กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS ปรับปรุงและรักษาความปลอดภัยให้กับการถ่ายโอนไฟล์ที่เกิดซ้ำ เพื่อให้ข้อมูลของคุณมาถึงตรงเวลาด้วยความพร้อมใช้งานสูง และการถ่ายโอนไฟล์จะขยายขนาดตามธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS คุณจะไม่ต้องจัดการทรัพยากรใดๆ และไม่มีค่าบริการล่วงหน้า คุณชำระเงินแค่โปรโตคอลที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ปริมาณข้อมูล (กิกะไบต์) ที่อัปโหลดและดาวน์โหลดผ่าน SFTP/FTPS/FTP หรือจำนวนข้อความที่ส่งหรือรับผ่าน AS2 และจำนวนข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้เวิร์กโฟลว์กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เมื่อใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SFTP ระยะไกลคุณจะต้องจ่ายค่าจำนวนการเรียกใช้ที่เชื่อมต่อและจำนวนข้อมูลที่ส่งหรือรับ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือก Availability Zone (AZ) ได้ถึง 3 รายการ สำหรับเซิร์ฟเวอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการมี AZ เป็นจำนวนมากสำหรับเซิร์ฟเวอร์

 • ตำแหน่งข้อมูล SFTP, FTPS หรือ FTP
 • ตัวเชื่อมต่อ SFTP
 • โปรโตคอล Applicability Statement 2 (AS2)

ค่าบริการเพิ่มเติม

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามอัตราคำขอมาตรฐาน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลเพื่ออ่านและเขียนจาก Amazon Simple Storage Service (S3) หรือ Amazon Elastic File System (EFS) นอกจากนี้ ระบบยังจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณตามอัตรามาตรฐานสำหรับการค้นหาชื่อโดเมน Amazon Route 53, เกตเวย์ของ Amazon API, การเรียก AWS Lambda เพื่อเข้าถึงคลังข้อมูลประจำตัวของคุณ AWS Secrets Manager เพื่อจัดเก็บคีย์ PGP, AWS CloudTrail และ Amazon CloudWatch Logs และ Events

ตัวอย่างราคา

 • สมมุติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลและเปิดใช้งานสำหรับการเข้าถึง Secure File Transfer Protocol (SFTP) จากนั้น คุณกำหนดให้มีผู้ใช้ปลายทาง 20 รายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณผ่าผ่าน SFTP ผู้ใช้ของคุณดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดรวมกัน 1 GB/วัน จากบัคเก็ต S3 เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  SFTP ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลของคุณ: 
  0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับ SFTP เท่ากับ
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล SFTP: 
  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP เท่ากับ
  0.04 USD * 1 GB * 30 วัน =
  1.20 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ
  216 USD + 1.20 USD = 217.20 USD

 • สมมุติว่าคุณเปิดใช้งานตำแหน่งข้อมูลของคุณสำหรับ SFTP และ File Transfer Protocol Secure (FTPS) และกำหนดให้มีผู้ใช้ปลายทาง 1,000 รายเพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัคเก็ต Amazon S3 ผ่านโปรโตคอลใด ๆ สามโปรโตคอล ผู้ใช้ของคุณอัปโหลดข้อมูลรวม 100 GB/วัน และดาวน์โหลดข้อมูล 50 GB/วัน ผ่าน SFTP และอัปโหลดข้อมูล 200 GB/ต่อวัน และดาวน์โหลดข้อมูล 100 GB/ต่อวัน ผ่าน FTPS เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  SFTP ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลเซิรืฟเวอร์ของคุณ:
  0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นค่าบริการตำแหน่งข้อมูลรายเดือนของคุณสำหรับ SFTP เท่ากับ
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล SFTP: 
  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลเท่ากับ
  0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (อัปโหลด) + 0.04 USD * 50 GB * 30 วัน (ดาวน์โหลด) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

  FTPS ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:
  0.30 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นค่าบริการตำแหน่งข้อมูลรายเดือนของคุณสำหรับ FTPS เท่ากับ
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน FTPS: 
  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลเท่ากับ
  0.04 USD * 200 GB * 30 วัน (อัปโหลด) + 0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (ดาวน์โหลด) = 240 USD + 120 USD = 360 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับ AWS Transfer Family จะเท่ากับ
  216 USD + 180 USD + 216 USD + 360 USD = 972 USD

 • สมมติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และใช้เพียงเพื่อรับข้อความ AS2 จากคู่ค้าของคุณเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังตั้งค่าตัวเชื่อมต่อและใช้เพียงเพื่อส่งข้อความ AS2 ไปยังคู่ค้าของคุณเท่านั้นอีกด้วย ในแต่ละวัน คุณจะได้รับข้อความ 500 ข้อความจากคู่ค้าของคุณซึ่งแต่ละรายการมีขนาดน้อยกว่า 50 MB และคุณส่งข้อความขาออก 500 ข้อความไปยังคู่ค้าของคุณซึ่งแต่ละรายการมีขนาดน้อยกว่า 50 MB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  AS2 ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:
  ที่ 0.30 USD/ชั่วโมง ค่าบริการต่อเดือนสำหรับ AS2 จะเท่ากับ:
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  ข้อความ AS2 ที่แลกเปลี่ยนกับพันธมิตรด้านการค้าของคุณ:
  ที่ 0.01 USD/ข้อความ ค่าบริการรายเดือนของคุณในการรับข้อความผ่าน AS2 คือ:
  0.01 USD * 500 ข้อความ * 30 วัน = 150 USD

