AWS Batch
Đám mây AWS
Bắt đầu

AWS Batch cho phép nhà phát triển, nhà khoa học và kỹ sư chạy hàng trăm nghìn tác vụ xử lý thông tin theo lô trên AWS một cách dễ dàng và hiệu quả. AWS Batch tự động cung cấp số lượng và loại tài nguyên xử lý thông tin tối ưu (ví dụ: phiên bản được tối ưu hóa cho CPU hay bộ nhớ) dựa trên khối lượng và yêu cầu tài nguyên cụ thể của các tác vụ xử lý theo lô được gửi đến. Sử dụng AWS Batch, không cần cài đặt và quản lý phần mềm xử lý thông tin theo lô hay các cụm máy chủ bạn dùng để chạy các tác vụ của mình, cho phép bạn tập trung phân tích kết quả và khắc phục sự cố. AWS Batch chuẩn bị, đặt lịch và thực thi khối lượng công việc xử lý thông tin theo lô của bạn giữa nhiều dịch vụ và tính năng xử lý thông tin của AWS chẳng hạn như Amazon EC2Phiên bản Spot.
 

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng AWS Batch. Bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2) mà bạn tạo ra để lưu và chạy các tác vụ xử lý theo lô của mình.


Tìm hiểu cách AWS Batch giúp bạn chạy khối lượng công việc xử lý thông tin theo lô một cách hiệu quả.

Được quản lý toàn phần

Được quản lý toàn phần

AWS Batch loại bỏ sự cần thiết phải vận hành các giải pháp xử lý thương mại hay nguồn mở theo lô của bên thứ ba. Không cần cài đặt hay quản lý phần mềm xử lý theo lô hay máy chủ. AWS Batch quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng cho bạn, tránh được những vấn đề phức tạp khi phải cung cấp, quản lý, giám sát và thay đổi quy mô các tác vụ xử lý thông tin theo lô của bạn. 

100x100_benefit_ingergration

Tích hợp với AWS

AWS Batch được tích hợp sẵn với nền tảng AWS, cho phép bạn tận dụng các tính năng thay đổi quy mô, nối mạng và quản lý truy cập của AWS. Việc này giúp dễ dàng chạy những tác vụ truy xuất và ghi dữ liệu từ và đến các kho dữ liệu AWS chẳng hạn như Amazon S3 hay Amazon DynamoDB một cách an toàn và bảo mật. 

Cung cấp tài nguyên tối ưu về mặt chi phí

Cung cấp tài nguyên tối ưu về mặt chi phí

AWS Batch cung cấp tài nguyên xử lý thông tin và tối ưu hóa hoạt động phân phối tác vụ dựa trên khối lượng và yêu tài nguyên của các tác vụ xử lý theo lô được gửi đến. AWS Batch tự động thay đổi quy mô tài nguyên xử lý thông tin theo bất kỳ số lượng nào cần có để chạy các tác vụ xử lý theo lô của bạn, giải phóng bạn khỏi những giới hạn của các cụm có công suất cố định. AWS Batch cũng tự động thay mặt bạn trả giá dịch vụ Phiên bản Spot, giúp giảm bớt chi phí chạy các tác vụ xử lý theo lô của bạn. 

Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng tại đây.

Tự động phân tích chi phí giao dịch trong ngày, báo cáo quá trình thực thi và diễn biến thị trường.

Dịch vụ tài chính: Phân tích hậu giao dịch


Tự động hóa các khối lượng công việc kết xuất nội dung và giảm bớt sự cần thiết phải có sự can thiệp của con người do phụ thuộc vào quá trình thực thi hoặc đặt lịch tài nguyên.

Phương tiện truyền thông kỹ thuật số: Kết xuất hiệu ứng hình ảnh
Bắt đầu