ภาพรวม

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ราคา Amazon Cloud Directory คิดตามพื้นที่จัดเก็บและการเข้าถึง Cloud Directory ให้ทั้งตัวเลือกในการอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดและตัวเลือกในการอ่านที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูง

Free Tier

ลูกค้า AWS สามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Cloud Directory ได้ฟรีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Free Tier ของ AWS ลูกค้าใหม่ของ Cloud Directory จะได้รับพื้นที่จัดเก็บ 1 GB การเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 100,000 ครั้ง และการเรียกใช้ API การอ่านและการเรียกใช้ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรวมกัน 10,000 ครั้งต่อเดือนสำหรับ 12 เดือนแรก หลังจากนั้น 12 เดือน จะเรียกเก็บค่าบริการลูกค้าในอัตราปกติต่อการใช้งาน การใช้งานส่วนเกินใดๆ ระหว่างช่วงทดลองใช้งานฟรี 12 เดือนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราปกติ

ราคา (แตกต่างไปตามเขต)

¹ สำหรับรายการ API การอ่านค่าที่สอดคล้องกันในขั้นตอนสุดท้าย โปรดดูการใช้ Cloud Directory API

²สำหรับรายการ API การอ่านค่าที่สอดคล้องกันในระดับสูง โปรดดูการใช้ Cloud Directory API

ตัวอย่างราคา 1

ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ราคา Amazon Cloud Directory คิดตามพื้นที่จัดเก็บและการเข้าถึง Cloud Directory ให้ทั้งตัวเลือกในการอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดและตัวเลือกในการอ่านที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูง

หากคุณเพิ่งเป็นลูกค้าใหม่ของ Amazon Cloud Directory ที่ใช้ Cloud Directory ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ 10 GB ให้กับแอปพลิเคชันของคุณ และดำเนินการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 1,000,000 ครั้ง เรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูง 20,000 ครั้ง และเรียกใช้ API การเขียน 100,000 ครั้งต่อเดือน ค่าบริการของคุณจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

   
12 เดือนแรก (มีสิทธิ์สำหรับ Free Tier)  
Free Tier รวมพื้นที่จัดเก็บ 1 GB การเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 100,000 ครั้ง และการเรียกใช้ API การอ่านและการเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรวมกัน 10,000 ครั้งต่อเดือน  

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

2.25 USD

10 GB ทั้งหมดที่จัดสรร - 1 GB จาก Free Tier = 9 GB ที่เรียกเก็บค่าบริการได้

9 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 2.25 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.44 USD

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 1,000,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 100,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 900,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 900,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.44 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.58 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 20,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 100,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ทั้งหมด 120,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 120,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 10,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 110,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 110,000 ครั้ง x 0.0053 USD ต่อการเรียกใช้ API 1,000 ครั้ง = 0.58 USD ต่อเดือน

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น 3.27 USD
   

หลังจากนั้น 12 เดือน (หมดสิทธิ์รับ Free Tier แล้ว)

 

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

2.50 USD

10 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 2.50 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.49 USD

การเรียกใช้ API 1,000,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.49 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.64 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 100,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 20,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 120,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 120,000 ครั้ง x 0.0053 USD ต่อการเรียกใช้ API 1,000 ครั้ง = 0.64 USD ต่อเดือน

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น 3.63 USD

ตัวอย่างราคา 2

หากคุณเพิ่งเป็นลูกค้าใหม่ของ Amazon Cloud Directory ที่ใช้ Cloud Directory ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ 5 GB ให้กับแอปพลิเคชันของคุณ และดำเนินการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 500,000 ครั้ง เรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูง 2,000 ครั้ง และเรียกใช้ API การเขียน 2,000 ครั้งต่อเดือน ค่าบริการของคุณจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

   
12 เดือนแรก (มีสิทธิ์สำหรับ Free Tier)  
Free Tier รวมพื้นที่จัดเก็บ 1 GB การเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 100,000 ครั้ง และการเรียกใช้ API การอ่านและการเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรวมกัน 10,000 ครั้งต่อเดือน  

