kuruluşların maliyetlerini optimize etmesini sağlar. Hibrit bulut modeline geçiş yapmak için şirket içi ortamınızda dağıtmanız gereken özel donanım ve uygulamaları yeniden yazma veya değiştirme ihtiyacı yoktur. VMware'in yönetim ve politika araçlarını hem şirket içi ortamda hem de VMware Cloud on AWS üzerinde kullanarak birleştirilmiş ve operasyon açısından tutarlı bir deneyime sahip olursunuz. Bu özellikler mevcut yatırımlarınızı kullanarak maliyet tasarrufu yapmanıza ve hibrit buluta geçme konusundaki karmaşıklığın, riskin ve maliyetlerin çoğunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Geliştirilmiş Erişilebilirlik

VMware Cloud on AWS, VMware vSphere tabanlı iş yüklerinin yüksek oranda erişilebilir ve ölçeklendirilebilir AWS Bulut'a geçirilmesinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir. Hizmet, VMware tabanlı iş yüklerinin doğrudan tek bir kiracıda sağlanan yalıtılmış Amazon VPC hizmeti olan yeni nesil Nitro sistemi tabanlı Amazon EC2 çıplak altyapısında çalıştırılmasını sağlar. Bu yaklaşım kuruluşların AWS Bulut'un ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik, güvenlik ve global erişim özelliklerinden hemen faydalanmaya başlamasını sağlar.

Kullanım örnekleri

Buluta Geçişi Hızlandırma

VMware Cloud Foundation tabanlı bulut altyapısı teknoloji platformunu hem şirket içi veri merkezlerinde hem de AWS Bulut'ta kullanan kuruluşlar, VMware Cloud on AWS hizmetini kullanarak görev açısından kritik iş yüklerinin dönüştürmeye veya mimari tasarımını değiştirmeye gerek kalmadan AWS Bulut'a uygun ölçekte geçirilmesini hızlandırır ve basitleştirir. VMware Cloud on AWS, şirket içi veri merkeziniz ve AWS Bulut arasında vSphere vMotion hizmetini kullanarak ve tutarlı politikalar uygulayarak sorunsuz iki yönlü uygulama geçişini mümkün kılar.

Hizmet Olarak Olağanüstü Durum Kurtarma Sunun

VMware Cloud on AWS, kuruluşların mevcut VMware tabanlı DR çözümlerini AWS Bulut tabanlı hizmet olarak olağanüstü durum kurtarma (DRaaS) özellikleriyle geliştirerek basitleştirmesini, hızlandırmasını ve modernleştirmesini sağlar. Kuruluşlar, VMware Site Recovery Manager (SRM) ve vSphere Replication gibi güvenilir ve kanıtlanmış VMware DR teknolojilerini AWS Bulut'un yüksek ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik, hız ve maliyet avantajlarıyla birleştirerek maliyet azaltma, operasyonları basitleştirme, olağanüstü durum kurtarma ile korumaya daha hızlı geçiş ve olağanüstü durum kurtarma testi avantajlarından faydalanabilir.

Veri Merkezinizi Genişletin

VMware Cloud on AWS ile kuruluşlar AWS Bulut'un yüksek ölçeklenebilirlik ve küresel varlık özelliklerinden faydalanarak veri merkezi kapasitelerini ve bölgesel ayak izi genişletme ihtiyaçlarını hızlı, sorunsuz ve uygun maliyetli bir şekilde karşılayabilir. Kuruluş çapında VMware Cloud Foundation'ı, yeni nesil Amazon EC2 çıplak altyapısını ve yüksek güvenilirliğe ve performansa sahip AWS Direct Connect özel ağ bağlantısını temel alan tutarlı bir bulut altyapısı platformuna sahip olan kuruluşlar, şirket içi veri merkezi iş yüklerini AWS Bulut'un yüksek kapasitesiyle kolay ve rahat bir şekilde genişleterek işletmenin genişleme ve büyüme ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Blog gönderileri ve makaleler

Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
28 Ağustos 2017
"VMware Cloud on AWS, bildiğiniz ve sahip olduğunuz teknolojilerden faydalanmanızı sağlıyor. Mevcut becerileriniz, eğitim yatırımlarınız, operasyonel uygulamalarınız ve yazılım lisansı yatırımınız genel buluta geçtiğinizde de ilgili ve uygulanabilir olmaya devam eder. Bu geçişin ardından veri merkezi oluşturma ve işletme, donanımı modernize etme ve geçici ya da kısa vadeli talepleri karşılamak üzere ölçeklendirme konusunda endişelenmeniz gerekmez. Ayrıca birçok AWS işlem, veritabanı, analitik, IoT, AI, güvenlik, mobil, dağıtım ve uygulama hizmetinden faydalanabilirsiniz."

AWS'yi kullanmaya başlayın

Step 1 - Sign up for an AWS account

AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin.
icon2

10 Dakikalık Öğreticilerle öğrenin

Basit öğreticilerle keşfedin ve öğrenin.
icon3

AWS ile oluşturmaya başlayın

AWS projenizi başlatmanıza yardımcı olacak adım adım kılavuzlarla oluşturmaya başlayın.

VMware Cloud on AWS hakkında daha fazla bilgi edinin

Daha Fazla Bilgi Edinin
Başlamaya hazır mısınız?
Kaydolun
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın