Amazon Redshift

Phân tích tất cả dữ liệu của bạn với kho dữ liệu đám mây nhanh nhất và được sử dụng rộng rãi nhất

Phân tích tất cả dữ liệu của bạn

Không một kho lưu trữ dữ liệu nào khác có thể giúp bạn dễ dàng tìm hiểu thông tin chi tiết mới từ tất cả dữ liệu của bạn. Với Redshift, bạn có thể truy vấn và kết hợp hàng exabyte dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trên kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoạt động và hồ dữ liệu bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Redshift cho phép bạn dễ dàng lưu kết quả của các truy vấn trở lại hồ dữ liệu S3 của mình bằng cách sử dụng các định dạng mở như Apache Parquet, để bạn có thể phân tích thêm từ các dịch vụ phân tích khác như Amazon EMR, Amazon Athena và Amazon SageMaker.

Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận lưu trữ kho hồ bằng cách tích hợp với hồ dữ liệu Amazon S3 của bạn »

Equinox

"Bằng cách tận dụng khả năng truy vấn dữ liệu trực tiếp trong hồ dữ liệu Amazon S3 của Redshift, chúng tôi đã có thể dễ dàng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu mới chỉ trong vài giờ, thay vì vài ngày hay vài tuần.  Việc này không chỉ giảm thời gian nghiên cứu chuyên sâu mà còn giúp chúng tôi kiểm soát chi phí cơ sở hạ tầng."

- Elliott Cordo
Phó Giám đốc khối Phân tích dữ liệu, Equinox Fitness
Tích hợp kho dữ liệu Redshift

TĂNG TỚI 3 LẦN

TỶ LỆ HIỆU NĂNG/GIÁ

Hiệu quả ở mọi quy mô

Amazon Redshift có tỷ lệ hiệu năng/mức giá tốt hơn tới 3 lần so với các kho lưu trữ dữ liệu khác trên đám mây. Lợi thế này càng lớn khi kho lưu trữ dữ liệu của bạn tăng quy mô từ gigabyte lên exabyte.

Amazon Redshift tận dụng phần cứng được AWS xây dựng và công nghệ máy học (ML) để cung cấp tỷ lệ hiệu năng/mức giá tốt nhất trên mọi quy mô. Điều này bao gồm việc dùng Hệ thống AWS Nitro để tăng tốc nén và mã hóa dữ liệu, kỹ thuật ML để phân tích truy vấn và thuật toán tối ưu hóa đồ thị để tự động sắp xếp và lưu trữ dữ liệu để có kết quả truy vấn nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm về điểm chuẩn hiệu năng mới nhất »

 

Trải nghiệm thế hệ tiếp theo của Redshift với AQUA (Trình tăng tốc truy vấn nâng cao)

AQUA là một bộ nhớ đệm mới, phân tán và được tăng tốc phần cứng. Bộ nhớ này cho phép truy vấn Redshift chạy nhanh gấp 10 lần so với các kho lưu trữ dữ liệu khác trên đám mây cho doanh nghiệp, bằng cách tự động hỗ trợ cải thiện một số hoạt động nhất định. AQUA tăng tốc các hoạt động quét, lọc và tổng hợp hiện nay, đồng thời sẽ tăng tốc nhiều hoạt động hơn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về AQUA »

Amazon Redshift với AQUA
Tham gia cùng hàng chục nghìn khách hàng của Amazon Redshift

Redshift đem đến sức mạnh xử lý các khối lượng công việc phân tích cho mọi doanh nghiệp, từ những công ty thuộc danh sách Fortune 500 đến các công ty khởi nghiệp.

Tìm hiểu thêm về khách hàng của Redshift »

300x150_Pfizer_Logo

"Nhờ có hiệu năng và quy mô mà Redshift đem đến, chúng tôi đã tăng hiệu quả sản xuất đồng thời giảm thời gian cần thiết để thu thập và chuẩn bị dữ liệu trình báo pháp quy đến năm lần."

- Jim Silva
Giám đốc Đối tác Kinh doanh, Pfizer Inc.

Di chuyển kho lưu trữ dữ liệu tại chỗ của bạn sang Amazon Redshift

Tìm hiểu thêm về việc hiện đại hóa kho lưu trữ dữ liệu của bạn. 

Jack in the Box đã chuyển từ Oracle và Microsoft SQL Server sang Amazon Relational Database Service (RDS) và Amazon Redshift

Thông cáo báo chí

Equinox Fitness di chuyển kho lưu trữ dữ liệu tại chỗ sang Amazon Redshift.

Tìm hiểu thêm »

21st Century Fox đã di chuyển kho lưu trữ dữ liệu tại chỗ IBM Netezza sang Amazon Redshift.

Thông cáo báo chí | Phiên re:Invent

Trường hợp sử dụng

Nghiệp vụ thông minh

Nghiệp vụ thông minh

Redshift giúp việc chạy các truy vấn hiệu năng cao trên quy mô hàng petabyte dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trở nên đơn giản và hiệu quả về chi phí. Nhờ đó, bạn có thể xây dựng những báo cáo và bảng thông tin mạnh mẽ bằng cách sử dụng QuickSight và các công cụ nghiệp vụ thông minh khác.

Intuit sử dụng Redshift trong nghiệp vụ thông minh.

Tìm hiểu thêm »

Phân tích vận hành trên các sự kiện

Phân tích vận hành trên các sự kiện

Kết hợp dữ liệu cấu trúc từ kho lưu trữ dữ liệu và dữ liệu bán cấu trúc như nhật ký ứng dụng từ hồ dữ liệu S3 để tổng hợp thông tin chi tiết về vận hành trong thời gian thực trên các ứng dụng và hệ thống của bạn.

Euclid sử dụng Redshift trong phân tích. 

Tìm hiểu thêm »

Dữ liệu dưới dạng dịch vụ

Dữ liệu dưới dạng dịch vụ

Chia sẻ dữ liệu bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn để cộng tác an toàn và được quản lý trên dữ liệu trực tiếp bằng tính năng chia sẻ dữ liệu Redshift.

 Tìm hiểu thêm »

Phân tích dự đoán

Phân tích dự đoán

Sử dụng SQL để tự động tạo, đào tạo và triển khai các mô hình Amazon SageMaker trên dữ liệu trong kho dữ liệu của bạn với Redshift Machine Learning (bản xem trước).

Tìm hiểu thêm »

Có gì mới

ngày
  • ngày
1
Định giá Amazon Redshift
Tìm hiểu thêm về giá
Tìm hiểu thêm 
Thông tin mới về Amazon Redshift
Xem thông tin mới
Tìm hiểu thêm 
Tài nguyên về Amazon Redshift
Truy cập trang tài nguyên của chúng tôi
Tìm hiểu thêm