  ที่ 0.01 USD/ข้อความ ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการส่งข้อความโดยใช้ AS2 Connectors เท่ากับ
  0.01 USD * 500 ข้อความ * 30 วัน = 150 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ
  216 USD+150 USD+150= 516 USD

 • สมมติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลและใช้ตำแหน่งข้อมูลนั้นสำหรับ AS2 และ SFTP คุณจะสามารถกำหนดค่าพันธมิตรด้านการค้า 20 รายเพื่อส่งและรับข้อความผ่าน AS2 ในแต่ละวัน ผู้ใช้ AS2 ของคุณส่งข้อความ 500 ข้อความที่แต่ละข้อความมีขนาดน้อยกว่า 50 MB และผู้ใช้ SFTP อัปโหลด 100 GB และดาวน์โหลด 50 GB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  AS2 และ SFTP ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลของคุณ:
  ที่ 0.30 USD/ชั่วโมง/โปรโตคอล ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับ AS2 และ SFTP จะเท่ากับ
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน *2 = 432 USD

  ข้อความ AS2 ที่แลกเปลี่ยนกับพันธมิตรด้านการค้าของคุณ:
  ที่ 0.01 USD/ข้อความ ค่าบริการรายเดือนของคุณในการรับข้อความผ่าน AS2 คือ:
  0.01 USD * 500 ข้อความ * 30 วัน =
  150 USD

  ข้อมูล SFTP ที่ผู้ใช้ของคุณอัปโหลดและดาวน์โหลด:
  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลเท่ากับ
  0.04 USD * 100 GB * 30 วัน (อัปโหลด) + 0.04 USD * 50 GB * 30 วัน (ดาวน์โหลด) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ

  432 USD +150 USD + 180 USD= 762 USD

 • สมมติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลและใช้ตำแหน่งข้อมูลนั้นสำหรับ AS2 เท่านั้น จากนั้นคุณก็กำหนดค่าพันธมิตรด้านการค้า 20 รายเพื่อส่งและรับข้อความผ่าน AS2 ในแต่ละวัน ผู้ใช้ของคุณส่งข้อความมากกว่า 500 ข้อความ โดยในจำนวนนั้นมี 50 ข้อความที่แต่ละข้อความมีขนาด 225 MB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  AS2 ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลของคุณ:
  ที่ 0.30 USD/ชั่วโมง ค่าบริการต่อเดือนสำหรับ AS2 จะเท่ากับ:
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  ข้อความ AS2 ที่แลกเปลี่ยนกับพันธมิตรด้านการค้าของคุณ:

  ที่ 0.01 USD/ข้อความ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับการแลกเปลี่ยน 450 ข้อความผ่าน AS2 ที่มีขนาดข้อความ <= 50MB คือ:
  0.01 USD * 450 ข้อความ * 30 วัน = 135 USD

  ที่ 0.01 USD สำหรับทุก ๆ 50 MB ของข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับการแลกเปลี่ยน 50 ข้อความผ่าน AS2 ที่มีขนาดข้อความละ 225 MB คือ:
  0.01 USD * 50 ข้อความ * (225 MB  50 MB) * 30 วัน = 0.01 USD * 50 ข้อความ * 4 ช่วงที่ประกอบด้วย 50 MB ต่อข้อความ * 30 วัน = 60 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ
  216 USD +135 USD + 60 USD = 411 USD 

 • สมมติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูล SFTP และใช้เพื่อรับไฟล์ที่เข้ารหัส PGP จากพาร์ทเนอร์ของคุณ โดยรวมแล้ว พาร์ทเนอร์ของคุณส่งข้อมูล 1 GB ต่อวัน ซึ่งถอดรหัสโดยใช้เวิร์กโฟลว์และจัดเก็บไว้ในบัคเก็ต S3 ของคุณ เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  SFTP ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลของคุณ:
  ที่ 0.30 USD/ชั่วโมง ค่าบริการต่อเดือนสำหรับ SFTP จะเท่ากับ:
  0.30 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 216 USD

  อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล SFTP: 
  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP เท่ากับ
  0.04 USD * 1 GB * 30 วัน = 1.20 USD

  ข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์การถอดรหัส: 
  ที่ 0.10 USD/GB ค่าบริการรายเดือนสำหรับข้อมูลที่ประมวลผลโดยใช้ขั้นตอนการถอดรหัส คือ:
  0.10 USD * 1 GB * 30 วัน =
  3.00 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ
  216 USD +1.20 USD + 3.00 USD = 220.20 USD 