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

1.00 USD

5 GB ทั้งหมดที่จัดสรร - 1 GB จาก Free Tier = 4 GB ที่เรียกเก็บค่าบริการได้

4 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 1.00 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.20 USD

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 500,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 100,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 400,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 400,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.20 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.00 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 2,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 2,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ทั้งหมด 4,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 4,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 10,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 0 ครั้ง

คุณไม่ต้องเสียค่าบริการการเรียกใช้ API การอ่านและการเรียกใช้ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงใดๆ สำหรับ 12 เดือนแรก การเรียกใช้ API ที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่สะสมทบไปยังเดือนถัดไป

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น

1.20 USD

   

หลังจากนั้น 12 เดือน (หมดสิทธิ์รับ Free Tier แล้ว)

 

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

1.25 USD

5 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 1.25 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.25 USD

การเรียกใช้ API 500,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.25 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.02 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 2,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 2,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 4,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 4,000 ครั้ง x 0.0053 USD ต่อการเรียกใช้ API 1,000 ครั้ง = 0.02 USD ต่อเดือน

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น 1.52 USD

ตัวอย่างราคาที่ 3

หากคุณเพิ่งเป็นลูกค้าใหม่ของ Amazon Cloud Directory ที่ใช้ Cloud Directory ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และจัดสรรพื้นที่จัดเก็บ 5 GB ให้กับแอปพลิเคชันของคุณ และดำเนินการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 500,000 ครั้ง เรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูง 5,000 ครั้ง และเรียกใช้ API การเขียน 20,000 ครั้งต่อเดือน ค่าบริการของคุณจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

   
12 เดือนแรก (มีสิทธิ์สำหรับ Free Tier)  
Free Tier รวมพื้นที่จัดเก็บ 1 GB การเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุด 100,000 ครั้ง และการเรียกใช้ API การอ่านและการเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรวมกัน 10,000 ครั้งต่อเดือน  

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

1.00 USD

5 GB ทั้งหมดที่จัดสรร - 1 GB จาก Free Tier = 4 GB ที่เรียกเก็บค่าบริการได้

4 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 1.00 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.20 USD

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 500,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 100,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 400,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 400,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.20 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.08 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 20,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 5,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ทั้งหมด 25,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API ทั้งหมด 25,000 ครั้ง - การเรียกใช้ API ฟรีจาก Free Tier 10,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 15,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 15,000 ครั้ง x 0.0053 USD ต่อการเรียกใช้ API 1,000 ครั้ง = 0.08 USD ต่อเดือน

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น

1.28 USD

   

หลังจากนั้น 12 เดือน (หมดสิทธิ์รับ Free Tier แล้ว)

 

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน

1.25 USD

5 GB x 0.25 USD ต่อ GB = 1.25 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านที่มีความสอดคล้องกันในที่สุดรายเดือน

0.25 USD

การเรียกใช้ API 500,000 ครั้ง x 0.0049 USD ต่อการเรียกใช้ API 10,000 ครั้ง = 0.25 USD ต่อเดือน

 

ค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API การอ่านและ API การเขียนที่มีความสอดคล้องกันอย่างสูงรายเดือน

0.13 USD

การเรียกใช้ API การอ่าน 20,000 ครั้ง + การเรียกใช้ API การเขียน 5,000 ครั้ง = การเรียกใช้ API ที่เรียกเก็บค่าบริการได้ 25,000 ครั้ง

การเรียกใช้ API 25,000 ครั้ง x 0.0053 USD ต่อการเรียกใช้ API 1,000 ครั้ง = 0.13 USD ต่อเดือน

 
ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้น 1.63 USD
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูลิงก์สำหรับคู่มือของนักพัฒนา วิดีโอที่มีประโยชน์ และคู่มือคอนโซล

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Cloud Directory ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้