เมื่อใช้ AWS Transfer Family คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะโปรโตคอลที่คุณเปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลของคุณและจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านแต่ละโปรโตคอลเท่านั้น ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องจัดการด้วยตัวเอง คุณคัดสรรโปรโตคอล ระบุผู้ให้บริการและการกำหนดค่าตำแหน่งข้อมูล เพื่อให้ถ่ายโอนผ่านโปรโตคอลที่เลือก ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงสำหรับแต่ละโปรโตคอลที่เปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลของคุณจนกว่าคุณจะลบออก ระบบจะเรียกเก็บเงินตามปริมาณข้อมูล (กิกะไบต์) ที่อัปโหลดและดาวน์โหลดผ่านแต่ละโปรโตคอลด้วย

ค่าบริการเพิ่มเติม

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามอัตราคำขอมาตรฐาน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่ออ่านและเขียนจาก Amazon S3 หรือ Amazon EFS เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจากบริการ คุณจะชำระค่าบริการตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรามาตรฐานสำหรับการค้นหาชื่อโดเมน Amazon Route 53, เกตเวย์ API, การเรียก Lambda เพื่อเข้าถึงที่เก็บข้อมูลประจำตัวของคุณ AWS CloudTrail และ Amazon CloudWatch Logs and Events

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: การใช้โปรโตคอลเดียว

สมมุติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลและเปิดใช้งานสำหรับการเข้าถึง SFTP จากนั้น คุณกำหนดให้มีผู้ใช้ปลายทาง 20 รายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณผ่าผ่าน SFTP ผู้ใช้ของคุณดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดรวมกัน 1 GB/วัน จากบัคเก็ต Amazon S3 เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ AWS Transfer Family โดยใช้ราคาในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

SFTP ที่เปิดใช้งานสำหรับตำแหน่งข้อมูลของคุณ: 0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้น ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับ SFTP เท่ากับ:

        0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

การอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP: 0.04 USD/GB ดังนั้น ค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP เท่ากับ:

        0.04 USD * 1 GB * 30 วัน = 1.20 USD

เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับ AWS Transfer Family เท่ากับ:

        216 USD + 1.20 USD = 217.20 USD

ตัวอย่างที่ 2: ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และการใช้งานหนักผ่านหลายโปรโตคอล

สมมุติว่าคุณเปิดใช้งานตำแหน่งข้อมูลของคุณสำหรับ SFTP และ FTPS และกำหนดให้มีผู้ใช้ปลายทาง 1,000 รายเพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัคเก็ต Amazon S3 ผ่านโปรโตคอลใดๆ สามโปรโตคอล ผู้ใช้ของคุณอัปโหลดข้อมูลรวม100 GB/วัน และดาวน์โหลดข้อมูล 50 GB/วัน ผ่าน SFTP และอัปโหลดข้อมูล 200 GB/ต่อวัน และดาวน์โหลดข้อมูล 100 GB/ต่อวัน ผ่าน FTPS เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ AWS Transfer Family โดยใช้ราคาในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

SFTP ที่เปิดใช้งานสำหรับตำแหน่งข้อมูลของคุณ: 0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้น ค่าบริการตำแหน่งข้อมูลรายเดือนของคุณสำหรับ SFTP เท่ากับ:

    0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

การอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP: 0.04 USD/GB ดังนั้น ค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดเท่ากับ:

    0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (อัปโหลด) + 0.04 USD * 50 GB * 30 วัน (ดาวน์โหลด) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

FTPS ที่เปิดใช้งานสำหรับตำแหน่งข้อมูลของคุณ: 0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้น ค่าบริการตำแหน่งข้อมูลรายเดือนของคุณสำหรับ FTPS เท่ากับ:

    0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

การอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน FTPS: 0.04 USD/GB ดังนั้น ค่าบริกการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลเท่ากับ:

    0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (อัปโหลด) + 0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (ดาวน์โหลด) = 240 USD + 120 USD = 360 USD

เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับ AWS Transfer Family จะเท่ากับ:

    216 USD + 180 USD + 216 USD + 360 USD = 972 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Transfer Family และดูขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Transfer Family ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งาน