 • สมมุติว่าคุณตั้งค่าตำแหน่งข้อมูล 1 เซิร์ฟเวอร์และเปิดใช้งานสำหรับการเข้าถึง Secure File Transfer Protocol (SFTP) โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ของคุณจะอัปโหลดข้อมูล 5 GB/วันผ่านตำแหน่งข้อมูล SFTP ของคุณและข้อมูลที่อัปโหลดจะถูกถอดรหัสโดยใช้เวิร์กโฟลว์ถอดรหัส PGP นอกจากนี้คุณตั้งค่า 10 ตัวเชื่อมต่อ SFTP และใช้เพื่อส่งและเรียกไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ SFTP ระยะไกล โดยรวมแล้วคุณจะส่งไฟล์ 100 ไฟล์ขนาด 0.05 GB แต่ละไฟล์และดึงไฟล์ 50 ไฟล์ขนาด 0.05 GB ทุกวันจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

  SFTP ที่เปิดใช้งานบนตำแหน่งข้อมูลของคุณ:

  ในอัตรา 0.30 USD รายชั่วโมง ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับตำแหน่งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งาน SFTP คือ:

  1 ตำแหน่งข้อมูล * 0.30 USD * 24 ชั่วโมง* 30 วัน = 216.00 USD

   

  อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูล SFTP: 

  0.04 USD/GB ดังนั้นค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน SFTP เซิร์ฟเวอร์
  ตำแหน่งข้อมูลเท่ากับ:

  0.04 USD * 5 GB * 30 วัน = 6.00 USD

   

  เวิร์กโฟลว์ถอดรหัส PGP:

  ที่ 0.10/GB ค่าบริการรายเดือนสำหรับการถอดรหัส PGP คือ:

  0.10 USD * 5 GB * 30 วัน = 15.00 USD

   

  การเรียกใช้คอนเน็กเตอร์ SFTP:

  ที่ 0.001 USD ต่อการเรียกใช้คอนเน็กเตอร์ ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการดำเนินการของ API ของตัวเชื่อมต่อ
  เพื่อส่งไฟล์คือ:

  0.001 USD * 100 ไฟล์* 30 วัน = 3.00 USD

  ที่ 0.001 USD ต่อการเรียกใช้คอนเน็กเตอร์ ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการดำเนินการคอนเน็กเตอร์เพื่อเรียกไฟล์คือ:

  0.001 USD * 50 ไฟล์* 30 วัน = 1.50 USD

   

  ข้อมูลที่ส่งและดึงโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP:

  ที่ 0.40 USD/GB ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการส่งข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP คือ:

  0.40 USD * 100 ไฟล์* 0.05 GB * 30 วัน = 60.00 USD

  ที่ 0.40 USD/GB ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการดึงข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP คือ:

  0.40 USD * 50 ไฟล์* 0.05 GB * 30 วัน = 30.00 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ

  216.00 USD + 6.00 USD + 15.00 USD + 3.00 USD + 1.50 USD + 60.00 USD
  + 30.00 USD = 331.50 USD

 • สมมติว่าคุณตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ SFTP 1 ตัว และใช้ตัวเชื่อมต่อนี้เพื่อแสดงรายการไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ SFTP ระยะไกล ตามด้วยการดึงไฟล์เหล่านั้นจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไปยังตำแหน่ง Amazon S3 ของคุณ คุณจะแสดงรายการไฟล์ 5 ครั้งต่อวัน โดยแต่ละรายการจะมีไฟล์ขนาด 1 GB จำนวน 10 ไฟล์ต่อไฟล์โดยรวม หลังจากการดำเนินการแต่ละรายการ คุณจะดึงไฟล์เหล่านั้นจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลด้วย เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS โดยใช้ค่าบริการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก 1 ดังนี้

   

  การเรียกใช้คอนเน็กเตอร์ SFTP:

  ที่ 0.001 USD ต่อการเรียกใช้ตัวเชื่อมต่อ ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการดำเนินการ StartDirectoryListing API เพื่อแสดงรายการไฟล์คือ: 0.001 USD* การดำเนินการรายการ 5 รายการต่อวัน * 30 วัน = 0.15 USD ที่ 0.001 USD ต่อการเรียกตัวเชื่อมต่อ ค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการดำเนินการการดำเนินการ StartFileTransfer API เพื่อดึงไฟล์คือ: 0.001 USD * 5 ชุดต่อวัน * 10 ไฟล์ต่อชุด * 30 วัน = 1.50 USD

  ข้อมูลที่ดึงข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP:

  ที่ 0.40 USD/GB ค่าบริการรายเดือนสำหรับการเรียกข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SFTP คือ: 0.40 USD * 5 แบทช์ต่อวัน * 10 ไฟล์ต่อแบทช์ * 1 GB ต่อไฟล์ * 30 วัน = 600.00 USD

  เมื่อรวมค่าบริการข้างต้น ใบเรียกเก็บเงินรวมเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS เท่ากับ 0.15 USD + 1.50 USD + 600.00 USD = 601.65 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Transfer Family และดูขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Transfer Family ใน AWS Management Console

เริ่มต้นใช้งาน