Tài nguyên Amazon SageMaker dành cho công nghệ máy học không gian địa lý

Cách bắt đầu sử dụng

 • Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

  Tìm hiểu thêm về các chức năng không gian địa lý của Amazon SageMaker trong hướng dẫn từng bước này.

  Tìm hiểu thêm »
 • Tài liệu tham khảo về API

  Tạo và quản lý tài nguyên về các chức năng không gian địa lý của SageMaker thông qua API.

  Tìm hiểu thêm »
 • Sổ tay ví dụ

  Tìm hiểu cách nông dân có thể tối ưu hóa hoạt động trồng trọt thông qua phân tích nâng cao và máy học.

  Tìm hiểu thêm »
 • Giải pháp Jumpstart

  Tìm hiểu cách tạo phân tích phản thực tế về phản ứng của ngô với nitơ.

  Tìm hiểu thêm »
 • Thông tin chuyên sâu về không gian địa lý cho tính bền vững

  Khám phá hướng dẫn sử dụng dữ liệu không gian địa lý để theo dõi những thay đổi về độ che phủ của rừng.

  Tìm hiểu thêm »
 • Trực quan hóa dữ liệu nông học

  Khám phá hướng dẫn sử dụng các chức năng không gian địa lý trong trường hợp sử dụng nông nghiệp.

  Tìm hiểu thêm »

Blog

 • Blog về máy học trên AWS

  Chức năng không gian địa lý của SageMaker hiện đã được cung cấp rộng rãi với các bản cập nhật bảo mật và nhiều mẫu trường hợp sử dụng khác.

  Tìm hiểu thêm »
 • Blog về máy học trên AWS

  Tìm hiểu cách các nhà khoa học dữ liệu có thể theo dõi tình trạng hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra bằng cách sử dụng dữ liệu không gian địa lý.

  Tìm hiểu thêm »
 • Blog về máy học trên AWS

  Đánh giá thiệt hại bằng cách sử dụng chức năng không gian địa lý SageMaker và các mô hình tùy chỉnh.

  Tìm hiểu thêm »
 • Blog về máy học trên AWS

  Xây dựng nền tảng dữ liệu nông học bằng chức năng không gian địa lý của SageMaker.

  Tìm hiểu thêm »
 • Blog về máy học trên AWS

  Giám sát từ xa các chuỗi cung ứng nguyên liệu thô để phát triển bền vững với chức năng không gian địa lý của SageMaker.

  Tìm hiểu thêm »

Câu chuyện của khách hàng

 • Arup

  Tạo điều kiện cho thiết kế thành phố bền vững bằng cách sử dụng SageMaker với Arup.

  Tìm hiểu thêm »
 • xarvio

  Tìm hiểu cách Giải pháp canh tác số của xarvio đẩy nhanh tiến trình phát triển của mình.

  Tìm hiểu thêm »
 • BMW Group

  Tìm hiểu cách BMW Group đang sử dụng chức năng không gian địa lý của SageMaker để có được tính linh hoạt bền vững.

  Tìm hiểu thêm »
 • Arup

  Arup sử dụng công nghệ Máy học không gian địa lý với Amazon SageMaker để định hình một thế giới tốt đẹp hơn
 • Arup

  Thiết kế các thành phố có khả năng phục hồi tại Arup bằng các tính năng không gian địa lý của Amazon SageMaker.

  Tìm hiểu thêm »

Video giới thiệu

 • re:Invent 2022

  Công nghệ máy học không gian địa lý với SageMaker
 • AWS trong không gian

  Công nghệ máy học không gian địa lý với SageMaker
 • Tọa đàm về công nghệ máy học trong 15

  Công nghệ máy học không gian địa lý với SageMaker.

  Tìm hiểu thêm »
 • Hội thảo ảo SageMaker Friday

  SageMaker Friday: xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học bằng dữ liệu không gian địa lý.

  Tìm hiểu thêm »

Có gì mới

Đọc thông tin cập nhật cụ thể về chức năng không gian địa lý của SageMaker.

 • Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
1